9 mei 2008

 


9 mei 2008

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                        8 mei 2008

 

LST is lakse houding B&W spuugzat na zoveelste straatroof

Afgelopen maandag, 5 mei, op bevrijdingsdag is er weer een poging tot een brute roof geweest op de Langedijk in de Reeshof. Even tevoren op die dag was er ook al door dezelfde daders een 20-jarige man in het Reeshofpark beroofd.

De veiligheid in onze stad is voor de Lijst Smolders zeer belangrijk en wij zijn dan ook altijd uiterst beheerst geweest met het geven van kritiek op dit zeer gevoelige onderwerp.
De LST heeft er steeds alles aan gedaan om degene die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen de gemeente Tilburg erop te wijzen dat het echt anders moet voordat er weer doden gaan vallen zoals in 2003 bij een straatroof in de Reeshof die uiteindelijk uitmondde in de moord op Bart Raaijmakers.

Op één fietsroute naar de Reeshof hebben afgelopen jaar 26 berovingen plaatsgevonden en 10 pogingen. Op 30 maart hebben ook straatroven met gewonden plaatsgevonden in de Prunusstraat, Hoefstraat en de Reeshofdijk.
De Lijst Smolders is de lakse houding van Burgemeester en Wethouders nu meer dan zat!!
Om een schadelijke negatieve beeldvorming te voorkomen heeft de LST afgewacht en het College de kans gegeven om alsnog met extra maatregelen te komen en daadkrachtig op te treden .Vervolgens gebeurde er dus helemaal niets en heeft de LST op 21 april het onderwerp "straatroven" op de agenda gezet van de commissie veiligheid.
Voordat de vergadering begon bleek zowel de directeur veiligheid, de heer Swinkels, als Burgemeester Vreeman helemaal niets af te weten van de straatroven met gewonden van 30 maart!!!!! Echt schandalig en om een onherstelbare negatieve beeldvorming te voorkomen heb ik toen besloten niet te spreken over die straatroven en het van de agenda af te halen nadat de Burgemeester en de directeur veiligheid ter plekke hadden beloofd mij snel te informeren over wat de gemeente aan extra maatregelen zou gaan nemen om dit grote probleem te bestrijden. Dat werd dus 21 april beloofd.
Inmiddels was het 7 mei geworden en had ik nog steeds niets vernomen van de heer Swinkels noch van Burgemeester Vreeman.
Gisteren dan maar zelf de heer Swinkels gebeld en die wist me te melden dat Burgemeester Vreeman pas eind deze week terugkomt uit Tunesië en dat er dan verder naar gekeken zou worden.
De Lijst Smolders wil met spoed extra maatregelen van Burgemeester en Wethouders. Desnoods moet er ook maar een reisverbod komen voor bestuurlijk Tilburg, totdat ze eerst hun zaken in Tilburg goed op orde hebben.

Wij van de Lijst Smolders vinden dat u extra maatregelen moet gaan nemen zoals o.a. een beloning uitloven voor degene die de gouden tip geeft waardoor een straatroof kan worden opgelost. Ook moet er extra cameratoezicht komen op kwetsbare fietsroutes en al zeker om te beginnen op de Reeshofdijk en de Langedijk.
Als u geen beloning gaat uitloven zal de LST dat in de toekomst zelf gaan doen!!

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

  1. Zou u beloningen kunnen en willen uitloven voor degene die de gouden tip geeft tot het oplossen van een straatroof?
  2. Zou u extra tijdelijke dan wel permanente camera's kunnen en willen plaatsen op de meest kwetsbare fietsroutes waar veel straatroven plaatsvinden?
  3. Was Kobra-kunstreis naar Tunesië van Korpsbeheerder/Burgemeester Vreeman nodig en zou tijd en geld niet beter besteed kunnen worden aan de veiligheid in onze stad?
  4. Wat gaat u als gemeente concreet aan extra maatregelen nemen t.a.v. straatroven?
  5. Hoe is het mogelijk dat zowel de directeur veiligheid als korpsbeheerder en Burgemeester Vreeman niets afwisten van de straatroven met gewonden op 30 maart?
  6. Iedereen in Tilburg en met name in de wijk Reeshof weet wat voor een impact zo'n straatroof heeft, met vers in het geheugen de straatroof van 2003 in de Reeshof, die uiteindelijk uitmondde in een moord op Bart Raaijmakers en diepe wonden heeft achtergelaten. Onze grote zorg en vraag is dan ook waarom bent u nu zo laks en neemt u als gemeente geen extra maatregelen ?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 3,10 en 11 november 2008, voor de behandeling van de programmabegroting 2009

Constaterende dat:

• De overvallen en straatroven steeds meer impact hebben op de Tilburgse samenleving
• Er nauwelijks grip komt op straatroven en overvallen met geweld.

