5 september 2008


 

Fragment Rtl Boulevard

 

Audio en video van installatie nieuw college 19 mei 2008
Omroep Brabant - Reacties na installatie nieuw college
Omroep Brabant - Verslag installatie nieuw college
Brabant 10 Installatie nieuw college

 

Eerdere officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                          24 april 2008

Asbestsanering Adje-theater veel groter en dus duurder.

Bij de aankoop van het Midi-theater wist de gemeente dat daar asbest aanwezig was.
Inmiddels wordt er al heel lang gewerkt in het pand aan de Heuvelring 108.
Gisteren heeft de LST wederom een bezoek gebracht aan de werklui die de asbest aan het saneren zijn in het Adje-theater.
Men had 2 weken uitgetrokken voor de sanering van de asbest, maar omdat er ook verborgen asbest aangetroffen werd is men nu al 5 weken bezig met als gevolg een fikse financiële tegenvaller. Echter voor niets gaat de zon op!!
Wij hopen niet dat u met hoofdaannemer v Casteren (die vaak voor de gemeente werkt) afspraken achter de schermen gaat maken dat deze fikse tegenvaller stiekem verrekend gaat worden met andere projecten, dit om te voorkomen dat het Adje-theater nog verder onder vuur komt te liggen. Het is ongeloofwaardig als 2 weken asbestsanering net zo duur zou zijn als 5 of 6 weken asbestsanering.

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

1. Wat had u begroot voor deze asbestsanering en hoeveel gaat u daar nu al overheen?
2. Kunt u aan ons de offerte en de opdrachtbevestiging overleggen voor deze asbestsanering?
3. Als er volgens de regels Europees aanbesteed had moeten worden, waarom heeft u dat
    dan voor de zoveelste keer weer niet gedaan?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 

 


29 april 2008

 

 


2 mei 2008

 

 


3 mei 2008

Klik hier voor een vergroting

 

 


8 mei 2008

 

Raadsvergadering 19 mei 2008
Betoog LST
Motie 1
Motie 2
Motie 3

 

Betoog LST 19 mei 2008

College verantwoording

Allereerst wil ik uitspreken trots te zijn op mijn eigen fractie die in een zeer korte tijd en in uiterst moeilijke omstandigheden zich enorm goed heeft ontwikkeld.
De LST is hier zowat de enige fractie die stabiel, standvastig en betrouwbaar is gebleken.
Daarentegen wordt in deze raadszaal puur uit angst, vaak geprobeerd een verkeerd beeld van de LST neer te zetten, of worden we zelfs buitengesloten.
Het is goed om er even bij stil te staan dat de Lijst Smolders 12 % van de kiezers achter zich heeft staan en de grootste winnaar is bij de laatste verkiezingen! Gelukkig is voor de LST de waardering buiten deze raadszaal als maar groter aan het worden.
Het Brabants Dagblad omschreef dit nieuwe College als een couveusekindje, maar dit couveusekindje zal nog veel langer kunstmatig in leven gehouden moeten worden.
Dat zal waarschijnlijk wel moeten tot aan de nieuwe verkiezingen in maart 2010.
Politiek gezien hebben de PvdA en Groen Links in no-time het CDA ingeruild voor de SP en de VVD. Lekker stabiel clubke zullen we maar zeggen!! Dat daar vervolgens een nietszeggend collegeprogramma is uit komen rollen is dan ook niet zo verbazingwekkend. Blijkbaar was er voor dit collegeprogramma ook geen titel te verzinnen, maar gezien de inhoud mag dit collegeprogramma dan ook geen naam hebben.

