burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties

 

 


23 mei 2008

 

Betoog LST overlast Cityring

 


18 april 2008

 


10 april 2008

 

Reactie Els Aarts op het VNG congres 2006

Commissievergadering 21 juni Initiatiefvoorstel Cityring

Fragmenten debatten cityring
Commissievergadering 21 juni '06 - termijn 1 LST
Commissievergadering 21 juni '06 - termijn 2 LST
Raadsvergadering 26 juni '06 - termijn 1 LST
Raadsvergadering 26 juni '06 - termijn 2 LST


23-06-06  Als je in 2015 het aantal auto’s telt wat op en rondom het Cityringplan van het college rijdt, slaat de schrik je werkelijk om het hart. Deze belasting op 1 vierkante kilometer is enorm!! Dan is het instellen van eenrichtingsverkeer, het overbelasten van de oude wijken, de Heuvel 24 uur per dag opengooien voor verkeer, de Spoorlaan halveren zeker niet de oplossing.

Is het niet van de gekke dat we juist de Spoorlaan die ontworpen is als verkeersslagader, gaan halveren voor autoverkeer en dan vervolgens een Noordlaan aan gaan leggen in de oude wijk Theresia waar ruim 43000 auto’s per etmaal doorheen gaan blazen! ( Schaepmanstraat meest vervuilde straat!) We doen alsof het gebied van de NS al is aangekocht, maar wie garandeert ons dat dat gaat lukken en kan dat dan nog wel voor een normale prijs? De beleidsmakers zouden onderhand anders moeten gaan denken en niet meer zo massaal gaan inbreiden omdat er nou eenmaal ook grenzen zijn aan het volbouwen van de stad, en die grenzen lijken grotendeels voor de binnenstad wel bereikt. Daarom zal er nog eens goed moeten worden nagedacht wat te doen met de Spoorzone, als tenminste de grond kan worden aangekocht?

Wij van Lijst Smolders gaan voor kwaliteit ipv kwantiteit en vinden dat juist hier de menselijke maat eens in de gaten gehouden moet worden. Dus de stad niet meer verder verdichten, Transferiums aan de rand van de stad aanleggen, openbaar vervoer optimaliseren dat zijn enkele maatregelen die wèl werkelijk de leefbaarheid, bereikbaarheid en het milieu verbeteren! Alles volbouwen is het paard achter de wagen spannen! Op dit moment wordt het Pieter Vredeplein ook weer volgepropt met een Megaproject, incl. een grote parkeergarage midden in het centrum, met als gevolg grote verkeersdruk en veel milieubelasting waar je het niet wilt hebben. Ook het fietspad moest er aan geloven in de nieuwe plannen van het Pieter Vredeplein met alle gevolgen van dien. Ons Initiatiefvoorstel laat met berekeningen zien dat er minder auto’s rijden, dus dat er minder milieubelasting is op de plekken waar je het zeker niet wilt hebben, en op tijden dat je het niet wilt, terwijl op en rondom het Cityringplan weinig verbetert maar juist veel verslechtert.

Er is ook bijna geen Tilburger te vinden die 24 uur per dag auto’s over de Heuvel wil. Er is ook bijna geen Tilburger te vinden die de Spoorlaan wil halveren voor autoverkeer met als gevolg kwalijke neveneffecten voor de wijken rondom en langs de Cityring.

Het is dan ook met de huidige plannen van het college onmogelijk om van de Heuvel weer een gezellig plein te maken, maar ook is het onmogelijk om op het Puisplein en de Paleisring op het terras te gaan zitten of om daar te wonen omdat daar geluidsoverlast, uitlaatgassen, fijnstof de overhand gaan krijgen! Ik zeg het nog maar eens keer dat in ons voorstel op de Heuvelring 442% minder verkeer en op de Paleisring 79% minder verkeer per etmaal zal rijden. Juist daarlangs liggen de gezellige pleinen Puisplein, Korte Heuvel en natuurlijk de Heuvel zelf, tel uit je winst!!

