Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 18 september 2006.

 

Constaterende dat:

 

  • Het college voor de zoveelste keer de Tilburgse bevolking minacht en niet serieus neemt door wederom een referendum af te wijzen.

Overwegende dat:

 

  • U tijdens de verkiezingen van maart 2006 nog de schijn heeft gewekt dat de Cityring wel degelijk inzet was van te veranderen beleid, terwijl u nu zegt dat er niets kan veranderen omdat het besluit voor de Cityring al in 2003 genomen is en er daarom geen referendum kan komen
  • U de raad op het verkeerde been heeft gezet door zelfs toe te stemmen om het initiatiefvoorstel van LST,VVD en SP op de agenda van de Commissie en de Raad te zetten, terwijl u beter wist en nu zegt dat er niets kan veranderen omdat het besluit voor de Cityring al in 2003 genomen is en er daarom geen referendum komt
  • De Tilburgers van meet af aan niet de kans hebben gehad om te kunnen kiezen in een referendum voor een Heuvel met of zonder verkeer en dat nou juist de grondslag had moeten zijn voor de Cityring, welke een majeure ingreep is in het hart van onze stad.
  • Als die grondslag wel gelegd was door een referendum (wel of geen verkeer op de Heuvel) had er vervolgens wel een open en eerlijke discussie gevoerd kunnen worden over de wijze van herinrichting van de Heuvel, omdat een Heuvel met of zonder verkeer een wereld van verschil is.
  • De Tilburgers t/m 2005 volstrekt onvolledig zijn ingelicht wat de Cityring werkelijk inhield en nu anno 2006 pas met de harde werkelijkheid worden geconfronteerd
  • U ook al in 2003 een referendum heeft afgewezen
  • U sinds het raadsbesluit van 2003 tot op de dag van heden nog geen concrete oplossingen heeft voor de verkeersoverlast, onveiligheid en de ontoelaatbare milieu- en geluidsbelasting voor de vele wijken rondom de Cityring
  • U geen enkel respect toont naar de burgers toe, ze minacht, maar deze Tilburgers wel steeds het gelag moeten betalen van uw wanprestatie's.
  • Door dit soort onbehoorlijk bestuur er 80.000 Tilburgers al niet meer gaan stemmen


zegt het vertrouwen in het college op,
en gaat over tot de orde van de dag.


L.S.T
: Hans Smolders , Peter v/d Hoven, Harrie de Swart Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert


 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016