Overzicht 'dienstreizen' gemeenten

Een compleet overzicht van alle dienstreizen die gemeenten en bestuurders van 13 gemeenten in 2006-2007 maakten. China blijkt, met in totaal 19 bezoeken, de populairste bestemming.

1. Gemeente Amsterdam (4x naar China) 
Burgemeester Cohen:
Mei 2006 China Handelsmissie. Totale kosten: €8.250
Juni 2006 Suriname. Totale kosten: €3386.00
Verder reizen naar Istanbul en Venetië
Wethouder Aboutaleb:
Werkbezoeken aan Casablanca, Milaan, Washington, New York, Lissabon en het Marokkaanse Larache
Wethouders Asscher:
In 2006 twee keer handelsmissie naar China en deelname Amsterdam partners kosten totaal bijna €10.000.
Verder reizen naar Kuala Lumpur en New York.

2. Gemeente Tilburg (3x naar China) 
Stedenband viering in Tanzania
Studiereis wethouder en burgemeester met vrouw naar China. Totale kosten €14.475
Werkbezoek burgemeester met vrouw, 1 wethouder, 2 beleidsmedewerkers, 1 reisleider/tolk naar Nicaragua. Totale kosten: €16.573.
Studiereis 6 personen aan Japan voor stedelijke vernieuwing en ruimtegebruik spoorzone. Totale kosten: €20.000
Bezoek aan jongerenfestival Tuzla
Prijsuitreiking fietsplan in Kaapstad

3. Gemeente Maastricht 
Elf studiereizen met diverse en/of meerdere personen, naar o.a. Chicago, Rome, Italië, Oostenrijk, Parijs, Wales, Wenen, en Bentley-congres Londen
Tien werkbezoeken of beurzen met diverse en meerdere personen naar New York, Texas, Dallas, Ottawa, Frankfurt, Parijs, Turijn, Houston, Nicaragua, Boston.
Reis naar Italië voor vrijetijdseconomie: Venetië, Treviso, Verona en Padua.
Californië: Orange County beurs
Burgemeester Leers ging met vrouw naar Toronto voor premièreconcert Andre Rieu. Reiskosten vrouw eigen rekening, reis- en verblijfkosten burgemeester voor rekening Maastricht.

4. Gemeente Rotterdam (3x naar China) 
Burgemeester Opstelten:
Netwerkreis naar Casablanca voor verstevigen relatie
Netwerkreis naar China (Shanghai), bijdrage profilering haven en verdiepen bestaande relaties
Reis naar Luxemburg voor lobby bij tourdirectie om start grand depart in Rotterdam te houden.
Reis naar Brazilie. Relatiebeheer samenwerking gemeente Santos. Totale kosten: €4345.
Wethouder Van Sluis:
Netwerkreis naar Miami, Seatrade Cruise Shipping voor relatiebeheer. Totale kosten: €5465.
Bezoek aan China voor 'roadshow' met als boodschap Rotterdam een Europese haven van wereldklasse. Totale kosten: €5435.
Wethouder Karakus
Doorlopende lobby in Frankrijk voor de Tour de France.
Wethouder De Boer
Bezoek aan China (Nantong/Shanghai), roadshow voor de haven. Totale kosten: €4755.
Handelsmissie Istanbul om banden aan te halen, Totale kosten: €2665.
Reis naar Maleisië voor profilering haven en versterken netwerk. Totale kosten: €5915.
Wethouder Bolsius
Reis naar Londen voor start Tour de France om 'ervaring op te doen'.
Wethouder Kaya
Reis naar Istanbul om culturele uitwisseling te versterken.
Wethouder Bajjeu
Bezoek aan Oslo voor kappen 56ste kerstboom. Totale kosten: €1245.