Het is uiterst schadelijk als een College van de 6 e stad van het land valt over een onverantwoordelijke uitgave van 7,5 miljoen euro, met Adje die zich zorgen maakt om Tilburg en als uithangbord onze stad op de kaart wil gaan zetten. Tot overmaat van ramp bleek al heel snel dat het nieuwe College gewoon verder wilde gaan met Adje, alsof het om enorme stadsbelangen zou gaan zoals bij Interpolis of bij de Fuji. Eerdere felle tegenstanders van dat Adje-theater, de SP en de VVD, bleken met wethoudersposten in het vooruitzicht, ineens 180 graden te zijn gedraaid en dat met onderliggende stukken die nog steeds volstrekt tekort schieten.
De Bonheur Groep was voor de val v/h College al in gesprek over exact dezelfde rol als nu. Gewoon de Horeca exploiteren en het horecagedeelte inrichtten zoals dat altijd gaat.
Dat is overigens ook in de oude onderliggende stukken van de LA-Group te lezen.
De horecaondernemer heeft mij telefonisch bevestigd dat hij nooit betoogd heeft dat zijn plannen nu anders zouden zijn als voor de val van het College. Motie 1
Door op deze ongeloofwaardige wijze te blijven doordrammen wordt er op zijn minst de schijn gewekt dat er reeds met marktpartijen onomkeerbare afspraken zijn gemaakt.
Het enige wat vandaag deze onverantwoordelijke investering van ruim 7,5 miljoen euro door kan laten gaan is pure machtspolitiek en wel van het ergste soort. Juist datgene wat door de SP,VVD en de LST de afgelopen 2 jaar zo verfoeid is.

De woorden van SP leider de heer v/d Hout en VVD leider de heer Moller tijdens de presentatie van dit Collegeprogramma op 29 april waren dan ook legendarisch.
De heer van de Hout vond het zelfs ontzettend gezellig en zei dat ZE er inhoudelijk eigenlijk heel snel uit waren en vervolgens zei de heer Moller dat hij liever met anderen partijen wilde samenwerken. Lekker geloofwaardig zullen we maar zeggen.
De werkelijke strijd ging dan ook niet om de inhoud van het Collegeprogramma, want dat was met al die gezelligheid snel geregeld. De echte strijd barstte pas los bij de verdeling van hun eigen wethoudersposten. Daar moest zelfs de persconferentie nog voor worden uitgesteld.
Het gaat dus weer niet over de inhoud en wat goed is voor de stad, maar wederom om de goudgerande baantjes. Waarschijnlijk heeft Tilburg er weer een primeurtje bij. We hebben nu zelfs twee echte ¾ wethouders, de zoveelste stadspromotie voor Tilburg. Nu de SP zelf op het pluche zit zijn er meer wethouders dan ooit tevoren. Eindhoven heeft er bijvoorbeeld maar 4.
De SP en de VVD zouden ook nooit samenwerken met de in hun ogen zeer onbekwame Gon Mevis, die daar onlangs ook nog een motie van wantrouwen voor aan zijn broek kreeg.
Ook op dit punt was het pluche voor de SP en de VVD belangrijker. Beide hebben het nu ontzettend gezellig met Gonnie. Wethouder Moller mag binnenkort dan ook gaan uitleggen wat Gonnie met 8 miljoen euro heeft uitgespookt en wat dat allemaal heeft opgeleverd.

De eindstreep halen voor dit nieuwe College is eigenlijk ook niet zo moeilijk, want het grote zomerreces staat al voor de deur en dan is het jaar 2008 al weer een eindje voorbij.
Vervolgens gaan de meeste partijen in het jubileumjaar 2009 doen waar ze heel erg goed in zijn, een jaar lang feestvieren met de PvdA, de portemonnee van de ander.
En als ze dan uitgefeest zijn, staan de nieuwe verkiezingen in maart 2010 al voor de deur.
Maar voor het zover is hebben de SP en de VVD hier vandaag op de eerste dag van dit nieuwe College al heel veel uit te leggen, zoals o.a. over het Adje-theater. Het zou echt een brevet van onvermogen zijn als men alleen met bijzaken komt zoals een horeca-exploitant die dit ruim 7,5 miljoen euro kostende plan vlot zou moeten gaan trekken. Het is een schande dat wij als hoogste orgaan "De Raad" niet eens een nieuwe nota hebben ontvangen om vervolgens weloverwogen een nieuw besluit te kunnen nemen. Wat we in de kranten hebben kunnen lezen is niets nieuws en dat doet het ergste vrezen voor de SP en de VVD. Motie 2
Verder mogen de SP en de VVD ook uitleggen of het normaal is dat deze nu al verwende startende jonge ondernemers salarissen van bruto 60.000 tot 70.000 euro nog laag vinden ook.
Dit terwijl wij als gemeente de komende drie jaar hen subsidiëren door 720.000 euro in mindering te brengen op de toch al relatief lage huur. Motie 3

