15 juni 2017

Klik hier voor een vergoting

 

 


10 juni 2017

 

Officiële vragen art. 47 aan het college

Duurt te lang dat op de Cityring gekozen word voor veiligheid

 

 

 

Motie

Cityring en meer 30 km zones

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURGLogo LST
Motie


Cityring en meer 30 km zones


De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 11 en 14 juli 2016 voor de behandeling van de perspectiefnota 2017.

Constaterende dat;
• Het voor veel Tilburgers een doorn in het oog is dat snelheidsduivels allerlei straten in Tilburg onveilig maken en niet worden aangepakt.
• De politie wel tijd heeft om op een relatief veilige Ringbaan vaak te controleren maar deze controles niet doet op verkeersonveilige straten in geheel Tilburg.

Overwegende dat;
• De LST na de onderstaande opdrachten nog een extra wens heeft namelijk; dat de wethouder gaat onderzoeken of er in de nacht op de cityring één rijbaan afgesloten kan worden zodat op de andere rijbaan dan wellicht een 30 km zone kan gelden.Veiligheid belangrijker is dan snelheid en daarom het college opdraagt;

- Het stoplicht bij de Kattenrug te verplaatsen naar de kruising Bisschop Zwijsenstraat en dan de zebra-oversteek aan de Kattenrug te voorzien van een stopbord voor het gemotoriseerd verkeer op de Cityring.
- Met voorstellen te komen om de oversteekbaarheid op diverse andere plekken op de Cityring te verbeteren.
- Te onderzoeken of er in straten zoals de Korvelseweg, Besterdring, Veldhovenring, Koestraat, Hasseltstraat, Goirkestraat en meer van dergelijke straten een 30 km zone ingevoerd kan worden.
En gaat over tot de orde van de dag.

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg.


23 november 2013

 

WAT ER ALLEMAAL AAN VOORAF GING

 

 


19 september 2006

 


9 September 2006

 


20 September 2006

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2017