Commissie Economie 29 september 2008
LST over de Mega Mall termijn 1 en 2 Lezen
Raadsvergadering 27 oktober 2008
LST over referendum Mega Mall termijn 1 en 2 Lezen
Klik hier voor de motie van afkeuring en amendementen
Raadsvergadering 8 december 2008
LST over referendum Mega Mall

 

Audio en video over de Mega Mall in Tilburg
NOS Journaal  22 september '08 - Wel of geen Mega Mall
Omroep Brabant Radio - 23 september '08 - Reactie SP en LST op Mega Mall
Omroep Brabant TV - 23 september '08 - Mega Mall aan zijden draadje
Omroep Brabant Radio - 9 oktober '08 - Reactie LST Nee tegen Mega Mall
Brabant 10 TV - 9 oktober '08 - Mega Mall hangt aan een zijden draadje
Brabant 10 TV - 10 oktober '08 - Mega Mall toch nog in zicht
Omroep Brabant Radio - 28 oktober '08 - Reactie SP over referendum Mall
Omroep Brabant Radio - 28 oktober '08 - Reactie AB over referendum Mall
Omroep Brabant TV - 28 oktober '08 - Reactie SP over Mega Mall
Omroep Brabant - 13 november '08 - provincie tegen Shopping Mall
Omroep Brabant Jaar Nieuws - 23 december 2008 - Reacties op Mall

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             14 augustus 2008


Tilburgers worden te eenzijdig geïnformeerd over de Mega-Mall

Na het zomerreces moet de Tilburgse gemeenteraad een besluit nemen over de
vestiging van een mega Mall, een gigantisch groot winkelcentrum aan de rand van de stad.
De gevolgen zullen groot zijn. De LST ziet zeker kansen maar ook bedreigingen
Buurgemeenten als Breda hebben al eerder 'nee' verkocht aan de Amerikaanse investeerders.
De Lijst Smolders wil dat de gemeente Tilburg haar inwoners goed informeert over de gevolgen van zo’n Mall en dat is tot nu toe zeker niet het geval. De minder leuke kanten van een Mall zullen ook verteld moeten worden.

Tot nu toe is de bevolking totaal niet geïnformeerd over mogelijke negatieve gevolgen van een Mall, zoals o.a. de enorme toename van het verkeer waardoor Tilburg nog verder dicht zal slibben. De gemeente heeft eerder ook al de wijk “Reeshof” volgebouwd en pas decennia later de noodzakelijke infrastructuur aangelegd met alle gevolgen van dien.

De komst van een Mega-Mall is te belangrijk om dat af te doen met ‘n amateuristische raadpleging met een invulbon of iets dergelijks, zoals de eenmansfractie van de TVP onlangs nog voorstelde.
De LST gaat in de eerstvolgende commissievergadering Modern Bestuur van 8 september voor een echt referendum pleiten en heeft dat dan ook al op de agenda gezet.
Zo’n officieel referendum heeft echter totaal geen zin als de burgers slecht geïnformeerd blijven.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

 1. Wilt u de burgers informeren dat de Mall geen prijsvechtend Outlet-Center wordt maar hoofdzakelijk winkels zal huisvesten in de duurdere prijsklasse?
 2. Wilt u de burgers vooraf gaan informeren hoe u gaat voorkomen dat de wegen in en rondom Tilburg niet gaan dichtslibben bij de komst van de Mall?
 3. Wilt u de burgers gaan informeren dat er een kans bestaat dat bij een komst van de Mall de winkelcentra’s in de buurten wel eens op termijn kunnen verdwijnen, zoals de ervaring in Amerika leert en dat er in de binnenstad flinke leegstand kan ontstaan met verpaupering als gevolg?
 4. Wilt u de burgers informeren dat met de komst van de Mall de luchtkwaliteit in Tilburg enorm zal verslechteren, door de toename van verkeer, ook ver buiten de regio?
 5. Wilt u de burgers informeren dat de Mall het milieu flink zal gaan belasten, zowel direct als indirect?
 6. Staat u net als de Lijst Smolders positief tegenover het houden van een echt referendum over de komst van de Mall.

