Adje met (ex) wethouders Janssen en Backx

Adje op de foto met (ex)
wethouders Janssen en Backx

 


officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                          2 januari 2009

Opening van peperduur Adje-theater uitgesteld en nog steeds geen “TOPPERS” voor een haalbare exploitatie!

Als je straks in een nieuw Adje-theater van 8 miljoen euro staat, dan zul je niets anders kunnen zeggen dan dat het er mooi uitziet, maar als controlerend raadslid mag het daar niet om gaan. Het gaat erom dat het College van B&W de Raad op het verkeerde been heeft gezet en op een onverantwoordelijke wijze is begonnen aan een project dat 8 miljoen euro belastinggeld kost. Men zal met het al heel lang verwachtte belastinggeld wat van de provincie gaat komen voor het gehele Veemarktkwartier wel totaal gaan inzetten voor het Adje-theater, waardoor een financieel probleem ontstaat voor de rest v/h Veemarktkwartier.

In november liet u ons nog weten dat de opening van het Adje-theater op 5 januari 2009 een feit zou zijn, maar ook dit wordt weer niet gehaald. Ook hebben wij nog steeds niets vernomen van de grote partijen zoals Endemol, Ericsson enz. waarvan B&W 15 maanden geleden met veel bravoure had aangekondigd dat zij voor Adje in de rij zouden staan.
De PvdA fractievoorzitter wist zelfs op de landelijke TV te melden dat Adje zich zorgen maakte om Tilburg en dat Adje uit betrokkenheid ($ of €) Tilburg op de kaart ging zetten.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Eerder zou de gehele verbouwing in januari 2009 klaar zijn, onlangs meldde u dat alleen de
    grote zaal en de foyer op 5 januari 2009 open zou gaan, wat is de oorzaak dat ook dit laatste
    niet gehaald wordt?
2) Gaat de verbouwing meer kosten dan u eerder aan de Raad heeft medegedeeld?
3) De SP meldde al in mei 2008 het volgende; “ Van de 5 miljoen euro verbouwingskosten
    wordt nu meer dan de helft door anderen betaald”. Weet u wie meer dan de helft van de
    verbouwingskosten heeft betaald?
4) We hebben teksten voorbij zien komen als “Midi werkt aan Toppers”, maar waar blijven die
    TOPPERS en dit uiteraard in financiële zin? (waardoor 380.000 euro huur per jaar op termijn
    ook daadwerkelijk betaald kan gaan worden zodat er jaarlijks geen huurkorting nodig blijft
    van 190.000euro en een subsidie van 50.000euro)
5) U heeft van de daken geschreeuwd alsof er investeerders in de rij zouden staan zoals
    Endemol, Ericsson enz, waarom wachten we nu al tevergeefs meer dan 1 jaar op contracten
    die ‘n haalbare exploitatie mogelijk maken?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 

 


17 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 


17 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Audio en video - crisis in college
Omroep Brabant - Wethouder Backx (PVDA) stapt op
Brabant 10 - Wethouder Backx (PVDA) stapt op
Brabant 10 - Wethouder Backx (PVDA) baan bij GGD Brabant

 


18 februari 2009

 


18 februari 2009

 


18 februari 2009

 


18 februari 2009

 


19 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 


19 februari 2009

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                              19 februari 2009

Voldoet het peperdure Adje-theater niet aan de geluidsnormen?

Vandaag wordt er waarschijnlijk weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de Adje-Soap.
Onderstaande was vandaag weer te lezen in het Brabants Dagblad.

TILBURG - Het Tilburgse stadsbestuur onderhandelt met Rinus Martens over de aankoop van enkele panden aan de Veemarktstraat die grenzen aan het Midi Theater.
Namens Martens heeft advocaat mr. Pieter van Dun eerder een bezwaarprocedure ingesteld tegen de bouwvergunning voor het omstreden Midi Theater.

"Akoestische metingen in de panden van mijn cliënt hebben uitgewezen dat als het Midi Theater geëxploiteerd gaat worden, geluidsnormen worden overschreden", zegt Van Dun namens zijn cliënt. De oud-horecaondernemer onthoudt zich van elk commentaar.
Martens bezit vier panden in de Veemarktstraat, waarvan hij er zelf een bewoont.