Overwegende dat:

• Veiligheid door de Tilburgers al jarenlang met afstand het meest belangrijke onderwerp
  wordt gevonden waar de gemeente zich mee bezig zou moeten houden.
• U in bepaalde gevallen best beloningen uit kan loven.

 

Draagt het college en de burgemeester op:

In het regionaal college van burgemeesters, bij de voorbereiding, besluitvorming en uitwerking rond het regionaal jaarplan en het districtelijk jaarplan van de politie (zoals bij de uitwerking van het Beleidsplan Korpsnavigator Midden en West Brabant 2008-2011) als standpunt in te brengen dat meer capaciteit en creativiteit wordt ingezet bij het bestrijden van straatroof, berovingen en overvallen met geweld en daarbij ook de mogelijkheid niet uit te sluiten om in bepaalde gevallen zelf als gemeente een beloning uit te loven en deze bepaalde gevallen vervolgens kenbaar te maken op scholen d.m.v. posters.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 


12 november 2008

 


12 november 2008

 

Omroep Brabant Nieuws - 12 november 2008
Brabant10 Nieuws - 15 november 2008

 


20 november 2008

 


21 november 2008

 


24 november 2008

Klik hier voor een vergroting

 

 


Nederland
24 november 2008
novum

Tilburg looft tipgeld uit voor overvallen


(Novum) - Tilburg gaat tipgeld uitloven voor het oplossen van straatroven en overvallen. Dat heeft burgemeester Ruud Vreeman toegezegd na een voorstel van oppositiepartij Lijst Smolders.

De Lijst Smolders wil met het tipgeld 'jeugdige beginnende crimineeltjes die zich zogenaamd aan het bewijzen zijn' aanpakken. De gemeente wijst erop dat de maatregel tegen alle overvallen is bedoeld. "Het is nu wachten op een zaak waarin de politie een tip kan gebruiken", zegt een woordvoerder van de gemeente.

De politie kan volgens partijleider Hans Smolders bijvoorbeeld met posters op scholen, in disco's en bij sportverenigingen duidelijk maken voor welke overvallen tipgeld wordt uitgeloofd. "Die jeugdige crimineeltjes scheppen vaak zat op over de overvallen die ze hebben gepleegd", zegt Smolders. "Helaas zijn veel mensen vergeten dat ze een burgerplicht hebben om die etters aan te geven, vandaar deze noodmaatregel."

Hij neemt aan dat de beloning van duizend tot tweeduizend euro veel jeugdigen zal aanspreken. "Maar het zal niet veel effect hebben op de doorgewinterde crimineel. Die is niet zo stom om in de disco op te scheppen over wat hij nu weer heeft geflikt."

Smolders zegt te betreuren dat de maatregel nodig is. "Het kalf is verdronken, nu dempen we de put. Vroeger vonden jongeren zichzelf al stoer genoeg als ze een antenne van een auto afbraken. Nu moeten ze oude omaatjes overvallen. Als we meer blauw op straat hadden gehad, was dit misschien niet nodig geweest."

Overvallen zijn volgens de gemeente een groeiend probleem in Tilburg. Vorig jaar waren er nog 48 overvallen, dit jaar staat de teller al op 69. De politie zei vorige week dat het terugdringen van overvallen topprioriteit heeft gekregen. Ondernemers hebben een brief gehad waarin onder meer staat hoe ze een mogelijke overval kunnen zien aankomen.

 

 

Omroep Brabant Nieuws - 24 november 2008

 


25 november 2008

 


6 december 2008

 

Persbericht 8 december 2008

Het uitloven van Tipgeld moet een heel klein onderdeel zijn van een groot en stevig pakket aan maatregelen dat genomen zal moeten gaan worden om deze middeleeuwse toestanden de kop in te drukken.
Het moet een startsein zijn van een tegenoffensief dat volgens de Lijst Smolders rijkelijk laat komt!!
Als oude mensen, jongeren en vrouwen op straat regelmatig beroofd worden (ook steeds meer in huis) dan moet politie/justitie/OM en de burgemeester komen met een groot en stevig pakket aan maatregelen.
De lijst Smolders heeft de kat de bel omgebonden en verwacht verder een krachtig tegenoffensief!!
De Lijst Smolders is van mening dat Tipgeld vooral bij beginnende jeugdige criminelen ( 13 tot 17 ) zal werken.
Zij moeten zich nog bewijzen en om aanzien te verwerven willen ze hoger op de criminele ladder komen door veel te praten en stoer te doen over hun daden.
Hun buit bij een straatroof is vaak minimaal, maar de emotionele schade vaak gigantisch.
Dan mag wat de Lijst Smolders betreft alles uit de kast worden gehaald om dit soort middeleeuwse toestanden tegen te gaan!
Uiteraard veel meer inzet van politie en recherche, inzet Lokoma's en Lokagentes, inzet scholen, inzet sportverenigingen, inzet Moskee/Imans, heropvoedingskampen daders, kosten en aangerichtte schade gaan verhalen op de ouders, enz. enz.

