officiële vragen art. 47 aan het college 25 april 2007

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                       25 april 2007

Gemeente criminaliseert onterecht horecaondernemer!!

Ieder weekend ontvangt Dhr. Hamers ongeveer 1000 tot 1500 jeugdige bezoekers in zijn twee discotheken. Het is even goed om er bij stil te staan dat er doordeweeks een leger aan jeugdhulpverleners, leraren, politieagenten en ouders zich de tanden kapot bijten op veel van deze spektakelstukken. Vervolgens krijgt dan de horecaondernemer ze in het weekend te gast met de nodige drank op, vaak op die leeftijd stijf van de testosteron en soms ook nog onder invloed van drugs. Dan is het een wereldprestatie dat Dhr. Hamers als ex-stratenmaker pas één enkele keer in de 10 jaar als horecaondernemer in een enorme panieksituatie, waar hij werd aangevallen van diverse kanten, één tik heeft uitgedeeld om zichzelf te verdedigen. Natuurlijk zoals het hier dan in Nederland wel vaker gebeurt wordt dan het slachtoffer, Dhr. Hamers, veroordeeld als een ware geweldpleger en de werkelijke dader, dat spektakelstuk, treft dan natuurlijk geen enkele blaam!! Dus ook hier wederom de wereld op zijn kop!! Zo gaandeweg ben ik er wel achtergekomen dat er al jaren structureel een hetze wordt gevoerd en bewust een negatief beeld geschapen wordt door de gemeente Tilburg naar deze ondernemer toe. De gemeente wil over de rug van deze ondernemer één afschrikwekkend voorbeeld stellen om dan vervolgens heel daadkrachtig over te willen komen, anders is dit niet te verklaren. Natuurlijk gebeurt er ieder weekend een hoop in het horecaconcentratiegebied, maar ben nou niet zo naïef om te denken dat als je daar Ad Melkert en Jan Peter Balkenende aan de deur zet het dan wel goed komt!! Ik denk dat bijna iedereen onderschat wat deze portiers voor een belangrijke maatschappelijke zware taak hebben. Vergeet echter niet dat deze portiers zowat de enige zijn waar veel van deze spektakelstukken nog naar luisteren en respect voor hebben! Ik zou willen dat deze portiers aan het zwembadje Stappegoor hadden gestaan, waar u als gemeente al 10 jaar lang bewezen heeft daar nog niet eens de veiligheid te kunnen waarborgen, zelfs nog niet met miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld tot uw beschikking.

Gaandeweg dat ik deze kwestie rondom deze horecaondernemer volgde werd ik steeds scherper als ik in het geheim overleg telkens weer de naam Hamers in negatieve zin hoorde vallen.
Wederom bij deze nieuwe beschuldigingen ben ik zelf eens op onderzoek uitgegaan.
Dhr. Hamers zou 1 augustus j.l. geweld hebben gebruikt en na wat speurwerk kwam ik er al snel achter dat Dhr. Hamers niet betrokken was bij deze vechtpartij en heb vervolgens de werkelijke vechtersbazen met elkaar kennis laten maken. Het slachtoffer dat aangifte had gedaan herkende meteen de man, dus niet Dhr. Hamers, en na een goed gesprek hadden ze er beide spijt van. De rechter in Breda heeft afgelopen vrijdag 20 april dan ook Dhr. Hamers van alle zware beschuldigingen vrijgesproken zoals het hoort. De Officier van Justitie was een slechte verliezer en probeerde zijn eigen amateurisme tijdens dit proces te verbloemen door op achterbakse en valse wijze mij als raadslid zwart te maken alsof ik de getuigen zou hebben beïnvloed. Dat was werkelijk een schande omdat ik juist het werk heb gedaan dat justitie zelf had nagelaten op fatsoenlijke wijze te doen. Gelukkig was er een verstandige rechter en werd de Officier van Justitie op dit punt ook nog eens pijnlijk terecht gewezen door deze rechter. Zonder mijn inzet was de kans groot geweest dat Dhr. Hamers nu onterecht veroordeeld zou zijn en blijkbaar is dat een doel op zich geworden voor de gemeente Tilburg. Als Dhr. Hamers onterecht toch schuldig verklaard zou zijn, dan had de gemeente met groot bravoure een persbericht uitgebracht, zodat u dan de dag erna de uitspraak waarschijnlijk niet ontgaan was in de media. Echter nu Dhr. Hamers terecht vrijgesproken is hebben we helemaal niets gezien.

Dan moet u nagaan dat één dag voor deze rechtszitting met uiteraard vrijspraak voor Dhr.Hamers, donderdag 19 april met grote letters in de krant nog te lezen was “Dealer uit Hengelo actief in Zino” (zie bijlage). Als je dit zo leest zou je denken dat die dealer bij Zino hoort!! Waarschijnlijk het zoveelste persbericht dat tendentieus is. De werkelijkheid is juist het tegenovergestelde en wel dat het personeel van Zino deze man aan de deur heeft gefouilleerd en vervolgens panklaar met een strik erom heeft overgedragen aan de politie. Die man is dus niet eens in de disco zelf geweest en wederom wordt hiermede bewust een negatief beeld geschapen!
Deze werkwijze van de gemeente en justitie zal als gevolg hebben dat de horecaondernemers de drugsdealers en de vechtersbazen niet meer zullen overdragen aan de politie omdat ze er anders voor gestraft worden zoals o.a. ook bij deze dealer uit Hengelo.
Dit is maar een klein deel van wat deze horecaondernemer de afgelopen jaren aan tegenwerking van de gemeente en justitie heeft mogen ondervinden. Ik hoop dat het onderhand eens afgelopen is en dat de burgemeester in de toekomst de horeca streng doch rechtvaardig en met respect behandelt.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen,

1) Bent u zich ervan bewust wat voor een prestatie deze ondernemers en hun portiers week in week uit leveren?
2) Bent u zich ervan bewust dat uw werkwijze averechts werkt en de horecaondernemers de drugsdelers en vechtersbazen voortaan laten lopen als ze er zelf door worden beschadigd of bestraft?
3) Bent u zich ervan bewust dat dit soort horecaondernemers en hun portiers uw politieagenten wekelijks spontaan helpen en ze dan vaak uw agenten uit benarde situatie’s bevrijden?
4) Zo ja, bent u zich er dan ook van bewust dat bij deze horecaondernemers en hun portiers het geduld begint op te raken en zij niet op deze achterbakse wijze behandeld willen worden?
5) Burgemeester, hoe is het mogelijk dat de Dhr. Hamers al meer dan 1 jaar bij u om een gesprek moet smeken om te proberen om de hetze tegen hem te stoppen?

Namens de LST-fractie;

Hans Smolders, Harrie de Swart, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos

 

 


26 april 2007

 


26 april 2007

 


2 mei 2007

 

 

Machtsmisbruik


Allereerst is het goed om te weten dat er in de rest van Nederland in geen enkele gemeente het OM aanschuift bij de politiek. We hebben ook niet voor niets een Trias Politica.
Onlangs is dan ook de bom gebarsten, nadat eerder de VVD, LST SP en D66 uit dat overleg waren gestapt. Zie bijlage9
Ook is het goed om te weten dat in dat politieke presidium de Driehoek nooit informatie verstrekt over onderzoeken, laat staan over geruchten, roddels en leugens zoals meer dan 1 jaar wel is gebeurd over enkel en alleen één horecaondernemer.
De Driehoek stak niet onder stoelen of banken dat zij van die horecazaak af wilde omdat deze afterparty's organiseert.
Op zich kan dat en ook ik ben niet zo'n voorstander van afterparty's.
Nu is het gelukkig in een democratie nog altijd zo dat daar wel de gemeenteraad over gaat en niet de Driehoek of Hans Smolders. Het wordt echt erg als er dan vervolgens door de Driehoek met leugens, roddels en geruchten een drugsklimaat rondom die ondernemer wordt gecreëerd om op die wijze de politieke besluitvorming te willen beïnvloeden. Toen de gemeenteraad dat in febr. 2006 niet pikte en Vreeman diep door het stof moest bijten, zou je denken dat het wel afgelopen zou zijn. Vervolgens begint eind 2006 het gedonder opnieuw op basis van geruchten, roddels en vooral op rancune. Weer wordt geprobeerd deze ondernemer alsnog te pakken. Gelukkig heeft daar een verstandige rechter op 20 april 2007 een stokje voor gestoken en na meer dan 1 jaar daar een einde aan gemaakt.

