Wanneer je als nieuwe volksvertegenwoordiger je werk goed doet,
word je dat door de gevestigde politiek niet in dank afgenomen!

Raadslid Hans Smolders die zijn controlerende taak als raadslid wél goed heeft uitgevoerd werd daarvoor door Justitie, met behulp van 12 gezagsdragers, als een zware crimineel uit huis gehaald. In dit alles speelde Korpsbeheerder en PvdA Burgemeester Ruud Vreeman een smerige en misselijkmakende hoofdrol.


In deze rechtszaak die meer dan 3 jaar heeft geduurd ging het over twee feiten;

1)  Het door Smolders openbaar maken van FRAUDULEUS HANDELEN met wachtgelden door
     Burgemeester Vreeman.
2)  Het door Smolders openbaar maken van MACHTSMISBRUIK tegen een ondernemer door
     Burgemeester Vreeman.

 

 

FEIT 1; Frauduleus handelen bij wachtgelden
Al voor de zomer van 2005, lang voordat Hans Smolders gekozen werd als raadslid, kwamen Raadsgriffier Vrenken en Burgemeester Vreeman erachter dat er voor 280.000 euro onterecht wachtgeld was uitgekeerd in Tilburg. Ondanks die wetenschap werden er toch weer geheime afspraken gemaakt om wachtgeld uit te keren aan raadsleden die op 7 maart 2006 na de verkiezingen zouden vertrekken en die volgens de rijksregeling totaal geen recht hadden op die uitkering. Smolders heeft betrokkenen een lange tijd van tevoren gewaarschuwd dat hij dat nooit zou tolereren. Drie weken voor hun vertrek hebben ze zelfs nog doodleuk in de raadsvergadering van 13 februari 2006, geheel tegen het advies van de ambtenaren in, artikel 8f geschrapt dat als volgt luidt : "De uitkering eindigt in elk geval met ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt". Zie bijlage3a
(Onlangs is er door alle ellende vanaf maart 2006 een nieuw Reglement van Orde opgesteld waarin deze zin wél weer is opgenomen!!) Zie bijlage3b


Op 7 maart 2006 kwam Lijst Smolders met 5 zetels in de raad. Via de reguliere weg heeft Smolders toen gelijk geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over die wachtgelden door art. 47 vragen te stellen aan Burgemeester en Wethouders van Tilburg, Zie bijlage4a   en Zie bijlage4b . Uiteindelijk kwam er een "vertrouwelijk" stuk dat diende als antwoorden op deze vragen en werd het voor mij volstrekt duidelijk dat er frauduleus gehandeld was, Zie bijlage5!!!!! . De uitkeringsdatum kwam steeds dichterbij en Smolders heeft toen open en eerlijk de media erbij betrokken. Nadat Smolders het frauduleus handelen van Burgemeester Vreeman al vanaf de zomer van 2005 pijnlijk had blootgelegd, hebben betrokkenen vervolgens in blinde paniek hun gezicht willen redden door pas op 21 april 2006 op volstrekt oneigenlijke gronden belachelijke vragen te gaan stellen aan de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, Zie bijlage6 . Uiteindelijk heeft de toenmalige Minister, de heer Remkes, geantwoord in een brief waar hij vervolgens niets aan duidelijkheid te wensen overliet, bijlage7 . Hij moet wel gedacht hebben!! Na een verschrikkelijke periode van pure machtspolitiek kon het college van B&W uiteindelijk niet anders dan géén wachtgelden uitkeren!! Zie bijlage8

 


26 april 2007

 


2 mei 2007

 


7 oktober 2009

 

Machtsmisbruik

FEIT 2; machtsmisbruik
Allereerst is het goed om te weten dat er in de rest van Nederland in geen enkele gemeente het OM aanschuift bij de politiek. We hebben ook niet voor niets een Trias Politica.
Onlangs is dan ook de bom gebarsten, nadat eerder de VVD, LST SP en D66 uit dat overleg waren gestapt. Zie bijlage9
Ook is het goed om te weten dat in dat politieke presidium de Driehoek nooit informatie verstrekt over onderzoeken, laat staan over geruchten, roddels en leugens zoals meer dan 1 jaar wel is gebeurd over enkel en alleen één horecaondernemer.
De Driehoek stak niet onder stoelen of banken dat zij van die horecazaak af wilde omdat deze afterparty's organiseert.
Op zich kan dat en ook ik ben niet zo'n voorstander van afterparty's.
Nu is het gelukkig in een democratie nog altijd zo dat daar wel de gemeenteraad over gaat en niet de Driehoek of Hans Smolders. Het wordt echt erg als er dan vervolgens door de Driehoek met leugens, roddels en geruchten een drugsklimaat rondom die ondernemer wordt gecreëerd om op die wijze de politieke besluitvorming te willen beïnvloeden. Toen de gemeenteraad dat in febr. 2006 niet pikte en Vreeman diep door het stof moest bijten, zou je denken dat het wel afgelopen zou zijn. Vervolgens begint eind 2006 het gedonder opnieuw op basis van geruchten, roddels en vooral op rancune. Weer wordt geprobeerd deze ondernemer alsnog te pakken. Gelukkig heeft daar een verstandige rechter op 20 april 2007 een stokje voor gestoken en na meer dan 1 jaar daar een einde aan gemaakt.

Hieronder een overzicht op datum;

25 jan. 2006 ;

In Presidium " Vertrouwelijk " Worden suggesties gewekt dat de eigenaar van Zino een rol zou spelen bij drugsgebruik en drugshandel.

25 jan. 2006 ;

  In Presidium " Vertrouwelijk " Men vangt allerlei geluiden op over drugsgebruik en drugshandel. Zino moet goed in de gaten gehouden worden.

Drie weken voor de belangrijke vergadering van 13 febr. 2006; waarin de gemeenteraad in een nieuwe horecanota moet gaan beslissen over de sluitingstijden van de horecaondernemer van Zino, komt de Driehoek op 25 januari met bovenstaande geruchten in het "vertrouwelijk" deel van het presidium over de horecaondernemer, om zo een democratische beslissing van de raad oneigenlijk te beïnvloeden. Zie ook 8 mei waar de geruchten worden bevestigd.

13 febr. 2006;
Nog voordat Smolders in de raad zit heeft burgemeester Vreeman in die raadsvergadering flink door het stof moeten bijten toen hij d.m.v. een amendement pijnlijk werd teruggefloten door een meerderheid in de gemeenteraad. Door dit democratisch besluit bleven de openingstijden voor de ondernemer gehandhaafd. Geluidsfragment10
Dus op 13 februari 2006 kreeg Vreeman het via democratische weg in de gemeenteraad niet voor elkaar om een horecagelegenheid op de Heuvel te sluiten!! Toen is hij het maar "vertrouwelijk" in het Presidium (commissie stiekem) gaan proberen. Daar zou hem dat beter lukken omdat daar veelal ja-knikkers zitten die nog wel vice voorzitter v/d Raad of wethouder willen worden en daar alles voor over hebben, zoals Frenk, Dielissen, v/d Hout, Moller, Lauwerier, Blauwbroek. Gelukkig was ondertussen op 6 maart 2006 de LST in de raad gekomen en Smolders aanwezig in dat Presidium.

