19 augustus 200713 juni 2007

 


13 juni 2007


 

 

open brief aan het college

 
Logo LST    SP - LST     Logo LSTOpen brief;

aan College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente                                          Tilburg 16 juli 2007

 

Betr.: Verkoop van uw aandelen golfbaan Prise d'eau

Geacht College,

Daar Wethouder Janssen in de commissievergadering Economie, van 11 juni j.l., beloofd had om met Dhr. Welling van Burggolf in gesprek te gaan over de verkoop van de aandelen, het volgende;
Vandaag, maandag 16 juli, hebben wij met Dhr. Welling gebeld en te horen gekregen dat hij op 25 juni een gesprek heeft gehad met Wethouder Backx en Wethouder Hamming.
Bij aanvang van het gesprek werd ook meteen door deze Wethouders gesteld dat zij daar niet zaten als verkopende partij, maar puur informatief invulling gaven aan de wens van de raad.
Dhr. Welling had twee adviseurs bij zich en deze waren dan ook teleurgesteld en verbaasd.
In dat gesprek is op geen enkele wijze constructief gesproken en bleef het echter bij schofferende vragen zoals; “ wat denkt u nu nog toe te kunnen voegen bij Prise d ‘eau, terwijl daar nu alles al perfect loopt”. Na dat zeer teleurstellende gesprek van 25 juni j.l., waar beide Wethouders op geen enkele wijze inhoudelijk zijn ingegaan omtrent het willen verkopen van de aandelen, heeft Dhr. Welling tot op de dag van vandaag vervolgens niets meer vernomen van de gemeente Tilburg. Wij vinden dat zeer onfatsoenlijk en teleurstellend.
De Lijst Smolders en de SP krijgen door deze handelswijze dan ook sterk de indruk dat potentiële kopers niet welkom zijn, deze ook nooit welkom zijn geweest en men iets te verbergen heeft als de financiële boeken door derden kunnen worden ingezien.
Door deze krampachtige houding van het college van B&W lijkt het wel of in de boeken zaken staan, die het daglicht niet kunnen verdragen.


Gelet op het feit dat u een opdracht heeft meegekregen van de meerderheid van de Tilburgse gemeenteraad, vragen wij u dan ook per direct zich fatsoenlijk en serieus op te stellen als een verkopende partij, aan potentiële kopers.

Hartelijke groet,

Hans Smolders LST en Johan v/d Hout SP

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016