Hieronder een overzicht op datum;

25 jan. 2006 ;

In Presidium " Vertrouwelijk " Worden suggesties gewekt dat de eigenaar van Zino een rol zou spelen bij drugsgebruik en drugshandel.

25 jan. 2006 ;

  In Presidium " Vertrouwelijk " Men vangt allerlei geluiden op over drugsgebruik en drugshandel. Zino moet goed in de gaten gehouden worden.

Drie weken voor de belangrijke vergadering van 13 febr. 2006; waarin de gemeenteraad in een nieuwe horecanota moet gaan beslissen over de sluitingstijden van de horecaondernemer van Zino, komt de Driehoek op 25 januari met bovenstaande geruchten in het "vertrouwelijk" deel van het presidium over de horecaondernemer, om zo een democratische beslissing van de raad oneigenlijk te beïnvloeden. Zie ook 8 mei waar de geruchten worden bevestigd.

13 febr. 2006;
Nog voordat Smolders in de raad zit heeft burgemeester Vreeman in die raadsvergadering flink door het stof moeten bijten toen hij d.m.v. een amendement pijnlijk werd teruggefloten door een meerderheid in de gemeenteraad. Door dit democratisch besluit bleven de openingstijden voor de ondernemer gehandhaafd. Geluidsfragment10
Dus op 13 februari 2006 kreeg Vreeman het via democratische weg in de gemeenteraad niet voor elkaar om een horecagelegenheid op de Heuvel te sluiten!! Toen is hij het maar "vertrouwelijk" in het Presidium (commissie stiekem) gaan proberen. Daar zou hem dat beter lukken omdat daar veelal ja-knikkers zitten die nog wel vice voorzitter v/d Raad of wethouder willen worden en daar alles voor over hebben, zoals Frenk, Dielissen, v/d Hout, Moller, Lauwerier, Blauwbroek. Gelukkig was ondertussen op 6 maart 2006 de LST in de raad gekomen en Smolders aanwezig in dat Presidium.

  8 mei 2006 ;

In Presidium " Vertrouwelijk " wordt door de politie bevestigd dat de verhalen van 25 januari 2006 louter gebaseerd waren op geruchten .

Het is puur machtsmisbruik door Korpsbeheerder en Burgemeester Vreeman, Politie en Justitie, oftewel De Driehoek, om op 25 januari 2006 een nog te nemen democratisch besluit door enkel en alleen geruchten oneigenlijk te willen beïnvloeden. Men geeft alleen de fractievoorzitters in het Presidium de tendentieuze "vertrouwelijke" informatie terwijl alle raadsleden daar recht op hadden. Vervolgens gaat De Driehoek ervan uit dat de fractievoorzitters met deze 'vertrouwelijke" informatie hun fractiegenoten gaan beïnvloeden waardoor ze zich tegen de horecaondernemer zullen keren. Deze werkwijze is een politieke doodzonde van Burgemeester Vreeman en nogmaals een bewijs dat het OM toch de politieke slangenkuil ingezogen kan worden. Vandaar dat nergens in Nederland men werkt zoals in Tilburg. Inmiddels is na 2 jaar strijd in Tilburg ook het OM moeten vertrekken uit het politieke presidium.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadat Burgemeester en Korpsbeheerder Vreeman, Justitie en Politie op onacceptabele wijze een democratisch besluit oneigenlijk hebben willen beïnvloeden, maar pijnlijk zijn teruggefloten door de gemeenteraad, zou je denken dat het wel afgelopen zal zijn. Maar niets is minder waar. Vreeman heeft het echt op Hamers gemunt, in ambtelijke kringen is niet voor niets te beluisteren dat Hamers bij Vreeman werkt als een rode lap op een stier. Zie bijlage Een paar maanden later op 1 augustus 2006 wordt er gevochten in een andere zaak van de horecaondernemer en het slachtoffer verklaarde bij zijn aangifte aan de politie dat hij een klap had gekregen van de eigenaar. Burgemeester Vreeman is teleurgesteld dat hij dat pas veel te laat te horen krijgt zodat hij niet alsnog de horecaondernemer te pakken kan nemen. Vervolgens is de Driehoek er geheel blindelings vanuit gegaan dat de eigenaar de dader was en heeft de politie daar verder ook geen onderzoek meer naar gedaan. Blijkbaar was "de wens" de vader van de gedachte geworden. In werkelijkheid was er in beide horecazaken een man veelvuldig aanwezig, waardoor het slachtoffer hem blijkbaar aanzag voor de eigenaar. Later in de rechtszaak bleek deze man dus de dader te zijn en niet de eigenaar.
Het is ook zeer kwalijk dat het OM zich wederom in de politieke slangenkuil begeeft, door op 18 december weer met kwalijke geruchten te komen in het presidium!! Wat moeten politici wederom met tendentieuze informatie van mogelijk cocaïne gebruik en weer over die ene ondernemer?? Heel vreemd toch, want in het presidium wordt nooit gesproken over mogelijk cocaïnegebruik in de misschien wel honderden andere plekken waar drugs gebruikt worden in Tilburg!! Waarom juist weer geruchten over deze ene ondernemer vlak voor een rechtszaak die ten onrechte is aangespannen tegen hem en waar het OM verzuimt de werkelijke dader op te sporen?????

27 nov. 2006;

In Presidium " Vertrouwelijk " Vreeman is er niet blij mee dat hij niet op de hoogte is gebracht van de vechtpartij van 1 augustus en vindt het vervelend dat hij nu geen maatregelen heeft kunnen nemen en moet wachten op de rechtszaak. Intrekken van de vergunning is juridisch lastig.

18 dec. 2006;

In Presidium " Vertrouwelijk " Justitie; Mogelijk cocaïne gebruik in Zino.  