  8 mei 2006 ;

In Presidium " Vertrouwelijk " wordt door de politie bevestigd dat de verhalen van 25 januari 2006 louter gebaseerd waren op geruchten .

Het is puur machtsmisbruik door Korpsbeheerder en Burgemeester Vreeman, Politie en Justitie, oftewel De Driehoek, om op 25 januari 2006 een nog te nemen democratisch besluit door enkel en alleen geruchten oneigenlijk te willen beïnvloeden. Men geeft alleen de fractievoorzitters in het Presidium de tendentieuze "vertrouwelijke" informatie terwijl alle raadsleden daar recht op hadden. Vervolgens gaat De Driehoek ervan uit dat de fractievoorzitters met deze 'vertrouwelijke" informatie hun fractiegenoten gaan beïnvloeden waardoor ze zich tegen de horecaondernemer zullen keren. Deze werkwijze is een politieke doodzonde van Burgemeester Vreeman en nogmaals een bewijs dat het OM toch de politieke slangenkuil ingezogen kan worden. Vandaar dat nergens in Nederland men werkt zoals in Tilburg. Inmiddels is na 2 jaar strijd in Tilburg ook het OM moeten vertrekken uit het politieke presidium.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadat Burgemeester en Korpsbeheerder Vreeman, Justitie en Politie op onacceptabele wijze een democratisch besluit oneigenlijk hebben willen beïnvloeden, maar pijnlijk zijn teruggefloten door de gemeenteraad, zou je denken dat het wel afgelopen zal zijn. Maar niets is minder waar. Vreeman heeft het echt op Hamers gemunt, in ambtelijke kringen is niet voor niets te beluisteren dat Hamers bij Vreeman werkt als een rode lap op een stier. Zie bijlage Een paar maanden later op 1 augustus 2006 wordt er gevochten in een andere zaak van de horecaondernemer en het slachtoffer verklaarde bij zijn aangifte aan de politie dat hij een klap had gekregen van de eigenaar. Burgemeester Vreeman is teleurgesteld dat hij dat pas veel te laat te horen krijgt zodat hij niet alsnog de horecaondernemer te pakken kan nemen. Vervolgens is de Driehoek er geheel blindelings vanuit gegaan dat de eigenaar de dader was en heeft de politie daar verder ook geen onderzoek meer naar gedaan. Blijkbaar was "de wens" de vader van de gedachte geworden. In werkelijkheid was er in beide horecazaken een man veelvuldig aanwezig, waardoor het slachtoffer hem blijkbaar aanzag voor de eigenaar. Later in de rechtszaak bleek deze man dus de dader te zijn en niet de eigenaar.
Het is ook zeer kwalijk dat het OM zich wederom in de politieke slangenkuil begeeft, door op 18 december weer met kwalijke geruchten te komen in het presidium!! Wat moeten politici wederom met tendentieuze informatie van mogelijk cocaïne gebruik en weer over die ene ondernemer?? Heel vreemd toch, want in het presidium wordt nooit gesproken over mogelijk cocaïnegebruik in de misschien wel honderden andere plekken waar drugs gebruikt worden in Tilburg!! Waarom juist weer geruchten over deze ene ondernemer vlak voor een rechtszaak die ten onrechte is aangespannen tegen hem en waar het OM verzuimt de werkelijke dader op te sporen?????

27 nov. 2006;

In Presidium " Vertrouwelijk " Vreeman is er niet blij mee dat hij niet op de hoogte is gebracht van de vechtpartij van 1 augustus en vindt het vervelend dat hij nu geen maatregelen heeft kunnen nemen en moet wachten op de rechtszaak. Intrekken van de vergunning is juridisch lastig.

18 dec. 2006;

In Presidium " Vertrouwelijk " Justitie; Mogelijk cocaïne gebruik in Zino.  

12 april 2007; Spreekt Smolders in een bijeenkomst nogmaals Vreeman aan dat het in de binnenstad uit de hand aan het lopen is en de horecaondernemer al ruim 1 jaar om een gesprek smeekt met hem. Heel regentesk zegt korpsbeheerder Vreeman tegen Smolders dat de politie gewoon zijn werk goed moet doen en hij verder niets kan doen.
19 april 2007 ; Persbericht Justitie "dealer uit Hengelo actief in Zino" is 'n schandalige leugen die gelanceerd wordt één dag voor de rechtszaak tegen de ondernemer. Dit terwijl de portiers juist deze dealer aan de deur hebben aangehouden, hij niet in de zaak is geweest en ze hem met een strik eromheen hebben afgeleverd aan de politie, Zie bijlage11 . Voor de portiers was de maat vol en zij wilden acties gaan voeren en dat zou de veiligheid in het zeer drukke uitgaansgebied in gevaar kunnen brengen. Ik heb de portiers beloofd de gehele werkwijze aan de kaak te gaan stellen om acties te voorkomen en heb toen besloten om na de rechtszaak tegen de horecaondernemer een paar nietszeggende "vertrouwelijke" zinnen openbaar te maken.
20 april 2007 ; Wordt de ondernemer vrijgesproken omdat Smolders wel het slachtoffer en de werkelijke dader met elkaar kennis heeft laten maken, iets wat Justitie bewust of onbewust heeft nagelaten!!
25 april 2007 ; Ruim één jaar lang hebben Burgemeester en Korpsbeheerder Vreeman, Justitie en Politie, telkens de ondernemer en de portiers onterecht met drugs en geweld in verband gebracht. Voor de portiers was de maat vol en dreigde er alsnog actie's en onrust te ontstaan. Daardoor zou de openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied in het geding kunnen komen.
Omdat de portiers en de ondernemer het zo zat waren om steeds met drugs en geweld in verband te worden gebracht, waren ze niet meer bereid om vechtersbazen over te dragen aan de politie maar ze gewoon op straat te gooien. Maar ook zouden ze agenten in nood niet meer helpen op straat, iets wat nu wekelijks wel gebeurt, Zie bijlage12 .
Ook toen werd mij steeds geweigerd om de rest van de raad er "vertrouwelijk" bij te halen zie bijlage12a.
In de eerstvolgende vergadering van het Presidium wilde ik eisen dat de gehele raad op de hoogte gebracht zou worden wat zich in het presidium allemaal heeft afgespeeld. Zover is het jammer genoeg nooit gekomen omdat Vreeman zonder met Smolders te hebben gesproken gelijk de volgende dag al aangifte tegen hem deed!
9 mei 2007 : Nadat de Tilburgse politiek en het OM vanaf 25 april een totaal verkeerd beeld naar buiten aan het brengen waren over die paar nietszeggende zinnetjes die ik naar buiten had gebracht, heb ik besloten om opening van zaken te geven over deze 2 zaken door ze op mijn website te zetten. Daarmee wilde ik de Tilburgers gerust stellen dat de politie en het OM absoluut gewoon normaal hun werk konden doen en er helemaal geen gevaarlijke situaties konden ontstaan in Tilburg zoals door de politiek en het OM werden gesuggereerd. Zie bijlage13