Om aan de geluidsnormen te voldoen, zijn extra investeringen nodig. Daarvan is niet duidelijk of die binnen de kostenoverschrijding van 1,9 miljoen euro vallen waarvoor wethouder Hugo Backx afgelopen maandag zijn verantwoordelijkheid niet wilde nemen.
Om het probleem op te lossen, overweegt het college nu om tot aankoop van Martens' panden over te gaan. Volgens een gemeentewoordvoerder past zo'n transactie binnen de totale herontwikkeling van het Veemarktkwartier.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Mag het Adje-theater niet geëxploiteerd gaan worden totdat u de panden heeft aangekocht?
2) U heeft nu bijna 10 miljoen euro uitgegeven aan dit Adje-theater, waarom kunt u dan
    vervolgens niet aan de geluidsnormen voldoen zoals elke ondernemer dat moet?
3) Door te stellen dat u het probleem gaat oplossen door te overwegen tot aankoop van de
    panden over te gaan, op een tijdstip waar uzelf de regie niet meer in handen heeft, stellen
    wij u de vraag waarom bent u niet eerder in onderhandeling gegaan met de eigenaar van
    de panden?
4) Bent u zich er nu van bewust dat u een zeer ongezonde, ongewenste en
    bizarre onderhandelingspositie heeft om deze panden aan te kopen?
5) Beseft u onderhand dat u met het Adje-theater een zeer onverantwoordelijke weg
    bent ingeslagen en u nu eigenlijk gegijzeld wordt door uw eigen onkunde,
    zelfoverschatting en hoogmoedswaanzin?
6) Wanneer beseft u als B&W onderhand eens dat deze ongezonde en dwaze Culturele
    ambities een financiële ramp worden voor onze stad.

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 

Betoog LST tijdens het spoedebat van 19 februari 2009


Als er één partij is geweest die bij dit dossier over het Adje-theater van meet af aan tot in treurnis toe heeft gewaarschuwd voor de onverantwoordelijke en amateuristische werkwijze van het gehele College van B&W en in het bijzonder de portefeuillehouders dan is het wel de Lijst Smolders.
Op dit belachelijke dossier is inmiddels een voltallig college gevallen en hebben er 2 wethouders moeten aftreden.
Voor de financiële expert van de VVD, Marc Verstraeten, was dit onverantwoordelijk dossier mede de bekende druppel die de emmer deed overlopen en stapte op.
Ondertussen is er bij dit Adje-theater al 9,5 miljoen euro belastinggeld uitgegeven.

In dit stadhuis, in deze poppenkast ben ik zo vaak verketterd terwijl ik gewoon mijn werk doe als volksvertegenwoordiger en met pijn in het hart krijgt de Lijst Smolders telkens achteraf weer gelijk.
Blijkbaar zijn een aantal ambtenaren het onverantwoordelijk besturen van onze stad ook spuugzat en hadden me getipt!
Daardoor stelde de LST onlangs in art. 47 vragen de volgende concrete vraag;
Gaat de verbouwing meer kosten dan u eerder aan de Raad heeft medegedeeld?
Als de LST door deze informatie van binnenuit onlangs geen art.47 vragen had gesteld, dan hadden we hier vandaag niet gezeten en ook nog niets geweten van de gigantische overschrijding. Dan was er bewust gewacht tot na de opening van het Adje-theater!
In de Collegevergadering van 3 februari j.l. moesten de vragen beantwoord worden van de LST en de hoofdrolspelers binnen B&W wisten dat er vanaf dat moment geen ontkomen meer aan was en al zeker niet met de hete adem van de Lijst Smolders in de nek.
Vervolgens is er afgelopen maandag een zuidelijk toneelstukje opgevoerd.

Hans Smolders tijdens de vergaderingHoe nu verder, ik zal niet alles herhalen wat de LST al heeft gezegd over dit Adje-theater.
Maar U zult begrijpen dat een en ander me toch wel van de lever af moet!!

Ik kan u zeggen dat ik maandag boos was toen ik de hoogte van de overschrijding hoorde, ik was dinsdag nog bozer toen alle feiten duidelijk werden.
Afgelopen maandag was eigenlijk niets meer dan een slecht gebracht toneelstuk vol drama, inclusief snik in één bedrijf, gelukkig zonder bloemen aan het eind.
De zelfgenoegzaamheid, de hoogmoedswaanzin en de zelfoverschatting van Burgemeester en wethouders en inmiddels ex-wethouders kennen blijkbaar geen grenzen!
Afgelopen maandag nadat Backx gedwongen was door zijn collega’s om op te stappen, zei de wethouder in zijn afscheidsspeech, de volgende legendarische woorden, “ Ik hoop dat we uit mijn aftreden iets positiefs kunnen halen. Nadrukkelijk hoop ik niet dat het de start is van een tijd waarin de mentaliteit van rekenmeesters zijn intrede in de stad doet. Tilburg is te waardevol om alleen met een rekenmachine te besturen” Dat zijn de afscheidswoorden van een inmiddels ex-wethouder Financiën, je moet het maar durven, terwijl de Fontys Sporthogeschool haar vertrek al heeft aangekondigd en ga zo maar door!! En dan te bedenken dat de vorige erfenis van deze wethouder, het faillissement van de Tilburgse Kunst Stichting nog niet eens is afgewerkt.
Zijn kostenoverschrijdingen en het subsidieterreur incidenten? Nee, het gebeurt in Tilburg te vaak!!

