Allereerst wil ik de vader en moeder van Rosalie en haar familie veel sterkte en kracht wensen
om dit onmenselijk leed te kunnen dragen.

Het is een lastige worsteling voor mezelf geweest om enerzijds koste wat kost de waarheid boven tafel te willen krijgen
en anderzijds het hier om een vreselijk
gevoelig drama gaat.

Na het schandalige debat van 12 april 2012 over de bestuurlijke
verantwoordelijkheid heb ik als ervaringsdeskundige toch de moed verzameld om de waarheid boven tafel te krijgen!

Hans Smolders

 

 

RAPPORT ZWEMBADDRAMA

En dit is nog maar de inleiding van 1 rapport maar er is ook nog een 2e rapport!

 


14 april 2012

Klik hier voor een vergroting

 

PERSBERICHT
 

16 april 2012

'Wir haben es nicht gewusst'

Vooral omdat het dagelijks bestuur van de Tilburgse politiek geen
verantwoordelijkheid neemt voor het zwembaddrama en zich vervolgens laf
verschuilt achter een slechte cultuur bij haar eigen ambtenarenorganisatie,
is het goed om eerst de werkelijke oorzaak te benoemen van dit drama.

De oorzaak van het zwembaddrama is juist de slechte cultuur binnen de
Tilburgse politiek en het falende en onbetrouwbare dagelijks bestuur van
burgemeester en wethouders. In de periode 2006-2010 is pijnlijk blootgelegd
dat falende Tilburgse bestuurders onnodig grote hoeveelheden geld hebben
gekost en op 1 november vorig jaar heeft het dus ook onnodig een mensenleven
gekost. Het ambtelijk falen dat nu alléén de schuld lijkt te krijgen, is
puur het gevolg van amateuristisch handelen en slecht controleren van
burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van Tilburg.

Excuses

De Tilburgse politiek moet zich echt heel diep schamen voor het feit dat
haar eigen rol in dit zwembaddrama bewust niet is onderzocht.
Van de Tilburgse politici heb ik in een debat nog nooit zoveel excuses en
medeleven gehoord. Ogenschijnlijk lijken ze oprecht, maar ondertussen hebben
deze politici in de achterkamers wel alles uit de kast gehaald om hun eigen
politieke leven te redden zonder ook maar enig moreel besef te tonen. Ik had
liever gezien dat de verantwoordelijke wethouders de afgelopen jaren ook
alles uit de kast hadden gehaald om hun organisatie op orde te krijgen,
waardoor de veiligheid in de zwembaden wel was gewaarborgd en dit vreselijke
drama voor Rosalie en haar familie nooit had plaatsgevonden.
Verbijsterend zijn de ontkennende antwoorden op de vragen of de wethouder de
problematiek in de zwembaden kon weten en of de wethouder het moest weten,
temeer omdat de organisatie waar hij als wethouder verantwoordelijk voor is,
al tien jaar op de hoogte was van deze problematiek en er zelfs na diverse
concrete waarschuwingen al zes jaar lang geen actie is ondernomen. De
inspecteur-generaal van VROM heeft zelfs ook nog op 14 januari 2009 een
inspectiesignaal rechtstreeks aan de colleges van burgemeester en wethouders
van alle gemeenten gestuurd, vergezeld van de oproep de overdekte zwembaden
op te nemen in het op grond van de Woningwet verplichte handhavingsbeleid.

Praktijkrichtlijn

Het inspectiesignaal is de kort en goed leesbaar samengevatte informatie uit
de 'Praktijkrichtlijn voor inspectie en onderhoud van (ophang)constructies,
bevestigingsmiddelen en voorzieningen in overdekte zwembaden', die in 2004
is opgesteld. Naast aanwijzingen voor inspectie en onderhoud geeft het
signaal informatie over verantwoordelijkheden op grond van de Woningwet en
wijst het naar aandachtspunten die op andere regelgeving zijn gebaseerd.
Verder laat het rapport dat begin 2009 naar burgemeester en wethouders is
gestuurd niets aan duidelijkheid te wensen over en kun je de conclusie
trekken dat een goed functionerende wethouder met het juiste
verantwoordelijkheidsgevoel pas tevreden had kunnen zijn wanneer hijzelf had
geconstateerd dat er daadwerkelijk actie in het zwembad was ondernomen.