12 april 2007; Spreekt Smolders in een bijeenkomst nogmaals Vreeman aan dat het in de binnenstad uit de hand aan het lopen is en de horecaondernemer al ruim 1 jaar om een gesprek smeekt met hem. Heel regentesk zegt korpsbeheerder Vreeman tegen Smolders dat de politie gewoon zijn werk goed moet doen en hij verder niets kan doen.
19 april 2007 ; Persbericht Justitie "dealer uit Hengelo actief in Zino" is 'n schandalige leugen die gelanceerd wordt één dag voor de rechtszaak tegen de ondernemer. Dit terwijl de portiers juist deze dealer aan de deur hebben aangehouden, hij niet in de zaak is geweest en ze hem met een strik eromheen hebben afgeleverd aan de politie, Zie bijlage11 . Voor de portiers was de maat vol en zij wilden acties gaan voeren en dat zou de veiligheid in het zeer drukke uitgaansgebied in gevaar kunnen brengen. Ik heb de portiers beloofd de gehele werkwijze aan de kaak te gaan stellen om acties te voorkomen en heb toen besloten om na de rechtszaak tegen de horecaondernemer een paar nietszeggende "vertrouwelijke" zinnen openbaar te maken.
20 april 2007 ; Wordt de ondernemer vrijgesproken omdat Smolders wel het slachtoffer en de werkelijke dader met elkaar kennis heeft laten maken, iets wat Justitie bewust of onbewust heeft nagelaten!!
25 april 2007 ; Ruim één jaar lang hebben Burgemeester en Korpsbeheerder Vreeman, Justitie en Politie, telkens de ondernemer en de portiers onterecht met drugs en geweld in verband gebracht. Voor de portiers was de maat vol en dreigde er alsnog actie's en onrust te ontstaan. Daardoor zou de openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied in het geding kunnen komen.
Omdat de portiers en de ondernemer het zo zat waren om steeds met drugs en geweld in verband te worden gebracht, waren ze niet meer bereid om vechtersbazen over te dragen aan de politie maar ze gewoon op straat te gooien. Maar ook zouden ze agenten in nood niet meer helpen op straat, iets wat nu wekelijks wel gebeurt, Zie bijlage12 .
Ook toen werd mij steeds geweigerd om de rest van de raad er "vertrouwelijk" bij te halen zie bijlage12a.
In de eerstvolgende vergadering van het Presidium wilde ik eisen dat de gehele raad op de hoogte gebracht zou worden wat zich in het presidium allemaal heeft afgespeeld. Zover is het jammer genoeg nooit gekomen omdat Vreeman zonder met Smolders te hebben gesproken gelijk de volgende dag al aangifte tegen hem deed!
9 mei 2007 : Nadat de Tilburgse politiek en het OM vanaf 25 april een totaal verkeerd beeld naar buiten aan het brengen waren over die paar nietszeggende zinnetjes die ik naar buiten had gebracht, heb ik besloten om opening van zaken te geven over deze 2 zaken door ze op mijn website te zetten. Daarmee wilde ik de Tilburgers gerust stellen dat de politie en het OM absoluut gewoon normaal hun werk konden doen en er helemaal geen gevaarlijke situaties konden ontstaan in Tilburg zoals door de politiek en het OM werden gesuggereerd. Zie bijlage13

U moet zich ook steeds afvragen wat het nut en de noodzaak is geweest van Burgemeester Vreeman, Politie en Justitie om ruim één jaar lang niets anders dan geruchten over één ondernemer in die paar "vertrouwelijke" vergaderingen in het presidium mede te delen!!!
Dit terwijl er elke maand bij Politie en Justitie honderden zaken binnenkomen en er in het "vertrouwelijk" gedeelte van het presidium daar niet of nauwelijks over gesproken wordt, laat staan over gegevens van onderzoeken van Politie of Justitie, laat staan over geruchten!!!! Burgemeester Vreeman, Politie en Justitie (de Driehoek) hebben er op oneigenlijke gronden ook alles aan gedaan om eind 2005, in een nieuw in te voeren horeca-nota, de sluitingstijden zo aan te passen dat het voor die horecaondernemer onmogelijk werd om nog party's te organiseren. Ze zijn door een democratisch besluit, van de gemeenteraad toen pijnlijk teruggefloten. Geluidsfragment14
Diezelfde gemeenteraad mag zelfs tot op de dag van vandaag niet "Vertrouwelijk" geïnformeerd worden wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld in de achterkamers m.b.t. machtsmisbruik in het Presidium.


28 april 2007

 

30 april 2007

 

30 april 2007

 


2 mei 2007

 


7 oktober 2009

 


2 mei 2007

 


3 mei 2007

 


5 mei 2007

 


5 mei 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 

Audio en Video - Arrestatie
Omroep Brabant Nieuws - 9 mei 2007
Omroep Brabant - Smolders opgepakt - 9 mei 2007
Omroep Brabant radio - 9 mei 2007
BNR Radio - 9 mei 2007
TV 13 Nieuws - 10 mei 2007
Omroep Brabant Nieuws - 10 mei 2007
Omroep Brabant Nieuws - 11 mei 2007
NOS - Arrestatie Smolders - 10 mei 2007

 


9 mei 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten
10 mei 2007


Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


10 mei 2007

 


10 mei 2007

 


10 mei 2007

 


10 mei 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 

10 mei 2007

 

Audio en Video - Arrestatie
Knevel & van den Brink - Arrestatie - 11 mei 2007

 


11 mei 2007

 


11 mei 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


11 mei 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


11 mei 2007

 


11 mei 2007

 


12 mei 2007

 

12 mei 2007

   

 


12 mei 2007


 

Spoeddebat na arrestatie
Omroep Brabant - voor spoeddebat - 16 mei 2007
Omroep Brabant - spoeddebat - 16 mei 2007
Spoeddebat 16 mei 2007
Nova - Aangifte - 18 mei 2007

 

19 mei 2007

<--->

23 mei 2007

 


9 Augustus 2007

 


 

Fragmenten uit raadsvergaderingen m.b.t wachtgeld oud raadsleden
- Gemeenteraadsvergadering - wachtgeld fraude - 25 april 2006
- Commissie modern bestuur - wachtgeld oud raadsleden - 8 mei 2006
- Gemeenteraadsvergadering - wachtgeld - 18 september 2006
- Begroting 2006 - Onterecht wachtgeld oud raadsleden - 6 nov 2006
- Spoeddebat n.a.v arrestatie raadslid Smolders - 16 mei 2007
   
In de media  
- Nova - 18 mei 2007 - Loopgravenoorlog Tilburg
- TV & CO - 18 mei 2007 - reactie Smolders op aangifte Vreeman
- Stand.nl op radio 1 - 18 mei 2007 - reactie m.b.t wachtgeld, arrestatie, aangifte
- Radio Decibel - 18 mei 2007 - reactie Smolders op aangifte Vreeman
- BNR nieuws 9.07 uur - 18 mei 2007 - reactie Smolders op aangifte Vreeman
- BNR nieuws 12.33 uur - 18 mei 2007 - Vreeman ontkent uitbetaalde wachtgelden
- Omroep Brabant TV - reactie Smolders op aangifte Vreeman
- Omroep Brabant Radio - 18 mei 2007 - reactie Smolders op aangifte Vreeman
- RTL Z nieuws - 18 mei 2007 - Smolders doet aangifte Burgemeester van Tilburg
- Radio 1 nieuws van 8.00 uur - 18 mei 2007

 

 

RECHTSZAAK TEGEN SMOLDERS - 21 AUG 2007

 

Wanneer je als controlerend volksvertegenwoordiger je werk goed probeert te doen, word je dat niet in dank afgenomen door de gevestigde politiek, ondanks dat de controle volstrekt tekort schiet. Sla de kranten maar open en je leest wekelijks dat binnen de politiek nauwelijks gecontroleerd wordt en alles met de mantel der liefde wordt afgedekt. Lees meer Burgers en ondernemers moeten zich aan ontelbare en de meest belachelijke regels houden, maar de wet en normale regels blijken niet te gelden voor de politiek en bestuurlijk Nederland!! Hans SmoldersDe gevolgen zien we dagelijks in de kranten, zoals onlangs weer bij de Europese aanbestedingswet die volstrekt niet wordt nageleefd door de boven ons gestelden!! Ook weet men nu nog steeds niet waaraan 5,7 miljard euro Ontwikkelingssamenwerking is besteed en denk ook nog maar eens aan de Bouwfraude, HBO-fraude, Ceteco-affaire en zo kun je wel een hele pagina vullen.

Raadslid Hans Smolders die zijn controlerende taak als raadslid wél goed probeert uit te voeren, wordt daarvoor vervolgens met behulp van 12 gezagsdragers als een zware crimineel door Justitie uit huis gehaald. Alles lijkt nu geoorloofd in een smerige ongelijke strijd om het Tilburgse raadslid Smolders af te stoppen, waarbij niets te gek is om deze frisse bezorgde buitenstaander ten gronde te richten.  Nu moet hij op 21 augustus 2007 verschijnen voor de rechtbank van Breda.