Burgemeester Vreeman sprak over een persoonlijk drama voor wethouder Backx, zoals hij dat eerder ook al zei bij wethouder Janssen en nog wel op ditzelfde Adje dossier.
Maar is dit wel een drama voor deze ex-wethouders? Zij krijgen immers een riant wachtgeld en worden straks weer wethouder of burgemeester ergens anders. En zij hoeven die overschrijding van 2 miljoen euro niet zelf te betalen, maar dat mogen de Tilburgers doen.
De LST is deze schijnheiligheid van bestuurders die wanprestaties leveren spuugzat.

Over alle andere ongeloofwaardige zaken waar over gesproken wordt daar zal ik nu niet op ingaan zoals o.a. de tijdsdruk, een kundige projectleider, een meer dan ervaren externe bouwmanager en het project is gegund aan een betrouwbare gekwalificeerde aannemer, u maakt zich hier zelf volkomen belachelijk en ongeloofwaardig.
Tot nu toe heeft Endemol 1 opname gemaakt, waarbij o.a. een paar ezels, paarden, ’n varken, een Duits Zwijn genaamd Fred…. een splinternieuw theater mogen komen onder poepen en plassen in Tilburg.
Op dit soort opnames zitten ze natuurlijk in het mediapark te Hilversum niet te wachten, maar voor deze onzin kunnen ze sinds kort uitwijken naar Tilburg.

Zijn deze debacles dan alleen de schuld van deze ene, overigens wel aardige, wethouder Backx? Nee, natuurlijk niet.

De Burgemeester en de andere Wethouders zijn er net zo verantwoordelijk voor, maar verschuilen zich nu lafhartig.
Het is een politieke doodzonde van alle wethouders en de Burgemeester, dat zij de raad in augustus 2008 niet hebben geïnformeerd dat er al in juni een overschrijding was van maar liefst 500.000 euro. Dit is ook het moment waarop de Burgemeester en alle wethouders verantwoordelijk zijn geworden. Als u deze informatie al in de beginfase van het project krijgt, mag je als gezamenlijk College van B&W nooit de afspraak maken dat je tot na de verbouwing de andere kant op kijkt, de raad niet informeert en vervolgens afwacht hoe het schip gaat stranden.
Nou het schip is gestrand en hoe!!!!! De burgemeester en alle nog zittende wethouders hebben bewust nagelaten om de eerste overschrijding aan de raad te melden en hebben vervolgens bewust geen toezicht meer gehouden en wij als Raad zijn dus bewust buitenspel gezet.
Nogmaals als de LST geen art.47 vragen had gesteld dan hadden we nu nog niets geweten!
Een politieke doodzonde is dit onbehoorlijk bestuur van Burgemeester&Wethouders en daar hoort verantwoordelijkheid voor genomen te worden door gezamenlijk af te treden.
Als u allen blijft zitten, is het een walgelijke vertoning om alleen wethouder Backx af te laten treden!
Maar ook als raad kan en mag je deze gang van zaken nooit accepteren, niet als coalitie- maar ook niet of als oppositiepartij.
Het moge duidelijk zijn, voor vriend en vijand, dat in Tilburg het vertrouwen in B&W onherstelbaar is beschadigd.


 

Audio en video - crisis in college
Brabants Dagblad TV - Crisis in de raad bij spoedebat
Omroep Brabant - Crisis in de raad bij spoedebat
Audio spoedebat raadsenquete
1e en 2e termijn LST

 


20 februari 2009

 


20 februari 2009

 

20 februari 2009

 

Audio en video - crisis in college
Brabant 10 nieuws - Enquete na Crisis Midi theater - 20 februari '09

 


21 februari 2009

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                          21 februari 2009

Burgemeester Vreeman spreekt op TV eigen vonnis uit.

