Bewoners van de wijk Fatima zijn overvallen met de komst van vijf drugsprostituees pal naast hun basisschool.

 

Raadsvergadering LST stelt vraag over beleid Fatima 18 januari 2008

2e termijn

Betoog LST Commissie Maatschappij dot spot 19 november 2007

1e termijn
 2e termijn

 

officiële art. 47 vragen aan het College

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                               7 november 2007

B&W schoffeert inwoners van prachtwijk Fatima!

Het is schandalig hoe de bewoners van de wijk Fatima zijn overvallen met de komst van vijf drugsprostituees pal naast hun basisschool. Werkelijk respectloos waarbij elke vorm van fatsoen ontbreekt. Deze bewoners hebben de wijk gemaakt tot wat hij is en waken er terecht voor dat dit zo blijft. Ze hebben terecht zorgen voor de veiligheid- en gezondheidsrisico's.

Je zou verwachten dat het college deze betrokken en welwillende burgers tijdig schriftelijk informeert over het project en daarna met de hele buurt in discussie gaat om vervolgens zelf een besluit te nemen. Dit is niet gebeurd en daarom was de bijeenkomst in wijkcentrum De Kubus ook respectloos, zeer chaotisch en daardoor 'n zeer grote aanfluiting.

Als het college wel de gewone fatsoensnormen had gehanteerd, door de mensen uit Fatima tijdig schriftelijk te informeren om later met ze een eerlijke discussie aan te gaan, dan had het College kunnen ontdekken dat er best valt te praten met de mensen uit Fatima.

Wij van de Lijst Smolders vinden het onbegrijpelijk dat u als college, incl. alle instantie's, deze vijf vrouwen niet eerst opneemt in een zorgboerderij aan de rand van de stad. Als deze dames dan van de drugs af zijn en gelukkig niet meer hun lichaam hoeven te verkopen dan valt er best wel te praten met de inwoners van Fatima. U zou eerst deze vijf vrouwen echt moeten helpen en niet alleen het probleem verplaatsen naar de wijk Fatima.

Mocht u denken daadkrachtig te zijn door op deze onbeschofte en ondemocratische wijze uw zin toch door te drukken, dan slaat u echt de plank volledig mis!!

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

  1. Hoe kunt u de veiligheid garanderen voor de naastgelegen school, dus voor alle jonge kinderen in de wijk, maar ook voor de ouderen in St. Jozefzorg, als deze vijf dames nog steeds verslaafd zijn en nog steeds hun lichaam moeten verkopen?
  2. Waarom zet u een authentieke prachtwijk als Fatima geheel op stelten, terwijl u voor deze vijf dames totaal niets oplost omdat ze na 24 december nog steeds hun lichaam moeten verkopen en nog steeds drugsverslaafd zijn.
  3. Kunt u met de feestdagen nog recht in de spiegel kijken door alleen maar een probleem van A naar B te verplaatsen en de mensen in Fatima zo te schofferen?
  4. Hoe wilt u gaan uitleggen dat u zo asociaal met deze buurt en deze dames omgaat.
  5. Waarom zet u deze dames niet eerst in een zorgboerderij om ze daadwerkelijk te helpen om ze dan vervolgens in een buurt te plaatsen.

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 

Emotioneel nee tegen opvang hoeren

door Toine van Berkel

Donderdag 8 november 2007 - TILBURG - Bewoners uit de Tilburgse wijk Fatima hebben gisteren tijdens een massaal bezochte en emotionele bewonersavond onomwonden 'nee' gezegd tegen de komst van een opvanghuis voor verslaafde straatprostituées.

De voormalige pastorie aan de Fatimastraat in Tilburg wordt
opvanghuis voor vijf verslaafde straathoertjes.

Dat huis, een voormalige pastorie, ligt op de hoek van de Fatimastraat en de Kruisvaardersstraat, vlakbij basisschool Fatima en peuterspeelzaal De Kwekkertjes. De vijf vrouwen trekken 24 december in het huis.

