officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                                                    7 februari 2015

 

Geacht College,

Draaiend Huis draait al hele tijd niet meer!

Al zeer veel weken heeft de LST zich ingehouden als fractieleden langs het stilstaand/draaiend huis reden om daar geen vragen over te stellen aan B&W.

De positie van het stilstaand/draaiend huis is al heel lang ten zuiden van de rotonde.


 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

 1. Waarom staat het draaiend huis al zo lang stil?
 2. Wat gaat het kosten om het huis weer te laten draaien?
 3. Wat heeft vanaf het begin tot nu toe het draaiend huis in totaal gekost aan onderhoud en reparaties?
 4. Wat heeft de aanleg van de tuin rondom het draaiend huis in totaal gekost en wat heeft het onderhoud vanaf de aanleg tot nu toe gekost?

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg


 

Kosten draaiend huis

Kosten draaiend huis


 

 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

 

Motie Actueel

 

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 9 maart 2015

 

Raadsvoorstel: Motie actueel
Thema Kunst
Titel motie Draaiend Huis in de verkoop


Constaterende dat:

 • Het draaiend huis jaarlijks 10.841euro (incl. btw) kost aan onderhoud.
 • De tuin van het draaiend huis jaarlijks 9.438 euro (incl. btw) kost aan onderhoud.
 • B&W deze gigantische structurele kosten blijkbaar normaal vindt.
 • Het draaiend huis de gemeente eerder al een grote reparatie van maar liefst 16.499 euro (incl. btw) heeft gekost.
 • B&W weer voor de keus staat om een nieuwe reparatie uit te voeren voor plus minus 18.150 euro incl. btw.

Overwegende dat:

 • Tilburg onlangs ook Amsterdam heeft verlost van een kunstwerk (glazen zaal) voor een symbolisch bedrag van 1 euro.
 • In de toekomst het draaiend huis met tuin jaarlijks, dus structureel, veel te veel belastinggeld gaat kosten.

Roept het College op:

 • Om het draaiend huis te koop te zetten voor een symbolisch bedrag van 1 euro, zodat de gemeente Tilburg eindelijk van de jaarlijkse hoge kosten wordt verlost.


En gaat over tot de orde van de dag.

 

De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

 

 


9 maart 2015

 


10 maart 2015

 


12 maart 2015

 

 

Specificatie onderhoud draaiend huis

 

 


17 november 2018

 

 


20 november 2018

Klik hier voor een vergroting

 

IN 2006 HEEFT LIJST SMOLDERS DE KOMST VAN HET DRAAIEND HUIS PROBEREN TEGEN TE HOUDEN

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

 

Tilburg, 30 oktober 2006

 

INLEIDING
---------------

Onder aanvoering van Lijst Smolders heeft de gemeenteraad het college op de vingers getikt waardoor het kunstwerk van 600.000 euro onderin de parkeergarage van het Pieter Vreedeplein niet door gaat. Het is niet uit te leggen aan de Tilburgers dat er ook zo’n idioot kunstwerk als een draaiend huis op de Hasseltrotonde komt. Wij van Lijst Smolders vinden het ook in en in triest dat u kunst in de gemeente Tilburg niet laat aanbrengen door Tilburgse amateur-kunstenaars!! Dan kost het maar een schijntje van wat u nu uitgeeft en daardoor kan het uitgespaarde geld aan belangrijkere zaken worden besteed waar Tilburgers wel behoefte aan hebben.
Wij als Lijst Smolders zullen wederom moeten aangeven tot hier en niet verder, want dit draaiend huis is ook echt gekkenwerk.

VOORSTEL
-----------------

Het college opdracht geven om géén uitvoering te geven aan het collegebesluit m.b.t. het plaatsen van dat draaiend huis op de Hasseltrotonde.

 

Met vriendelijke groeten,
Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 


10 december 2018

Klik hier voor een vergroting

 

Tabel kosten draaiend huis

Klik hier voor een vergroting

 

Televisie fragmenten

 

 

 

Radio fragmenten

 

 

 


11 december 2018

 

 


11 december 2018

 

 


13 december 2018

 

Officiële vragen aan het college

 

 

 

 

Draaiend huis en tuin onderhoud te duur -
30 november 2020

 

 

 

 

Officiële vragen aan het college

 

 

 


16 april 2021

Klik hier voor de vergroting

 

 

Meer over het draaiend huis

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016