De feiten op een rij

Van de talloze "vertrouwelijke" stukken die ik heb mogen ontvangen sinds 7 maart 2006, was bij tenminste 75% het stempel "vertrouwelijk" ten onrechte gebruikt. Zie bijlage1 .
Bij de twee onderstaande zaken, waar het in de rechtszaak om gaat, heb ik maanden en zelfs bij zaak 2 meer dan één jaar geprobeerd de verantwoordelijke bestuurders tot inkeer te brengen. Ik heb ze dus in beide zaken niet in de rug aangevallen. Bij de griffie heb ik ook steeds pogingen ondernomen om het hoogste orgaan "de gehele Raad" er in "vertrouwelijkheid" bij te betrekken, maar zelfs dat mocht niet. Zie bijlage2 .
Steeds weer werd ik geconfronteerd met arrogantie en dovenmansoren. Daardoor is er een moment gekomen dat ik afgewogen heb om mijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger zwaarder te laten wegen dan het naar buiten brengen van zogenaamd "vertrouwelijke" info van enkel en alleen deze twee zaken. Dit alles enkel en alleen om de publieke zaak te dienen. Ik heb dat in tweede instantie ruimschoots via de media en internet gedaan omdat er door het OM en de politiek een beeld werd geschapen alsof er heel gevaarlijke veiligheidsinformatie zomaar op straat kwam te liggen en de belangen van de stad in het geding zouden zijn met die gevaarlijke lekkende Smolders. Zie bijlage3
Nogmaals ik zou nooit "vertrouwelijke" info naar buiten brengen t.a.v. zaken die de veiligheid of belangen van mijn stad of haar burgers zouden schaden!!! In beide zaken gaat het om de betrouwbaarheid van bestuurders en organen ( OM, Burgemeester en Justitie ) met heel hoog aanzien en daar zouden de burgers blindelings van op aan moeten kunnen dat zij hun macht niet misbruiken.
Echter de gezaghebbende in onze rechtsstaat hebben ook een grote verantwoordelijkheid, mogen zeker zoals ieder mens fouten maken, liefst zo weinig mogelijk, maar zij mogen nooit lichtzinnig met hun macht omgaan. Het behoort juist tot mijn controlerende taak als volksvertegenwoordiger om ook dit te bewaken en te voorkomen.
Het gaat in het hoger beroep om de 2 onderstaande zaken.

1. Frauduleus handelen van Burgemeester Vreeman m.b.t. wachtgelden.
2. Machtsmisbruik van "de Driehoek" (Burgemeester en Korpsbeheerder Vreeman, Politie en het OM) in het presidium, waarbij zij een te nemen democratische besluit van de gemeenteraad m.b.t. de sluitingstijden van een horecazaak met leugens en geruchten oneigenlijk hebben willen beïnvloeden, met als gevolg dat uiteindelijk na ruim 1 jaar de openbare orde en veiligheid in het horecaconcentratiegebied in het geding kwam.

FEIT 1; Frauduleus handelen bij wachtgelden
Al voor de zomer van 2005, lang voordat Hans Smolders gekozen werd als raadslid, kwamen Raadsgriffier Vrenken en Burgemeester Vreeman erachter dat er voor 280.000 euro onterecht wachtgeld was uitgekeerd in Tilburg. Ondanks die wetenschap werden er toch weer geheime afspraken gemaakt om wachtgeld uit te keren aan raadsleden die op 7 maart 2006 na de verkiezingen zouden vertrekken en die volgens de rijksregeling totaal geen recht hadden op die uitkering. Smolders heeft betrokkenen een lange tijd van tevoren gewaarschuwd dat hij dat nooit zou tolereren. Drie weken voor hun vertrek hebben ze zelfs nog doodleuk in de raadsvergadering van 13 februari 2006, geheel tegen het advies van de ambtenaren in, artikel 8f geschrapt dat als volgt luidt : "De uitkering eindigt in elk geval met ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt". Zie bijlage3a
(Onlangs is er door alle ellende vanaf maart 2006 een nieuw Reglement van Orde opgesteld waarin deze zin wél weer is opgenomen!!) Zie bijlage3b


Op 7 maart 2006 kwam Lijst Smolders met 5 zetels in de raad. Via de reguliere weg heeft Smolders toen gelijk geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over die wachtgelden door art. 47 vragen te stellen aan Burgemeester en Wethouders van Tilburg, Zie bijlage4a   en Zie bijlage4b . Uiteindelijk kwam er een "vertrouwelijk" stuk dat diende als antwoorden op deze vragen en werd het voor mij volstrekt duidelijk dat er frauduleus gehandeld was, Zie bijlage5!!!!! . De uitkeringsdatum kwam steeds dichterbij en Smolders heeft toen open en eerlijk de media erbij betrokken. Nadat Smolders het frauduleus handelen van Burgemeester Vreeman al vanaf de zomer van 2005 pijnlijk had blootgelegd, hebben betrokkenen vervolgens in blinde paniek hun gezicht willen redden door pas op 21 april 2006 op volstrekt oneigenlijke gronden belachelijke vragen te gaan stellen aan de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, Zie bijlage6 . Uiteindelijk heeft de toenmalige Minister, de heer Remkes, geantwoord in een brief waar hij vervolgens niets aan duidelijkheid te wensen overliet, bijlage7 . Hij moet wel gedacht hebben!! Na een verschrikkelijke periode van pure machtspolitiek kon het college van B&W uiteindelijk niet anders dan géén wachtgelden uitkeren!! Zie bijlage8


FEIT 2; machtsmisbruik
Allereerst is het goed om te weten dat er in de rest van Nederland in geen enkele gemeente het OM aanschuift bij de politiek. We hebben ook niet voor niets een Trias Politica.
Onlangs is dan ook de bom gebarsten, nadat eerder de VVD, LST SP en D66 uit dat overleg waren gestapt. Zie bijlage9
Ook is het goed om te weten dat in dat politieke presidium de Driehoek nooit informatie verstrekt over onderzoeken, laat staan over geruchten, roddels en leugens zoals meer dan 1 jaar wel is gebeurd over enkel en alleen één horecaondernemer.
De Driehoek stak niet onder stoelen of banken dat zij van die horecazaak af wilde omdat deze afterparty's organiseert.
Op zich kan dat en ook ik ben niet zo'n voorstander van afterparty's.
Nu is het gelukkig in een democratie nog altijd zo dat daar wel de gemeenteraad over gaat en niet de Driehoek of Hans Smolders. Het wordt echt erg als er dan vervolgens door de Driehoek met leugens, roddels en geruchten een drugsklimaat rondom die ondernemer wordt gecreëerd om op die wijze de politieke besluitvorming te willen beïnvloeden. Toen de gemeenteraad dat in febr. 2006 niet pikte en Vreeman diep door het stof moest bijten, zou je denken dat het wel afgelopen zou zijn. Vervolgens begint eind 2006 het gedonder opnieuw op basis van geruchten, roddels en vooral op rancune. Weer wordt geprobeerd deze ondernemer alsnog te pakken. Gelukkig heeft daar een verstandige rechter op 20 april 2007 een stokje voor gestoken en na meer dan 1 jaar daar een einde aan gemaakt.

Hieronder een overzicht op datum;

25 jan. 2006 ;

In Presidium " Vertrouwelijk " Worden suggesties gewekt dat de eigenaar van Zino een rol zou spelen bij drugsgebruik en drugshandel.

25 jan. 2006 ;

  In Presidium " Vertrouwelijk " Men vangt allerlei geluiden op over drugsgebruik en drugshandel. Zino moet goed in de gaten gehouden worden.