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

15 augustus 2008
Omroep Brabant - LST wil referendum mall

 


15 augustus 2008

 


16 augustus 2008

 


17 augustus 2008

 


21 augustus 2008

Klik hier voor een vergroting

 


22 augustus 2008

 

25 augustus 2008

Commissie vergadering Economie

 


26 augustus 2008

 


27 augustus 2008

 


september 2008

 


3 september 2008

 


6 september 2008

 


23 september 2008

 


23 september 2008

 

 

Onderstaand artikel was al opgemaakt op de internetpagina van het Brabants Dagblad om de volgende dag gepubliceerd te worden.
Daardoor is er grote paniek uitgebroken bij alle partijen met als gevolg gigantisch paniekvoetbal en uiteindelijk dachten PvdA, SP en VVD ermee weg te komen door geheel ongeloofwaardig als ware angsthazen zich te verschuilen achter een referendum. Daardoor is onderstaand artikel niet meer geplaatst.


23 september 2008

 


24 september 2008

 


25 september 2008

Klik hier voor een vergroting

 

25 september 2008
Kans op mall Tilburg slinkt

TILBURG  -  De kans dat Tilburg een groot winkelcentrum naar Amerikaans voorbeeld krijgt in het noorden van de stad lijkt vlug kleiner te worden. Collegepartij SP (5 zetels) sloot zich dinsdag aan bij de tegenstanders. Een dag eerder deed coalitiegenoot GroenLinks (3 zetels) dat al.

Ook de grootste oppositiepartij
CDA is tegen. Steun bestaat er
wel bij de coalitiepartijen PvdA
en VVD. Het lot van de
zogenoemde shoppingmall ligt
daardoor in handen van de
oppositiepartij Lijst Smolders
Tilburg (5 zetels) die tot het
laatst wil wachten met een
beslissing.

„We willen tot en met het slotdebat in de raadsvergadering op 27 oktober alles kunnen afwegen”, liet fractievoorzitter Hans Smolders dinsdag weten.

Hans Smolders
Fractieleider Hans Smolders

 


2 oktober 2008

 


9 oktober 2008

 

 


9 oktober 2008

 

9 oktober 2008

 

Persbericht

9 oktober 2008

Besluit Lijst Smolders over de Mall

De Lijst Smolders is van mening dat de bedreigingen die er kleven aan een Mega Mall beheersbaar gemaakt zouden kunnen worden door betrouwbare coalitiepartijen die hun afspraken wel gewoon nakomen, met daarbij aan het roer een doortastend College met daarin bekwame wethouders.

Daarentegen acht de LST dit College en de coalitiepartijen PvdA, SP en VVD in de gemeenteraad volstrekt niet bekwaam, niet betrouwbaar en niet doortastend genoeg om dit uiterst kwetsbare proces, met het vele noodzakelijke aanvullend beleid, tot een goed einde te kunnen brengen.

Meerdere malen heeft de Lijst Smolders de afgelopen weken de hand uitgestoken om te willen praten en te onderhandelen over de Mall, maar daar is geen gehoor aan gegeven.

Het is voor de Lijst Smolders een nachtmerrie om nu een haalbaarheidsfase in te gaan die niet geheel vrijblijvend is, waardoor de LST afhankelijk wordt van de onbetrouwbare PvdA, SP en VVD.
De besluitvorming rondom het Adje-theater is er een schrijnend voorbeeld van.