Stuitend

Het is ronduit stuitend te noemen dat de gemeenteraad en de pers dit rapport
niet bij de stukken hebben ontvangen ter voorbereiding op de vergadering.
Overigens is het de raadsleden van Trots op Tilburg ook zeer kwalijk te
nemen dat zij dit niet eerder hebben gedeeld met de andere raadsleden en de
pers, toen zij eenmaal wel in het bezit waren van het rapport. Daarom werd
het laat op de avond een ziek politiek spelletje en werd er niet doorgepakt
om tot de kern van de leugen te komen. Het ging dus wederom niet om de feiten en de inhoud, maar om politieke spelletjes!
Hierdoor kwamen burgemeester en wethouders weg met de woorden 'Wir haben es nicht gewusst', dronken vervolgens een glas, deden een plas en lieten de
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor wat die was.

Hans Smolders, Tilburg

 

Fragmenten uit de Raadsvergadering van 12 april 2012
Reactie wethouder Joost Moller
Reactie Burgemeester Noordanus

 

 

KRANTEN


17 april 2012

 


17 april 2012

 


19 april 2012

Klik hier voor een vergroting

 


19 april 2012

 

Audio zwembaddrama
Radio Magnifique - 19 april 2012

 

PERSBERICHT
 

17 april 2012

Hans Smolders komt terug als de politiek niet snel verantwoordelijkheid neemt!

Als de Tilburgse politiek niet op korte termijn een openbare vergadering op de agenda laat plaatsen om nogmaals burgemeester en wethouders ter verantwoording te roepen voor het zwembaddrama besluit ik, Hans Smolders, bij de eerstvolgende gelegenheid in maart 2014 terug te komen met de Lijst Smolders.
Of ik dan gezond ben of niet en of mijn vrouw het goed vindt of niet doet er nu niet toe.
Ik zal nooit toelaten dat er wordt gelogen, politieke spelletjes worden gespeeld en geen bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt genomen terwijl er in mijn stad door grove nalatigheid (dood door schuld) een kleine baby is gestorven, moeder gewond is geraakt en verder alle nabestaanden levenslang dit zware leed moeten dragen!

De Tilburgse gemeenteraad heeft in het debat van 12 april jl. bij het Zwembaddrama wederom gefaald en is door Burgemeester en Wethouders met een kluitje in het riet gestuurd.
Allereerst hadden de raadsleden niet akkoord moeten gaan met de veel te korte voorbereidingstijd, 2 dagen na ontvangst PWC rapport.
In het debat is de Raad inhoudelijk zwaar tekortgeschoten door politieke spelletjes.
De petitie van de fractie Trots wordt nauwelijks ondertekend en heeft daarmee ook gefaald. Vervolgens gaat Trots wederom een politiek spelletje spelen door handtekeningen op te halen op straat, terwijl Trots is gekozen door diezelfde mensen op straat om voor hun in de raadszaal inhoudelijk actie te ondernemen en dat hebben ze juist nagelaten!
De rest van de raad is nog erger, vindt alles goed en slaapt gewoon lekker verder.
Beste raadsleden, deze hele poppenkast van petities en handtekeningen heb je als raadslid ook niet nodig want jullie kunnen per direct burgemeester en wethouders nogmaals ter verantwoording roepen voor de leugens, het niet onderzoeken van de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de ontbrekende stukken in een speciaal daarvoor belegde vergadering! Verantwoordelijke en eerlijke wethouders kunnen niets anders dan terugkomen op hun uitspraken dat ze de problemen in de zwembaden niet hadden KUNNEN weten en niet hadden MOETEN weten.
Heel opvallend is ook dat niemand spreekt over de rol van ex wethouder Hamming die op de valreep met de staart tussen de benen burgemeester werd van Heusden, of all places?
Als de wethouders hun werk goed en verantwoordelijk hadden gedaan zullen ze moeten toegeven dat er grote risico’s werden gelopen in de zwembaden en men dat had moeten weten en had kunnen weten mede o.a. doordat VROM speciaal daarvoor B&W een niet mis te verstane rapport en inspectiesignaal hadden gestuurd.