U moet zich ook steeds afvragen wat het nut en de noodzaak is geweest van Burgemeester Vreeman, Politie en Justitie om ruim één jaar lang niets anders dan geruchten over één ondernemer in die paar "vertrouwelijke" vergaderingen in het presidium mede te delen!!!
Dit terwijl er elke maand bij Politie en Justitie honderden zaken binnenkomen en er in het "vertrouwelijk" gedeelte van het presidium daar niet of nauwelijks over gesproken wordt, laat staan over gegevens van onderzoeken van Politie of Justitie, laat staan over geruchten!!!! Burgemeester Vreeman, Politie en Justitie (de Driehoek) hebben er op oneigenlijke gronden ook alles aan gedaan om eind 2005, in een nieuw in te voeren horeca-nota, de sluitingstijden zo aan te passen dat het voor die horecaondernemer onmogelijk werd om nog party's te organiseren. Ze zijn door een democratisch besluit, van de gemeenteraad toen pijnlijk teruggefloten. Geluidsfragment14
Diezelfde gemeenteraad mag zelfs tot op de dag van vandaag niet "Vertrouwelijk" geïnformeerd worden wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld in de achterkamers m.b.t. machtsmisbruik in het Presidium.

 


28 april 2007

 


3 mei 2007

 


5 mei 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


Omroep Brabant
Nieuws 9 mei 2007

Omroep Brabant
Smolders opgepakt

Omroep Brabant
Nieuws 10 mei 2007

TV 13 Nieuws
10 mei 2007

Omroep Brabant
Nieuws 11 mei 2007
         

Omroep Brabant
radio 9 mei 2007

BNR Radio
9 mei 2007

NOS - Arrestatie Smolders - 10 mei 2007

 


9 mei 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten
10 mei 2007


Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


10 mei 2007

 


10 mei 2007

 


10 mei 2007

 


10 mei 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 

10 mei 2007

 

 


11 mei 2007

 


11 mei 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


11 mei 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


11 mei 2007

 


11 mei 2007

 


12 mei 2007

 

12 mei 2007

   

 


12 mei 2007


 

 

19 mei 2007

 

23 mei 2007

 


9 Augustus 2007

 


 


22 augustus 2007

 

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten


22 augustus 2007

 


22 augustus 2007

 


22 augustus 2007

 


22 augustus 2007

 

  de DAG  
21 augustus 2007

 

 

DE UITSPRAAK
Het vonnis van de politierechter lijkt meer op een ordinaire politieke uitspraak welke is ingegeven door de Officier van Justitie!! Het Openbaar Ministerie zit in Tilburg bij de politiek op schoot en is zeker bij deze zaak tot over hun oren in de politieke slangenkuil getrokken door Burgemeester en Korpsbeheerder Vreeman.

Het Openbaar Ministerie heeft bewust een voor zichzelf goeddunkende rechter op de rol gezet en dan zelfs ook nog een politierechter. Deze politierechter vond dat ik wel een voorwaardelijke gevangenisstraf had verdiend maar geeft die vervolgens niet en motiveert dat als volgt; "Ook wil de politierechter verdachte niet de gelegenheid bieden om te beweren dat hij door een voorwaardelijke gevangenisstraf is gemuilkorfd" Een bizarre uitspraak voor een zogenaamd onafhankelijke rechter!!

Dit hele politieke proces, inclusief het enorm machtsvertoon met een walgelijke inval bij Smolders thuis, is uiteindelijk ook een grote nederlaag voor de gewone hardwerkende en welwillende Tilburgers. De Tilburgers snappen donders goed dat de politieke kopstukken in Tilburg met het stempel "vertrouwelijk" in de hand nu ook nog een vrijbrief van de rechter hebben gekregen om gewoon frauduleus te handelen, maar ook nog steeds hun macht op vreselijke wijze mogen blijven misbruiken.

 


6 september 2007

 

 


5 september 2007

 


5 september 2007

 

 


5 september 2007

 Reactie Smolders op de uitspraak

 


13 september 2007

 
14 september 2007

 


19 september 2007

 


20 september 2007

 


20 september 2007

 


27 september 2007

 

Initiatiefvoorstel

Logo LSThome

INITIATIEFVOORSTEL

INLEIDING
-----------------------                                                                                     
Tilburg, 22 augustus 2007

De Lijst Smolders Tilburg heeft het afgelopen jaar als nieuwkomer pijnlijk blootgelegd dat de werkwijze van het presidium m.b.t. "geheimhouding" niet op orde is. Maar ook de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Presidium zijn niet geconcretiseerd in een statuut, terwijl dit wel wordt geëist in artikel 5 lid 7 van het Reglement van Orde.
In de gemeente Tilburg moet de politiek de wettelijke regels gaan naleven t.a.v. de werkwijze in het vertrouwelijk deel van het presidium. Tot op de dag van vandaag worden in het presidium de "vertrouwelijke" stukken zelfs nooit bekrachtigd in de vergadering, zodat de "vertrouwelijkheid" dan ook automatisch vervalt, zie artikel 25 lid 3 van de gemeentewet. Maar ook krijgen teveel stukken onterecht de status "vertrouwelijk", waaruit blijkt dat er niet op art.10 van de WOB wordt getoetst, daarover wordt in het presidium ook nooit gesproken. De VVD heeft daarom al in 2006 een duidelijk signaal afgegeven door uit het vertrouwelijk deel van het presidium te stappen.
In Tilburg zouden de stukken ook moeten worden voorzien van de tekst "geheim" in plaats van de tekst "vertrouwelijk", zoals in vele andere gemeentes al wel gebeurd.
De SP heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk pogingen ondernomen om de onwerkbare situatie, waardoor normaal communiceren nauwelijks mogelijk bleek, proberen te voorkomen voor de toekomst. Ze wilde dat samen met de VVD en de LST bereiken door zaken die van belang zijn duidelijk vast te leggen, zodat o.a. de opgebouwde kennis ook niet erodeert, omdat Burgemeesters, Wethouders en Raadsleden immers komen en gaan. Door pure machtspolitiek willen de coalitiepartijen niets aan de bestaande situatie veranderen, omdat het volgens hen altijd goed is gegaan zonder Smolders en het nu teveel eer zou zijn voor Smolders. Dit mag nooit een argument zijn om bepaalde tekortkomingen binnen je eigen apparaat niet aan te pakken. Twee van de bovengenoemde partijen hebben al een noodsignaal afgegeven door uit het presidium te stappen en de SP wil nu dat er serieus werk wordt gemaakt van de onderstaande voorstellen, omdat ook zij anders uit het vertrouwelijk overleg zal stappen.

VOORSTEL
----------------------

1) Wij stellen voor dat artikel 8f weer terugkomt in de verordening geldelijke voorzieningen voor raadsleden. "De uitkering eindigt in elk geval met ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt".