Drie weken voor de belangrijke vergadering van 13 febr. 2006; waarin de gemeenteraad in een nieuwe horecanota moet gaan beslissen over de sluitingstijden van de horecaondernemer van Zino, komt de Driehoek op 25 januari met bovenstaande geruchten in het "vertrouwelijk" deel van het presidium over de horecaondernemer, om zo een democratische beslissing van de raad oneigenlijk te beïnvloeden. Zie ook 8 mei waar de geruchten worden bevestigd.

13 febr. 2006;
Nog voordat Smolders in de raad zit heeft burgemeester Vreeman in die raadsvergadering flink door het stof moeten bijten toen hij d.m.v. een amendement pijnlijk werd teruggefloten door een meerderheid in de gemeenteraad. Door dit democratisch besluit bleven de openingstijden voor de ondernemer gehandhaafd. Geluidsfragment10
Dus op 13 februari 2006 kreeg Vreeman het via democratische weg in de gemeenteraad niet voor elkaar om een horecagelegenheid op de Heuvel te sluiten!! Toen is hij het maar "vertrouwelijk" in het Presidium (commissie stiekem) gaan proberen. Daar zou hem dat beter lukken omdat daar veelal ja-knikkers zitten die nog wel vice voorzitter v/d Raad of wethouder willen worden en daar alles voor over hebben, zoals Frenk, Dielissen, v/d Hout, Moller, Lauwerier, Blauwbroek. Gelukkig was ondertussen op 6 maart 2006 de LST in de raad gekomen en Smolders aanwezig in dat Presidium.

  8 mei 2006 ;

In Presidium " Vertrouwelijk " wordt door de politie bevestigd dat de verhalen van 25 januari 2006 louter gebaseerd waren op geruchten .

Het is puur machtsmisbruik door Korpsbeheerder en Burgemeester Vreeman, Politie en Justitie, oftewel De Driehoek, om op 25 januari 2006 een nog te nemen democratisch besluit door enkel en alleen geruchten oneigenlijk te willen beïnvloeden. Men geeft alleen de fractievoorzitters in het Presidium de tendentieuze "vertrouwelijke" informatie terwijl alle raadsleden daar recht op hadden. Vervolgens gaat De Driehoek ervan uit dat de fractievoorzitters met deze 'vertrouwelijke" informatie hun fractiegenoten gaan beïnvloeden waardoor ze zich tegen de horecaondernemer zullen keren. Deze werkwijze is een politieke doodzonde van Burgemeester Vreeman en nogmaals een bewijs dat het OM toch de politieke slangenkuil ingezogen kan worden. Vandaar dat nergens in Nederland men werkt zoals in Tilburg. Inmiddels is na 2 jaar strijd in Tilburg ook het OM moeten vertrekken uit het politieke presidium.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadat Burgemeester en Korpsbeheerder Vreeman, Justitie en Politie op onacceptabele wijze een democratisch besluit oneigenlijk hebben willen beïnvloeden, maar pijnlijk zijn teruggefloten door de gemeenteraad, zou je denken dat het wel afgelopen zal zijn. Maar niets is minder waar. Vreeman heeft het echt op Hamers gemunt, in ambtelijke kringen is niet voor niets te beluisteren dat Hamers bij Vreeman werkt als een rode lap op een stier. Zie bijlage Een paar maanden later op 1 augustus 2006 wordt er gevochten in een andere zaak van de horecaondernemer en het slachtoffer verklaarde bij zijn aangifte aan de politie dat hij een klap had gekregen van de eigenaar. Burgemeester Vreeman is teleurgesteld dat hij dat pas veel te laat te horen krijgt zodat hij niet alsnog de horecaondernemer te pakken kan nemen. Vervolgens is de Driehoek er geheel blindelings vanuit gegaan dat de eigenaar de dader was en heeft de politie daar verder ook geen onderzoek meer naar gedaan. Blijkbaar was "de wens" de vader van de gedachte geworden. In werkelijkheid was er in beide horecazaken een man veelvuldig aanwezig, waardoor het slachtoffer hem blijkbaar aanzag voor de eigenaar. Later in de rechtszaak bleek deze man dus de dader te zijn en niet de eigenaar.
Het is ook zeer kwalijk dat het OM zich wederom in de politieke slangenkuil begeeft, door op 18 december weer met kwalijke geruchten te komen in het presidium!! Wat moeten politici wederom met tendentieuze informatie van mogelijk cocaïne gebruik en weer over die ene ondernemer?? Heel vreemd toch, want in het presidium wordt nooit gesproken over mogelijk cocaïnegebruik in de misschien wel honderden andere plekken waar drugs gebruikt worden in Tilburg!! Waarom juist weer geruchten over deze ene ondernemer vlak voor een rechtszaak die ten onrechte is aangespannen tegen hem en waar het OM verzuimt de werkelijke dader op te sporen?????

27 nov. 2006;

In Presidium " Vertrouwelijk " Vreeman is er niet blij mee dat hij niet op de hoogte is gebracht van de vechtpartij van 1 augustus en vindt het vervelend dat hij nu geen maatregelen heeft kunnen nemen en moet wachten op de rechtszaak. Intrekken van de vergunning is juridisch lastig.

18 dec. 2006;

In Presidium " Vertrouwelijk " Justitie; Mogelijk cocaïne gebruik in Zino.  

12 april 2007; Spreekt Smolders in een bijeenkomst nogmaals Vreeman aan dat het in de binnenstad uit de hand aan het lopen is en de horecaondernemer al ruim 1 jaar om een gesprek smeekt met hem. Heel regentesk zegt korpsbeheerder Vreeman tegen Smolders dat de politie gewoon zijn werk goed moet doen en hij verder niets kan doen.
19 april 2007 ; Persbericht Justitie "dealer uit Hengelo actief in Zino" is 'n schandalige leugen die gelanceerd wordt één dag voor de rechtszaak tegen de ondernemer. Dit terwijl de portiers juist deze dealer aan de deur hebben aangehouden, hij niet in de zaak is geweest en ze hem met een strik eromheen hebben afgeleverd aan de politie, Zie bijlage11 . Voor de portiers was de maat vol en zij wilden acties gaan voeren en dat zou de veiligheid in het zeer drukke uitgaansgebied in gevaar kunnen brengen. Ik heb de portiers beloofd de gehele werkwijze aan de kaak te gaan stellen om acties te voorkomen en heb toen besloten om na de rechtszaak tegen de horecaondernemer een paar nietszeggende "vertrouwelijke" zinnen openbaar te maken.
20 april 2007 ; Wordt de ondernemer vrijgesproken omdat Smolders wel het slachtoffer en de werkelijke dader met elkaar kennis heeft laten maken, iets wat Justitie bewust of onbewust heeft nagelaten!!
25 april 2007 ; Ruim één jaar lang hebben Burgemeester en Korpsbeheerder Vreeman, Justitie en Politie, telkens de ondernemer en de portiers onterecht met drugs en geweld in verband gebracht. Voor de portiers was de maat vol en dreigde er alsnog actie's en onrust te ontstaan. Daardoor zou de openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied in het geding kunnen komen.
Omdat de portiers en de ondernemer het zo zat waren om steeds met drugs en geweld in verband te worden gebracht, waren ze niet meer bereid om vechtersbazen over te dragen aan de politie maar ze gewoon op straat te gooien. Maar ook zouden ze agenten in nood niet meer helpen op straat, iets wat nu wekelijks wel gebeurt, Zie bijlage12 .
Ook toen werd mij steeds geweigerd om de rest van de raad er "vertrouwelijk" bij te halen zie bijlage12a.
In de eerstvolgende vergadering van het Presidium wilde ik eisen dat de gehele raad op de hoogte gebracht zou worden wat zich in het presidium allemaal heeft afgespeeld. Zover is het jammer genoeg nooit gekomen omdat Vreeman zonder met Smolders te hebben gesproken gelijk de volgende dag al aangifte tegen hem deed!
9 mei 2007 : Nadat de Tilburgse politiek en het OM vanaf 25 april een totaal verkeerd beeld naar buiten aan het brengen waren over die paar nietszeggende zinnetjes die ik naar buiten had gebracht, heb ik besloten om opening van zaken te geven over deze 2 zaken door ze op mijn website te zetten. Daarmee wilde ik de Tilburgers gerust stellen dat de politie en het OM absoluut gewoon normaal hun werk konden doen en er helemaal geen gevaarlijke situaties konden ontstaan in Tilburg zoals door de politiek en het OM werden gesuggereerd. Zie bijlage13