Hans Smolders, Tilburg

 


17 april 2012

 


21 april 2012

 


21 april 2012

 

PERSBERICHT

 

23 april 2012

Waarheid zwembaddrama komt eraan

Beste redactie, ik ben in het bezit van keiharde bewijzen dat de Tilburgse politiek bij het vreselijke zwembaddrama om politieke redenen geen bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen en dat zal vergaande consequenties hebben voor B&W.
Hieruit zal blijken dat de Tilburgse Politiek en vervolgens ook het Brabants Dagblad een zeer laakbare en kwalijke rol hebben gespeeld bij het zwembaddrama in Tilburg waar een baby de dood vond en haar moeder gewond raakte.
De gehele Tilburgse politiek moet zich diep schamen hoe men de afgelopen 2 weken is omgegaan met de gevoelens van de Tilburgers.

De bron
De fractievoorzitter van de VVD in Tilburg had ik opgebeld om haar mede te delen dat het Brabants Dagblad, naar aanleiding van mijn persbericht, alleen de VVD wethouder benoemt en juist Jan Hamming v/d PvdA buiten schot houdt.
Ik heb zelf geen namen genoemd in mijn persbericht maar het Brabants Dagblad dus bewust wel. Er is bewust één naam niet genoemd namelijk het landelijk kopstuk van de PvdA, Jan Hamming, die een paar weken geleden met de staart tussen de benen met grote spoed burgemeester werd in Heusden of all places??
In de krant van zaterdag 14 april jl. zat het Brabants Dagblad er op de inhoud bewust of onbewust flink naast!
De inspecteur generaal van VROM heeft begin 2009 rechtstreeks aan B&W gemeld dat hun ondergeschikten al vanaf 2004 diverse malen het hebben laten afweten m.b.t. de veiligheid in de zwembaden. Ondertussen zijn er in ons land al grote ongelukken voorgevallen, gelukkig zonder lichamelijk letsel, maar in Zwitserland zijn er zelfs 12 dodelijke slachtoffers gevallen doordat RVS plafonhangers ook al waren doorgeroest.
Een rapport en een inspectiesignaal zijn dus direct aan B&W gericht.
Naar aanleiding van bovenstaande zei ik tegen de fractievoorzitter van de VVD dat het onlangs gehouden debat opnieuw over moet. Vervolgens zullen zowel de VVD wethouder als de PvdA wethouder in een nieuw debat zich moeten distantiëren van de uitspraak, we konden het niet weten en we hoefden het niet te weten. De fractievoorzitter van de VVD had eerder ook gezegd dat de uitkomst van het debat recht moest doen aan de gevoelens in de stad.

Geweten en moreel besef
Blijkbaar is haar geweten gaan knagen omdat ze juist aan mij alles op begon te biechten. In deze zeer gevoelige zaak had de Tilburgse politiek vorige week al hun ei moeten leggen want dan had er ook niet meer over dit vreselijk drama gesproken hoeven worden!
Vervolgens zei de fractievoorzitter dat er in het college van B&W wel het besef was dat er iemand de bestuurlijke verantwoordelijkheid moest nemen, maar omdat men het niet eens kon worden over welke wethouder, die van de PvdA of van de VVD, uiteindelijk is besloten op basis van machtspolitiek geen bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Nu wel verantwoordelijkheid nemen
In het telefoongesprek met de VVD-fractievoorzitter werd alles duidelijk.
Er mag natuurlijk nooit gelogen worden, maar al zeker niet wanneer door nalatigheid een baby de dood vindt. Nu lijken de excuses niet meer oprecht en worden deze al snel krokodillentranen.
Ik geef de fractievoorzitter van de VVD eerst de kans om de waarheid aan een journalist van Omroep Brabant te vertellen, omdat zij daar recht op heeft gezien haar eerdere berouw.

Hoe verder
Het gaat nergens anders om dan de WAARHEID, die moet snel boven tafel komen en dat kan niet anders dan door dit gevoelige dossier weer gewoon te bespreken in een openbare raadsvergadering en geen vertrouwelijke!
In de toekomst moet voorkomen worden dat er ooit nog een schijnvertoning zal plaatsvinden zoals het debat over de bestuurlijke verantwoording van 12 april. Opmerkelijk was ook het compliment dat Burgemeester Noordanus aan het eind van de vergadering nog gaf aan de Tilburgse politiek die juist was weggelopen van haar verantwoordelijk door politiek handjeklap?