2) Wij stellen voor dat er een protocol komt m.b.t. hoe om te gaan met "geheimhouding"

3) Wij stellen voor dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Presidium worden geconcretiseerd in een statuut, zoals dat ook in artikel 5 van het Reglement van Orde onder punt 7 wordt geëist, maar dit echter tot op de dag van vandaag nog niet is gebeurd.

Dit statuut zal dan ook ter vaststelling aan de raad moeten worden aangeboden.

 

LST Hans Smolders           -               SP Johan v/d Hout              -             VVD Joost Moller 

 


23 augustus 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


23 augustus 2007

 


23 augustus 200713 december 2007

 


16 januari 2008

 

 


16 januari 2008

 


17 januari 2008

 

 


21 januari 2008

22 januari 2008

 


22 januari 2008

 


24 januari 2008

 

 


Geen geheim overleg meer in Tilburg

ANP, 21 januari 2008

Tilburg, 21 jan. De fractievoorzitters in de Tilburgse gemeenteraad worden voortaan niet meer in een vertrouwelijk overleg bijgepraat over de openbare orde en veiligheid in de stad. Dat hebben de fractievoorzitters besloten, zo liet een woordvoerster van de raad weten.

In het vertrouwelijke gedeelte van het presidium bespraken de leiders tot dusver kwesties van openbare orde met de burgemeester, de districtschef van de politie en de gebiedsofficier van Justitie.

Onder de oppositie bestond grote ontevredenheid over die praktijk. Zo werd geregeld informatie 'gelekt' en vond een aantal fracties het geheime gedeelte een vorm van achterkamertjespolitiek. Lijst Smolders Tilburg (LST), D66, SP en VVD besloten om die redenen eerder al niet meer mee te doen aan het vertrouwelijke overleg.

LST-Fractievoorzitter Hans Smolders, die lang heeft gepleit voor afschaffing van het overleg, reageerde verheugd op het besluit. ,,Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Het was een groot politiek spel. Als volksvertegenwoordiger moet je ook de openbare orde openlijk kunnen controleren'', aldus Smolders.

In september vorig jaar werd de politicus veroordeeld tot een boete van 750 euro omdat hij vertrouwelijke informatie naar buiten had gebracht. Tegen die straf zijn zowel hijzelf als het Openbaar Ministerie in beroep gegaan.

In ,,situaties die leiden tot grote onrustgevoelens'' kunnen sommige onderwerpen incidenteel toch nog in het geheim worden besproken. De fractievoorzitters beslissen dan zelf of ze aan de vergadering willen deelnemen.

 

 

 


PERSBERICHT:

Geheim Fractievoorzittersoverleg Tilburg opgeheven

21 januari 2008

P E R S B E R I C H T

Geheim fractievoorzittersoverleg Tilburg opgeheven

Tilburg, 21 januari 2008

In augustus 2006 besloot de VVD Tilburg niet langer deel te nemen aan het geheime overleg tussen de fractievoorzitters en de Officier van Justitie. De reden hiervoor was dat de VVD vond dat 90% van wat daar besproken werd gewoon in een openbare vergadering kon worden besproken. Daardoor was de VVD niet in staat om het falende veiligheidsbeleid in Tilburg aan de kaak te stellen. In diverse onderzoeken (o.a. Elsevier en AD) bleek Tilburg steevast één van de meest onveilige, zo niet de onveiligste stad van Nederland te zijn. Tilburg heeft onderzocht dat de Tilburgers veiligheid de meest belangrijke gemeentelijke taak vinden. Voor de VVD is het onacceptabel dat een dusdanig belangrijk onderwerp in de achterkamertjes wordt besproken.

In april 2007 bracht Hans Smolders, uit protest over de onterecht opgelegde vertrouwelijkheid, informatie uit dit overleg naar buiten en werd vervolgens gearresteerd. Hem werd daardoor niet langer toegestaan aan het vertrouwelijk overleg deel te nemen en wilde dit ook zelf niet meer. Recent stapte ook de SP en D66 uit het vertrouwelijk deel van het overleg.

Vanavond heeft het fractievoorzittersoverleg besloten om het vertrouwelijk overleg helemaal op te heffen. In gevallen dat het écht nodig is om de raad vertrouwelijk te informeren zal de burgemeester dit alsnog doen. De VVD vind dit prima omdat het dan ook duidelijk zal zijn dat het ook écht om vertrouwelijke informatie moet gaan.

Joost Möller

Fractievoorzitter VVD Tilburg

 

 

 Geen geheim overleg meer in Tilburg

ANP, 21 januari 2008

TILBURG - De fractievoorzitters in de Tilburgse gemeenteraad worden voortaan niet meer in een vertrouwelijk overleg bijgepraat over de openbare orde en veiligheid in de stad. Dat hebben de fractievoorzitters maandagavond besloten, zo liet een woordvoerster van de raad weten.

In het vertrouwelijke gedeelte van het presidium bespraken de leiders tot dusver kwesties van openbare orde met de burgemeester, de districtschef van de politie en de gebiedsofficier van Justitie.

Onder de oppositie bestond daarover grote ontevredenheid. Zo werd geregeld informatie ‘gelekt’ en vond een aantal fracties het geheime gedeelte een vorm van achterkamertjespolitiek. Lijst Smolders Tilburg (LST), D66, SP en VVD besloten om die redenen eerder al niet meer mee te doen aan het overleg.

LST-Fractievoorzitter Hans Smolders, die lang heeft gepleit voor afschaffing van het overleg, reageerde verheugd op het besluit. ‘Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Het was een groot politiek spel. Als volksvertegenwoordiger moet je ook de openbare orde openlijk kunnen controleren’, aldus Smolders.

In september vorig jaar werd de politicus veroordeeld tot een boete van 750 euro omdat hij vertrouwelijke informatie naar buiten had gebracht. Tegen die straf zijn zowel hijzelf als het Openbaar Ministerie in beroep gegaan.

In ‘situaties die leiden tot grote onrustgevoelens’ kunnen sommige onderwerpen incidenteel toch nog in het geheim worden besproken. De fractievoorzitters beslissen dan zelf of ze willen meepraten.

Fractievoorzitter Auke Blaauwbroek van coalitiepartij PvdA noemt het schrappen van het overleg ‘droevig en jammer’. ‘In sommige gevallen moet je nu eenmaal terughoudend zijn met informatie. Dit was een goed instrument voor de raad om controle op het beleid uit te oefenen, maar nu er vier partijen uitgestapt zijn heeft het geen legitimiteit meer. Anders wordt het echt achterkamertjespolitiek.’

 

 

Geen vertrouwelijk overleg meer
Omroep Brabant Radio - 21 januari 2008
Omroep Brabant Televisie - 22 januari 2008

 

NOVA 18 mei 2007

 

actie beschadiging
Politiek en Justitie tegen Smolders
 
Wethouder/locoburgemeester onwaardig.