Op 19 februari is besloten dat er een raadsenquête komt. Een paar dagen later al deed Burgemeester Vreeman uitspraken op tv, bij Brabant10, die de kwalijke rol van B&W duidelijk bevestigen. Hiermee is duidelijk geworden dat op zijn minst Burgemeester Vreeman de gemeenteraad willens en wetens buiten spel heeft gezet.
Het Adje-theater is een financieel drama geworden zoals verwacht.
De LST heeft van meet af aan daarvoor gewaarschuwd. Over de gigantische overschrijding zei Burgemeester Vreeman vandaag op tv letterlijk het volgende;

Maar als je had gezegd, nee, het kost geen 5 miljoen maar sinds onze crisis in het College (en die tijd van de onderhandelingen is van de tijd van het bouwen afgegaan) had gezegd jammer genoeg het kost nu 6,5 miljoen, dan was maar weer de vraag of de Coalitiepartijen dan hadden gezegd, ja, dan doe ik wel mee. Dus je zit jezelf enerzijds een beetje in de maling te nemen waar het gaat om geld, aan de andere kant is de drive natuurlijk dat je het project zo mooi vindt”.

De LST heeft een helder beeld, onderbouwd met feiten, die aantonen hoe bedenkelijk en amateuristisch alles van meet af aan is verlopen m.b.t. het Adje-theater. Nu Burgemeester Vreeman op TV met bovengenoemde uitspraken komt en er bewust niet voor kiest om dat in de Raadenquête te doen zal hij daar wel een reden voor hebben. Na de Raadenquête zal duidelijk worden of de andere wethouders ( met name regisseur/samensteller van dit College Jan Hamming) ook hun consequenties zullen moeten trekken zoals hun ex-collega de heer Backx dat al wel heeft gedaan en Burgemeester Vreeman dat per direct nu ook zal moeten gaan doen.

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

1. Beseft de Burgemeester wel dat dit soort zeer gevoelige zaken in de Raadenquête thuis
    hadden gehoord en gezien de inhoud van zijn uitspraken er ook eigenlijk niet meer valt
    te ontkomen voor Burgemeester Vreeman dat hij nu al zijn verantwoordelijkheid zal
    moeten gaan nemen, zoals eerder ex-wethouder Hugo Backx dat wel deed?
2. Heeft de Burgemeester bewust zijn eigen vonnis getekend?
3. Heeft de Burgemeester al een andere baan?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 


24 februari 2009

 

Audio en video - crisis in college
Brabant 10 nieuws - Positie Vreeman onhoudbaar - 24 februari '09

 


25 februari 2009

 


25 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Audio en video - crisis in college
Brabant 10 nieuws - Positie Vreeman onhoudbaar - 25 februari '09

 


26 februari 2009

 


24 februari 2009

 


2 maart 2009

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                              2 maart 2009

Heeft Adje de huur al betaald vanaf 5 januari?

Het amateurisme kent geen grenzen.
Vandaag het volgende artikel in het Brabants Dagblad;

Eerste openbare evenement Midi gaat niet door

TILBURG - De finale van 'Op zoek naar Tilburgs dichttalent 2009' zondag moest het eerste openbare evenement bij het Midi Theater zijn, maar het theater houdt de deuren gesloten.
De dichtwedstrijd zal daarom uitwijken naar café De Kerktuin. Naar verluidt zou de brandveiligheid van de Midi nog niet in orde zijn.

"Het kwam donderdag als een verrassing voor mij dat we moesten uitwijken", zegt Henk Verhoeven, van de organiserende stichting Kunstprojecten Tilburg. "Gelukkig kunnen we bij De Kerktuin terecht. We leggen een rode loper uit van de Midi naar het café, want De Kerktuin zit er net om de hoek. Jammer genoeg is er daar ruimte voor maar 200 man in plaats van de 450 bij de Midi. Nu maar hopen dat het niet al te druk wordt."
Het Midi Theater heeft nog niet gereageerd op het hoe en waarom van de sluiting.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Heeft de exploitant van het Midi-theater de huur vanaf 5 januari al betaald, zo nee
    waarom niet en vanaf welke datum gaat dat dan wel gebeuren en wat zijn dan de
    financiële consequenties voor de gemeente Tilburg?
2) Wordt de huurkorting van 190.000 euro gewoon afgetrokken van de huur van
    380.000 euro, zo nee hoe zit het dan?
3) Krijgt de exploitant v/h Midi-theater de jaarlijkse subsidie van 50.000 euro nog
    wel, of wordt die ook verrekend met de huur, zo nee hoe zit het dan wel?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 

