3 januari 2008

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                 29 december 2007

 

Tilburgse wijken in gevaar door opslag grondstoffen XTC??

 

Het onderstaand krantenbericht heeft veel ophef veroorzaakt in Tilburg en haar beide dorpen.

 

 

'Justitie liet twee wijken in Tilburg op bom leven'

 

TILBURG - Bij woonwijken in Tilburg zijn willens en wetens levensgevaarlijke chemische 'bommen' intact gelaten door politie en justitie.

Dat zeggen de raadslieden van twee verdachten die afgelopen voorjaar werden opgepakt in een omvangrijke xtc- en amfetaminezaak. "In het onderzoek hebben OM en politie maandenlang chemicaliën doorgelaten om de bende in kaart te brengen", aldus de Amsterdamse advocaat mr. R. van der Weide. " Het was de opsporingsdiensten al enkele weken voor hun invallen bekend dat er grote partijen gevaarlijke stoffen bij Tilburgse woonbuurten lagen. Die situatie was onverantwoord voor omwonenden." Een en ander zou blijken uit het dossier. Het ging om een garagebox aan de Korvelseweg in het centrum van Tilburg en een loods nabij een woonwijk in Berkel-Enschot met een productielab voor amfetamine waar de criminele organisatie grote hoeveelheden chemicaliën had ondergebracht die enorme explosies kunnen veroorzaken.

Beschermen

De Haagse advocaat mr. M. van Stratum noemt het doorlatingstraject in strijd met de wet. "De overheid heeft allereerst de verplichting de bevolking te beschermen." Justitie ontkent. "Waar chemicaliën lagen, zijn die onmiddellijk in beslaggenomen ", aldus zegsman W. de Bruin.
De bende had bijna 26.000 liter aceton, 11.000 liter zoutzuur, 840 liter zwavel- en 1360 liter mierenzuur en 100 liter ethanol aangeschaft.

 

 

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

 

  1. Is de burgemeester op de hoogte van het complete dossier en was hij enkele weken voor de invallen al op de hoogte van de grote hoeveelheden levensgevaarlijke en explosieve chemicaliën in de Tilburgse wijken?

  2. Zo ja, waarom heeft u dan zulks een onverantwoord groot risico gelopen?

  3. Zo nee, behoort u als burgemeester en als korpsbeheerder niet op de hoogte te worden gehouden bij zulke levensgevaarlijke situatie's bij onderzoeken door de opsporingsdiensten en wat gaat u doen om dit in de toekomst te voorkomen?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016