FEITEN in het kort

 

Al voor de zomer van 2005, lang voordat Hans Smolders gekozen werd als raadslid, kwamen Raadsgriffier Vrenken en Burgemeester Vreeman erachter dat er voor 280.000 euro onterecht wachtgeld was uitgekeerd in Tilburg. Ondanks die wetenschap werden er toch weer geheime afspraken gemaakt om wachtgeld uit te keren aan raadsleden die op 7 maart 2006 na de verkiezingen zouden vertrekken en die volgens de rijksregeling totaal geen recht hadden op die uitkering. Smolders heeft betrokkenen een lange tijd van tevoren gewaarschuwd dat hij dat nooit zou tolereren. Drie weken voor hun vertrek hebben ze zelfs nog doodleuk in de raadsvergadering van 13 februari 2006, geheel tegen het advies van de ambtenaren in, artikel 8f geschrapt dat als volgt luidt : "De uitkering eindigt in elk geval met ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt". zie bijlage

Op 7 maart 2006 kwam Lijst Smolders met 5 zetels in de raad. Via de reguliere weg heeft Smolders toen gelijk geprobeerd om duidelijkheid te krijgen door art. 47 vragen te stellen aan Burgemeester en Wethouders van Tilburg, zie bijlage   en zie bijlage . Uiteindelijk kwam er een "vertrouwelijk" stuk dat diende als antwoorden op mijn vragen en werd het voor mij volstrekt duidelijk dat er frauduleus gehandeld was, zie bijlage . De uitkeringsdatum kwam steeds dichterbij en Smolders heeft het toen open en eerlijk de media erbij betrokken. Nadat Smolders het frauduleus handelen van Burgemeester Vreeman al vanaf de zomer van 2005 pijnlijk had blootgelegd, hebben betrokkenen vervolgens in blinde paniek hun gezicht willen redden door pas op 21 april 2006 op volstrekt oneigenlijke gronden belachelijke vragen te gaan stellen aan de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, zie bijlage . Uiteindelijk heeft de toenmalige Minister, de heer Remkes, geantwoord in een brief waar hij vervolgens niets aan duidelijkheid te wensen overliet, bijlage . Hij moet wel gedacht hebben wat voor 'n stel onnozele politici de 6e stad van het land besturen. Na een verschrikkelijke periode van pure machtspolitiek kon het college van B&W uiteindelijk niet anders dan géén wachtgelden uit te keren!!

 


11 oktober 2007

 


5 oktober 2007

 


4 oktober 2007

 

 

Rechtsongelijkheid !!

 


april 2008

klik hier voor een vergroting

 


17 aril 2008

 

 


17 aril 2008

   di 15 apr 2008

binnenland

Nijmegen betaalt naheffing dienstauto Ter Horst
NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen betaalt een naheffing van bijna 65.000 euro die oud-burgemeester Guusje ter Horst kreeg van de belastingdienst voor privégebruik van haar dienstauto. Dat bevestigt de gemeente dinsdag.

De huidige minister van Binnenlandse Zaken was van april 2001 tot januari 2007 burgemeester van Nijmegen. Voor nevenfuncties die voortvloeiden uit haar burgemeesterschap, gebruikte Ter Horst destijds haar dienstauto. De belasting beschouwt dergelijk gebruik van een dienstauto echter als privégebruik en stuurde ter Horst daarom de naheffing.

Ter Horst en het gemeentebestuur waren destijds niet op de hoogte van die regels, stelt een gemeentewoordvoerder. "Ter Horst en de gemeente hebben te goeder trouw gehandeld. Daarom heeft het gemeentebestuur besloten om deze naheffing voor Ter Horst te betalen." De gemeente wijst er ook dat Ter Horst vergoedingen die zij voor haar nevenfuncties ontving, terugstortte in de gemeentekas.

 

 

 


18 april 2008

 


Koenders erkent fout aanbesteding

Gepubliceerd: 3 augustus 2007 20:54 | Gewijzigd: 3 augustus 2007 23:09

Den Haag, 4 aug. Minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) ontkent dat de gunning van Het akkoord van Schokland iets te maken heeft met vriendjespolitiek. Wel neemt hij de volle verantwoordelijkheid voor de fouten die zijn gemaakt bij de aanbesteding.

Dat blijkt uit antwoorden van Koenders op Kamervragen van het CDA.

Deze week bleek dat Koenders de opdracht voor het organiseren van de manifestatie Het akkoord van Schokland niet volgens de regels Europees had aanbesteed. De opdracht van 750.000 werd onderhands gegund aan bureau BKB, van Koenders' partijgenoten Lennart Booij en Erik van Bruggen.

De oppositie én coalitiepartner CDA vermoedden vriendjespolitiek. Nadat eerdere vragen hierover volgens het CDA onvoldoende helder werden beantwoorden, werd deze week de druk op Koenders om openheid van zaken te geven vergroot.

Koenders heeft nu een door het CDA gevraagd feitenrelaas naar de Tweede Kamer gestuurd. Een ambtelijk projectteam had al eerder goede ervaringen met bureau BKB opgedaan, daarom werd nu ook contact gezocht met het bureau. Het team was in tijdnood gekomen en wilde op korte termijn de manifestatie organiseren. Het kabinet Balkenende IV (CDA, PvdA en ChristenUnie) was net aangetreden en wilde het moment dat de zogeheten 'Millenniumdoelstellingen' op de helft waren, aangrijpen voor een manifestatie over armoede in de wereld.

Koenders zegt zelf maar drie keer direct bij de organisatie betrokken te zijn geweest. Een keer, op 15 juni, was hij aanwezig bij een gesprek tussen het team en bureau BKB. Daarom kan volgens de minister van vriendjespolitiek geen sprake zijn. "Dat verwijt werp ik verre van mij." Koenders heeft zijn ambtenaren opdracht gegeven voortaan strikt toe te zien op naleving van de regels. Hij erkent dat hij als minister een "voorbeeldfunctie" heeft.

Deze week bleek dat ook minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) de fout in is gegaan met Europese aanbestedingsregels. De zogeheten Kindertop, waarmee hij zijn eerste honderd dagen als minister afsloot, is tegen de regels in niet openbaar aanbesteed.

Volgens de Algemene Rekenkamer is vorig jaar voor zeker 43,4 miljoen euro door ministeries niet correct aanbesteed. Oppositiepartijen SP en VVD willen dat het kabinet met een totaaloverzicht van foute aanbestedingen komt.

 22 februari 2008

 


19 april 2008


2 mei 2008

 


2 mei 2008

 

&
29 mei 2008

 

13 december 2008

 


2 april 2008

 


4 oktober 2010

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016