College gevallen

 

Betoog LST commissie economie 14 april 2008
Betoog 1e termijn
Betoog 2e termijn

 

1e termijn
Dank je wel voorzitter,
Ik ga eerst even terug naar de legendarische commissievergadering van 3 december j.l. waar het college dacht even snel een dubieuze investering van 7,5 miljoen euro er doorheen te drukken.
De wethouders haalde alles uit de kast en wisten zelfs te melden dat Burgemeester Vreeman persoonlijk was gebeld door de grootste en belangrijkste directeur van Endemol en die had gezegd dat het “echt wel” ergens om ging! Verder wist deze belangrijke man nog te melden dat hij groot committent had bij dit initiatief. Nu zijn we ruim 4 maanden verder en dat committent van deze zeer belangrijke grote mijnheer heeft zelfs niet ene harde euro opgeleverd in de “vertrouwelijke” bijlage van het bedrijfsplan.
Wethouder Bax en wethouder Janssen voerden de druk nog verder op in die vergadering en wisten te vertellen dat we geen tijd moesten verspillen en het heel belangrijk was om nu al aan andere partijen te kunnen melden dat de gemeente goed was voor deze investering en er dan onmiddellijk gestart kon worden.
Haast, haast en nog eens haast want ook de programmering van Adje, in januari 2009, stond op het spel. Bedenk nog even goed dat we nu al ruim 4 maanden verder zijn!! ………………
Het was ook heel amateuristisch en dom dat het College “Adje” ging zien als een kans die zomaar voorbij kwam en heel snel met beide handen moest worden aangegrepen.
Tot overmaat van ramp bracht het College ook nog naar buiten dat “Adje” een ideaal uithangbord voor Tilburg zou zijn.
Binnen de gemeenteraad was er één partij die ook uitblonk in onnozelheid waarvan de fractievoorzitter zelfs op de landelijke TV de volgende onnavolgbare uitspraak deed;
“Het leuke van Adje is dat hij zorgen heeft om Tilburg en Adje Tilburg graag op de kaart wil gaan zetten”.
Laat deze legendarische woorden nog maar eens goed op je inwerken, die nota bene uit de mond komen van de fractievoorzitter van de verruit grootste partij in Tilburg, de 6e stad van het land!

de raad 14 april 2008Vervolgens heeft de Raad met veel pijn en moeite het agendapunt “Adje-theater” een week later naar de raadsvergadering van 10 december kunnen tillen. Op deze wijze werd het totaal op hol geslagen college tegen zichzelf in bescherming genomen.
In die raadsvergadering op 10 december hebben een aantal partijen wederom hun rol in de gemeenteraad zeer serieus genomen, door keiharde eisen te stellen. Daarmee zijn de twee verantwoordelijke wethouders alweer in bescherming genomen door de gemeenteraad.
De raad eiste met klem een deugdelijk ondernemersplan, een goede financiële onderbouwing, een serieuze bankgarantie en een marktonderzoek voor deze investering van 7,5 miljoen euro.

Inmiddels hebben wij vorige week als raad de geëiste zaken ontvangen.
Het ondernemersplan rammelt aan alle kanten. Er is zo goed als geen harde euro te vinden en alles is gebaseerd op drijfzand met enkel en alleen mitsen en maren en open eindjes.
Daarbij zijn zowat alle toezeggingen boterzacht…, wat ook duidelijk wordt in de second opinion van de LA group.
Het toppunt van amateurisme is de bijgevoegde verklaring van LOTT
Ook in de commissie van aanbeveling zitten mensen die een reputatie hebben hoog te houden zoals o.a. “Wim Festipet Luijendijk”. Ik zal niet verklappen bij welke partij hij hoort.
Maar ook het kleingeld van de onderwijsinstellingen maakt geen indruk, terwijl zelfs ook daar de afspraken boterzacht zijn.

In de gemeente Tilburg is gelukkig nog nooit één ondernemer zo bevoordeeld als Adje. Het is een staaltje van oneerlijke concurrentie en mogelijk zelfs ongeoorloofde indirecte staatssteun door deze belachelijk lage huur. De eerste drie jaar wordt op die belachelijk lage huur ook nog eens 50.000euro in mindering gebracht. Verder maken wij ons ook grote zorgen om het bedrijfsplan, waar het echt om grote bedragen gaat!!
De te nemen risico’s liggen geheel bij de gemeente, de belastingbetalers dus…… en echt helemaal nergens anders!!