 

Hoger beroep op 18 maart 2008 in Den Bosch

Het is blijkbaar verboden om frauduleus handelen en machtsmisbruik openbaar te maken!!
Nogmaals, ik zou nooit echte "vertrouwelijke" informatie naar buiten brengen t.a.v. zaken die de veiligheid of belangen van mijn stad of haar burgers zouden schaden!!! Maar in deze beide zaken gaat het om de betrouwbaarheid van bestuurders en organen ( OM, Burgemeester en Justitie) met een heel hoog aanzien en daar zouden de burgers blindelings van op aan moeten kunnen dat zij niet hun macht misbruiken.
Het behoort juist tot mijn controlerende taak als volksvertegenwoordiger om ook dit te bewaken en proberen te voorkomen. . . . .

 18 maart 2008

 

 

De feiten op een rij voor het hoger beroep van 18 maart in Den Bosch.

Van de talloze "vertrouwelijke" stukken die ik heb mogen ontvangen sinds 7 maart 2006, was bij tenminste 75% het stempel "vertrouwelijk" ten onrechte gebruikt. Zie bijlage1 .
Bij de twee onderstaande zaken, waar het in de rechtszaak om gaat, heb ik maanden en zelfs bij zaak 2 meer dan één jaar geprobeerd de verantwoordelijke bestuurders tot inkeer te brengen. Ik heb ze dus in beide zaken niet in de rug aangevallen.
Bij de griffie heb ik ook steeds pogingen ondernomen om het hoogste orgaan "de gehele Raad" er in "vertrouwelijkheid" bij te betrekken, maar zelfs dat mocht niet. Zie bijlage2 .
Steeds weer werd ik geconfronteerd met arrogantie en dovenmansoren. Daardoor is er een moment gekomen dat ik afgewogen heb om mijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger zwaarder te laten wegen dan het naar buiten brengen van zogenaamd "vertrouwelijke" info van enkel en alleen deze twee zaken. Dit alles enkel en alleen om de publieke zaak te dienen.
Ik heb dat in tweede instantie ruimschoots via de media en internet gedaan omdat er door het OM en de politiek een beeld werd geschapen alsof er heel gevaarlijke veiligheidsinformatie zomaar op straat kwam te liggen en de belangen van de stad in het geding zouden zijn met die gevaarlijke lekkende Smolders. Zie bijlage3
Nogmaals ik zou nooit "vertrouwelijke" info naar buiten brengen t.a.v. zaken die de veiligheid of belangen van mijn stad of haar burgers zouden schaden!!! In beide zaken gaat het om de betrouwbaarheid van bestuurders en organen ( OM, Burgemeester en Justitie ) met heel hoog aanzien en daar zouden de burgers blindelings van op aan moeten kunnen dat zij hun macht niet misbruiken.
Echter de gezaghebbende in onze rechtsstaat hebben ook een grote verantwoordelijkheid, mogen zeker zoals ieder mens fouten maken, liefst zo weinig mogelijk, maar zij mogen nooit lichtzinnig met hun macht omgaan. Het behoort juist tot mijn controlerende taak als volksvertegenwoordiger om ook dit te bewaken en te voorkomen.
Het gaat in het hoger beroep om de 2 onderstaande zaken.

1. Frauduleus handelen van Burgemeester Vreeman m.b.t. wachtgelden.
2. Machtsmisbruik van "de Driehoek" (Burgemeester en Korpsbeheerder Vreeman, Politie en het OM) in het presidium, waarbij zij een te nemen democratische besluit van de gemeenteraad m.b.t. de sluitingstijden van een horecazaak met leugens en geruchten oneigenlijk hebben willen beïnvloeden, met als gevolg dat uiteindelijk na ruim 1 jaar de openbare orde en veiligheid in het horecaconcentratiegebied in het geding kwam.

FEIT 1; Frauduleus handelen bij wachtgelden
Al voor de zomer van 2005, lang voordat Hans Smolders gekozen werd als raadslid, kwamen Raadsgriffier Vrenken en Burgemeester Vreeman erachter dat er voor 280.000 euro onterecht wachtgeld was uitgekeerd in Tilburg. Ondanks die wetenschap werden er toch weer geheime afspraken gemaakt om wachtgeld uit te keren aan raadsleden die op 7 maart 2006 na de verkiezingen zouden vertrekken en die volgens de rijksregeling totaal geen recht hadden op die uitkering. Smolders heeft betrokkenen een lange tijd van tevoren gewaarschuwd dat hij dat nooit zou tolereren. Drie weken voor hun vertrek hebben ze zelfs nog doodleuk in de raadsvergadering van 13 februari 2006, geheel tegen het advies van de ambtenaren in, artikel 8f geschrapt dat als volgt luidt : "De uitkering eindigt in elk geval met ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt". Zie bijlage3a
(Onlangs is er door alle ellende vanaf maart 2006 een nieuw Reglement van Orde opgesteld waarin deze zin wél weer is opgenomen!!) Zie bijlage3b


Op 7 maart 2006 kwam Lijst Smolders met 5 zetels in de raad. Via de reguliere weg heeft Smolders toen gelijk geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over die wachtgelden door art. 47 vragen te stellen aan Burgemeester en Wethouders van Tilburg, Zie bijlage4a   en Zie bijlage4b . Uiteindelijk kwam er een "vertrouwelijk" stuk dat diende als antwoorden op deze vragen en werd het voor mij volstrekt duidelijk dat er frauduleus gehandeld was, Zie bijlage5!!!!! . De uitkeringsdatum kwam steeds dichterbij en Smolders heeft toen open en eerlijk de media erbij betrokken. Nadat Smolders het frauduleus handelen van Burgemeester Vreeman al vanaf de zomer van 2005 pijnlijk had blootgelegd, hebben betrokkenen vervolgens in blinde paniek hun gezicht willen redden door pas op 21 april 2006 op volstrekt oneigenlijke gronden belachelijke vragen te gaan stellen aan de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, Zie bijlage6 . Uiteindelijk heeft de toenmalige Minister, de heer Remkes, geantwoord in een brief waar hij vervolgens niets aan duidelijkheid te wensen overliet, bijlage7 . Hij moet wel gedacht hebben!! Na een verschrikkelijke periode van pure machtspolitiek kon het college van B&W uiteindelijk niet anders dan géén wachtgelden uitkeren!! Zie bijlage8