"Moet ik mijn zoontje van vier en mijn dochtertje van twee gaan vertellen wat drugs zijn? Wat spuiten zijn? Daar wil ik ze nog niet mee belasten", zei een zeer verontruste moeder tijdens de informatiebijeenkomst.

In totaal zaten en stonden er zo'n tweehonderd wijkbewoners in de mudvolle bovenzaal van buurthuis De Kubus. In feite een illegale situatie, want zoveel mensen mochten er officieel niet eens in.

Tijdens de rumoerige informatieavond slaagden wethouder Marieke Moorman (PvdA, verslavingszorg), directeur Paul Wezenberg van Traverse en Pim Dijkstra van Novadic-Kentron er niet in de weerstand tegen het opvanghuis te breken. Hun uitleg over de 24 uurs-begeleiding, camerabewaking en strenge huisregels kon de zaal allerminst overtuigen. "U zegt dat er continu één begeleider voor die vijf vrouwen aanwezig is. Op een peuterspeelzaal heb je al méér begeleiders", schamperde Diana van den Bos.

Gisteravond bleek er vooral veel onbegrip over het feit dat het opvanghuis voor de verslaafde vrouwen pal naast de school en peuterspeelzaal komt. Maar ook de voorzitter van de cliëntenraad van zorgcentrum Jozefzorg liet zijn verontrusting overduidelijk blijken. "Veel ouderen zijn al wat angstig. Dit verhoogt hun gevoel van onveiligheid alleen nog maar."

buurthuis De Kubus


De gemoederen liepen vooral hoog op nadat wethouder Moorman had gezegd dat de beslissing over de locatie van het opvanghuis definitief is en dat er geen inspraak mogelijk is. "De opvang past binnen het bestemmingsplan", aldus Moorman. "We zitten hier dus gewoon voor Jan Lul", werd er uit de zaal geroepen.


Die dwong uiteindelijk af dat een televisie- en radioverslaggever van Omroep Brabant opnames mochten maken. De gemeente had dat aanvankelijk geweigerd, omdat "sommige mensen zich dan misschien niet vrij voelen om hun zegje te doen."

De informatieavond werd afgebroken nadat een woedende 34-jarige vrouw wethouder Moorman keihard aan haar haren had getrokken. De vrouw bood er een kwartiertje later haar excuses voor aan, die ook werden aanvaard. Niettemin overweegt Moorman aangifte te doen. Diverse buurtgenoten namen nadrukkelijk afstand van de actie van de belaagster.

 


9 november 2007

 


14 november 2007

 


15 november 2007

 


15 november 2007

 

 

 

 

Betoog Lijst Smolders
19 november

De wijze waarop het College de afgelopen 14 dagen is omgegaan met de prachtwijk Fatima is niet alleen bij de bewoners in het verkeerde keelsgat geschoten maar ook bij de Lijst Smolders. U heeft deze zeer redelijke en fatsoenlijke mensen uit Fatima tot wanhoop gedreven door de gezondheid en veiligheid van hun kinderen op het spel te willen gaan zetten!!
Het is wel van belang dat je ook daadwerkelijk op de bewonersavond in de Kubus aanwezig bent geweest om de wanhoop en de paniek van de wijkbewoners waar te nemen. Tegelijkertijd had je dan ook kunnen zien hoe amateuristisch het er daar aan toe is gegaan.
PVDA-Wethouder Moorman is daar geheel verantwoordelijk voor.
Zij zal waarschijnlijk de gang van zaken ook wel betreuren, maar van een wethouder mogen de inwoners van de wijk Fatima toch veel en veel meer professionaliteit verwachten.
Wij willen dan ook op korte termijn een evaluatie van de wethouder over het hoe, en door wie, in dit specifieke project is gehandeld, vanaf de eerste seconden tot aan de dag van vandaag.