De burgers moeten beseffen dat zonder de hulp van hen dit alsmaar groeiende probleem nauwelijks de kop in te drukken is. Het tipgeld moet de burgers dus ook weer doen beseffen dat zij ook een burgerplicht hebben!
Mocht de hoeveelheid gewapende overvallen en straatroven niet afnemen dan moet men echt substantieel meer agenten gaan werven dan nu het geval is en desnoods vanuit het leger reeds opgeleide mensen tijdelijk snel inzetten.
Tot slot wil ik erop wijzen dat het nooit zo mag zijn dat de burgers in de toekomst bij gebrek aan politie en recherche voor politieagentje moeten gaan spelen.

Groetjes Hans Smolders

 


8 december 2008

 

Brabant10 nieuws - 8 december 2008
Omroep Brabant Nieuws - 8 december 2008

 


9 december 2008

 


9 december 2008

Klik hier voor een vergroting

 


9 december 2008

 


10 december 2008


Klik hier voor een vergroting

 

Brabant10 nieuws - 11 december 2008

 


10 december 2008

 


15 december 2008

klik hier voor een vergroting

 

Commissie modern bestuur - LST over roofovervallen en veiligheid - 12 januari 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                            19  augustus 2009

 

Ouderen dubbel slachtoffer van dikbetaalde incompetente politici, directeurtjes en managers bij overheid en semi-overheid!


Ouderen worden evenredig het zwaarst getroffen door de wanprestaties van de politiek, politie, OM, rechtelijke macht, directeurtjes en managers bij de overheid en semi-overheid.
Op vele terreinen laat men de burgers in de kou staan.
De incompetente overheid met zakkenvullers aan de top, die met name wel alles goed voor zichzelf hebben geregeld en ondertussen een samenleving achterlaten waar o.a. al vele jaren struikrovers oude mensen op laffe wijze worden overvallen. De vele laffe overvallen en berovingen, met name op ouderen, zijn de LST van meet af aan een doorn in het oog maar voor de ouderen een sociale ramp. Deze ouderen hebben die dit land met bloed zweet en tranen opgebouwd, worden nu geconfronteerd met struikrovers en ander tuig. Als je dan als bejaarde beroofd bent van je portemonnee, bankpasje (rekening leeggeplunderd) en je identiteitskaart, inmiddels bent bekomen van de eerste schrik, word je vervolgens geconfronteerd met een walgelijk overheidssysteem.
Na minstens 40 jaren te hebben gewerkt bel je de sociale dienst (waar je noodgedwongen op je oude dag klant bent geworden omdat je als alleenstaande echt niet kunt rondkomen van één AOW-tje) om een voorschot te vragen omdat je na de laffe overval/straatroof helemaal geen geld in huis hebt. Antwoord; wij kunnen niets voor u doen.
Vervolgens ga je bij de gemeente informeren voor een nieuwe identiteitskaart.
Antwoord; kan maar u moet gewoon betalen met daarbovenop vermissings- verificatiekosten omdat u uw identiteitskaart bent kwijtgeraakt, geen paspoort of rijbewijs hebt en u zich dus niet kunt legitimeren. De LST heeft de betreffende afdeling op het stadhuis gebeld en we waren het er snel over eens dat dit eigenlijk niet kan. Vervolgens is de bejaarde teruggegaan naar het gemeentehuis en de onmenselijke beleidsregels werden deze keer niet toegepast.


Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

  1. Als bewoners van de gemeente Tilburg slachtoffer worden van een straatroof of beroving wilt u dan deze mensen in de toekomst geheel kosteloos en met voorrang een nieuwe identiteitskaart of paspoort geven waardoor uw ambtenaren ook geen onmenselijk beleid hoeven uit te voeren?
  2. Wilt u met grote spoed met een plan van aanpak komen om straatroof en overvallen, met name die op bejaarde mensen, met nog grotere kracht en met nog meer middelen te gaan bestrijden om dit tuig van de straat te halen?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


20 augustus 2009

klik hier voor een vergroting

 


13 oktober 2009

 


15 oktober 2009

 

 


Enkele voorbeelden uit het Brababants Dagblad van de maand juli 2009
Dit is de trieste opsomming van twee weekjes Tilburgse overvallen op
hoog bejaarde dames die op een afschuwelijk laffe wijze zijn beroofd.
Dit zijn alleen maar de berovingen die de media halen en dan hebben
we het nog niet over de rest van de ellende!


 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016