Klassejustitie en vriendjespolitiek!

 


23 januari 2015

 


31 oktober 2014

Klik hier voor een vergroting


Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg, 31 oktober 2014

Geacht College,

B&W blijft koste wat kost bezig met vriendjespolitiek

Het college van B&W van Tilburg wordt al tientallen jaren omringd door een groepje slijmende meelopers. Het komt een beetje overeen met “de kleren van de Keizer” Deze meelopers worden beloond met zachte leningen, subsidies, koninklijke onderscheidingen, legpenningen, lucratieve opdrachten, lucratieve baantjes enz.
Dit alles is de diverse opvolgende colleges van B&W aan te rekenen en een overgroot deel van de gemeenteraad zoals onlangs nog pijnlijk duidelijk werd met de zachte lening van 2,8 miljoen euro aan bioscoop Cinecitta voor een tegenvallende verbouwing van een particuliere ondernemer/investeerder. De overige ondernemers in Tilburg krijgen deze voorkeursbehandelingen niet. B&W heeft steeds de mond vol over integer gedrag, maar blijkbaar geldt dat niet voor hunzelf.
Vandaag is op de voorpagina te lezen wat een in de politiek zeer bekende persoon heeft aangericht en wat ook bij elke politieke partij in de Tilburgse politiek bekend is. Een groot aantal horecaondernemers uit Tilburg en de regio zijn gedupeerd, terwijl het leven van de heer Van der Meijs er geen minuut onder heeft geleden, getuige ook zijn opmerking in de krant: "ik drink er geen pilsje minder om."
Ook is bij de Tilburgse politiek bekend dat dit ex-CDA raadslid tot 2 maal toe betrokken is geweest bij een wietkwekerij.
Deze persoon was huisvriend van burgemeester Brokx, Stekelenburg en Vreeman.
Ook schrijft hij op zijn facebook dat hij bevriend is met nog meer burgemeesters in de regio. Ook is hij vaak te zien bij de CvdK in Brabant, de Tilburger Wim v/d Donk.
Blijkbaar is deze figuur nu ook weer kind aan huis bij het huidige college van B&W.
Met name Erik de Ridder, Peter Noordanus en Berend de Vries zouden zich moeten schamen voor onderstaande foto die onlangs bij een handelsmissie in China is gemaakt! Tegen dit ondermijnend gedrag, kan geen citymarketingcampagne op.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. Met name Erik de Ridder, Peter Noordanus en Berend de Vries kennen het verleden van JP v/d Meijs, waarom heeft men dan toch deze persoon meegenomen op een handelsreis naar China?
  2. Wat vindt u ervan dat deze ondernemer zijn belangen in uw handelsmissie kan behartigen, terwijl hij tegelijkertijd het bedrijfsleven hier dupeert.

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 

 

 


31 oktober 2014

Klik hier voor een vergroting

 


11 juni 2011

 


10 juni 2011

Klik hier voor een vergroting

 


30 september 2011

 

Meerdere malen betrokkenheid bij grootschalige wietkweek en vervolgens wordt je al tijdens het onderzoek niet meer als verdachte gezien. Ook zeer opmerkelijk dat de politie dit naar buiten brengt en niet het OM? Zou dat komen omdat de verdachte bevriend is met de burgemeester en deze de baas is over de politie? Zie hieronder het verschil van aanpak van gewone burgers bij kleinschalige wietkweek. Deze mevrouw was niet bevriend met de burgemeester en wordt tot aan de Raad van State toe aangepakt.

 


1 november 2012

 


14 november 2015

 


14 november 2015

 

 

 


18 december 2015

 

 

Vraagt u zich nog steeds af waarom gewone burgers worden vervolgd tot aan de Raad van State toe, terwijl bij CDA-er JP v/d Meijs al tijdens het onderzoek de politie ( dus niet het OM ) kwam vertellen dat JP v/d Meijs volledig ter goeder trouw heeft gehandeld en geen verdachte meer is.
BEKIJK ONDERSTAANDE FOTO’S MAAR EENS.
DAN WORDT DUIDELIJK WIE ER ALLEMAAL BELANG BIJ HEBBEN.
AL DEZE POLITIEKE SCHIJNHEILIGEN WILLEN NIET UITLEGGEN WAAROM ZE ZULKE VRIENDEN HEBBEN.

 

Foto JP van de Meijs en Wim vd Donk

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016