Als men het niet meer weet gaat men vaak ingewikkeld doen, zeker in de politiek! Men blijft dan keer op keer de plannen uitstellen en komt er uiteindelijk na jaren en jaren een compromis uit en dat heet dan de Cityring. Deze Cityring ontwikkelt door peperdure bureau ‘s met mensen als Riet Bakker moeten dan een einde maken aan de besluitenloosheid van de politiek. Ook als dat Cityringplan verkeerstechnisch, financieel, economisch en milieutechnisch een ramp blijkt te zijn voor onze stad is dat zelfs dan nog geen aanleiding om te heroverwegen. Men gaat zich dan verschuilen achter rapporten van deze peperdure bureau’s en staat zelden nog open voor andere geluiden. Men wil elk tegengeluid of anders denkende dan verzuipen in dikke boekwerken, rapporten, onduidelijk aanname’s en notitie’s en wordt het een groot technocratisch moeras. Het gezond verstand viert dan zelden nog hoogtij! De Betuwelijn zit ons daarom nog vers in het geheugen.
Wij hebben met cijfers van Goudappel laten zien dat er zoveel onwenselijke effecten en neveneffecten ziin in de plannen van het college, dat de Cityring in deze vorm niet mag doorgaan!!

Hier zijn geen winnaars of verliezers vanavond, ons initiatiefvoorstel is ook niet een alternatief plan, maar gaat grotendeels uit van de bestaande situatie. Wij willen het college laten inzien dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt waar zo goed als geen draagvlak voor is bij de Tilburgers. U heeft als College gezegd plannen van de oppositie serieus te nemen, laat dat dan maar eens zien zou ik zeggen door in te stemmen met dit initiatiefvoorstel, zodat u niet als een struisvogel met de kop in het zand afstevent op een Cityringdrama!!
Als u nog niet overtuigd bent van het weinige draagvlak voor de Cityring onder de bevolking zou u een referendum moeten durven houden, waarbij u dan tegelijkertijd kunt vragen aan de Tilburgers of er ook een draaiend huis op de Hasseltrotonde moet komen??


Raadsvergadering 26 juni Cityring

 

Fragmenten debatten cityring
Commissievergadering 21 juni '06 - termijn 1 LST
Commissievergadering 21 juni '06 - termijn 2 LST
Raadsvergadering 26 juni '06 - termijn 1 LST
Raadsvergadering 26 juni '06 - termijn 2 LST

 

Het debat afgelopen woensdag over het initiatiefvoorstel van de VVD, SP en LST was een beschamende vertoning van de coalitiepartijen. Dit terwijl de indieners van het voorstel juist met cijfers lieten zien dat er ontoelaatbare problemen op en rondom de Cityring op ons afkomen als de Cityring van het college met de huidige plannen Cityring Spoorlaandoorgaat! De inhoudsloze, arrogante en minachtende bijdrage aan het debat van de coalitiepartijen is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Tilburgse politiek! De coalitiepartijen waren inhoudelijk niet in staat om met argumenten het oppositievoorstel te bekritiseren en zijn daardoor op de man gaan spelen.
Op het einde van het debat moesten de Cityring bepleiters als een boer met kiespijn wel toegeven dat men ook wel geschrokken was van de ontoelaatbare neveneffecten van de Cityring. Laat dat nu de zorgen zijn van de LST, VVD en de SP en juist de reden zijn dat wij met dit initiatiefvoorstel zijn gekomen en al zeker niet om media-aandacht of politieke spelletjes. Maar ja hoe de waard is vertrouwd hij zijn gasten! Wij willen niets meer en niets minder dan oplossingen zien voordat de rampen zich gaan voltrekken op en rondom de Cityring en in de wijken van Oud-Noord voordat de schop de grond ingaat. Daar zullen wij dan ook een motie voor indienen.