Als dit soort bestuurders al 10 jaar nodig hebben om ons winkelhart in de binnenstad van nieuwe sfeerverlichting te voorzien met uiteindelijk een bizar slecht resultaat, dan heb ik geen enkel vertrouwen op een goede afloop bij de vele winkelcentra, Wagnerplein, Westermarkt, Berkel-Enschot, die op het punt staan om ingrijpend op de schop te gaan. Daarbij wacht ook winkelcentrum Heyhoef al 10 jaar op uitbreiding met een infrastructuur rondom de Reeshof die al 15 jaar volstrekt tekort schiet.
Vergeet ook niet dat bij dit soort projecten steeds flink geïnvesteerd moet worden door derden, die zaken willen doen met betrouwbare bestuurders en nu dreigen af te haken.
Als de Mall er komt heb je juist een professioneel, doortastend en betrouwbaar stadsbestuur nodig die alles uit de kast zal moeten halen om deze uiterst wenselijke bouwplannen, of een herziende vorm daarvan, op zeer korte termijn weer vlot te trekken, zodat vervolgens snel tot uitvoering kan worden over gegaan.

Wat o.a. verder ook meespeelt in onze overwegingen;

Lopende het besluitvormingsproces nemen PvdA, SP en VVD met gênant paniekvoetbal een loopje met de afgesproken procedure en veranderen plotsklaps de spelregels.

In de commissie economie van 25 augustus j.l. was heel duidelijk afgesproken en besloten dat wij als raad onze verantwoordelijkheid niet konden ontlopen en dit besluit over de Mall voor onze rekening zouden gaan nemen

Op oneigenlijke gronden komt men uit het niets met een referendum waar de PvdA en de SP zich op laffe wijze achter willen gaan verschuilen. Vervolgens zegt de PvdA fractievoorzitter dat dit geheel toevallig is en dat ieder onafhankelijk van elkaar tot dat inzicht is gekomen en dit zeker niet is voorgekookt.

In het Collegeakkoord is niets te vinden over referenda, te weinig over de Mall en veel te veel over het Adje-theater.

De belofte van de SP, PvdA en de VVD om een referendum te houden over de Mall zal ook wel weer niet worden nagekomen met daarbij het bekende gedraai en gekonkel.

Dat de projectontwikkelaars te weinig krediet gaan krijgen door de kredietcrisis

Na alles zorgvuldig afgewogen te hebben, heeft de Lijst Smolders besloten om niet met het haalbaarheidsonderzoek verder te gaan en zal 27 oktober tegen het voorstel stemmen.


LST

 

 


10 oktober 2008

 


10 oktober 2008

 


23 oktober 2008

 


28 oktober 2008

 


11 november 2008

Klik hier voor een vergroting

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             30 januari 2009


Grootkapitaal Mall versus onwetende burgers

Het zou fatsoenlijk en geloofwaardiger zijn geweest als men op zijn minst had gewacht met een prijsvraag voor een nieuwe naam als ook daadwerkelijk blijkt dat er een referendum komt, want dat is nog geenszins een feit!
Of is die haalbaarheidsfase met 14 criteria de zoveelste schijnvertoning?????
Op deze wijze wordt de indruk gewekt of de Mall reeds een voldongen feit is.
“Weet u een naam voor de Mall?
Een jury met bekende Tilburgers kiest de winnaar.
Alles wordt uit de kast gehaald en er is zelfs een jury in het leven geroepen die onder voorzitterschap staat van Willem II-keeper Maikel Aerts.
In die jury zit verder zijn teamgenoot Frank Demouge, horeca-ondernemer Ton Gimbère, directeur van de Bonheur Horeca Groep (Is inderdaad ook de horeca-exploitant in het Adje-theater!) , Leendert Bikker, directeur van communicatiebedrijf Branson Guevara en Karin Laglas zelf, directielid van OVG.
De eerste prijs is een volledig verzorgde dag door Brabant in een auto met chauffeur.
De dag wordt geheel door de winnaar zelf ingedeeld.
De ontwikkelaars stellen een budget van 1000 euro ter beschikking.
We vragen ons af of de SP met haar Anti-Mall campagne de SP-promotiecaravan in gaat zetten als TEGENPRIJS??

