Zeer ongebruikelijk dat het OM zich openlijk op TV mengt in een politieke machtsstrijd zoals in Tilburg tegen Smolders en zich daarbij ook nog eens bemoeit met het onterecht uitkeren van wachtgelden. Ook in de kranten heeft het OM zich tegen Smolders gekeerd. Dit terwijl er al aangifte was gedaan tegen Smolders. Zeer discutabel en hoogst merkwaardig!!

 

Loco-Burgemeester Backx zaait angst en wijst op een enorm gevaar?