Deze problemen zijn zo gigantisch groot dat ze alleen door te gaan praten met de burgers niet op te lossen zijn! Je kunt nu eenmaal een banaan niet recht praten. Sinds ik in de raad zit is het een aaneenschakeling van politiek gedraai en gekonkel en als men de komende jaren zo verder gaat zal de kloof tussen burgers en politiek alleen maar groter worden. Vergeet niet dat er door de ongeloofwaardigheid van de politiek zelf al 80.000 Tilburgers niet meer gaan stemmen en die moeten ook allemaal over die onzalige cityring gaan rijden als u met deze struisvogelpolitiek doorgaat.

Er werden weer vele belofte’s gedaan in het ABC en 1 daarvan was dat de plannen van de oppositie serieus genomen zouden worden. Om dat laatste zitten we nu hier, de belofte dat er serieus zou worden omgegaan met voorstellen van de LST, VVD en SP!!
Nou dat hebben we gezien toen Mevr. de Weyer namens de PVDA beweerde dat de LST,SP en VVD dit initiatiefvoorstel zouden hebben ingediend om publicitair te willen scoren en was het volgens haar onmogelijk dat deze drie partijen überhaupt met elkaar zouden kunnen samenwerken, wat een arrogantie en wat een inhoud. Beste Mevr. de Weyer ik zag dat koken een hobby van u was en de verleiding is dan ook heel groot om de legendarisch uitspraak van Pim Fortuyn tegen Wouke van Scherenburg hier te herhalen, ik zal die uitspraak hier niet herhalen, voordat ik weer een gele kaart aan mijn broek heb hangen!!

Het CDA kwam inhoudelijk ook al niet veel verder alsof een geavanceerde Tom Tom geen wijs zou kunnen uit ons voorstel, terwijl ook voor de Tom Tom er niets wijzigt in ons voorstel. Ook vond het CDA dat je moet besturen samen met deskundigen zoals nu met Riet Bakker. Aan diezelfde duurbetaalde Riet Bakker klampt het CDA zich nu wanhopig vast, samen met de PVDA. Dan ontkom ik er toch niet aan om u er nogmaals op te wijzen dat in het verleden een heel leger van dit soort duurbetaalde deskundigen in gezamenlijk verband met incompetente politici verantwoordelijk zijn voor de ene na de andere onomkeerbare ramp, waar de burgers telkens weer het kind van de rekening zijn geworden. (de Betuwelijn, de Euro, Nieuwe Ziekenkostenverzekering, chaos in het onderwijs, chaos in de zorg en ga zo maar door). Deze burgers zijn dit wanbeleid meer dan spuugzat en pikken dit niet meer. Daarom zal de kloof tussen de burgers en de Tilburgse politiek alleen maar groter worden als men op deze minachtende en arrogante wijze omgaat met de LST, VVD en de SP.

Spoorzone en CityringAls u zo zeker bent van uw Cityring en zegt hiervoor een meerderheid te hebben onder de burgers, herstel dan het vertrouwen met de burgers en schrijf een referendum uit!!
Er is in het verleden veel opgeofferd om de Spoorlaan geschikt te maken voor druk autoverkeer, maar bij de aanleg van de Cityring gaat het college juist deze Spoorlaan verkeersluw maken om vervolgens dit verkeer door de oude wijk Theresia te laten blazen en wel met 43000 auto’s per dag!! Hiermee zal geheel Oud-Noord ontwricht worden met deze Cityring. Vervolgens gaat de Heuvel 24 uur per dag open als drukke verkeersslagader en dat heeft ontoelaatbare effecten op de leefbaarheid en het milieu in het centrum, omdat uitlaatgassen, geluidsoverlast en fijnstof het centrum van Tilburg gaan verzieken op plaatsen waar je dat zeker niet wil hebben zoals op de Korte Heuvel, Heuvelplein, Puisplein, Paleisring, en gaat u zo maar door!! Het is belachelijk dat de Spoorlaan dus verkeersluw gemaakt wordt en tegelijkertijd Theresia en geheel Oud-Noord verkeersdruk wordt gemaakt en er vervolgens dwars over de Heuvel een verkeersslagader aangelegd gaat worden. Dat zijn dan de zegeningen van de Cityring waar je auto’s laat rijden waar je ze helemaal niet wilt hebben en vervolgens de Spoorlaan die daar voor ontworpen is verkeersluw gaat maken. Als de plannen van het college met hun struisvogelpolitiek toch doorgaan, kunt je het beste gasmaskers gaan uitdelen op de Heuvel en Korte-Heuvel, Puisplein, Paleisring, Veestraat, Puisstraat, Nieuwstraat, Ceciliastraat, Wilgenstraat, in de gehele wijk Theresia en grote delen van Oud Noord en gaat u zo maar door!! Ik heb al eerder gezegd dat aan het inbreiden ook grenzen zijn en die zijn voor de binnenstad grotendeels bereikt. Als kind weet je al dat je een ballon ook niet te ver kan opblazen, want dan klapt hij ook, zoals ook een spons niet eindeloos water kan opnemen!