Wel heeft U in het Collegeprogramma onze grote zorg gedeeld dat er te weinig voorzieningen zijn voor de jeugd. Het verheugt ons, dat u versneld onze motie wil uitvoeren om een kinderboerderij en milieueducatiecentrum te realiseren in de Reeshof. Ook de inbreiding in het centrum was de LST van meet af aan een doorn in het oog omdat de menselijke maat daardoor geheel aan het verdwijnen is en de limiet allang bereikt is. We zijn lang een roepende in de woestijn geweest, maar ook daar wordt nu gelukkig eindelijk in dit Collegeprogramma aandacht aan besteed.

In de pijler fysiek vinden we uw gebrek aan visie met betrekking tot de Spoorzone stuitend. Slechts 7 nietszeggende zinnetjes wijdt u aan dit kansrijke gebied. U besteedt wel meer aandacht aan de Reeshof maar uitsluitend om electorale redenen en presenteert daarbij de ene na de andere dooddoener, ik herhaal de ene na de andere dooddoener.
Zo gaat u het winkelcentrum Dalem afbouwen.
Hadden de Reeshofbewoners na 10 jaar wachten op dat winkelcentrum iets anders kunnen verwachtten dan, of is er onderhandeld om dat winkelcentrum wat nu half afgebouwd is zo te laten staan als een KORT project? U gaat ook winkelcentrum Heyhoef uitbreiden?
Dat horen we ook al langer dan 10 jaar en daar zit nog steeds geen enkel schot in die uitbreiding. U gaat ook na jarenlange discussies horeca realiseren in het Reeshofpark?
Wat een onzin. Het is horeca-ondernemer van der Meijs die dat gaat doen in ruil voor meer dan 150 gratis parkeerplaatsen van de gemeente. Gaat u dat laatste maar eens uitleggen aan de winkeliers van winkelcentrum Heyhoef die straks te maken gaan krijgen met uw BETAALD parkeren.
gaat bovendien ook de Noordwesttangent afronden. En weer vraag ik me dan af: hadden we iets anders mogen verwachten? Het NIET afronden van een weg waardoor duizenden belastingbetalers in de Reeshof al heel lang in de file staan lijkt me geen optie, temeer omdat u anders in 2010 op de eerder toegekende subsidie's gekort gaat worden?
Met andere woorden: In het westen niets nieuws!! Dus; Im Westen Nichts Neues.
Kortom dit Collegeprogramma zonder titel is grotendeels niets meer dan ouwe wijn in nieuwe zakken en deze wijn met 'n korte houdbaarheidsdatum, is inmiddels al heel troebel geworden!


 

 


19 mei 2008

 


21 mei 2008

 


22 mei 2008

klik hier voor een vergroting

 


27 mei 2008

 


28 mei 2008

 

Raadsvergadering 11 juni 2008
LST over risico's Midi theater

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

Motie

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 11 juni 2008.

