19 December 2014

 


Twee dagen voor de Kerst, 23 december 2014.
Hans Smolders thuis bij Pater Poels.
De oprichter van de Pollepel, 34 jaar geleden.

 

Officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Tilburg, 22 december 2014

 

Betreft: vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

 

Burgerparticipatie wellicht redding voor Nieuwe Pollepel

 

Onlangs werd bekend, vlak voor de feestdagen, dat de Pollepel na 34 jaar dicht gaat.
Op de website " Heel Tilburg In Een Groep" willen burgers zich in gaan zetten om de Pollepel open te houden. Daar wordt nagedacht over andere manieren om dit sociale eethuis levensvatbaar te houden.
Dit zou wellicht kunnen doordat veel burgers zich in willen zetten als vrijwilliger zodat er geen personeelskosten meer zijn. Er zullen ongetwijfeld sponsoren komen die een deel v/d producten en etenswaren leveren.
Het onderwijs in Tilburg kan een belangrijke bijdrage leveren en krijgt stageplaatsen.
De voedselbank zou hier ook een rol in kunnen en moeten spelen!
Waar een wil is een weg.

Een en ander noopt ons daarom tot het stellen van onderstaande vragen:

  1. Als burgers komen met serieuze plannen om de Pollepel open te kunnen houden wilt u daar dan in de volle breedte over meedenken om zodoende burgerparticipatie ook echt mogelijk te maken?
  2. Wilt u deze burgerparticipatie ook begeleiden in het proces om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken?

 

De fractie van de Lijst Smolders

 

 


23 december 2014

Klik hier voor een vergroting

 

Omroep Tilburg over de Pollepel 10 januari 2015

 

Hart van Nederland over de Pollepel 11 januari 2015

 

Commissie vergadering over de Pollepel - 12 januari 2015

 

 

 


13 januari 2015

 


13 juni 2015

 


22 januari 2016

Klik hier voor een vergroting

 

 


23 januari 2016

Klik hier voor een vergroting

 

 


2 februari 2016

 


23 april 2016

 


27 april 2016

Klik hier voor een vergroting

 


27 april 2016

Klik hier voor een vergroting

 


28 april 2016

 


5 mei 2016

 

 

Pater Poels + SP wil geen debat maar rondvraag -
9 mei 2016

 

 

 


5 juli 2016

 

 


16 juni 2017

Motie

Poels Pollepel als standbeeld

 

 

Commissie vergadering over de Pollepel - 8 november 2018

 

 


9 november 2018

 


15 november 2018

 

 


Twee dagen voor de Kerst, 23 december 2014.
Hans Smolders thuis bij Pater Poels.
De oprichter van de Pollepel, 34 jaar geleden.

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2018