De second opinion van de LAgroup is duidelijk.
Ik zal letterlijk enkele conclusies uit het rapport opnoemen

* De financiële basis onder de plannen bevat cruciale onzekerheden
* Wij achten een dergelijk inkomstenniveau moeilijk haalbaar
* Het geraamde kostenniveau is te laag
* Structurele financiële gemeentelijke ondersteuning ligt voor de hand
* Een beperkte factor was het feit dat LAgroep geen toestemming had om te spreken met de partijen waarmee de BV de intentieovereenkomsten heeft gesloten.
* Aangezien dat in de intentieovereenkomsten geen financiële randvoorwaarden zijn opgenomen, zijn de inkomsten uit deze bronnen voor de BV lastig hard te maken
* Het denken over economisch rendement is steeds bepalender bij de ontwikkeling van theater- en entertainmentvoorstellingen, dus ook voor deze partijen gelden normale economische wetten
* Met landelijke omroepen of TV producenten zijn op dit moment nog geen overeenkomsten gesloten.
* Het fors aantal bezoekers is lastig haalbaar
* De getoonde marge is vrij hoog
* Er is nog geen rekening gehouden met de afdracht van de marge aan Theaters Tilburg
* De hoge bezetting van de foyer en het mediacafé is onredelijk
* Met de vele gebruikers en huurders ligt botsing van belangen op de loer maar ook logistieke problemen
* Verhuur van Foyer ten behoeve van evenementen is lastig te realiseren
* Er zijn twee expositieruimtes met een extreem hoge bezetting
* De totale bezetting van de ruimten is alleen al praktisch gezien erg hoog
* Sponsoring van de bierbrouwer hoort bij de horeca-exploitant en dus niet in dit bedrijfsplan
* De eerder genoemde potentiële tegenstellingen van belangen bij het gebruik van het foyer zetten de relatie tussen exploitant en BV op scherp
* Programma- en voorstellingskosten kunnen tegenvallen
* Er dient rekening gehouden te worden met auteursrechten en voorstellingskosten
* Gratis personeel kan meer kosten dan gedacht
* De getoonde formatie is laag bij de hoge bezetting van het gebouw
* Begeleiding van studenten kan door wetgeving de BV dwingen tot meer professioneel personeel
* De wetgeving kan de organisatie dwingen tot een groter formatie
* Kapitaallasten en onderhoud installaties kan een forse post zijn voor de gemeente
* Productiekosten sluiten niet aan op het hoge activiteitenniveau
* Het zijn ondernemers met een beperkte staat van dienst
* Er is een reëel risico op overschrijding van de exploitatiebegroting

In de raadsnotitie van vorige week constateert het College dat ; “De Zingende decoupeerzaag aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan met een degelijk businessplan, gebaseerd op een realistisch financiële exploitatie met harde cijfers” Dat kan niet anders dan een pijnlijke vergissing zijn!!
Het moet u onderhand toch wel duidelijk zijn dat een banaan niet recht te praten valt.
De LST hoopt dan ook dat beide wethouders de kritiek van de second opinion niet inhoudelijk gaan betwisten want dat zou pas echt heel gênant zijn.
Mochten wethouder Bakx en wethouder Janssen met de onderliggende stukken nog steeds van mening zijn dat dit project van 7,5 miljoen euro door zou moeten gaan, dan denk ik dat wij als gemeenteraad onderhand de gemeente Tilburg in bescherming moeten gaan nemen voor deze onverantwoordelijke en onnozele Wethouders. Dan kunnen wij als raad vervolgens niets anders dan dit agendapunt op de eerstvolgende raadsvergadering zetten om maatregelen te kunnen nemen.
Sta er nog maar eens bij stil dat je voor die 7,5 miljoen euro bijvoorbeeld 150 nieuwe ondernemers zou kunnen faciliteren voor maar liefst 50.000 euro per stuk.
Sta er nog maar eens bij stil dat u voor die 7,5 miljoen euro het hele gebied binnen de cityring verder zou kunnen ondersteunen voor kleinschalige startende ondernemers zodat daardoor dan één groot sterk dwaalgebied kan ontstaan met grote aantrekkingskracht van buitenaf.
Sta er ook nog maar eens bij stil dat u voor die 7,5 miljoen euro ook honderden stelletjes aan een starterswoning zou kunnen helpen.
Sta er ook nog maar eens bij stil dat u voor die 7,5 miljoen euro ook honderden verengingen, sportclubs, burgerinitiatieven, vrijwilligers en ga zo maar door had kunnen ondersteunen.
Sta er ook nog maar eens bij stil dat u deze 7,5 miljoen euro misschien wel helemaal niet moet gaan uitgeven maar alvast moet reserveren voor de door uzelf aangekondigde begrotingstekorten.
Zo kan ik uiteraard nog wel even doorgaan maar ga nu eerst de reactie’s van beide wethouders afwachten en hoop dat zij weer met beide benen op de grond zijn beland.
Tot zover mijn eerste termijn voorzitter.