Pluriformiteit kranten in Tilburg
Ik heb vrijdag 20 april jl. het Brabants Dagblad bij mij thuis op de hoogte gebracht van de nieuwe feiten bij het zwembaddrama en de journalist bevestigde dat hij hiermee graag aan de slag wilde gaan.
Echter toen de journalist op de redactie kwam werd er voor de zoveelste keer een duister belang gediend en kwam hij met de volgende smoes;
“We hebben vanmiddag even pas op de plaats gemaakt omdat we reden hebben om aan te nemen dat iemand die van de hoed en de rand weet ons binnenkort informeel wil bijlichten over de gang van zaken in het college in dit dossier.”

Ik heb al eerder zeer slechte ervaringen met het Brabants Dagblad die soms een politiek belang lijken te hebben?
Vervolgens heb je dan plaatselijk geen mogelijkheden om de publiciteit te zoeken als de politiek willens en wetens het laat afweten omdat de weekkrant "het Stadsnieuws" ook al is ingelijfd door het concern waar het Brabants Dagblad toe behoort. Verder heb je “de Koerier” die alleen op donderdag verschijnt en onlangs gigantisch veel omzet is kwijtgeraakt door het verlies van de gemeentepagina's aan het Stadsnieuws. De reden van het verlies van omzet kunt u wel raden, ze waren gewoon objectief en eerlijk en dat komt de politiek niet goed uit!

Hans Smolders, Tilburg

 


23 april 2012

 

Omroep Brabant - Zwembaddrama - 23 april 2012
Omroep Brabant Nieuws over zwembaddrama
Politieke reacties op zwembaddebat
Verslaggever Pieter Bremer over de politiek rond het debat
Verslaggever Pieter Bremer in gesprek met Cecile Franssen
Hans Smolders in gesprek met Cecile Franssen

 


23 april 2012

 


24 april 2012

Klik hier voor een vergroting

 

Omroep Brabant - Zwembaddrama - 24 april 2012
Marcel Boogers, politiek deskundige, verbonden aan de UvT

 

 


26 april 2012

 


26 april 2012

 


28 april 2012

 


14 mei 2012

 


15 mei 2012

 


15 mei 2012

 


15 mei 2012

 


16 mei 2012

 


16 mei 2012

 


18 mei 2012

 


19 mei 2012

 


24 mei 2012

 


25 mei 2012

 


oktober 2012

 

9 februari 2013

 


19 juni 2013

 


19 juni 2013

 


20 juni 2013

 


22 juni 2013

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             29 oktober 2015

 

Geacht College,

Wanneer strafzaak Zwembaddrama voor de rechter?


Op 1 november is het alweer vier jaar geleden dat in zwembad De Reeshof in Tilburg een baby om het leven kwam nadat er een geluidsbox van het plafond was gevallen. Het Openbaar Ministerie begon een strafzaak maar de kwestie is nog niet voor de rechter gebracht, omdat het onderzoek nog steeds loopt tegen de betrokken ambtenaren en de gemeente Tilburg. En ondertussen zeggen experts, zo'n ongeluk kan zo weer gebeuren. Zie reportage van Omroep Brabant; Klik hier

Dit bericht noopt de LST tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. Waarom duurt het zo vreselijk lang dat de strafzaak voor de rechter komt?
  2. Heeft de gemeente zélf een herkeuring van de zwembaden in Tilburg georganiseerd, inclusief een inventarisatie van de materialen en hun kwaliteit/levensduur, ook al vereist het keurmerk veilig & schoon dat niet?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 

 

 


22 juni 2016

 


22 juni 2016

Klik hier voor een vergroting

 

 


9 oktober 2016

 

Onbegrijpelijk dat B&W 5 jaar na het zwembaddrama
aankomt met deze pijnlijke informatie

Nieuw rapport
Informatienota RVS en corrosie zwembaden 9-2-17

 


11 februari 2017

 

 

 


14 februari 2017

 


16 februari 2017

 

 

Rapporten
Zwembad VROM veiligheid
Zwembad Reeshof
Zwembad Reeshof 1-11-2011

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2018