Audio en video - crisis in college
Brabant 10 - gemeente en LST vraagt beelden op Vreeman - 4 maart '09

 


5 maart 2008

 


13 maart 2009

 

Audio en video - Adje weg bij het Midi Theater
RTL Boulevard - Opening Midi theater - 26 maart '09
Omr. Brabant radio - Reactie wethouder Horn op Midi - 31 maart 2009
Omr. Brabant radio - Reactie Jan Waalen op Midi - 31 maart 2009
Omr. Brabant radio - Reactie Joris Bengevoort op Midi - 31 maart 2009
Omroep Brabant - Adje weg bij Midi theater - 1 april 2009 (9.00)
Omroep Brabant - Adje weg bij Midi theater - 1 april 2009 (19.30)

 


31 maart 2009

 


1 april 2009

 


1 april 2009

 


3 april 2009

 


4 april 2009

Klik hier voor een vergroting

 


4 april 2009

 


7 april 2009

 

Audio en video - Bestemming Miditheater
RTL Boulevard - Gemeente zoekt bestemming Midi theater - 28 april '09

 


29 april 2009

 


v.l.n.r. Hans Smolders(LST) Arjen Pronk(PvdA) Kasper Groten(CDA)


8 juli 2009

 


9 juli 2009

 


10 juli 2009

 


11 juli 2009

 


14 juli 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Video over de Midi - raadsenquete
Omroep Brabant - Start raadsenquete - 14 juli 2009
Brabant 10 - Raadsenquete van start - 14 juli 2009
Omroep Brabant - 1e overzicht enquete - 14 juli 2009

 


15 juli 2009

 


15 juli 2009

 


15 juli 2009

Klik hier voor een vergroting


15 juli 2009

Klik hier voor een vergroting

 


16 juli 2009

Klik hier voor een vergroting

 


16 juli 2009

Klik hier voor een vergroting

 


16 juli 2009

 


16 juli 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Video over de Midi - raadsenquete
Omroep Brabant - Midi raadsenquete - 15 juli 2009
Omroep Brabant - Verslag Jan Waalen - 15 juli 2009
Omroep Brabant - overzicht enquete - 15 juli 2009

 


17 juli 2009

Klik hier voor een vergroting

 


17 juli 2009

 


17 juli 2009

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                  8 september 2009

Zilveren legpenning van ex-wethouders Backx en Janssen terugvorderen!

Er zijn veel burgers die een onderscheiding echt verdiend hebben voor hun maatschappelijke betrokkenheid en of hun verdiensten voor de stad of land.
Politici vertroebelen vaak dat beeld omdat zij vaak zo’n onderscheiding niet verdienen maar gewoon krijgen.

Fouten maken doen we allemaal en daar moeten politici ook niet gelijk op afgerekend worden, maar het is onderhand overduidelijk dat binnen de politiek het vaak niet meer gaat om incidentele fouten.
Het gaat vaak om o.a. incompetentie, arrogantie, hoogmoed, leugens, machtspolitiek, machtsmisbruik, onverantwoordelijk gedrag, eigenbelang en enorme geldverkwisting.

Gelijk nadat ex-wethouder Backx en Janssen hun biezen moesten pakken voor hun aandeel bij het Midi-theater kregen zij toch de Grote Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg, uitgereikt door Burgemeester Vreeman.
Eerdere wanprestaties van hen zitten ons nog vers in het geheugen zoals o.a. de sfeerverlichting in de binnenstad en het TKS faillissement.
Na het leveren van wanprestaties krijgen politici te vaak toch gewoon een of andere onderscheiding en een nog mooier en dik betaald prestigieus baantje.
Ook vindt er vaak een schijnheilige afscheidsreceptie plaats zoals bij ex-wethouder Backx die de gemeenschap ook nog eens 10.000 euro heeft gekost.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Gaat u de Zilveren Legpenning van ex-wethouder Backx en Janssen terugvorderen en
    als dat om drogreden niet zou kunnen, wilt u dan een beroep doen op het fatsoen van
    deze ex-wethouders om de Zilveren Legpenning zelf in te leveren?
2) Heeft het College van B&W zelf besloten dat hun oud collega Hans Janssen de Grote Zilveren
    Legpenning heeft gekregen?
3) Heeft het College van B&W zelf besloten dat hun oud collega Hugo Backx de Grote Zilveren
    Legpenning heeft gekregen?

LST-fractie


 


9 september 2009

 


10 september 2009

 

Lees meer over het Midi theater >>

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016