U moet zich ook steeds afvragen wat het nut en de noodzaak is geweest van Burgemeester Vreeman, Politie en Justitie om ruim één jaar lang niets anders dan geruchten over één ondernemer in die paar "vertrouwelijke" vergaderingen in het presidium mede te delen!!!
Dit terwijl er elke maand bij Politie en Justitie honderden zaken binnenkomen en er in het "vertrouwelijk" gedeelte van het presidium daar niet of nauwelijks over gesproken wordt, laat staan over gegevens van onderzoeken van Politie of Justitie, laat staan over geruchten!!!! Burgemeester Vreeman, Politie en Justitie (de Driehoek) hebben er op oneigenlijke gronden ook alles aan gedaan om eind 2005, in een nieuw in te voeren horeca-nota, de sluitingstijden zo aan te passen dat het voor die horecaondernemer onmogelijk werd om nog party's te organiseren. Ze zijn door een democratisch besluit, van de gemeenteraad toen pijnlijk teruggefloten. Geluidsfragment14
Diezelfde gemeenteraad mag zelfs tot op de dag van vandaag niet "Vertrouwelijk" geïnformeerd worden wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld in de achterkamers m.b.t. machtsmisbruik in het Presidium.

 

actie beschadiging
Politiek en Justitie tegen Smolders
 
Wethouder/locoburgemeester onwaardig.
 
Burgemeester onwaardig!
 
Loco-Burgemeester onwaardig!
 
Nova 18 mei 2007


22 augustus 2007

 

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten


22 augustus 2007

 


22 augustus 2007

 


22 augustus 2007

 


22 augustus 2007

 

  de DAG  
21 augustus 2007

 

 

DE UITSPRAAK
Het vonnis van de politierechter lijkt meer op een ordinaire politieke uitspraak welke is ingegeven door de Officier van Justitie!! Het Openbaar Ministerie zit in Tilburg bij de politiek op schoot en is zeker bij deze zaak tot over hun oren in de politieke slangenkuil getrokken door Burgemeester en Korpsbeheerder Vreeman.

Het Openbaar Ministerie heeft bewust een voor zichzelf goeddunkende rechter op de rol gezet en dan zelfs ook nog een politierechter. Deze politierechter vond dat ik wel een voorwaardelijke gevangenisstraf had verdiend maar geeft die vervolgens niet en motiveert dat als volgt; "Ook wil de politierechter verdachte niet de gelegenheid bieden om te beweren dat hij door een voorwaardelijke gevangenisstraf is gemuilkorfd" Een bizarre uitspraak voor een zogenaamd onafhankelijke rechter!!

Dit hele politieke proces, inclusief het enorm machtsvertoon met een walgelijke inval bij Smolders thuis, is uiteindelijk ook een grote nederlaag voor de gewone hardwerkende en welwillende Tilburgers. De Tilburgers snappen donders goed dat de politieke kopstukken in Tilburg met het stempel "vertrouwelijk" in de hand nu ook nog een vrijbrief van de rechter hebben gekregen om gewoon frauduleus te handelen, maar ook nog steeds hun macht op vreselijke wijze mogen blijven misbruiken.

 


6 september 2007

 

 


5 september 2007

 


5 september 2007

 

 


5 september 2007

 


Omroep Brabant Nieuws
4 september 2007 - De uitspraak


TV13 Nieuws
4 september 2007 - De uitspraakReactie Smolders op de uitspraak


20 september 2007

 


19 september 2007

 


13 september 2007

 

Tv & Co 13 september
Smolders in hoger beroep
Omroep Brabant 13 september
Smolders in hoger beroep
14 september 2007

 


20 september 2007

 


27 september 2007

 

Initiatiefvoorstel

Logo LSThome

INITIATIEFVOORSTEL

INLEIDING
-----------------------                                                                                     
Tilburg, 22 augustus 2007

De Lijst Smolders Tilburg heeft het afgelopen jaar als nieuwkomer pijnlijk blootgelegd dat de werkwijze van het presidium m.b.t. "geheimhouding" niet op orde is. Maar ook de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Presidium zijn niet geconcretiseerd in een statuut, terwijl dit wel wordt geëist in artikel 5 lid 7 van het Reglement van Orde.
In de gemeente Tilburg moet de politiek de wettelijke regels gaan naleven t.a.v. de werkwijze in het vertrouwelijk deel van het presidium. Tot op de dag van vandaag worden in het presidium de "vertrouwelijke" stukken zelfs nooit bekrachtigd in de vergadering, zodat de "vertrouwelijkheid" dan ook automatisch vervalt, zie artikel 25 lid 3 van de gemeentewet. Maar ook krijgen teveel stukken onterecht de status "vertrouwelijk", waaruit blijkt dat er niet op art.10 van de WOB wordt getoetst, daarover wordt in het presidium ook nooit gesproken. De VVD heeft daarom al in 2006 een duidelijk signaal afgegeven door uit het vertrouwelijk deel van het presidium te stappen.
In Tilburg zouden de stukken ook moeten worden voorzien van de tekst "geheim" in plaats van de tekst "vertrouwelijk", zoals in vele andere gemeentes al wel gebeurd.
De SP heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk pogingen ondernomen om de onwerkbare situatie, waardoor normaal communiceren nauwelijks mogelijk bleek, proberen te voorkomen voor de toekomst. Ze wilde dat samen met de VVD en de LST bereiken door zaken die van belang zijn duidelijk vast te leggen, zodat o.a. de opgebouwde kennis ook niet erodeert, omdat Burgemeesters, Wethouders en Raadsleden immers komen en gaan. Door pure machtspolitiek willen de coalitiepartijen niets aan de bestaande situatie veranderen, omdat het volgens hen altijd goed is gegaan zonder Smolders en het nu teveel eer zou zijn voor Smolders. Dit mag nooit een argument zijn om bepaalde tekortkomingen binnen je eigen apparaat niet aan te pakken. Twee van de bovengenoemde partijen hebben al een noodsignaal afgegeven door uit het presidium te stappen en de SP wil nu dat er serieus werk wordt gemaakt van de onderstaande voorstellen, omdat ook zij anders uit het vertrouwelijk overleg zal stappen.

VOORSTEL
----------------------

1) Wij stellen voor dat artikel 8f weer terugkomt in de verordening geldelijke voorzieningen voor raadsleden. "De uitkering eindigt in elk geval met ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt".

2) Wij stellen voor dat er een protocol komt m.b.t. hoe om te gaan met "geheimhouding"

3) Wij stellen voor dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Presidium worden geconcretiseerd in een statuut, zoals dat ook in artikel 5 van het Reglement van Orde onder punt 7 wordt geëist, maar dit echter tot op de dag van vandaag nog niet is gebeurd.

Dit statuut zal dan ook ter vaststelling aan de raad moeten worden aangeboden.