 

Audio  en Video over de val van het College
Rtl Boulevard 14 april 2008
Omroep Brabant 15 april 2008

 


14 april 2008

 


14 april 2008

 


14 april 2008

 

 


15 april 2008

 

 


15 april 2008

klik hier voor een vergroting

 


15 april 2008

 

 


16 april 2008

 


17 april 2008

 


18 april 2008

 

Debat LST over val college
18 april 2008
1e termijn
2e termijn

 


24 april 2008

Klik hier voor een vergroting van het artikel

 


30 april 2008

Klik hier voor een vergroting van het artikel

 

 

Wat er eerder over het Adje-Theater al aan vooraf is gegaan!!

 
14 december 2007

 


10 april 2008

 


10 april 2008

 


10 april 2008

 


10 april 2008

 


21 december 2007Betoog LST raadsvergadering Adje theater 10 december 2007

1e termijn
 2e termijn

1e termijn raadsvergadering Adje Theater 10 december 2007


In de commissievergadering van vorige week heeft de Lijst Smolders dit College al duidelijk laten weten wat zij van deze onverantwoordelijke geldsmijterij vindt.
Tussen die vergadering van vorige week en die van vandaag heeft er wel een heel belangrijk feit plaatsgevonden. Echter, Sinterklaas heeft inmiddels ons land verlaten!!
De Lijst Smolders hoopt dan ook dat tegelijkertijd met dat vertrek het College weer over gaat tot de orde van de dag en de realiteit weer onder ogen is gaan zien en tot inkeer is gekomen.
Zo’n Sinterklaas kan ook best verwarrend werken voor onnozele politici.
De PVDA (Portemonnee Van De Ander) speelt natuurlijk weer eens de hoofdrol in het potverteren bij dit onrealistisch en onbetaalbaar Adje Theater.
Want wie gaat die ruim 7,5 miljoen euro betalen nu Sinterklaas vertrokken is, nee ook zoete lieve Gerittje niet, maar gewoon de Tilburgse belastingbetalers!! Ik vraag me trouwens af waar dit College het lef vandaan haalt om vorige week met zulke belachelijke financiële voorstellen te komen. Dit College bewijst hiermee echt onnozeler te zijn dan Adje zelf.

Waarom investeert u in godsnaam alleen als College? U heeft al jaren zien aankomen door de komst van de megabioscoop op het P. Vreedeplein dat de Midi leeg zou komen te staan.
U praat altijd over verbindingen leggen in de stad. Heeft u al die jaren geen enkele serieuze investeerder kunnen verbinden aan dit idee? Blijkbaar niet, want de ondernemer die u nu aan ons voorstelt, Adje, die neemt u blijkbaar zelf ook niet al te serieus. Immers: u geeft hem al bij voorbaat 50.000 euro per jaar als tegemoetkoming in zijn exploitatiekosten.

Nu een week later ligt er hier een eindvoorstel dat wat knip en plakwerk heeft ondergaan door o.a. het gevoelige woordje Reeshof weg te laten en elders wat kleingeld vandaan te halen.
Na de stevige kritiek vorige week van bijna alle fractie’s over de absurde bedragen met grote risico’s ben ik nu een week later wel benieuwd naar de mening van deze fractie’s en op welke basis zij nu wel zouden kunnen instemmen met dit eindvoorstel.

De heer v.d Tillaart van het CDA moet toch weten dat als iemand binnen zijn bank zulks een financieringsvoorstel ter ondertekening aan zijn baas zou voorleggen hij dan per direct gepromoveerd zou worden tot beheerder van het fietsenhok, het niveau van de PVDA zullen we maar zeggen.
Wat het College met steun van de PVDA en het CDA ons hier voorlegt kan en mag nooit het bestuurlijk niveau zijn van de 6e stad van het land en het is echt erg dat dit College dat zelf niet of nauwelijks doorheeft. Daardoor is het als mens ook best wel een beetje aandoenlijk.

Dit college en met name de PVDA en het CDA zouden zich diep moeten schamen om deze absurde geldverspilling goed te keuren. In de politiek moet je afwegen en weloverwogen keuze’s maken. Hier gaat het echter niet om keuze’s maar om pure waanzin!!

Het is te hopen dat elke PVDA-kiezer en elke CDA-kiezer deze geldverkwisting van ruim 7,5 miljoen euro niet zal vergeten en een paar weken voor de verkiezingen van 2010 zich wederom niet voor de gek laat houden.

Ruim 7,5 miljoen euro gemeenschapsgeld op deze wijze misbruiken, dat zijn bizarre praktijken waar de Lijst Smolders onpasselijk van wordt en ook grote afstand van neemt, zoals wij dat ook al eerder hebben gedaan bij allerlei andere PVDA Hobby’s.

Antwoorden op een betoog zijn hier niet vanzelfsprekend dus zullen wij als aanvulling ook concrete vragen stellen.

