De LST is al jaren bezig om de vele snoepreisjes tegen te gaan maar kreeg daarvoor nooit een meerderheid in de politiek

De PvdA, CDA, VVD, Groen Links, D66 waren al die tijd voor een reislustig stadsbestuur.
Onlangs had de LST een meerderheid omdat het CDA ook inzag net zoals bij het Adje-theater dat de LST na een lange strijd toch wel gelijk heeft. Eindelijk had de LST de gewenste meerderheid bij elkaar om in ieder geval de snoepreisjes buiten Europa aan banden te leggen. Wat toen gebeurde was ongelofelijk, de TVP trok haar steun in nadat Burgemeester Vreeman haar wat vage toezeggingen had gedaan. Net zoals bij het onterecht uitkeren van wachtgelden en het tot 2 maal toe planschade krijgen op hetzelfde huis, waarvan een deel geheel onterecht, speelt Loes Dielissen van de TVP fractie ( 1 zetel ) wederom een zeer bedenkelijke en kwalijke rol.
Dus niet alleen de PvdA, VVD, GL en D66 houden met walgelijke politieke spelletjes het door en door zieke systeem in stand maar ook zo'n klein partijtje als de TVP.


Waar hebben we de Burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren o.a. kunnen vinden de afgelopen periode;


Dubai, Japan, Frankrijk, Zuid-Afrika, Tanzania, Amerika , Zweden China, Tuzla, Bosnie Herzegovina, Lissabon, Rome, Engeland, Tunesie, Frankrijk, Zuid-Amerika, Matagalpa, Zweden, Curacao, Marroko, Milaan, Riga, Letland,
Turijn.


 


26 mei 2009

 

Initiatief voorstel van 1 april 2009


INITIATIEFVOORSTELINLEIDING                                                                                                          Tilburg, 1 april 2009

Meerdere malen is er gesproken over hoe om te gaan met de buitenlandse reizen van burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren.
Wij hadden gehoopt dat het moreel besef en de verantwoordelijkheid van de reislustigen groter zou zijn en dat ze wat terughoudender zouden worden met het wereldwijd op reis gaan.
De toezegging van de burgemeester om van iedere buitenlandse reis achteraf een verslag te maken, lijkt naar onze mening niet afdoende om onnodige reizen te doen stoppen.
Na nieuwe afspraken en een moreel appèl in november 2008 hebben we binnen enkele maanden B&W en ambtenaren weer zien afreizen naar Curaçao, tweemaal naar Zuid-Afrika en nu is men weer voornemens om een korte trip, met een onduidelijk doel, te maken naar Tunesië.

Ondertekenaars van dit initiatiefvoorstel zullen niet betwisten dat er ook reizen zijn die nuttig zijn voor onze stad, maar daar zal dan ook niemand in de raad op tegen zijn.
Blijkbaar is men op dit moment nog niet voldoende in staat om de nodige zelfregulering toe te passen inzake het maken van buitenlandse reizen, vandaar dit voorstel.

VOORSTEL
------------------

Voordat burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren ingaan op een uitnodiging voor een buitenlandse reis buiten Europa, dienen zij dit voornemen eerst voor te leggen ter goedkeuring aan de gemeenteraad/presidium.LST              SP                VSP                         AB                     TVP
H Smolders   V Slegers       N. Schoenmakers      M v/d Hoven        L Dielissen

                                                                               INGETROKKEN  

 

 


28 mei 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Audio over dienstreizen
Commisie modern bestuur - 25 mei 2009

 


2 juli 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                    1 juli 2009

Stedenband moet in vrije tijd en op eigen kosten

Onder het mom dat Tilburg stedenbanden moet onderhouden over de gehele wereld zijn Burgemeester & Wethouders en ambtenaren dan ook over de gehele wereld te vinden.
Dit alles met de nodige hypocrisie en daarbij wanen ze zich echte weldoeners.
De LST vindt dat we daar in Den Haag een Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, een Ministerie van Buitenlandse Zaken en vele andere gesubsidieerde organisaties voor hebben.
Verder vindt de LST het geweldig als mensen op eigen initiatief en op eigen kosten de problemen in de wereld mee aan willen pakken. Echter op eigen kosten en op eigen initiatief gebeurd dat door politici niet of nauwelijks.Als je kijkt naar de vakantiedagen van B&W en naar hun hoge salarissen dan zouden zij dat makkelijk elk jaar een paar keer kunnen doen in eigen tijd en op eigen kosten. Er zijn zelfs politici die kiezen voor vele dik betaalde bijbaantjes en willen tegelijkertijd zich ook nog laten gelden als weldoener met de Portemonnee Van De Ander.

Er vele vakantie’s zijn zoals;
a. in week 01 (Kerstvakantie / dinsdag 30 december 2008) geen collegevergadering;
b. in week 09 (Carnaval / dinsdag 24 februari ) geen collegevergadering;
c. in week 18 (Meivakantie / dinsdag 28 april) geen collegevergadering;
d. in week 19 (Meivakantie / dinsdag 5 mei) geen collegevergadering;
e. in (weken 31 t/m 34) de zomervakantie geen collegevergadering;
f.  in week 44 (Herfstvakantie / dinsdag 27 oktober) geen collegevergadering
g. in week 52 (Kerstvakantie / dinsdag 22 december) geen collegevergadering;
h. in week "53" (Kerstvakantie / dinsdag 29 december) geen collegevergadering;

Maar ook krijgen Burgemeester en Wethouders elke maand gemiddeld 8700 euro overgemaakt op hun privé-rekening van de gemeente Tilburg

Gon Mevis hangt de Jan Pronk uit in Tanzania
Wethouder uit Tilburg in Afrika

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

1) Waarom spelen Burgemeester en Wethouders niet voor weldoener in hun eigen tijd en op hun eigen kosten in steden aan de andere kant van de wereld, terwijl we daarvoor in Den Haag ook nog eens Ministeries hebben en allerlei gesubsidieerde organisaties?

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Harrie de Swart, , Patrick v/d Wijgert

 


1 oktober 2009

 


1 oktober 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                              5 oktober 2009

Gon Mevis op reis naar Japan nu is het weer ‘n Studiereis

Vele malen, maar ook nog onlangs heeft de LST de regels willen aanscherpen om het reislustige College van Burgemeester en Wethouders aan banden te leggen. Door een politiek spel kwam de LST één stem tekort terwijl die ene stem aanvankelijk het voorstel nog mee ingediend had.
De LST heeft steeds maar weer aangedrongen dat studiereizen die men wil gaan maken aan de andere kant van de wereld dat daar door B&W en ambtenaren vooraf toestemming voor gevraagd moest gaan worden aan de Raad binnen het presidium.
Pas geleden speelde ook al twee dubieuze zaken zoals een studiereis naar Durban in Zuid-Afrika en een studie reis naar Curaçao.
De LST is ervan overtuigd dat deze zogenaamde studiereizen niet noodzakelijk waren omdat de kennis in Nederland of Europa vergaard kon worden, maar ook dmv internet of de nieuwste communicatietechnologie.

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

1. Wat gaat Gon Mevis voor kennis opdoen met zijn studiereis naar Japan?
2. Kan Gon Mevis die kennis niet in Nederland of Europa opdoen?
3. Kan Gon Mevis die kennis niet op andere wijze vergaren zonder naar Japan
    te gaan?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 

Bekijk uitnodiging Wethouder Mevis


8 oktober 2009

 

 

 

 

Meer over snoepreisjes... KLIK HIER >>

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016