Waarom moet er een nieuwe naam komen, u raad het al, de duiding ‘Mall’ klinkt te negatief.
Te Amerikaans en tja, in Amerika hebben die Malls zo’n kaalslag veroorzaakt, zoveel verpaupering en leegstand… daar wil OVG natuurlijk niet mee vergeleken worden.
De gemeente Tilburg spendeert tonnen aan allerlei onderzoeken en is dus een soort zakenpartner in de onderzoeksfase. Trekt de gemeente nu ook aan de bel omdat OVG de verkiezingscampagne voor het referendum al is begonnen? Taal noch teken horen we van die onafhankelijke referendumcommissie of van B&W. Misschien kwestie van timing?

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen,

 1. Is deze prijsvraag gelet op de nog te onderzoeken 14 criteria niet op zijn minst te voorbarig?
 2. Gaat u als college ook een prijsvraag organiseren voor degene die het beste één of meerdere nadelen van de Mall in kaart kan brengen?
 3. Vindt het college dat met deze prijsvraag de beeldvorming rond de Mall niet op zijn minst gemanipuleerd wordt?

 

Hans Smolders, Arjen Roos, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 


5 Februari 2009

 


17 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 


9 april 2009

 


23 april 2008

 


16 mei 2009

 


23 mei 2009

 

OPPOSITIE EN DEEL COALITIE KEREN ZICH GEZAMENLIJK TEGEN DE KOMST VAN DE SHOPPING MALL OP HET VOORMALIGE MOB-COMPLEX (ENTREE NOORD) ONDER HET MOTTO:

“DE MALL MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS”

Het is even wennen maar gezien het enorme belang voor onze stad Tilburg hebben wij - CDA, LST, SP, GL en AB - besloten met een gezamenlijk persverklaring te komen.
U begrijpt, gezien de achtergrond van onze partijen, dat deze samenwerking redelijk uniek is. “Dan moet er wel iets aan de hand zijn”, zult u zeggen. Dat klopt. In onze ogen staat de toekomst van Tilburg op het spel. Dat klinkt niet alleen dramatisch maar is het ook.Wij vrezen dat de toekomst van Tilburg, vanuit verschillende invalshoeken bekeken, gevaar loopt. Die vrees komt niet voort uit een soort conservatisme dat vernieuwing geen kans wil bieden (behoudzucht) of de wens om concurrentie te beperken, zoals voorstanders ons verwijten, nee, die vrees komt voort uit een oprechte en realistische overtuiging dat deze Shopping Mall een enorme inbreuk betekent op de verdere ontwikkeling van onze stad zowel op het sociaal-economisch vlak als op milieugebied.

In andere landen (Engeland, Frankrijk en Duitsland) zijn nieuwe initiatieven voor Shopping Malls al verboden of staan op het punt verboden te worden. In de VS is de op een na grootste exploitant van Shopping Malls (meer dan 200) al failliet verklaard. Ze lopen leeg. Het is in vele opzichten een achterhaald fenomeen. Moeten wij er dan nu in Tilburg mee beginnen? Wij denken van niet.

Wij sommen onze bezwaren nog eens op, met die kanttekening dat de weging van bezwaren per partij verschilt. De volgorde van de bezwaren is volstrekt willekeurig en ook niet uitputtend.