Voorzitter het is goed dat er over de grote tekortkomingen van de gemeente in het communicatietraject gesproken wordt, maar we moeten niet uit het oog verliezen waar het hier vandaag werkelijk over moet gaan.
Het moet hier vandaag gaan over de Prachtwijk Fatima, waar bewoners in paniek zijn, maar zeker ook wanhopig zijn geworden door de mogelijke komst van 5 verslaafde prostituees en een huiskamerproject pal naast hun basisschool, bejaardenhuis en kinderopvang.
De bewoners hebben de wijk Fatima gemaakt tot wat hij nu is en waken daar terecht over dat dit zo blijft. Ze hebben terecht zorgen over de veiligheid- en gezondheidsrisico’s in hun wijk. Daarom moet er hier vandaag voor de wijk Fatima ook duidelijkheid komen.
Elke partij moet hier vandaag klip en klaar aangeven of zij dit project op deze locatie door wil laten gaan. Wethouder het zal u wel duidelijk zijn dat de Lijst Smolders hoopt dat u afziet van dit onzalige plan pal naast een basisschool, bejaardencentrum en de kinderopvang.
Ook zal door sommige politieke partijen hier vandaag geprobeerd worden om de problemen en overlast van deze vrouwen rooskleuriger voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn.
De werkelijkheid zal jammer genoeg geheel anders zijn, kijk anders maar eens naar de omgeving bij de Gasthuisring.

Hoe is het mogelijk dat u alleen maar het probleem wilt gaan verplaatsen van de Gasthuisring naar de Prachtwijk Fatima met het nu nog mooie Leypark als toekomstige afwerkplek.
De nota Dot.Spot waar dit hele project uit voortkomt heeft in haar eindreportage van 2005 niet voor niets als uitgangspunt “de overlast in de Gasthuisring te verminderen”. Dit is goed nieuws voor die buurt maar zeker ook voor de projectontwikkelaars die daar honderden miljoenen in de Spoorzone willen gaan investeren. U bent als stadsbestuur geen knip voor de neus waard als u dit probleem gaat verplaatsen naar de Prachtwijk Fatima en dan ook nog naast een basisschool, bejaardencentrum, het Leypark en de kinderopvang.

Het is toch immers kabinetsbeleid van uw eigen PVDA-minister om van Probleemwijken juist Prachtwijken te maken en niet andersom zoals u nu wel van plan bent met de wijk Fatima
Het is toch ook kabinetsbeleid dat er dicht bij scholen geen coffeeshops gevestigd mogen zijn! Hoe haalt u het dan in uw hoofd om naast een basisschool en de kinderopvang “dit project” daar neer te zetten.
Dit soort woonvoorzieningen, waar deze arme vrouwen nog steeds verslaafd zijn aan die rotzooi en verdorie daar ook nog steeds hun lichaam voor moeten verkopen horen niet midden in de wijk thuis, maar in een rustige omgeving, een soort zorgboerderij, als u tenminste deze vrouwen echt wil helpen, maar daar begin ik zo onderhand aan te twijfelen?

Met alleen het probleem te verplaatsen naar de wijk Fatima, pal naast een basisschool met megaverzet van een hele wijk, daar helpt u deze zieke vrouwen ook niet mee!!
Het kan niet zo zijn dat u als PVDA Wethouder goed gedrag van een hele wijk op deze manier bestraft en tegelijkertijd de schrijnende problemen van deze vrouwen niet oplost!!
De Lijst Smolders stelt daarom voor om met onmiddellijke ingang af te zien van dit project op deze locatie. Wij hopen dat de wethouder laat zien dat ze verstandig is, want immers alleen verstandige mensen kunnen van mening veranderen.

 

 


20 november 2007

 

 


10 april 2008

 


10 april 2008

 


11 april 2008

 


3 mei 2008

klik hier voor een vergroting

 

Wijkkrant Fatima

 


1 oktober 2009

 


Video en Audio
Omroep Brabant - Nieuwe locatie - 10 april 2008
TV & CO over Fatima - 23 januari 2008
Inzamelingsactie voor Corina - 19 december 2007
Wethouder Moorman belaagd - 7 november 2007
Reactie Moorman op aanval - 7 november 2007

 

 

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016