Geen geheim overleg meer in Tilburg

ANP, 21 januari 2008

Tilburg, 21 jan. De fractievoorzitters in de Tilburgse gemeenteraad worden voortaan niet meer in een vertrouwelijk overleg bijgepraat over de openbare orde en veiligheid in de stad. Dat hebben de fractievoorzitters besloten, zo liet een woordvoerster van de raad weten.

In het vertrouwelijke gedeelte van het presidium bespraken de leiders tot dusver kwesties van openbare orde met de burgemeester, de districtschef van de politie en de gebiedsofficier van Justitie.

Onder de oppositie bestond grote ontevredenheid over die praktijk. Zo werd geregeld informatie 'gelekt' en vond een aantal fracties het geheime gedeelte een vorm van achterkamertjespolitiek. Lijst Smolders Tilburg (LST), D66, SP en VVD besloten om die redenen eerder al niet meer mee te doen aan het vertrouwelijke overleg.

LST-Fractievoorzitter Hans Smolders, die lang heeft gepleit voor afschaffing van het overleg, reageerde verheugd op het besluit. ,,Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Het was een groot politiek spel. Als volksvertegenwoordiger moet je ook de openbare orde openlijk kunnen controleren'', aldus Smolders.

In september vorig jaar werd de politicus veroordeeld tot een boete van 750 euro omdat hij vertrouwelijke informatie naar buiten had gebracht. Tegen die straf zijn zowel hijzelf als het Openbaar Ministerie in beroep gegaan.

In ,,situaties die leiden tot grote onrustgevoelens'' kunnen sommige onderwerpen incidenteel toch nog in het geheim worden besproken. De fractievoorzitters beslissen dan zelf of ze aan de vergadering willen deelnemen.

 

 


24 januari 2008

 


22 januari 2008

 

Teletekst 22 januari 2008

 

 
22 januari 2008

 

 


PERSBERICHT:

Geheim Fractievoorzittersoverleg Tilburg opgeheven

21 januari 2008

P E R S B E R I C H T

Geheim fractievoorzittersoverleg Tilburg opgeheven

Tilburg, 21 januari 2008

In augustus 2006 besloot de VVD Tilburg niet langer deel te nemen aan het geheime overleg tussen de fractievoorzitters en de Officier van Justitie. De reden hiervoor was dat de VVD vond dat 90% van wat daar besproken werd gewoon in een openbare vergadering kon worden besproken. Daardoor was de VVD niet in staat om het falende veiligheidsbeleid in Tilburg aan de kaak te stellen. In diverse onderzoeken (o.a. Elsevier en AD) bleek Tilburg steevast één van de meest onveilige, zo niet de onveiligste stad van Nederland te zijn. Tilburg heeft onderzocht dat de Tilburgers veiligheid de meest belangrijke gemeentelijke taak vinden. Voor de VVD is het onacceptabel dat een dusdanig belangrijk onderwerp in de achterkamertjes wordt besproken.

In april 2007 bracht Hans Smolders, uit protest over de onterecht opgelegde vertrouwelijkheid, informatie uit dit overleg naar buiten en werd vervolgens gearresteerd. Hem werd daardoor niet langer toegestaan aan het vertrouwelijk overleg deel te nemen en wilde dit ook zelf niet meer. Recent stapte ook de SP en D66 uit het vertrouwelijk deel van het overleg.

Vanavond heeft het fractievoorzittersoverleg besloten om het vertrouwelijk overleg helemaal op te heffen. In gevallen dat het écht nodig is om de raad vertrouwelijk te informeren zal de burgemeester dit alsnog doen. De VVD vind dit prima omdat het dan ook duidelijk zal zijn dat het ook écht om vertrouwelijke informatie moet gaan.

Joost Möller

Fractievoorzitter VVD Tilburg

 

 Geen geheim overleg meer in Tilburg

ANP, 21 januari 2008

TILBURG - De fractievoorzitters in de Tilburgse gemeenteraad worden voortaan niet meer in een vertrouwelijk overleg bijgepraat over de openbare orde en veiligheid in de stad. Dat hebben de fractievoorzitters maandagavond besloten, zo liet een woordvoerster van de raad weten.

In het vertrouwelijke gedeelte van het presidium bespraken de leiders tot dusver kwesties van openbare orde met de burgemeester, de districtschef van de politie en de gebiedsofficier van Justitie.

Onder de oppositie bestond daarover grote ontevredenheid. Zo werd geregeld informatie ‘gelekt’ en vond een aantal fracties het geheime gedeelte een vorm van achterkamertjespolitiek. Lijst Smolders Tilburg (LST), D66, SP en VVD besloten om die redenen eerder al niet meer mee te doen aan het overleg.

LST-Fractievoorzitter Hans Smolders, die lang heeft gepleit voor afschaffing van het overleg, reageerde verheugd op het besluit. ‘Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Het was een groot politiek spel. Als volksvertegenwoordiger moet je ook de openbare orde openlijk kunnen controleren’, aldus Smolders.

In september vorig jaar werd de politicus veroordeeld tot een boete van 750 euro omdat hij vertrouwelijke informatie naar buiten had gebracht. Tegen die straf zijn zowel hijzelf als het Openbaar Ministerie in beroep gegaan.

In ‘situaties die leiden tot grote onrustgevoelens’ kunnen sommige onderwerpen incidenteel toch nog in het geheim worden besproken. De fractievoorzitters beslissen dan zelf of ze willen meepraten.

Fractievoorzitter Auke Blaauwbroek van coalitiepartij PvdA noemt het schrappen van het overleg ‘droevig en jammer’. ‘In sommige gevallen moet je nu eenmaal terughoudend zijn met informatie. Dit was een goed instrument voor de raad om controle op het beleid uit te oefenen, maar nu er vier partijen uitgestapt zijn heeft het geen legitimiteit meer. Anders wordt het echt achterkamertjespolitiek.’