5. Gemeente Enschede 
Stedenbandreis naar Palo Alto, Californië
Breed georiënteerde studiereis naar Berlijn en Kopenhagen
Studiereis naar San Antonio (VS), uitbouwen internationale contacten en kennis uitwisselen
Studiereis Parijs. Groene stad als wervend verstigingsmilieu. Kosten €2045 per persoon.
Bestuurdersreis Valencia (met partners) met als thema: transformatie van een mediterrane stad.
Raadsexcursie Manchester. Totale kosten: €45.484,26

6. Gemeente Almere (1x naar China) 
Men is over 2 jaar tijd 6 keer naar Ghana Kumasi gegaan, meer dan een week per keer en in totaal met 13 personen. Totale kosten: €6516,31
Drie bezoeken aan Kopenhagen/Malmo:
- 28-07-2006 stadsuitleg Kopenhagen/kustzone ontwikkeling
- 16-08-2006 reis om dezelfde reden
- 16-11-2006 Studiereis/excursie verkeer en vervoer Kopenhagen (totaal 18 ambtenaren)
Stadsontwikkeling Dubai, 3 personen. Totale kosten: €9230
Werkbezoek aanstadscentrum Manchester, 10 personen. Totale kosten: €10.586,40

7. Gemeente Eindhoven (1x naar China) 
Reis voor stedenband naar Zuid-Afrika: 8x in 2 jaar
Handelsmissie China 2007. Totale kosten: €60.900
Reis voor stedenband naar Soedan, 8 projectbezoeken
Handelsmissie naar India. Totale kosten €20.500
Reis naar Boedapest voor het EK zwemmen

8. Gemeente Den Bosch (1x naar China) 
2006: congres in Helsinki voor het delen van kennis en ervaring bij het bestrijden van onveiligheidsgevoelens in relatie tot verloedering
2007: burgemeester en wethouder Economische Zaken naar China, handelsmissie en toernee Brabants orkest. Totale kosten: €16.300
2007: Studiereis wethouder sport voor het leggen van contacten tussen gemeenten en sportgelieerde bedrijven

9. Gemeente Leeuwarden 
Netwerkreizen naar Milaan, Turijn en Berlijn
Studiereis naar Bilbao, Hamburg, Zweden en Kopenhagen
Voor teambuilding een trip naar Borkum

10. Gemeente Utrecht (2x naar China) 
2007 Aantal bezoeken adviseurs en wethouder voor de stedenband Leon (Nicaragua) en Brno.
Studiereis beleidsmedewerkers verslavingszorg naar New york
Studiereis naar Lyon voor referentieprojecten. Totale kosten: ruim €8000
Verschillende lobbyreizen burgemeester en wethouders voor de Tour de France naar Gent, Venetië, Brussel, Monaco, Londen en Parijs
Werkbezoek 4 raadsleden naar Keulen en Brussel voor leenfietsen. Totale kosten: bijna €8000
Diverse projectmanagers naar Nicaragua voor ontwikkeling van een kleine wijk. Totale kosten: €16000
Handelsmissie loco-burgemeester en hoofd Economische Zaken naar India
Handelsmissie hoofd Economische Zaken naar China
Studiereizen naar Orlando, Moskou en Wenen

11. Gemeente Breda (2x naar China) 
Bezoek aan waterconferentie China
Handelsmissie China
Lyon-contacten leggen met Franse organisaties

12. Gemeente Nijmegen (1x naar China) 
Internationale uitwisseling met China voor handelsbetrekkingen
Werkbezoek aan gehandicaptenzorg Zweden
Raadsledenproject in Nicaragua voor toeristische ontwikkeling
Bezoek aan Edinburgh voor netwerken en stadsontwikkeling

13. Gemeente Arnhem (1x naar China) 
Bezoek burgemeester Krikke en wethouder Weeda aan China in oktober en november 2006. Totale kosten: €5571
Bezoek burgemeester Krikke aan Japan, voor bijwonen uitvoeringen Gelders orkest. Totale kosten: €1889

© RTLNieuws.nl (http://www.rtl.nl/actueel/rtlnieuws/home/)