 

LST Hans Smolders           -               SP Johan v/d Hout              -             VVD Joost Moller 

 


23 augustus 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


23 augustus 2007

 


23 augustus 200713 december 2007

 


16 januari 2008

 

 


16 januari 2008

 


17 januari 2008

 

 


21 januari 2008

22 januari 2008

 


22 januari 2008

 


24 januari 2008

 

 


Geen geheim overleg meer in Tilburg

ANP, 21 januari 2008

Tilburg, 21 jan. De fractievoorzitters in de Tilburgse gemeenteraad worden voortaan niet meer in een vertrouwelijk overleg bijgepraat over de openbare orde en veiligheid in de stad. Dat hebben de fractievoorzitters besloten, zo liet een woordvoerster van de raad weten.

In het vertrouwelijke gedeelte van het presidium bespraken de leiders tot dusver kwesties van openbare orde met de burgemeester, de districtschef van de politie en de gebiedsofficier van Justitie.

Onder de oppositie bestond grote ontevredenheid over die praktijk. Zo werd geregeld informatie 'gelekt' en vond een aantal fracties het geheime gedeelte een vorm van achterkamertjespolitiek. Lijst Smolders Tilburg (LST), D66, SP en VVD besloten om die redenen eerder al niet meer mee te doen aan het vertrouwelijke overleg.

LST-Fractievoorzitter Hans Smolders, die lang heeft gepleit voor afschaffing van het overleg, reageerde verheugd op het besluit. ,,Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Het was een groot politiek spel. Als volksvertegenwoordiger moet je ook de openbare orde openlijk kunnen controleren'', aldus Smolders.

In september vorig jaar werd de politicus veroordeeld tot een boete van 750 euro omdat hij vertrouwelijke informatie naar buiten had gebracht. Tegen die straf zijn zowel hijzelf als het Openbaar Ministerie in beroep gegaan.

In ,,situaties die leiden tot grote onrustgevoelens'' kunnen sommige onderwerpen incidenteel toch nog in het geheim worden besproken. De fractievoorzitters beslissen dan zelf of ze aan de vergadering willen deelnemen.

 

 

 


22 januari 2008

 


PERSBERICHT:

Geheim Fractievoorzittersoverleg Tilburg opgeheven

21 januari 2008

P E R S B E R I C H T

Geheim fractievoorzittersoverleg Tilburg opgeheven

Tilburg, 21 januari 2008

In augustus 2006 besloot de VVD Tilburg niet langer deel te nemen aan het geheime overleg tussen de fractievoorzitters en de Officier van Justitie. De reden hiervoor was dat de VVD vond dat 90% van wat daar besproken werd gewoon in een openbare vergadering kon worden besproken. Daardoor was de VVD niet in staat om het falende veiligheidsbeleid in Tilburg aan de kaak te stellen. In diverse onderzoeken (o.a. Elsevier en AD) bleek Tilburg steevast één van de meest onveilige, zo niet de onveiligste stad van Nederland te zijn. Tilburg heeft onderzocht dat de Tilburgers veiligheid de meest belangrijke gemeentelijke taak vinden. Voor de VVD is het onacceptabel dat een dusdanig belangrijk onderwerp in de achterkamertjes wordt besproken.

In april 2007 bracht Hans Smolders, uit protest over de onterecht opgelegde vertrouwelijkheid, informatie uit dit overleg naar buiten en werd vervolgens gearresteerd. Hem werd daardoor niet langer toegestaan aan het vertrouwelijk overleg deel te nemen en wilde dit ook zelf niet meer. Recent stapte ook de SP en D66 uit het vertrouwelijk deel van het overleg.

Vanavond heeft het fractievoorzittersoverleg besloten om het vertrouwelijk overleg helemaal op te heffen. In gevallen dat het écht nodig is om de raad vertrouwelijk te informeren zal de burgemeester dit alsnog doen. De VVD vind dit prima omdat het dan ook duidelijk zal zijn dat het ook écht om vertrouwelijke informatie moet gaan.

Joost Möller

Fractievoorzitter VVD Tilburg

 

 

 Geen geheim overleg meer in Tilburg

ANP, 21 januari 2008

TILBURG - De fractievoorzitters in de Tilburgse gemeenteraad worden voortaan niet meer in een vertrouwelijk overleg bijgepraat over de openbare orde en veiligheid in de stad. Dat hebben de fractievoorzitters maandagavond besloten, zo liet een woordvoerster van de raad weten.

In het vertrouwelijke gedeelte van het presidium bespraken de leiders tot dusver kwesties van openbare orde met de burgemeester, de districtschef van de politie en de gebiedsofficier van Justitie.

Onder de oppositie bestond daarover grote ontevredenheid. Zo werd geregeld informatie ‘gelekt’ en vond een aantal fracties het geheime gedeelte een vorm van achterkamertjespolitiek. Lijst Smolders Tilburg (LST), D66, SP en VVD besloten om die redenen eerder al niet meer mee te doen aan het overleg.

LST-Fractievoorzitter Hans Smolders, die lang heeft gepleit voor afschaffing van het overleg, reageerde verheugd op het besluit. ‘Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Het was een groot politiek spel. Als volksvertegenwoordiger moet je ook de openbare orde openlijk kunnen controleren’, aldus Smolders.

In september vorig jaar werd de politicus veroordeeld tot een boete van 750 euro omdat hij vertrouwelijke informatie naar buiten had gebracht. Tegen die straf zijn zowel hijzelf als het Openbaar Ministerie in beroep gegaan.

In ‘situaties die leiden tot grote onrustgevoelens’ kunnen sommige onderwerpen incidenteel toch nog in het geheim worden besproken. De fractievoorzitters beslissen dan zelf of ze willen meepraten.

Fractievoorzitter Auke Blaauwbroek van coalitiepartij PvdA noemt het schrappen van het overleg ‘droevig en jammer’. ‘In sommige gevallen moet je nu eenmaal terughoudend zijn met informatie. Dit was een goed instrument voor de raad om controle op het beleid uit te oefenen, maar nu er vier partijen uitgestapt zijn heeft het geen legitimiteit meer. Anders wordt het echt achterkamertjespolitiek.’

 

 

Geen vertrouwelijk overleg meer
Omroep Brabant Radio - 21 januari 2008
Omroep Brabant Televisie - 22 januari 2008

 

Uitspraak in hoger beroep
TV13 Nieuws - 1 april 2008
Omroep Brabant radio - 1 april 2008
Omroep Brabant - Reactie Smolders - 1 april 2008
Omroep Brabant TV - 1 april 2008

 


2 april 2008

 


3 april 2008

 Tilburgs raadslid Smolders opnieuw veroordeeld

01-04-2008 (Novum) - Het Tilburgse gemeenteraadslid Hans Smolders heeft ook in hoger beroep een boete gekregen wegens schending van zijn geheimhoudingsplicht. De boete bedraagt 750 euro. Het gerechtshof in Den Bosch acht bewezen dat hij meermalen vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar de media.

Het Openbaar Ministerie had ook een voorwaardelijke celstraf van een week geëist, maar het hof benadrukte dat Smolders geleerd heeft van zijn fouten en niet opnieuw de fout in zal gaan. De rechtbank wilde Smolders eerder ook geen voorwaardelijke celstraf opleggen, om hem niet de gelegenheid te geven te stellen dat hij gemuilkorfd is.

Smolders, oud-chauffeur van Pim Fortuyn, bracht in april vorig jaar informatie naar buiten uit besloten overleg tussen politie, burgemeester Ruud Vreeman (PvdA), Openbaar Ministerie en de fractievoorzitters van de raad. Ook nadat de gemeente aangifte had gedaan, bleef hij lekken, oordeelde het hof. Ook had Smolders kunnen weten dat het openbaar maken van vertrouwelijke informatie strafbaar is; de gemeente had hem dit meerdere keren verteld.

