Terug naar 2006 tot 2010

 

 


20 maart 2014

 

 1 april 2014

 

 

 

 

LST heeft het beschermen van cultureel historisch erfgoed  eindelijk verankerd in de omgevingsvisie
Tilburg 2040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14 juni 2014

 

 

Lijst Smolders als enige grote partij tegen reclamebelasting

 

 

 


23 juli 2014

 

 

 

 

 

VRIENDJESPOLITIEK
Door Lijst Smolders komt de politieke vriendenkliek pijnlijk bloot te liggen

 


29 november 2014

 

 

 


19 December 2014

 


Twee dagen voor de Kerst, 23 december 2014.
Hans Smolders thuis bij Pater Poels.
De oprichter van de Pollepel, 34 jaar geleden.

 

 

 

 

 

 

 

 


2 maart 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

officiële vragen aan het college

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15 november 2019

 

Alles over de Maawmuur Klik Hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURGLogo LST


Amendement; Onrecht bij Stadsverwarming

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 7 en 10 november 2016 voor de begrotingsbehandeling 2017

Constaterende dat:

  • De gemeente Tilburg als eigenaar van het GEB / EBT verantwoordelijk is voor afspraken die in het verleden zijn gemaakt met betrekking tot aansluitkosten / aansluitbijdrage voor het warmtenet, beter bekend als “Stadsverwarming”.
  • Ennatuurlijk de huidige eigenaar is van het warmtenet in Tilburg.
  • Onlangs Ennatuurlijk in het tv-programma Kassa naar de gemeente Tilburg verwijst als het gaat om documenten met afspraken waaruit blijkt of bewoners wel of niet teveel hebben betaald voor aansluitkosten / aansluitbijdrage.
  • De gemeente Tilburg deze cruciale documenten niet kan vinden.
  • Er 3100 huizen met stadsverwarming worden buitengesloten bij de zgn. “deal”.
  • Wethouder de Vries zich heeft bemoeid met de rechtsgang tussen Ennatuurlijk en Reeshofwarmte, terwijl het zeer aannemelijk is dat de wethouder zelf bij deze rechtszaak ter verantwoording geroepen zou gaan worden voor de zoek geraakte documenten waaruit moet blijken of er wel of niet teveel is betaald.

 

Overwegende dat;

  • Mede door de rol van wethouder de Vries de rechtszaak is gestopt en de wethouder nu de schijn tegen heeft dat hij juist die rechtszaak heeft willen voorkomen.
  • De wethouder er belang bij kan hebben dat de rechtszaak niet doorgaat.

 
Draagt het College op om;

1. Het financieel mogelijk te maken (via een stichting)  dat de Tilburgers die zijn buitengesloten bij de “deal” en degene die niet hebben ingestemd alsnog via een rechtszaak duidelijkheid kunnen krijgen of zij wel of niet teveel hebben betaald voor hun aansluiting op het warmtenet. ( Dekking vanuit de algemene reserve )

2. In kaart te brengen hoeveel bewoners er geheel onterecht langer dan 30 jaar aansluitbijdrage hebben betaald, iets wat volgens de zogenaamde afspraken niet kan

En gaat over tot de orde van de dag.              

 

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg   

 

 

 

 

 

 

 

Onterechte rekeningen voor aansluitkosten bij Stadsverwarming in Tilburg.
Klik hier om te zien dat de LST zich hier al vanaf 2007 voor inzet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURGLogo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betreft: vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                            Tilburg, 23 oktober 2016 

 

Geacht College,                                                                                                
                             

Gevaarlijk bord op kruising Noordstr. / Fabriekstr. / Utrechtsestr .

Ik heb eerder aandacht gevraagd voor een verkeersonveilige situatie die makkelijk opgelost kan worden.
Veel bezorgde ouders uit de buurt en vanuit de school maken zich grote zorgen.
Het gaat over een bord van de gemeente dat zeer hinderlijk in het zicht staat van mensen die moeten oversteken, laat staan voor de vele kinderen die daar oversteken i.v.m. een schoolroute van de nabijgelegen lagere school.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaand vraag:

  1. Kan het bord van de gemeente een kwart slag gedraaid worden zodat het zicht van de overstekende mensen maar vooral het zicht van de kinderen dan veel beter wordt?

 

Hans Smolders namens de fractie van de LST ( Lijst Smolders Tilburg )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15 februari 2017


 

 


2 februari 2018

 

 

 

Echtpaar Kools bedankt Lijst Smolders Tilburg 

 

MEER OVER HET BOEKETJE

 


14 februari 2017

 


16 februari 2017

 

 

 

 

 

 

 


1 maart 2017

 

 

 

 


10 april 2017

Klik hier voor een vergroting

 

 

 

 

 

 

 

 


16 november 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officiële vragen art. 47 aan het college

Kapitaalvernietiging niet duurzaam

 

 

 

Motie

Cityring en meer 30 km zones

 

 


15 juni 2017

Klik hier voor een vergoting

 

 


2 december 2017

 

WAT ER 11 JAAR GELEDEN AAN VOORAF GING

 

 

 

 


18 mei 2017

 

 

 

 

 

 

 

 


4 augustus 2017

 

Klik hier voor het hele interview

 

 


30 juni 2017

Klik hier voor een vergoting

 

 

Officiële vragen art. 47 aan het college

Hondenbelasting afschaffen en kattenoverlast aanpakken

 

 

 


6 september 2017

Klik hier voor een vergoting

 

 

 


26 september 2017

 

Officiële vragen art. 47 aan het college

Er zijn ook andere Tilburgers die opstartproblemen hebben

 

 

 


27 september 2017

 


4 oktober 2017

 

 

 

 


9 november 2017

 


10 november 2017

 


16 november 2017

 

 

 

Thierry Baudet van Forum voor Democratie bij Hans Smolders thuis in Tilburg.

 

TWITTER

 

 

 

 

Meer hierover zie; http://www.lijstsmolders.nl/afval-dumpen-onacceptabel101217.html

 

Meer over de Daimler van Pim ; http://www.lijstsmolders.nl/daimler-pim-fortuyn.html

 

Lees hier het hele interview ; http://www.lijstsmolders.nl/bd-interview-hans-smolders050218-2.html

 

Lees hier het hele interview ; http://www.lijstsmolders.nl/interview-tillywood.html

Bekijk de 2 verkiezingsdebatjes hier ; http://www.lijstsmolders.nl/fontys-verkiezingsdebat150318.html

Meer hierover zie; http://www.lijstsmolders.nl/burgemeester-weterings-wijst-uitsluiten-lijst-smolders-af.html

 

Alles over de verkiezingen zie; http://www.lijstsmolders.nl/historische-overwinning-lst210318.html

 

 

Klik hier om verder te lezen

 

 

 

 

copyright Lijst Smolders Tilburg 2013 - 2020