Constaterende dat:

 • De nu inmiddels wethouder geworden de heer v/d Hout o.a. het volgende verkondigt;
  “ Zeker weten, als het vorige college het Midi plan had uitgewerkt zoals het nu is
  zou het nooit gevallen zijn” ( Maar er is helemaal geen nieuw uitgewerkt Midi plan!!)
 • De leden van de SP in de ALV van 6mei j.l. en op de SP-website door hun toenmalige fractievoorzitter volstrekt onjuist zijn geïnformeerd m.b.t. het Midi-theater en op basis van die onjuiste informatie akkoord zijn gegaan met collegedeelname.
 • De SP-fractie na de installatie v/h nieuwe college ook heeft ingezien dat ook zij verkeerd zijn ingelicht door hun voormalige fractievoorzitter en er wezenlijk niets is veranderd t.a.v de onderliggende stukken van het vorige college.
 • De SP-fractie zo geschrokken is van die onjuiste informatie dat zij 1 dag na het aantreden v/h nieuwe college een brandbrief heeft gestuurd waarin zij voor het zomerreces duidelijkheid eist van het nieuwe college m.b.t. het Midi-theater.
 • De SP-fractie in de eerstvolgende twee reguliere vergaderingen (16 juni en 23 juni) in de commissie Maatschappij eist zo uitgebreid en compleet mogelijk gerapporteerd te worden over de voortgang in het vastleggen van alle in het collegeprogramma genoemde toezeggingen, uitgangspunten en uitzichten in concrete contracten en schriftelijke, bindende afspraken. Dat betreft dus in elk geval de creatieve en de commerciële partners (wie zijn het tot nu toe allemaal, wat en/of hoeveel dragen ze bij, vanaf wanneer en voor hoe lang?) en de manier waarop de € 2,5 miljoen aan externe cofinanciering wordt binnengehaald. Verder wil ze graag zoveel mogelijk weten over de besprekingen met “derden” van wie sprake is in het collegeprogramma.

Overwegende dat:

 • Het onverantwoordelijk is om dergelijk grote investeringen, zoals bij het Adje-theater, te doen zonder concrete contracten en bindende afspraken.
 • Wij ook nog niets concreets hebben gezien van de met veel Tam Tam aangekondigde Endemol contacten van alweer een half jaar geleden.

Draagt het College op om verder geen definitieve verbintenissen aan te gaan die het proces van gunning onomkeerbaar maken en de verbouwing van het Midi-theater per direct te stoppen totdat het hoogste orgaan “De Raad” fatsoenlijk is geïnformeerd, zoals uiteindelijk ook de SP-fractie heeft ingezien.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 

Commissie maatschappij 16 juni 2008
LST over risico's Midi theater
Raadsvergadering 30 juni 2008
Toelichting interpellatieverzoek Midi theater

 

Interpellatieverzoek 26 juni 2008

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan de voorzitter van de raad Tilburg,                                                                  26 juni 2008

 

Betreft: interpellatieverzoek om laatste stand van zaken m.b.t. Midi-theater

 

Geachte heer Vreeman,

Eerder is er mede door het Midi-theater een voltallig College gevallen en is er ook een zeer gerespecteerd en gewaardeerd VVD raadslid opgestapt doordat er geen fatsoenlijke onderliggende stukken lagen om een investering van ruim 7,5 miljoen euro te rechtvaardigen.
De onverantwoordelijke handelswijze van zowel het oude als het nieuwe college is de LST vanaf de presentatie tot op de dag van vandaag m.b.t het Adje-theater een doorn in het oog.
De LST zal alles wat gezegd is niet weer gaan herhalen en verwachten dat ook niet van u.

Inmiddels vertrouwde de SP-fractie het nieuwe College ook niet meer en stuurde hen op hoge poten een brief, gelijk één dag na de installatie van dat nieuwe College.