FEIT 2; machtsmisbruik
Allereerst is het goed om te weten dat er in de rest van Nederland in geen enkele gemeente het OM aanschuift bij de politiek. We hebben ook niet voor niets een Trias Politica.
Onlangs is dan ook de bom gebarsten, nadat eerder de VVD, LST SP en D66 uit dat overleg waren gestapt. Zie bijlage9
Ook is het goed om te weten dat in dat politieke presidium de Driehoek nooit informatie verstrekt over onderzoeken, laat staan over geruchten, roddels en leugens zoals meer dan 1 jaar wel is gebeurd over enkel en alleen één horecaondernemer.
De Driehoek stak niet onder stoelen of banken dat zij van die horecazaak af wilde omdat deze afterparty's organiseert.
Op zich kan dat en ook ik ben niet zo'n voorstander van afterparty's.
Nu is het gelukkig in een democratie nog altijd zo dat daar wel de gemeenteraad over gaat en niet de Driehoek of Hans Smolders. Het wordt echt erg als er dan vervolgens door de Driehoek met leugens, roddels en geruchten een drugsklimaat rondom die ondernemer wordt gecreëerd om op die wijze de politieke besluitvorming te willen beïnvloeden. Toen de gemeenteraad dat in febr. 2006 niet pikte en Vreeman diep door het stof moest bijten, zou je denken dat het wel afgelopen zou zijn. Vervolgens begint eind 2006 het gedonder opnieuw op basis van geruchten, roddels en vooral op rancune. Weer wordt geprobeerd deze ondernemer alsnog te pakken. Gelukkig heeft daar een verstandige rechter op 20 april 2007 een stokje voor gestoken en na meer dan 1 jaar daar een einde aan gemaakt.

Hieronder een overzicht op datum;

25 jan. 2006 ;

In Presidium " Vertrouwelijk " Worden suggesties gewekt dat de eigenaar van Zino een rol zou spelen bij drugsgebruik en drugshandel.

25 jan. 2006 ;

  In Presidium " Vertrouwelijk " Men vangt allerlei geluiden op over drugsgebruik en drugshandel. Zino moet goed in de gaten gehouden worden.

Drie weken voor de belangrijke vergadering van 13 febr. 2006; waarin de gemeenteraad in een nieuwe horecanota moet gaan beslissen over de sluitingstijden van de horecaondernemer van Zino, komt de Driehoek op 25 januari met bovenstaande geruchten in het "vertrouwelijk" deel van het presidium over de horecaondernemer, om zo een democratische beslissing van de raad oneigenlijk te beïnvloeden. Zie ook 8 mei waar de geruchten worden bevestigd.

13 febr. 2006;
Nog voordat Smolders in de raad zit heeft burgemeester Vreeman in die raadsvergadering flink door het stof moeten bijten toen hij d.m.v. een amendement pijnlijk werd teruggefloten door een meerderheid in de gemeenteraad. Door dit democratisch besluit bleven de openingstijden voor de ondernemer gehandhaafd. Geluidsfragment10
Dus op 13 februari 2006 kreeg Vreeman het via democratische weg in de gemeenteraad niet voor elkaar om een horecagelegenheid op de Heuvel te sluiten!! Toen is hij het maar "vertrouwelijk" in het Presidium (commissie stiekem) gaan proberen. Daar zou hem dat beter lukken omdat daar veelal ja-knikkers zitten die nog wel vice voorzitter v/d Raad of wethouder willen worden en daar alles voor over hebben, zoals Frenk, Dielissen, v/d Hout, Moller, Lauwerier, Blauwbroek. Gelukkig was ondertussen op 6 maart 2006 de LST in de raad gekomen en Smolders aanwezig in dat Presidium.

  8 mei 2006 ;

In Presidium " Vertrouwelijk " wordt door de politie bevestigd dat de verhalen van 25 januari 2006 louter gebaseerd waren op geruchten .

Het is puur machtsmisbruik door Korpsbeheerder en Burgemeester Vreeman, Politie en Justitie, oftewel De Driehoek, om op 25 januari 2006 een nog te nemen democratisch besluit door enkel en alleen geruchten oneigenlijk te willen beïnvloeden. Men geeft alleen de fractievoorzitters in het Presidium de tendentieuze "vertrouwelijke" informatie terwijl alle raadsleden daar recht op hadden. Vervolgens gaat De Driehoek ervan uit dat de fractievoorzitters met deze 'vertrouwelijke" informatie hun fractiegenoten gaan beïnvloeden waardoor ze zich tegen de horecaondernemer zullen keren. Deze werkwijze is een politieke doodzonde van Burgemeester Vreeman en nogmaals een bewijs dat het OM toch de politieke slangenkuil ingezogen kan worden. Vandaar dat nergens in Nederland men werkt zoals in Tilburg. Inmiddels is na 2 jaar strijd in Tilburg ook het OM moeten vertrekken uit het politieke presidium.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadat Burgemeester en Korpsbeheerder Vreeman, Justitie en Politie op onacceptabele wijze een democratisch besluit oneigenlijk hebben willen beïnvloeden, maar pijnlijk zijn teruggefloten door de gemeenteraad, zou je denken dat het wel afgelopen zal zijn. Maar niets is minder waar. Vreeman heeft het echt op Hamers gemunt, in ambtelijke kringen is niet voor niets te beluisteren dat Hamers bij Vreeman werkt als een rode lap op een stier. Zie bijlage Een paar maanden later op 1 augustus 2006 wordt er gevochten in een andere zaak van de horecaondernemer en het slachtoffer verklaarde bij zijn aangifte aan de politie dat hij een klap had gekregen van de eigenaar. Burgemeester Vreeman is teleurgesteld dat hij dat pas veel te laat te horen krijgt zodat hij niet alsnog de horecaondernemer te pakken kan nemen. Vervolgens is de Driehoek er geheel blindelings vanuit gegaan dat de eigenaar de dader was en heeft de politie daar verder ook geen onderzoek meer naar gedaan. Blijkbaar was "de wens" de vader van de gedachte geworden. In werkelijkheid was er in beide horecazaken een man veelvuldig aanwezig, waardoor het slachtoffer hem blijkbaar aanzag voor de eigenaar. Later in de rechtszaak bleek deze man dus de dader te zijn en niet de eigenaar.
Het is ook zeer kwalijk dat het OM zich wederom in de politieke slangenkuil begeeft, door op 18 december weer met kwalijke geruchten te komen in het presidium!! Wat moeten politici wederom met tendentieuze informatie van mogelijk cocaïne gebruik en weer over die ene ondernemer?? Heel vreemd toch, want in het presidium wordt nooit gesproken over mogelijk cocaïnegebruik in de misschien wel honderden andere plekken waar drugs gebruikt worden in Tilburg!! Waarom juist weer geruchten over deze ene ondernemer vlak voor een rechtszaak die ten onrechte is aangespannen tegen hem en waar het OM verzuimt de werkelijke dader op te sporen?????

27 nov. 2006;

In Presidium " Vertrouwelijk " Vreeman is er niet blij mee dat hij niet op de hoogte is gebracht van de vechtpartij van 1 augustus en vindt het vervelend dat hij nu geen maatregelen heeft kunnen nemen en moet wachten op de rechtszaak. Intrekken van de vergunning is juridisch lastig.

18 dec. 2006;

In Presidium " Vertrouwelijk " Justitie; Mogelijk cocaïne gebruik in Zino.  