Na 23 jaar soebatten heb je als politiek toch al bewezen besluiteloos te zijn, dus ga nou voor het oog van het kerkvolk (CDA) niet mooi weer spelen alsof jullie nu wel daadkrachtig en geloofwaardig zouden zijn door nu de rug recht te houden!

Ik heb een gevoel van machteloosheid bij het debat over de Cityring zoals ik dat al eerder had bij het debat over het onterecht uitkeren van wachtgeld aan ex-raadsleden en ik zal het als volgt omschrijven.
Ik heb toen in het debat en nu hier vandaag weer gezegd dat 2+2 vier is en de coalitiepartijen beweren vervolgens dat 2+2 vijf zou zijn. Daar moet je dan in de politiek over gaan stemmen. Omdat de coalitie een meerderheid heeft in de raad wordt dan gewoon bepaald dat 2+2 vijf is geworden. Ik ben benieuwd of ik vandaag weer een gele kaart krijg omdat ik beweerd heb dat 2+2 vier is? (Dat is nou politiek voorzitter waar de PVDA en het CDA in uitblinken!!)

 

Fragmenten debatten cityring
Commissievergadering 21 juni '06 - termijn 1 LST
Commissievergadering 21 juni '06 - termijn 2 LST
Beluister hele debat - 21 juni '06 termijn 1 | termijn 2
Raadsvergadering 26 juni '06 - termijn 1 LST
Raadsvergadering 26 juni '06 - termijn 2 LST
Beluister hele debat - 26 juni '06 termijn 1+2


4 april 2012

 

ZOVEEL JAREN LATER..... eind 2013

 


23 november 2013

 

officiële vragen aan het college

 

Motie

Cityring en meer 30 km zones

 


5 oktober 2016

 

 

Officiële vragen art. 47 aan het college

Duurt te lang dat op de Cityring gekozen word voor veiligheid

 


2 mei 2017

Klik hier voor een vergoting

 


15 juni 2017

Klik hier voor een vergoting


10 juni 2017

 


10 juni 2017

 


26 september 2017

Klik hier voor een vergoting

 


4 oktober 2017

 


25 oktober 2017


3 november 2017

 


3 november 2017

 


22 november 2017

Klik hier voor een vergoting

 


2 december 2017

 


11 september 2018

Klik hier voor een vergoting

 

 


13 september 2018

 

Motie

Cityring

 


16 maart 2019

 


Cityringproef Midgetgolfbaan

 


2 april 2019

 

 

In plaats van een Midgetgolfbaan van meer dan 160.000 euro,
zou de LST gewoon de rijbanen afzetten met de bekende paaltjes.
Scheelt minstens 155.000 euro aan belastinggeld van de Tilburgers!!!!

 

 

officiële vragen aan het college

 

 

  

 

 


2 oktober 2021

Klik hier voor een vergoting

 


28 januari 2022

Klik hier voor een vergoting

 

 

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2022