De SP-fractie heeft in de commissie Maatschappij nu voor de 2 e maal geëist om voor het zomerreces zo uitgebreid en compleet mogelijk gerapporteerd te willen worden over de voortgang in het vastleggen van alle in het collegeprogramma genoemde toezeggingen, uitgangspunten en uitzichten in concrete contracten en schriftelijke, bindende afspraken.
Dat betreft dus in elk geval de creatieve en de commerciële partners (wie zijn het tot nu toe allemaal, wat en/of hoeveel dragen ze bij, vanaf wanneer en voor hoe lang?) en de manier waarop de € 2,5 miljoen aan externe cofinanciering wordt binnengehaald. Verder wil ze graag zoveel mogelijk weten over de besprekingen met "derden" van wie sprake is in het collegeprogramma.

De LST heeft alleen 2 korte vragen;
1) Kan het College voldoen aan de eisen die de SP heeft gesteld in haar brief van 21 mei
2) Ligt er al vanaf 6 mei een nieuw plan, dat de gemeente meer dan voldoende zekerheid geeft en de financiële risico's tot een minimum beperken, waarbij meer dan de helft van de kosten worden betaald door derden enz. enz. zoals wethouder v/d Hout zijn SP achterban steeds heeft doen laten geloven op de website en in de ALV?

De LST verzoekt tot een interpellatiedebat ex artikel 49 van het Reglement van orde maar daar hoeft wat ons betreft geen extra vergadering voor te worden uitgeschreven omdat dit zeer korte debatje goed samen kan vallen met de raadsvergadering van maandag 30 juni a.s.

Met vriendelijke groet,
Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 


27 juni 2008

 


3 juli 2008

 


8 juli 20085 juli 2008

 

"Wat er nu aan contracten ligt is helemaal niets en dat is het samenspel tussen de Tilburgse bobo's die nu redden wat er te redden valt. De ene hand wast de andere zullen we maar zeggen. Trouwens het is zeer bedenkelijk dat het Hoger Onderwijs en zelfs de Universiteit zich laten misbruiken voor politieke spelletjes met in de hoofdrol Adje. Maakt gelijk de teloorgang van ons onderwijs duidelijk van de afgelopen decennia. Het is tot nu toe allemaal belastinggeld wat in dat Adje-theater gestoken wordt en geen enkele euro van derden. Zeer bedenkelijk dat de PvdA, VVD en SP met dit onverantwoordelijk gedrag zomaar wegkomen."

 

Commisie maatschappij 25 augustus 2008
Betoog LST 1e termijn
Betoog LST 2e termijn

 


26 augustus 2008

 


23 september 2008

 


12 oktober 2008

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LST      LIJST SMOLDERS TILBURG      Logo LST

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde 12 oktober 2008

Stilte voor de storm bij het Adje-theater??

De opening van het Adje-theater zou binnenkort een feit moeten zijn, of toch weer niet.
Nog steeds hebben wij niets vernomen van de grote partijen zoals Endemol, Ericsson en de vele partijen waarvan B&W 11 maanden geleden, met heel veel bravoure, had aangekondigd dat die in de rij zouden stonden staan om mee te doen met Adje.
De PvdA fractievoorzitter wist zelfs op de landelijke TV te melden dat Adje zich zorgen maakte om Tilburg en dat Adje uit betrokkenheid ($ of €) Tilburg op de kaart ging zetten.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1)
U gaat ons toch niet vertellen, met het bekende gedraai en gekonkel, dat het Adje-Theater op de geplande datum 1 januari niet open kan gaan?
2)
De opening van het Adje Theater staat voor de deur, hoeveel financiële zekerheden zijn er al binnen van bedrijven als Endemol en Ericsson waar we al 1 jaar op wachten?
3)
De opening van het Adje Theater staat voor de deur, maar hoeveel financiële zekerheden zijn er al binnen van de vele andere bedrijven die in de rij zouden staan?
4)
Hoe zit het met het vastleggen van alle genoemde toezeggingen, uitgangspunten en uitzichten in concrete contracten en schriftelijke, bindende afspraken (en dan bedoelen wij natuurlijk niet het onderwijs dat zich op volstrekt ongeloofwaardige wijze door u voor het karretje laat spannen) van de partners die u omschrijft als TOPPERS, die ook daadwerkelijk een aanzienlijke financiële bijdrage kunnen leveren?
5)
U praat al 1 jaar over de creatieve en de commerciële partners (wie zijn het tot nu toe allemaal, wat en/of hoeveel dragen ze bij, vanaf wanneer en voor hoe lang) en op welke manier wordt de € 2,5 miljoen aan externe cofinanciering binnengehaald?
6)
Kunt u nu onderhand na zowat 1 jaar onzekerheid eens duidelijkheid geven over de besprekingen met "derden" van wie sprake is in het collegeprogramma?
7)
We hebben teksten voorbij zien komen als Midi werkt aan Toppers, maar waar blijven die TOPPERS dan en dan uiteraard in financiële zin?
8)
Waarom is er eigenlijk een externe adviseur nodig gebleken bij het Adje-theater?
9)
Bent u zich ervan bewust dat de externe adviseur van het Adje-theater zijn handen vol heeft aan de problemen die hij zelf heeft met zijn personeel als directeur van 013?


