burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante links

LIJST SMOLDERS
IN DE WIJK

Speeltuin in de wijk Fatima

Fractieleider Hans Smolders van de LST heeft de bewoners in Fatima gesteund en bijgestaan om een speeltuintje voor de kinderen te realiseren. Lees verder...

 

Ga met de muis over de kleine foto's voor een vergroting
 


Lijst Smolders was aanwezig bij de asbestsanering van het Midi theater

Hans Smolders tussen de werklui van het Midi theaterWat had het college begroot voor de asbestsanering van het Midi theater en hoeveel is het daar al overheen gegaan? Kunnen burgemeester en wethouders de offerte en de opdrachtbevestiging overleggen voor deze asbestsanering? Deze vragen stelt Lijst Smolders Tilburg (LST) schriftelijk aan het college.

Lees het hele artikel
Schriftelijke vragen LST


Foto's: Hans Smolders (midden tussen de werklui van het
Midi-theater) is buiten de muren van de raadszaal
geliefder dan daarbinnen

 LST in de bres voor mantelzorgers en toegankelijkheid stad

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering heeft de Lijst Smolders Tilburg met succes een aantal ondersteunende maatregelen voor mantelzorgers gerealiseerd. Maar liefst acht moties , mede ondertekend door een aantal andere fracties, zijn aangenomen. Tijdens de behandeling van het uitwerkingsplan van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hield LST-woordvoerder Arjen Roos een warm pleidooi voor een ruimhartige uitvoering van de WMO.

Investeren in onze ouderen

Roos: "Er is totaal geen financiële onderbouwing van de WMO en op zich is dat een slechte zaak. Maar in dezelfde raadsvergadering ging het ook om de besteding van een overschot van maar liefst 11 miljoen euro. In plaats van investeren in beton, wil de LST reserveren voor het armoedebeleid en de WMO. We willen in ieder geval niet bezuinigen op de zorg! Ik ga in ieder geval niet uitleggen dat de gemeente wel voor 7,5 miljoen investeert in een Adje Theater, maar geen geld over zou hebben voor de mensen in de stad die onze hulp echt nodig hebben. Dat is in ieder geval NIET ONS BELEID."

Concreet worden er nu maatregelen genomen om meer druk bezochte bushaltes toegankelijk te maken voor mindervalide. Voor het zomerreces komt er een plan waarmee meer openbare toiletten worden gerealiseerd . Telefonisch indiceren is binnenkort van de baan. Mantelzorgers worden nadrukkelijker betrokken bij de indicatiestelling zodat overbelasting van de mantelzorger beter voorkomen wordt. Er komt gratis kinderopvang of buitenschoolse opvang voor de mantelzorger, een goede regeling qua sollicitatieplicht en een gratis begeleiderspas voor het openbaar vervoer en de regiotaxi.

Ook op het gebied van toegankelijkheid van de stad is er wat bereikt: de gemeente gaat landelijke richtlijnen hanteren voor het inrichten van de openbare ruimte en de openbare gebouwen.


Raadslid LST Arjen Roos   

LST in Kruidenbuurt

Een delegatie van de LST heeft in november een bezoek gebracht aan de Kruidenbuurt. Deze buurt krijgt een extra impuls van de gemeente in verband met de complexe problemen. In de afgelopen periode hebben verschillende onderwerpen op de agenda's gestaan die te maken hebben met de Kruidenbuurt. Zo is er o.a. gesproken over het woningtoewijzingsbeleid, herstructurering, sociale ontwikkelingen, de MFA, Thomas More en de winkeliers van het Paletplein.

Het verhaal van de Kruidenbuurt werd verteld door Willem Bongaarts, gebiedsmanager Tilburg West. Hij presenteerde ondermeer een goot aantal cijfers waaruit bleek dat de situatie in de buurt niet rooskleurig is. Zo zijn 225 van de 500 jongens tussen de 12 en 20 jaar klant van het Veiligheidshuis. Het aantal niet-werkende werkzoekenden bedraagt 11% (tegenover 6% stedelijk). 3.6% is klant van de Schuldhulpverlening (tegenover 0,6% stedelijk). De mutatiegraad is twee keer zo hoog als het Tilburgs gemiddelde. Leerlingen van de basisscholen scoren met de Cito-toets lager dan het landelijk gemiddelde. Enzovoorts. De gemeente Tilburg stelt zich tot doel binnen 10 jaar het percentage werklozen terugbrengen naar het stedelijk niveau (naast andere doelen).

De raadsleden brachten een bezoek aan wijkcentrum ’t Kievitslaer en aan het Paletplein waar geluncht werd in lunchroom Palet. Lopend naar de Heilige Kruiskerk werd uitleg gegeven over de MFA door architect van Luijten-Smeulders en door Anton van Opdorp over de inhoudelijke opzet.

 LST: Wanneer start gemeente met uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef?

De Lijst Smolders Tilburg heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef. LST: "In de discussie rond de vestiging van de Mall, het giga-consumptie-oord, heeft de OndernemersFederatie Tilburg (OFT) terecht gewezen naar de noodzakelijke uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef. Met die groei, een opwaardering van winkelcentrum Wagnerplein in Tilburg-Noord en de opening van het Pieter Vreedeplein zou Tilburg een volwaardig winkelaanbod hebben en het prima zonder Mall kunnen stellen. De inwoners van de Reeshof snakken echter naar meer winkelaanbod. Zij zijn helaas genoodzaakt om te shoppen in Goirle of Oosterhout waardoor Tilburgse euro's naar randgemeente vloeien."

  Winkelcentrum Heyhoef

"Bijna dertig jaar geleden (!!!) al werd het plan Reeshof/Vossenberg gepresenteerd. Vandaag de dag telt deze voorstad circa 40.000 inwoners. Veel meer dan bijvoorbeeld de omringende dorpen Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk. Toch staat het winkelaanbod in de Reeshof in geen enkele verhouding tot het aanbod in deze gemeentes. Bijna dertig jaar lang betalen Reeshof-bewoners gemeentelijke belastingen waarvan het leeuwendeel niet terug geïnvesteerd wordt in de wijk. "
Een voorbeeld: de proef gratis openbaar vervoer voor 55-plussers raakt de Reeshof nauwelijks omdat veruit de meeste bewoners jonger zijn. En die jongere bewoners betalen wel 1 strip meer voor het openbaar vervoer dan de overige bewoners van de gemeente! Die bewoners moeten regelmatig de wijk uit, al was het maar omdat het winkelaanbod niet voldoende is! Zo is er bijvoorbeeld geen babyspeciaalzaak, nagenoeg geen aanbod van herenmode etc etc. Ondanks alle beloftes zit er totaal geen vaart in bijvoorbeeld de realisatie van de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef. Dit wordt ook niet uitgelegd: geen communicatie! Winkelcentrum Heyhoef vierde dit jaar haar tiende verjaardag. Tellen we de jaren van het tijdelijke winkelcentrum aan de Campenhoef mee.. dan beleven we al 16 jaar een half of minder winkelcentrum.
De Lijst Smolders vindt dat de Reeshof-bewoners veel te lang moeten wachten op uitbreiding van het winkelaanbod en dat noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1) Wanneer wordt er gestart met de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef?
2) Waarom heeft het zo lang moeten duren?
3) Gaat u actief communiceren met de Reeshof over het hoe en waarom van de vertraging?| 1 | 2 | 3 | >>

 


Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016