 1. De buurtvoorzieningen in de wijken zullen aanzienlijk verminderen. Kortom de leefbaarheid staat onder druk. Hoe gaat men dat compenseren? OVG geeft aan in extra maatregelen te willen investeren tot een bepaald maximum. Begrijpelijk vanuit hun standpunt geredeneerd, maar niet vanuit de gemeente. Ook hier zal de gemeente op termijn flink in de buidel moeten tasten. De gemeente zijn wij allen; het gaat ons dus flink wat geld kosten.
 2. Wij hebben nog zoveel plannen en mogelijkheden om onze binnenstad en wijkwinkelcentra aantrekkelijker te maken. Als het uw geld was dat daar in geïnvesteerd zou moeten worden, zou u dat dan doen met de wetenschap dat er een Mega Shopping Mall vlakbij wordt gebouwd? Wij denken van niet en dat geldt dus ook voor anderen. Onlangs gaven investeerders aan niet meer of minder te willen investeren zolang de Shopping Mall boven de markt blijft hangen. Het betreft voorgenomen investeringsprogramma’s in het Wagnerplein, centrum Tilburg, Westermarkt, Aabe-complex, Eikenbosch, Palletplein enz, enz.. Op termijn betekent dit verlies aan kwaliteit, achteruitgang van het voorzieningenniveau, minder aantrekkelijke woonomgeving, kortom: aantasting van de leefbaarheid.
 3. Gelooft u nu echt dat de bezoekers na uren winkelen in de Shopping Mall nog doorrijden naar het centrum van Tilburg. De Mall wordt op de kaart gezet, niet Tilburg. Wij moeten krachtig investeren in de stad en de wijken, daar moeten we voor gaan. We boeken vooruitgang, weliswaar met vallen en opstaan, maar het gaat de goede kant op. Deze positieve ontwikkeling moeten we koesteren en niet laten verstoren door een megalomaan winkelcentrum aan de rand van de stad.
 4. Extra werkgelegenheid wordt door de voorstanders als argument naar voren gebracht. In onze ogen is er eerder op zijn hoogst sprake van verschuiving van werkgelegenheid. Sterker nog, als de binnenstad haar functie als recreatief winkelgebied verliest, zullen daar de andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de horeca, onder lijden. Er zal dus niet alleen sprake zijn van banenverlies bij de winkels in het centrum en de wijken maar ook in de horeca en andere sectoren. Zo de Mall al zorgt voor extra werkgelegenheid, dan zal die netto veel kleiner zijn en weegt dit enige argument voor de Mall niet op tegen alle nadelen van de Mall.
 5. De ontwikkelaar OVG gaf onlangs aan dat mevrouw Laglas, de trekker van het Mall-project, de directie van OVG verlaat. Vorige week werd een forse vertraging van de planontwikkeling aangegeven: de streefdatum is nu eind 2014 in plaats van 2011. Allemaal terugtrekkende bewegingen. Je kunt dit project natuurlijk niet jaren boven de markt laten hangen. Nieuwe initiatieven en investeringen zullen niet of nauwelijks van de grond komen en dat is funest voor de huidige detailhandelsstructuur en werkgelegenheid.
 6. Over de verkeersafwikkeling, mogelijke knelpunten, de extra luchtverontreiniging en geluidsbelasting zijn de meningen van deskundigen verdeeld. Rijkswaterstaat hanteert andere uitgangspunten dan het door de gemeente Tilburg ingeschakelde onderzoeksbureau. De uitkomsten zijn dus fors afwijkend. U raadt het al: het door de gemeente ingeschakelde onderzoeksbureau ziet veel minder knelpunten dan rijkswaterstaat. De luchtverontreiniging vindt de gemeente uit dien hoofde dus ook acceptabel. De milieuwethouder geeft overigens aan dat realisatie van de Mall uit milieu-oogpunt ongewenst is!
  Er zal fors geïnvesteerd moeten worden in de aanpassing van de infra-structuur. De projectontwikkelaar OVG investeert hierin tot een bepaald maximum. De PvdA gaf aan dat de gemeente direct noch indirect mag opdraaien voor kosten door de komst van de Mall. Dat kunnen we natuurlijk wel op onze buik schrijven. Dat is een fabeltje. Wij gaan hier fors aan mee betalen.
 7. De Mall zal 10.000.000 tot 14.000.000 bezoekers per jaar trekken of moeten trekken om exploitabel te zijn. Dat is 3 tot 4 keer zo veel als de Efteling. Ook al komt er een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding, het (overgrote) merendeel van deze bezoekers zal met de auto komen. Dat betekent zo’n 500.000.000 extra autokilometers per jaar en dus grote extra schade aan het milieu en de volksgezondheid door de uitstoot van fijnstof en van CO2 en andere broeikasgassen, door de extra aanslag op de voorraad fossiele brandstoffen en door de extra geluidsbelasting. Nu al worden langs de aanvoerroutes naar de Mall de grenswaarden overschreden.
 8. Geen of onvoldoende natuurcompensatie in Tilburg, wel in de rest van Brabant. Wij de lasten, zij de lusten.
 9. De diepgang van diverse onderzoeken en analyses zijn zeer beperkt. Effecten en consequenties worden makkelijk als acceptabel bestempeld terwijl de mate waarin de Mall tot voordeel strekt onvoldoende wordt aangetoond en afgewogen. Dus lichtzinnigheid van benadering en oordeelsvorming.
 10. Wij geloven absoluut niet in het onderscheidende / complementaire karakter van deze Shopping Mall, behalve dan dat deze heel groot is (ca 100.000 m2). Nergens in europa is een dergelijke Mall ontwikkeld met een primaire markt kleiner dan 500.000 consumenten. Wat je krijgt is dus een waterhoofd op een te klein lichaam, bovendien staat de koopkracht in de regio een exclusief hoogwaardig aanbod in de weg.

