21 maart 2015

 

Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betreft: vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                Tilburg, 10 februari 2016

 

Geacht College,

 

Zwaar gesubsidieerde Mundial irriteert bij niet gesubsidieerde huurders Spoorzone !

 

 

Onderstaande is een noodkreet over de Spoorzone van actieve/betrokken mensen;

Velen Tilburgers zijn verbolgen dat Petos op 1 maart weg moet uit zijn bedrijfsruimte in de Spoorzone. Nigeriaanse vluchteling Petos Cadmus is een rolmodel en betrokkene van het eerste uur in de Spoorzone. Hij moet Gebouw 82 verlaten en hem is in de Spoorzone geen passend alternatief aangeboden. Hij moet weg omdat beheerder Mundial in de Spoorzone steeds meer ruimte inpalmt.

Gebouw 82 gaat Mundial helemaal zelf exploiteren en in het vrijkomende pand Gebouw 84 komt hun LOC-brewery. In gebouw 88 heeft Mundial een deel van een tijdelijk pop-up-restaurant. Ook in Gebouw 79 komt een bevriende partij van Mundial met het restaurant RAW....... Wat is hier aan de hand, dit lijkt geen terrein beheren maar Live Monopoly spelen.

Velen die zeer actief en betrokken zijn in de Spoorzone hebben op 20 februari een grootscheepse actie georganiseerd om de populaire Petos Cadmus te behouden voor de Spoorzone! Hij heeft een bedrijf in geluidstechniek en faciliteert congressen, symposia, festivals, optredens, etc.

 

Een en ander noopt de LST tot het stellen van onderstaande vragen:

 

  1. Waarom is er in de Spoorzone geen alternatieve ruimte voor Petos Cadmus aangeboden, terwijl er in het afgelopen jaar wel aan andere partijen panden zijn verhuurd?
  2. Kunt u ons z.s.m. een totaaloverzicht geven van alle gebouwen die Mundial (of van Mundial afgeleide organisatievormen) beheert en welke gebouwen Mundial zelf in gebruik heeft (genomen) en op korte termijn in gebruik gaat nemen?
  3. Kunt u ons z.s.m. mogelijk een totaaloverzicht geven van alle huurders in de  gebouwen die Mundial beheert en wat al deze huurders betalen aan huur, servicekosten en aan bijdrage VVE?
  4. Kunt u ons z.s.m. mogelijk een totaaloverzicht geven van alle bedragen die Mundial zelf betaald aan huur, servicekosten en aan bijdrage VVE.
  5. Hoe lang is Mundial nog beheerder van de gebouwen in de Spoorzone en in hoeverre vindt B&W dit een gepaste en evenwichtige constructie qua onafhankelijkheid en professionaliteit?
  6. Wat is precies de opdracht die u als B&W aan Mundial / Smederij Beheer BV heeft meegegeven en is die in de vorm van een contract of overeenkomst gegoten? 
  7. Mundial noemt zichzelf kwartiermaker. Wat heeft dit in de Spoorzone qua activiteiten, samenwerking en verbinding met bedrijfjes opgeleverd en is het college echt enthousiast over de geleverde prestaties van Mundial?
  8. Waarom weten huurders niet waarvoor ze betalen en wat houdt servicekosten werkelijk in die soms oploopt naar bijna 10.000,- per jaar?

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 

Mail aan redactie Brabants Dagblad

 


12 februari 2016

Klik hier voor een vergoting

 


22 februari 2016

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016