Smolders werd in september door de rechtbank in Breda ook al veroordeeld tot een boete van 750 euro. Zowel Smolders, die betwistte dat de informatie geheim was, als het OM ging in hoger beroep.

 

 


4 april 2008

 


2 april 2008

 

Hoger beroep op 18 maart 2008 in Den Bosch

Het is blijkbaar verboden om frauduleus handelen en machtsmisbruik openbaar te maken!!
Nogmaals, ik zou nooit echte "vertrouwelijke" informatie naar buiten brengen t.a.v. zaken die de veiligheid of belangen van mijn stad of haar burgers zouden schaden!!! Maar in deze beide zaken gaat het om de betrouwbaarheid van bestuurders en organen ( OM, Burgemeester en Justitie) met een heel hoog aanzien en daar zouden de burgers blindelings van op aan moeten kunnen dat zij niet hun macht misbruiken.
Het behoort juist tot mijn controlerende taak als volksvertegenwoordiger om ook dit te bewaken en proberen te voorkomen. . . . .

 

Hoger beroep18 maart 2008

 


28 november 2008

 


29 november 2008

 

 


18 september 2009

 


18 september 2009

 


30 september 2009

 


21 mei 2008

 


15 september 2008

 

Smolders moet a.s maandag (10 oktober) op het matje komen bij de rijksrecherche. De rijksrecherche heeft hem medegedeeld dat hij officieel verdachte is van het lekken van de salarissen van de vrienden van Adje bij het Adje-theater. Het is goed dat de Tilburgers op de hoogte zijn van de enorme geldsmijterij bij het Adje-theater van maar liefst 8 miljoen euro met zelfs salarissen van 70.000 euro. Het is echter niet goed en zelfs absurd dat Justitie er zomaar vanuit gaat dat Smolders die zogenaamde "vertrouwelijke" informatie naar buiten zou hebben gebracht. Ik hoop dat Justitie stopt met deze soap en haar tijd gaat besteden aan criminelen, verkrachters, geweldplegers, ander tuig en de witte boordencriminelen waardoor we nu in een kredietcrisis terecht zijn gekomen. Als Justitie zich nu ook al gaat bezighouden met het Adje-theater dan is dat puur om Smolders te willen pakken in opdracht van korpsbeheerder Vreeman en de Tilburgse politiek.

 

Video en audio Smolders verdacht van lekken
Omroep Brabant Radio - 10 oktober 2008
Omroep Brabant Nieuws 15.00u - 10 oktober 2008
Brabant10 nieuws - 10 oktober 2008
Omroep Brabant nieuws 20.00u - 10 oktober 2008

 

10 oktober 2008

 


10 oktober 2008

 

11 oktober 2008

za 11 okt 2008,
Smolders op het matje voor lekken informatie

BREDA - Het Tilburgse raadslid Hans Smolders wordt door justitie op het matje geroepen voor het mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie over het Adje Theater. Dat heeft een woordvoerster van justitie vrijdag bekendgemaakt. Smolders zou informatie over onder meer de hoogte van salarissen naar buiten hebben gebracht.

Foto: persbureau van eijndhoven

Het Tilburgse gemeenteraadslid Hans Smolders wordt door justitie op het matje geroepen voor het mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie over het Adje Theater in Tilburg...

Volgens de woordvoerster zijn er redenen om de Tilburgse politicus als verdachte aan te merken. De rijksrecherche onderzoekt maandag de betrokkenheid van Smolders en of hij ook daadwerkelijk vervolgd gaat worden. Smolders ontkent in alle toonaarden en spreekt van een hetze tegen zijn persoon. „Ik neem geen blad voor de mond en dan wordt er al snel naar mij gewezen. Ik ben blij dat deze informatie op straat ligt. Het is niet van mij afkomstig. Laat de verantwoordelijke persoon zich nu maar melden.”
Smolders kreeg in het verleden al een boete van 750 euro voor het lekken van vertrouwelijke informatie over de wachtgeldregeling voor raadsleden.

 

 


Smolders maandag gehoord in zaak lekken informatie
ANP. zaterdag 11 oktober 2008Fractievoorzitter Hans Smolders van de Lijst Smolders in Tilburg. ANP Photo

BREDA - Het Tilburgse raadslid Hans Smolders wordt maandag door justitie gehoord vanwege het mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie over het Adje Theater. Dat heeft een woordvoerster van justitie vrijdag bekendgemaakt. Smolders zou informatie over onder meer de hoogte van salarissen naar buiten hebben gebracht.

Volgens de woordvoerster zijn er redenen om de Tilburgse politicus als verdachte aan te merken. De rijksrecherche onderzoekt maandag de betrokkenheid van Smolders en of hij ook daadwerkelijk vervolgd gaat worden.

Smolders ontkent in alle toonaarden en spreekt van een hetze tegen zijn persoon. "Ik neem geen blad voor de mond en dan wordt er al snel naar mij gewezen. Ik ben blij dat deze informatie op straat ligt. Het is niet van mij afkomstig. Laat de verantwoordelijke persoon zich nu maar melden." Smolders kreeg in het verleden al een boete van 750 euro voor het lekken van vertrouwelijke informatie over de wachtgeldregeling voor raadsleden.

 

 


Raadslid Smolders op matje voor lekken informatie
ANP
11 oktober 2008

BREDA - Het Tilburgse raadslid Hans Smolders wordt door justitie op het matje geroepen voor het mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie over het Adje Theater. Dat heeft een woordvoerster van justitie vrijdag bekendgemaakt. Smolders zou informatie over onder meer de hoogte van salarissen naar buiten hebben gebracht.
Volgens de woordvoerster zijn er redenen om de Tilburgse politicus als verdachte aan te merken. De rijksrecherche onderzoekt maandag de betrokkenheid van Smolders en of hij ook daadwerkelijk vervolgd gaat worden.
Smolders ontkent in alle toonaarden en spreekt van een hetze tegen zijn persoon. ‘Ik neem geen blad voor de mond en dan wordt er al snel naar mij gewezen. Ik ben blij dat deze informatie op straat ligt. Het is niet van mij afkomstig. Laat de verantwoordelijke persoon zich nu maar melden.’
Smolders kreeg in het verleden al een boete van 750 euro voor het lekken van vertrouwelijke informatie over de wachtgeldregeling voor raadsleden.

 

 


‘Opnieuw lek van raadslid Smolders’
11 oktober 2008
ANP

Breda, 11 okt. Justitie bekijkt of het Tilburgse raadslid Hans Smolders opnieuw vervolgd wordt voor het lekken van vertrouwelijke informatie over het Adje-Theater in Tilburg.
Dat heeft een woordvoerder van justitie vandaag bekendgemaakt. Smolders zou informatie over onder meer de hoogte van salarissen naar buiten hebben gebracht. Volgens justitie zijn er redenen om de politicus als verdachte aan te merken. De rijksrecherche onderzoekt zijn betrokkenheid.
Smolders ontkent dat hij gelekt zou hebben. Hij kreeg in het verleden al een boete van 750 euro voor het lekken van vertrouwelijke informatie over de wachtgeldregeling voor raadsleden.

 

 

Video en audio Smolders verdacht van lekken
Brabant10 nieuws - 13 oktober 2008

 


13 oktober 2008

 


14 oktober 2008

 


14 oktober 2008

 

18 december 2008

 

Video en audio Smolders verdacht van lekken
Brabant10 nieuws - 19 december 2008

 


19 december 2008

 


20 december 2008

 


23 december 2008

 

 

NOVA 18 mei 2007

 

 

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016