12 april 2007; Spreekt Smolders in een bijeenkomst nogmaals Vreeman aan dat het in de binnenstad uit de hand aan het lopen is en de horecaondernemer al ruim 1 jaar om een gesprek smeekt met hem. Heel regentesk zegt korpsbeheerder Vreeman tegen Smolders dat de politie gewoon zijn werk goed moet doen en hij verder niets kan doen.
19 april 2007 ; Persbericht Justitie "dealer uit Hengelo actief in Zino" is 'n schandalige leugen die gelanceerd wordt één dag voor de rechtszaak tegen de ondernemer. Dit terwijl de portiers juist deze dealer aan de deur hebben aangehouden, hij niet in de zaak is geweest en ze hem met een strik eromheen hebben afgeleverd aan de politie, Zie bijlage11 . Voor de portiers was de maat vol en zij wilden acties gaan voeren en dat zou de veiligheid in het zeer drukke uitgaansgebied in gevaar kunnen brengen. Ik heb de portiers beloofd de gehele werkwijze aan de kaak te gaan stellen om acties te voorkomen en heb toen besloten om na de rechtszaak tegen de horecaondernemer een paar nietszeggende "vertrouwelijke" zinnen openbaar te maken.
20 april 2007 ; Wordt de ondernemer vrijgesproken omdat Smolders wel het slachtoffer en de werkelijke dader met elkaar kennis heeft laten maken, iets wat Justitie bewust of onbewust heeft nagelaten!!
25 april 2007 ; Ruim één jaar lang hebben Burgemeester en Korpsbeheerder Vreeman, Justitie en Politie, telkens de ondernemer en de portiers onterecht met drugs en geweld in verband gebracht. Voor de portiers was de maat vol en dreigde er alsnog actie's en onrust te ontstaan. Daardoor zou de openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied in het geding kunnen komen.
Omdat de portiers en de ondernemer het zo zat waren om steeds met drugs en geweld in verband te worden gebracht, waren ze niet meer bereid om vechtersbazen over te dragen aan de politie maar ze gewoon op straat te gooien. Maar ook zouden ze agenten in nood niet meer helpen op straat, iets wat nu wekelijks wel gebeurt, Zie bijlage12 .
Ook toen werd mij steeds geweigerd om de rest van de raad er "vertrouwelijk" bij te halen.
In de eerstvolgende vergadering van het Presidium wilde ik eisen dat de gehele raad op de hoogte gebracht zou worden wat zich in het presidium allemaal heeft afgespeeld. Zover is het jammer genoeg nooit gekomen omdat Vreeman zonder met Smolders te hebben gesproken gelijk de volgende dag al aangifte tegen hem deed!
9 mei 2007 : Nadat de Tilburgse politiek en het OM vanaf 25 april een totaal verkeerd beeld naar buiten aan het brengen waren over die paar nietszeggende zinnetjes die ik naar buiten had gebracht, heb ik besloten om opening van zaken te geven over deze 2 zaken door ze op mijn website te zetten. Daarmee wilde ik de Tilburgers gerust stellen dat de politie en het OM absoluut gewoon normaal hun werk konden doen en er helemaal geen gevaarlijke situaties konden ontstaan in Tilburg zoals door de politiek en het OM werden gesuggereerd. Zie bijlage13

U moet zich ook steeds afvragen wat het nut en de noodzaak is geweest van Burgemeester Vreeman, Politie en Justitie om ruim één jaar lang niets anders dan geruchten over één ondernemer in die paar "vertrouwelijke" vergaderingen in het presidium mede te delen!!!
Dit terwijl er elke maand bij Politie en Justitie honderden zaken binnenkomen en er in het "vertrouwelijk" gedeelte van het presidium daar niet of nauwelijks over gesproken wordt, laat staan over gegevens van onderzoeken van Politie of Justitie, laat staan over geruchten!!!! Burgemeester Vreeman, Politie en Justitie (de Driehoek) hebben er op oneigenlijke gronden ook alles aan gedaan om eind 2005, in een nieuw in te voeren horeca-nota, de sluitingstijden zo aan te passen dat het voor die horecaondernemer onmogelijk werd om nog party's te organiseren. Ze zijn door een democratisch besluit, van de gemeenteraad toen pijnlijk teruggefloten. Geluidsfragment14
Diezelfde gemeenteraad mag zelfs tot op de dag van vandaag niet "Vertrouwelijk" geïnformeerd worden wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld in de achterkamers m.b.t. machtsmisbruik in het Presidium.

 

Uitspraak in hoger beroep
TV13 Nieuws - 1 april 2008
Omroep Brabant radio - 1 april 2008
Omroep Brabant - Reactie Smolders - 1 april 2008
Omroep Brabant TV - 1 april 2008

 


2 april 2008

 


3 april 2008

 Tilburgs raadslid Smolders opnieuw veroordeeld

01-04-2008 (Novum) - Het Tilburgse gemeenteraadslid Hans Smolders heeft ook in hoger beroep een boete gekregen wegens schending van zijn geheimhoudingsplicht. De boete bedraagt 750 euro. Het gerechtshof in Den Bosch acht bewezen dat hij meermalen vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar de media.

Het Openbaar Ministerie had ook een voorwaardelijke celstraf van een week geëist, maar het hof benadrukte dat Smolders geleerd heeft van zijn fouten en niet opnieuw de fout in zal gaan. De rechtbank wilde Smolders eerder ook geen voorwaardelijke celstraf opleggen, om hem niet de gelegenheid te geven te stellen dat hij gemuilkorfd is.

Smolders, oud-chauffeur van Pim Fortuyn, bracht in april vorig jaar informatie naar buiten uit besloten overleg tussen politie, burgemeester Ruud Vreeman (PvdA), Openbaar Ministerie en de fractievoorzitters van de raad. Ook nadat de gemeente aangifte had gedaan, bleef hij lekken, oordeelde het hof. Ook had Smolders kunnen weten dat het openbaar maken van vertrouwelijke informatie strafbaar is; de gemeente had hem dit meerdere keren verteld.

Smolders werd in september door de rechtbank in Breda ook al veroordeeld tot een boete van 750 euro. Zowel Smolders, die betwistte dat de informatie geheim was, als het OM ging in hoger beroep.

 

 


4 april 2008

 


2 april 2008

 


9 mei 2008

 

Smolders vecht vonnis aan bij hoge raad

 


28 november 2008

 


29 november 2008

 

 


18 september 2009

 


18 september 2009

 


30 september 2009

 


26 oktober 2010

Omroep Brabant - Uitspraak casatie - 26 oktober 2010

 


27 oktober 2010

 

Uitspraak in Hoger Beroep 26 oktober 2010

 

Hoge Raad wil uitspraak van Cassatie niet motiveren,
maar geeft wel een zeer bedenkelijk persbericht!

