Omroep Brabant Radio - Kermis leidt tot politieke vragen

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                16 juli 2008             

 

Kermis moet weer betaalbaar worden voor iedereen!!

Al jarenlang is de Tilburgse Kermis het grootste en fraaiste evenement van Tilburg.
De gemeente Tilburg en de Lijst Smolders is er veel aangelegen om dit zo te houden.
Toch hebben beide totaal verschillende reden waarom ze dit grootschalig evenement in de stad willen houden.
De Lijst Smolders is van mening dat het om een geweldig evenement gaat waar eenieder tegen betaalbare prijzen vertier kan en moet kunnen maken.
Het gemeentebestuur van Tilburg gebruikt het evenement echter om de eigen kas te spekken, jaarlijks 1,9 miljoen euro, om zo tekorten te dekken.
De LST is van mening dat door het verpachtingsysteem van de gemeente Tilburg de pachtgelden voor de kermis/horeca-exploitanten zo hoog oplopen waardoor uiteindelijk de
rit- consumptieprijzen ook de pan uitrijzen.
In andere steden in het land worden wel normale pachttarieven gehanteerd en spreken stadsbestuurders en exploitanten met elkaar wel een maximaal rittentarief af.
Prachtige voorbeelden zijn de kermissen in Best en Weert.

Wij zijn van mening dat de gemeente Tilburg tijdens het jubileumjaar 2009 een nieuwe start moet maken met de verpachting van de kermis en vooraf maximum ritprijzen moet vastleggen per categorie zodat de exploitanten hiermee rekening kunnen houden met hun bieding.
Na een positieve evaluatie zou e.e.a. doorgetrokken moeten worden naar de toekomst.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

1) Bent u bereid om een nieuw systeem in te voeren van open bieding met vastgestelde maximumritprijzen per categorie bij de verpachtingen van de staanplaatsen, wat zal leiden tot lagere en voor iedereen acceptabele ritprijzen zoals in de gemeente Best en Weert.

 

Hans Smolders , Peter van den Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick van de Wijgert

 

 


16 juli 2008

 


17 juli 2008

 


17 juli 2008

 


20 juli 2008

 


29 juli 2008

 


23 augustus 2008

 

Brabant 10 - Ritprijzen kermis moeten goedkoper - 5 augustus 2009


6 augustus 2009

 

Initiatiefvoorstel

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Initiatiefvoorstel

Waken voor kwaliteit en aantrekkelijkheid v/d Kermis voor de lange termijn.

Nu de editie 2009 net is afgelopen is het volgens de LST het moment om de kermis ook voor de lange termijn aantrekkelijk te houden. Na jaren van oplopende ritprijzen waarbij de titel Tilburg trakteert meer iets weg heeft van een Amerikaanse fuif. De gemeente houdt dan wel elk jaar miljoenen euro’s over aan de kermis maar moet zich ervan bewust blijven dat het voor vele Tilburgerse gezinnen onbetaalbaar is. De LST vindt het van belang om hier nu eens iets aan te doen. Ook het betrekken van de Tilburgse middenstand en horeca bij dit belangrijke evenement is een plicht van de gemeente Tilburg vindt de LST. Om dit vermaak ook voor de toekomst te waarborgen moet er een plan de campagne komen. Ook het grootvermaak moet weer een prominente plek krijgt op de Tilburgse kermis.

De ritprijzen kunnen op een gemakkelijke manier weer acceptabel worden gemaakt voor de Tilburger door een maximum te stellen per categorie. Dit hoeft absoluut geen wijziging op het huidige pachtsysteem te worden daar deze maxima vooraf kunnen worden gesteld zodat de exploitanten hiermee rekening kunnen houden bij het uit te brengen bod voor de pacht.
Bij het maken van de indeling van de kermis is het van belang om rekening te houden met de positie van plaatselijke horeca en middenstand zodat er mogelijkheden zijn voor hen om zich te “exploiteren”. Dus niet van dat soort blunders als afgelopen jaar door voor de deur van de horeca een horeca-exploitant van buitenaf te plaatsen.
Om de aanwezigheid van grote attracties, zowel nieuwe als bestaande publiekstrekkers, te waarborgen is het wat ons betreft hard nodig om meer locaties te creëren waar deze kunnen staan. Hiervoor zal nu en in de toekomst het noodzakelijk zijn om bij infrastructurele wijzigingen als extra aandachtspunt mee te nemen en dan steeds de vraag blijven stellen. is deze wijziging “kermisproof”. Dit is goed mogelijk zonder daarbij andere uitgangspunten aan te tasten.

Voorstel:

  1. Een maximum te stellen aan de ritprijzen per categorie in 2010.
  2. De plaatselijke horeca en middenstand vooraf te betrekken bij de verpachting.
  3. Grote attracties, zowel nieuwe als bestaande publiekstrekkers, te waarborgen door er zoveel mogelijk locaties voor te creëren.

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


8 augustus 2009

 


13 augustus 2009

 


20 oktober 2009

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016