burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties


 

 

officiële vragen art. 47 aan het college

          Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg, 27 september 2006

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Geacht College,

Voor 600.000 euro kunst in parkeergarage Pieter Vredeplein,

De Tilburgers zullen dit zoveelste prestigeproject wederom niet kunnen waarderen. Natuurlijk moet deze parkeergarage netjes worden ingericht, maar dit is gekkenwerk!! Het is niet de vraag of de Tilburgers dit zullen pikken maar hoelang ze dit nog zullen pikken en dan hebben we het nog niet over een draaiend huis op de Hasseltrotonde, Cityring en gaat u zo maar door.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Wilt u een plaatsje veroveren in de internationale designwereld?
2. Ben u op de hoogte dat we een Taskforce Armoede hebben in Tilburg?
3. Weet u dat de enorme bedragen die u aan kunst uitgeeft maar door een klein elitair gezelschap gewaardeerd en gedragen wordt en dus niet door 190.000 Tilburgers
4. Zo nee, en bent u het met de vorige vraag niet eens, zou u daar dan een referendum over willen houden?
5. Zou het niet beter zijn als u zich gaat inzetten voor die 190.000 Tilburgers in plaats dat u denkt wereldfaam te gaan vergaren?
6. Bent u het met LST eens dat u als B&W niet voortdurend, met de nadruk op voortdurend, dure reizen moet maken over de hele aardbol heen, omdat u dan nog verder in de war raakt?
7. Als u in de spiegel kijkt vindt u het dan gepast dat u steeds in termen praat als wereldfaam, landelijke primeur, groots denken, primeurtje hier, primeurtje daar, en ook nog even ’n plaatsje gaat veroveren in de internationale designwereld, enz. enz.
7. Kent u het spreekwoord hoogmoed komt voor de val?

Namens de LST fractie,
Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

28 September 2006

 


28 September 2006

 


28 September 2006

 

Initiatievoorstel kunst in de parkeergarage

          Logo LST INITIATIEFVOORSTEL Logo LST

Tilburg, 11 oktober 2006

 

INLEIDING

---------------

Wij van Lijst Smolders vinden het gewoon schandalig dat het college van B&W door een beroemde kunstenaar onder in de parkeergarage van het Pieter Vreedeplein kunst wil laten aanbrengen voor 600.000 euro. Het is niet uit te leggen aan de Tilburgers dat je een paar maanden geleden nog een Taskforce Armoede in het leven hebt geroepen en al vele jaren voedselbanken kent in Tilburg terwijl we tegelijkertijd 600.000 euro tegen een paar wandjes aan laten plakken onder in een parkeergarage!! Wij van Lijst Smolders vinden het ook in en in triest dat u kunst in de gemeente Tilburg niet laat aanbrengen door Tilburgse amateur-kunstenaars!!

Wij als raad zullen nu moeten aangeven tot hier en niet verder, want dit is echt gekkenwerk.

VOORSTEL

-----------------

Het college opdracht geven om géén uitvoering te geven aan het collegebesluit van 19 september 2006 v.w.b. de opgenomen post Beeldende Kunst ad. € 600.000,-- ( kunstopdracht parkeergarage Pieter Vreedeplein)

 

Met vriendelijke groeten,

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 


25 oktober 2006

 

Persbericht 27 oktober 2006

Persbericht

 

Nummer
2006337BW

Datum
27 oktober 2006

 

Kunstwerk parkeergarage Pieter Vreedeplein


Discussiebijeenkomst over kunsttoepassing in publieke domein met vertegenwoordiging raad

 

 

Bezoekadres
Stadhuisplein 130

Postadres
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Doorkiesnummer
013 542 88 19

 

 

 

 

 

 

Servicedienst
Faciliteiten
Personeel
Informatisering
Financiële Administratie
Juridische Zaken
Communicatie


Het college heeft afgelopen dinsdag besloten dat het kunstwerk dat gepland stond voor de parkeergarage van het Pieter Vreedeplein niet doorgaat. In september had het college besloten om € 600.000,- te reserveren voor het ontwerp van Studio Job, bestaande uit vijf monumentale tegeltableaus en klassieke gouden zuilen. Tijdens een bijeenkomst op 10 oktober jongstleden waarin het ontwerp aan de raadscommissie Fysiek is gepresenteerd, bleek dat de raadsleden de plek van de kunsttoepassing en de kosten te hoog vonden. Afgelopen maandag bleek dat ook tijdens de vergadering van de commissie Modern Bestuur. Het college betreurt deze conclusie. Om te voorkomen dat kunst in de openbare ruimte telkens weer discussie oplevert, wil het college een bijeenkomst organiseren met een vertegenwoordiging van de raad over kunsttoepassing in het publieke domein.

Studio Job
De kunsttoepassing van studio Job was één van de maatregelen van het college om de garage een kwalitatief hoogwaardige uitstraling te geven. Het kleurige kunstwerk zou bestaan uit vijf monumentale tegeltableaus waarop fantasiewezens zijn te zien die verwijzen naar de onderaardse wereld. Ze zouden verspreid op de muren van de parkeergarage komen te hangen. Bovendien zouden er goudkleurige zuilen bijkomen die zouden worden verlicht.

Voor de pers:
Theun van den Boer, Bestuurswoordvoering, telefoon 013 542 88 19.

 

 

 


5 april 2008

Klik hier voor een vergroting

 
 
www.pietervreedeplein.com| home | media-tv | kranten | foto's | ijshockey | links | contact | burgerprogramma | kieslijst 2018 |
| poster | verkiezingskrant | flyers | campagnevideo's | verkiezingsfoto's | raadsleden | fragmenten raadszaal |

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016