Audio en video over bustarieven
PvdA spotje over GRATIS busvervoer

 


21 januari 2009

 

Audio en video over bustarieven
Brabant10 nieuws - LST over nieuwe bustarieven - 22 januari 2009

 

officiële vragen aan het college

Artikel 47 Vragen over goedkoop busvervoer

Aan het College van B&W
Postbus 90155
5000 LA Tilburg

Tilburg, 19 januari 2009

Geacht College,

Er lopen op dit moment twee proeven met goedkoop openbaar vervoer in de provincie. De proef met het 0,30 cent tarief voor 65plus en 12min liep al een tijdje en sinds 1 januari 2009 is de proef gestart met het 0,60 cent tarief voor alle andere reizigers.
In een in het kleinst mogelijke lettertype uitgevoerde dubbelzijdige drieklapsfolder met daarbij ook nog een inlegvel geeft de provincie tekst en uitleg over hoe er vanaf 1 januari goedkoop kan worden gereisd. De uitzonderingen en de specifieke regels zijn in één woord verbluffend te noemen. Het doel van de proef is om meer reizigers, nieuwe reizigers, gebruik te laten maken van het openbaar vervoer zodat de auto vaker thuis kan blijven. De moed zakt die eventuele nieuwe busreiziger in de schoenen als je met dit soort informatie verleid moet worden gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Ernstiger nog dan de communicatievorm zien wij in het tekortschieten van het kaartsysteem zelf. De hoeveelheid kaarten is weliswaar teruggebracht naar 6 kaartsoorten hetgeen voor de chauffeurs absoluut prettiger en overzichtelijker is dan de grote hoeveelheid kaartjes van voorheen, maar het is voor de onregelmatige reiziger beslist géén vooruitgang te noemen. Want die reiziger wordt geconfronteerd met het feit dat hij alleen voor € 0,60 kan reizen niet nadat in de voorverkoop een strippenkaart van 45 strippen à raison van € 13,50 is aangeschaft. Een dergelijk bedrag te moeten uitgeven om de bus een keer of misschien enkele keren uit te proberen is in onze ogen beslist niet wenselijk en is een veel te hoge drempel om reizigers op een vanzelfsprekende manier gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. De reiziger die vanaf 1 januari 2009 incidenteel gebruik wil maken van de bus kan niet anders dan bij de chauffeur een dagkaart kopen van € 3,--. En dat is een veelvoud van de 0,30 tarief waar de provincie mee koketteert. De reiziger met de 45rittenkaart ziet zich geconfronteerd met daluren waarin hij voor € 0,60 mag reizen en piekuren (alle tijden tot 09.00 uur) waarin € 0,90 moet worden betaald. Of werkenden door een dergelijke differentiatie in tarieven nou werkelijk verleid zullen worden het openbaar vervoer te verkiezen boven de auto valt nog te bezien (en dat zouden we t.z.t. graag in kaart gebracht zien). Wel is ons aan de hand van de door een aantal raadsleden ontvangen klachten duidelijk geworden dat dit systeem waarbij een prijsverschil van 50% voor een en dezelfde rit gehanteerd wordt door de reiziger (nog) absoluut niet begrepen wordt.

Wij geloven niet dat het systeem zoals nu door de provincie wordt gehanteerd de slagingskans van de proef ten goede komt. Weliswaar gaan de tarieven omlaag voor degenen die voorheen al regulier met het OV reisden, maar voor de beoogde nieuwe reiziger die we graag de auto zouden zien verruilen voor het OV is het moeten aanschaffen van een 45strippenkaart voor € 13,50 nou niet direct een lokkertje te noemen.

Wij vragen u dan ook als raad om op kortst mogelijke termijn met de provincie in overleg te treden om de door ons geschetste problematiek rond de tarieven van het openbaar vervoer te bespreken. Het doel daarbij zal moeten zijn ook de incidentele reiziger z.s.m. voor een laag tarief te laten reizen met het openbaar vervoer.

Namens de PvdA,
Tine van de Weyer
Namens de SP,
Co Kastelijn
Namens de VVD,
Roel Lauwerier
Namens GroenLinks,
Paulus Oerlemans
Namens het CDA,
Sjef Robben
Namens de LST,
Hans Smolders
Namens de TVP,
Loes Dielissen
Namens D66,
Ruud van Esch
Namens Algemeen Belang,
Marcel van den Hoven

Namens de VSP,
Nell Schoenmakers

   


 


4 juni 2009

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016