Het is zeer teleurstellend en bedenkelijk dat de Hoge Raad in het arrest niet wil motiveren waarom zij de Cassatie hebben afgewezen, iets wat zeer opmerkelijk is omdat juist diezelfde Hoge Raad wel een tendentieus persbericht met onwaarheden de wereld in helpt! Klik hier.
Het persbericht had zakelijk moeten zijn zoals van de Hoge Raad verwacht mag worden.
Ze beginnen zelfs in het blokje achtergrond, zoals in tijdschriften en kranten, met de mededeling dat ik de ex-chauffeur ben van Pim Fortuijn en op het einde van datzelfde blokje tekst betrekken ze zelfs Ruud Vreeman er nog bij!!
Het gaat over van alles, maar waarom dan niet over een van de feiten van de aangifte van Vreeman in dit proces, namelijk het naar buiten brengen van het onterecht uitkeren van wachtgelden door Smolders in ditzelfde proces?
Ook blijkt in het blokje achtergrond in het persbericht dat mijn zaak in Cassatie zelfs NIET OF ONZORGVULDIG IS BEKEKEN/BESTUDEERD, omdat ik juist vertrouwelijk info uit het PRESIDIUM naar buiten heb gebracht en niet uit een RAADSVERGADERING zoals in het persbericht staat!!
Dit is zeer essentieel want daar gaat het nou juist onder andere om!

Vreeman dacht juist in de commissie stiekem, het PRESIDIUM, met roddels, geruchten en stemmingmakerij zijn macht te kunnen misbruiken om alsnog zijn zin te krijgen, nadat hij eerder in 2006 juist door de gehele gemeenteraad pijnlijk was teruggefloten op dit dossier! Klik hier. Vervolgens heb ik in dat Presidium Vreeman keer op keer teruggefloten en pas na meer dan 1 jaar, toen het echt te gek werd, heb ik gesmeekt of ik de gehele Gemeenteraad vertrouwelijk op de hoogte mocht brengen van wat er zich afspeelde in dat presidium!
Het werd me keer op keer absoluut verboden om het hoogste orgaan in de Gemeente, De Gemeenteraad, vertrouwelijk op de hoogte te stellen van wat er zich afspeelde in het presidium! Klik hier
Dus pas na meer dan 1 jaar heb ik weloverwogen besloten de vertrouwelijke stukken uit HET PRESIDIUM naar buiten te brengen, want ik zag geen enkele andere manier meer om het machtsmisbruik van Korpsbeheerder Vreeman een halt toe te roepen.
Vervolgens kwamen meerder partijen tot het inzicht dat wat in het presidium gebeurde ook echt niet deugde, omdat in het vertrouwelijk deel van het Presidium, dat hooguit 6 maal per jaar kort vergaderde, het ook nooit inhoudelijk ging om strafzaken of politieonderzoeken maar juist bij dit dossier herhaaldelijk wel en dan zelfs ook nog meer dan 1 jaar lang alleen maar op basis van roddels, geruchten, stemmingmakerij en leugens.
Daarna is in het Presidium bij meerderheid ook besloten om het vertrouwelijke overleg met het Openbaar Ministerie op te heffen!
Klik hier
De jaren die volgde hebben wel bewezen hoe Vreeman de democratische spelregels aan zijn laars lapte en hoe vreselijk regentesk hij te werk ging als hij zijn zin niet kreeg zoals o.a bij Midi, Snoepreisjes, Jaarlijks 475.000euro voor zijn Toneelclub, Fraudeleus handelen wachtgelden enz enz.

Ik heb eerder al gezegd dat het bij mijn rechtszaak ging over een politiek proces door onder andere;

1) Dat ik door een hele grote Politie, Justitie en OM overmacht, als een grote crimineel, uit het huis ben gehaald en zelfs de computers van de kinderen werden meegenomen!
Klik hier

2) De volgende uitspraak in het vonnis van de rechter!
"Met betrekking tot de gevorderde voorwaardelijke gevangenisstraf overweegt de rechter dat deze gelet op herhaling van feiten, terwijl verdachte gewaarschuwd was, op zichzelf op zijn plaats is, maar wil de rechter de verdachte niet de gelegenheid bieden om te beweren dat hij door een voorwaardelijke gevangenisstraf is gemuilkorfd".
Als je als rechter echt van mening bent dat Smolders gevangenisstraf moet krijgen moet je hem die geven en niet met zo'n politieke uitspraak komen!

3) Het hangt er kennelijk van af WIE verdachte is en van welke partij hij is;
- Waarom wordt zelfs geen aangifte gedaan tegen Paul Tang na het lekken v/d miljoenennota, waardoor hij het staatshoofd in verlegenheid bracht? Klik hier
- Waarom is de aangifte tegen de haatzaaiers van Pim Fortuyn in 2003 WEL direct geseponeerd en belachelijk gemaakt en doet men dat anno 2010 geheel anders?
- Waarom wordt er in Tilburg anno 2010, bij het lekken van het vertrouwelijk WillemII dossier, zelfs geen aangifte meer gedaan? - Ook in de Provincie is er in 2010 vertrouwelijke info gelekt, maar ook daar werd geen aangifte van gedaan?
- Maar toen er aangifte werd gedaan tegen Vreeman kwam het OM met het smoesje dat Vreeman het wachtgeld niet OPZETTELIJK onjuist heeft verstrekt, terwijl het bewijs dat ik heb aangedragen overtuigend was, dat hij het willens en wetens heeft gedaan en toch kwam er een Sepo van zijn vrienden bij het OM waar hij wekelijks mee aan tafel zat als Korpsbeheerder,
klik hier  en Klik hier
- Er worden jaarlijks tientallen vertrouwelijke stukken gelekt, uit het Kabinet, 2e Kamer, Toezichthouders bij DSB-bank enz. enz, maar men is zeer selectief en hypocriet met de verontwaardiging daarvan en het hangt er kennelijk van af WIE verdachte is en van welke partij hij is of er aangifte wordt gedaan!

4) Nu ik het arrest van de Cassatie heb ontvangen van de Hoge Raad en zij niet willen motiveren en dat i.c.m. het tendentieuze persbericht met feitelijke onjuistheden van de Hoge Raad, versterkt dat bij mij alleen maar het gevoel van een politiek proces!

Dan nog een punt in het arrest.
Onder punt 3 staat dat de Hoge Raad de termijn van 2 jaar, waarin uitspraak gedaan had moet worden, HEEFT OVERSCHREDEN! Iets wat tot rechtsgevolg kan lijden, maar de mate van HUN overschrijding (maar liefst 25%) vinden ZIJZELF redelijk en geen aanleiding tot enig rechtsgevolg.
Met ander woorden vindt de Hoge Raad het redelijk als je met 150 km per uur op de snelweg rijdt in Nederland.
Immers de overschrijding is dan ook 25 % (150-120= 30km te hard = 25%)

In de laatste decennia zijn er al zeer veel HEILIGE HUISJES van hun voetstuk gevallen zoals o.a. Banken, Verzekeraars,
Misbruik Kerk, Onbetrouwbare en onbekwame Politici, Zakkenvullende onbekwame bestuurders bij overheid/semi-overheid, Falende toezichthouders enz. enz.
Waarom zouden er dan geen misstanden bestaan bij de in zichzelf gekeerde eigenzinnige rechtelijke macht?

 

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright Hans Smolders Tilburg / 2003-2009