1) Als er hier vandaag een meerderheid zou komen, wat de LST zich overigens niet voor kan stellen, wat is dan de datum dat vaststaat dat de verbouwing door de gemeente Tilburg betaalt zal gaan worden.
2) U heeft het steeds over een strategische aankoop van het pand aan de Heuvel, maar de gemeente zou wel 1000 panden kunnen noemen in Tilburg die ze in haar onroerend goed portefeuille zou willen hebben. Bij de aankoop van dit pand aan de Heuvel, ligt daar een visie en een strategie aan ten grondslag zodat u ook bijvoorbeeld de aangrenzende panden aan de Heuvel wilt gaan aankopen om dat bij het Veemarkt kwartier te trekken? Waarom is en was daar dan nog geen WVG op van toepassing?
3) Was niet juist het uitgangspunt v/h college dat podiumkunsten in de Spoorzone zouden komen?
4) Vanwaar deze paniek, haast en grote financiële risico’s terwijl met een beetje visie u allang actie had kunnen ondernemen m.b.t. de herbestemming van de Midi?
5) Bent u zich ervan bewust dat er ook gewoon live uitzendingen verzorgt kunnen worden met een mobiele straalzender of wilt u het Hilversum van het Zuiden gaan worden?


Tot zover mijn 1e termijn voorzitter

 

 


11 december 2007

 


28 december 2007

Klik hier voor de vergroting

 

14 december 2007

 


13 december 2007

 

Betoog LST commisievergadering Adje theater 3 december 2007

1e termijn
2e termijn


1e termijn in de commissie economie van 3 december over het Adje-Theater

 

Dat Adje in Tilburg laagdrempelig theater wil gaan maken is leuk.
Dat dit ruim 7,7 miljoen euro aan gemeenschapsgeld gaat kosten is absurd!
En alsof het al niet gek genoeg is wilt u Adje daarna nog verder in het zadel gaan helpen.
Moeten we dit nu echt serieus nemen of is dit één grote grap?
Wethouder Backx verwoordde het in het Brabants Dagblad treffend met de woorden; "Onnozelheid is aanstekelijk ". Als onnozelheid inderdaad aanstekelijk is dan kan het niet anders als dat Tilburger Adje al jaren zijn inspiratie haalt uit dit College!!

Dat het een grap moet zijn blijkt wel uit het feit dat alleen de gemeente Tilburg ruim 7,7 miljoen investeert in dit project en verder helemaal niemand met een substantieel bedrag.
Je hoeft aan dit voorstel ook geen 5 minuten te rekenen om de conclusie te trekken dat dit een financiële fiasco is en blijft.
En dan te bedenken dat er een gigantische lijst van betrokkenen is met zelfs een heus Comite van aanbeveling! Zolang het met de PVDA gaat, vinden ze het allemaal prima!!
PVDA staat voor:::: Portemonnee Van De Ander
De PVDA strooit jaarlijks al meer dan 20 miljoen euro uit over onze stad aan kunst en cultuur, dus zeg nou niet dat er weinig gebeurd in Tilburg alsjeblieft.

Dan de aankoop v/h pand ; Ligt daar een visie en strategie aan ten grondslag?? Het is natuurlijk al te gemakkelijk om te zeggen dat het past in het Veemarktkwartier. Kunt u nu vandaag aan deze commissie stukken overleggen waaruit blijkt dat u met een bepaalde visie en strategie bepaalde panden gaat aankopen aan de Heuvel, waaronder dit pand?
Gaat u bijvoorbeeld elk pand aan de Heuvel opkopen als dat vrij komt? Of aan de Tivolistraat? Toon me de stukken vandaag!!

Dat het snel zou moeten daar krijg ik helemaal jeuk van!! Bij zulke domme plannen van ruim 7,7 miljoen euro kun je inderdaad ook maar beter overhaast en onnozel te werk gaan.
Bij de procedures wilt u aan van alles gaan afwijken, zoals de aanbestedingsprocedures, de reguliere procedure bij voorstel nieuw beleid, enz.
Bij bepaalde initiatieven zou ik me dat nog kunnen indenken, zeker als ze van essentieel belang zijn voor de stad! Denk dus nog maar eens goed na waar het hier vandaag over gaat!
U als College zou u diep moeten schamen, want het is in en in triest.
Ruim 7,7 miljoen gemeenschapsgeld op deze wijze misbruiken dat zijn bizarre Politieke keuze's waar de Lijst Smolders grote afstand van neemt zoals wij dat ook al eerder hebben gedaan bij bijvoorbeeld het draaiend huis op de Hasseltrotonde en allerlei andere PVDA Hobby's.

 4 december 2007

 

Audio  en Video reactie op toezegging 7,5 miljoen voor Adje
 
Omroep Brabant 11 december 2007
Rtl Boulevard 14 december 2007
Radio 5 correspondent uit Tilburg over Adje theater
Midi verkoopt bioscoopstoelen 29 december 2007

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016