Een winkel wordt door de gemeente complementair genoemd als het voldoet aan één van onderstaande criteria (nieuwe detailhandel nota):

 
a.  de winkel voert een breder dan wel dieper assortiment dan gebruikelijk voor betreffende formule;
b.  de winkel is groter dan gebruikelijk voor de betreffende formule;
c.  de formule dan wel het gevoerde assortiment van de formule is nieuw in midden- brabant;
d.  de winkel zal binnen de formule een flagshipstore vormen.

U begrijpt het al: hier kun je alle kanten mee op, niet te handhaven. Er is bovendien ook nog eens bepaald dat slechts één derde van het aanbod complementair dient te zijn, twee derde dus niet. Het resultaat: nauwelijks of geen onderscheid met een gemiddeld winkelcentrum van een stad, dus meer van hetzelfde! Ook de Kamer van Koophandel is die mening toegedaan!

De Mall maakt meer kapot dan je lief is.

U ziet, meer dan genoeg redenen om grote vraagtekens te plaatsen bij de komst van de
Shopping Mall, sterker nog, wij hopen dat u op basis van genoemde argumenten een
krachtige stem tegen laat horen. Stem tegen de komst van de Mall en kies voor Tilburg!

CDA, Maarten van den Tillaart

LST, Hans Smolders

SP, Veerle Slegers

GL, Marjo Frenk / Marc Vintges

AB, Marcel van den Hoven

 

Het bovenstaande kort samengevat:

 

 1. Het winkelaanbod zal niet onderscheidend zijn. Dus meer van hetzelfde!
 2. Geen extra werkgelegenheid, maar verschuiving van werkgelegenheid.
 3. De realisatie van de Mall betekent extra verkeersoverlast en milieuverontreiniging.
 4. Het gaat de gemeente op termijn veel geld kosten: infra-structuur en extra maatregelen om de nadelige gevolgen te compenseren, wat overigens toch niet gaat lukken.
 5. Tilburg ondervindt vooral de nadelen, de projectontwikkelaar hoopt op voordelen.
  De gemeente loopt veel te veel aan de leiband van de projectontwikkelaar, die overigens nog geen garanties heeft afgegeven en ook nog geen eindbelegger heeft gevonden. Tot nu toe lijkt het motto: misschien bouwen, winst opstrijken en wegwezen.
 6. Geen behoefte aan een icoon van consumentisme waar de stad niet beter van wordt.
 7. Verschraling van het voorzieningenniveau door het uitblijven van investeringen in
  het centrum en de wijken met als gevolg aantasting van de leefbaarheid.
  Vooral zij die wat minder mobiel zijn zullen de nadelige gevolgen ondervinden.
 8. Ernstige vertrouwensbreuk tussen gemeente en bestaande investeerders/ondernemers.
 9. Een project als de Mall jaren boven de markt laten hangen is onverantwoord.

 

 


27 mei 2009

Klik hier voor een vergroting

(vervolg) Klik hier voor een vergroting

 

Audio en Video over de Mega Mall
Omroep Brabant - Provincie tegen Mega Mall in Brabant - 29 mei 2009

 


30 mei 2009

 


5 juni 2009

 


5 juni 2009

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016