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


15 oktober 2008

 


16 oktober 2008

 


12 november 2008

 


12 november 2008

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                          2 januari 2009

Opening van peperduur Adje-theater uitgesteld en nog steeds geen “TOPPERS” voor een haalbare exploitatie!

Als je straks in een nieuw Adje-theater van 8 miljoen euro staat, dan zul je niets anders kunnen zeggen dan dat het er mooi uitziet, maar als controlerend raadslid mag het daar niet om gaan. Het gaat erom dat het College van B&W de Raad op het verkeerde been heeft gezet en op een onverantwoordelijke wijze is begonnen aan een project dat 8 miljoen euro belastinggeld kost. Men zal met het al heel lang verwachtte belastinggeld wat van de provincie gaat komen voor het gehele Veemarktkwartier wel totaal gaan inzetten voor het Adje-theater, waardoor een financieel probleem ontstaat voor de rest v/h Veemarktkwartier.

In november liet u ons nog weten dat de opening van het Adje-theater op 5 januari 2009 een feit zou zijn, maar ook dit wordt weer niet gehaald. Ook hebben wij nog steeds niets vernomen van de grote partijen zoals Endemol, Ericsson enz. waarvan B&W 15 maanden geleden met veel bravoure had aangekondigd dat zij voor Adje in de rij zouden staan.
De PvdA fractievoorzitter wist zelfs op de landelijke TV te melden dat Adje zich zorgen maakte om Tilburg en dat Adje uit betrokkenheid ($ of €) Tilburg op de kaart ging zetten.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Eerder zou de gehele verbouwing in januari 2009 klaar zijn, onlangs meldde u dat alleen de
    grote zaal en de foyer op 5 januari 2009 open zou gaan, wat is de oorzaak dat ook dit laatste
    niet gehaald wordt?
2) Gaat de verbouwing meer kosten dan u eerder aan de Raad heeft medegedeeld?
3) De SP meldde al in mei 2008 het volgende; “ Van de 5 miljoen euro verbouwingskosten
    wordt nu meer dan de helft door anderen betaald”. Weet u wie meer dan de helft van de
    verbouwingskosten heeft betaald?
4) We hebben teksten voorbij zien komen als “Midi werkt aan Toppers”, maar waar blijven die
    TOPPERS en dit uiteraard in financiële zin? (waardoor 380.000 euro huur per jaar op termijn
    ook daadwerkelijk betaald kan gaan worden zodat er jaarlijks geen huurkorting nodig blijft
    van 190.000euro en een subsidie van 50.000euro)
5) U heeft van de daken geschreeuwd alsof er investeerders in de rij zouden staan zoals
    Endemol, Ericsson enz, waarom wachten we nu al tevergeefs meer dan 1 jaar op contracten
    die ‘n haalbare exploitatie mogelijk maken?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 

 


17 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 


17 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Lees meer >>

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016