TV 13 Hans Smolders in Afzender gemeente Tilburg

Reactie Hans Smolders bij TV & CO

 


20 december 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


20 december 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 Lijst Smolders blijft weg uit gemeenteraad Tilburg

20 december 2007,

TILBURG - De Lijst Smolders Tilburg (LST) laat per direct zijn vijf zetels in de gemeenteraad van Tilburg tot mei onbezet. Dat kondigde fractievoorzitter Hans Smolders donderdag aan.

De LST vindt dat de coalitiepartijen machtspolitiek bedrijven en niet openstaan voor redelijke argumenten van de oppositie. Smolders beticht het stadsbestuur - gesteund door PvdA, CDA en GroenLinks - van onverantwoordelijke geldsmijterij, onnozel wanbeleid en overhaaste besluiten. 'Het optreden van deze coalitie doet totaal geen recht aan de verkiezingsuitslag van 2006', meent Smolders.

De komende maanden zal de LST de raadsvergaderingen volgen via internet en vragen blijven stellen aan het college. 'Op basis daarvan zullen wij ons besluit heroverwegen en uiterlijk begin mei bekend maken hoe de LST verder gaat.'

Als voorbeelden van wanbeleid somt Smolders een aantal recente zaken op. De opvang van verslaafde prostituees in de wijk Fatima, de rechtszaak over het klokgelui van een kerk in de stad en het toekomstige theater voor Arijan van Bavel, beter bekend als Adje van Nispen uit de tv-show van Paul de Leeuw. De LST vindt het een aanfluiting dat Tilburg in deze acteur het uithangbord van de stad ziet. De gemeentelijke investering van 7,5 miljoen euro in het theater zou bovendien financieel niet onderbouwd zijn.

Enkele maanden geleden stapte Smolders uit protest ook al uit het vertrouwelijke overleg van de gemeente. Wegens het lekken van geheime informatie uit dat overleg deed het gemeentebestuur aangifte tegen hem. De rechter veroordeelde het raadslid tot een boete.

 

 


Open brief / Persbericht 19 december 2007

Lijst Smolders is onnozel wanbeleid zat en boycot schijndemocratie!!

De vreselijke machtspolitiek van de afgelopen 2 jaar in Tilburg, waaraan met name de PVDA en het CDA zich schuldig maken, leidt in de praktijk veelal tot onverantwoordelijke geldsmijterij, onnozel wanbeleid en overhaaste ad hoc besluiten.
Deze machtspolitiek doet ook totaal geen recht aan de verkiezingsuitslag van 2006.
Tegen beter weten in vraagt de Tilburgse politiek zich nog steeds af waarom 80.000 Tilburgers vervreemd zijn van deze machtspolitiek en nooit meer zijn gaan stemmen.

Eerder zijn de Lijst Smolders, VVD en SP om zeer goede redenen al opgestapt uit het vertrouwelijk overleg in het presidium (de commissie stiekem).
Voor de Lijst Smolders is nu na 2 jaar de maat helemaal vol.
De LST heeft heden besloten om niet meer naar de nutteloze en onzinnige raads- en commissievergaderingen te gaan waar de meerderheid van de coalitiezetels blijkbaar zwaarder telt dan het belang van de stad. Vaak worden nu in deze vergaderingen beslissingen genomen puur op basis van macht en niet op inhoud, argumenten en feiten. Door deze machtspolitiek wordt steeds maar weer besloten dat 1+1 ook gewoon drie kan zijn op basis van die meerderheid. Het is ook vaak meten met 2 maten zoals onlangs weer pijnlijk duidelijk werd bij het verschil in steun ( 9 miljoen euro) tussen het Adje theater en het La-Vida theater.
De komende maanden zullen wij dan ook gaan bekijken hoe dit stadsbestuur omgaat met de lopende kwesties die op dit moment spelen en waarvan de besluiten nog kunnen worden teruggedraaid. Op basis daarvan zullen wij ons besluit heroverwegen en uiterlijk begin mei bekend maken hoe de Lijst Smolders verder zal gaan.

De kwestie’s die er nu spelen zijn;
1) De prachtwijk Fatima waar mogelijk verslaafde zieke vrouwen, pal naast een basisschool worden geplaatst. Daarbij moeten deze arme vrouwen ook nog steeds gewoon hun lichaam blijven verkopen om aan die rommel te komen. De bewonersgroep en de naastgelegen basisschool (waar wethouder Moorman nu eindelijk wel mee in overleg is) vinden dit onverantwoord en ongewenst en dit project op deze plek nooit mag doorgaan.

2) Het Adje-theater dat het stadsbestuur ziet als een kans die nu zomaar voorbij komt en snel met twee handen moet aangrijpen. Tot overmaat van ramp ziet het stadsbestuur Adje ook nog als een ideaal uithangbord voor Tilburg. Veel onnozeler kan het niet!! Kosten € 8 miljoen belastinggeld van de Tilburgers!
Er is een waardeloze financiële onderbouwing en geen deugdelijk ondernemersplan. Ook zijn er door derden geen bankgaranties afgegeven, evenmin door ondernemer Adje zelf.
Ondanks dit alles gaat de onnozele gemeente Tilburg toch als enige ruim 7,5 miljoen euro onverantwoord uitgeven. Daarbovenop krijgt Adje ook nog eens jaarlijks 50.000 euro om nog verder in het zadel geholpen te worden! PvdA, CDA en Groen Links lopen ook hier weer blind achter het College aan en hebben de rol van de Raad al uitgeschakeld met een carte blanche. Daardoor komt er binnen enkele maanden nog één beslismoment voor het College en we zullen zien of het Adje-theater dan toch gewoon door gaat!!

3) De kerst- sfeerverlichting waar na 10 jaar soebatten totaal verkeerd wordt aanbesteed door dit College met ‘n ad hoc besluit wat maar liefst 215.000 euro kost. Die10 jaar soebatten heeft een heuse reclamebelasting opgeleverd. Hoe gaat dit gemeentebestuur na deze wanprestatie om met die gigantisch bureaucratische reclamebelasting? Gaat men de winkeliers in de binnenstad tegemoetkomen door de actie stofkam door die hele reclamebelasting te halen en deze dus gewoon afschaffen?

4)
Het respectloos omgaan met een grote groep ouderen die dit land heeft opgebouwd door structureel hun katholieke geloof te willen ondermijnen als stadsbestuur. Het CDA staat erbij en kijkt ernaar zoals zo vaak, maar doet helemaal niets. Deze keer wil zelfs het college zich niet neerleggen bij een uitspraak van de rechter die besloten heeft dat de pastoor zijn klokken mag luiden! Eerst mocht de raad er niet over beslissen van het College en nu dit stadsbestuur te laf is om zelf een besluit te nemen zou de Raad het moeten gaan opknappen.
De Lijst Smolders zal ook deze soap aandachtig volgen!!

De Lijst Smolders zal al die vrij gekomen uren (van vergaderen om te vergaderen) op effectieve wijze gaan inzetten en nog meer direct de burger en de stad gaan opzoeken. Het accent ligt dus niet meer op deelname aan al die nutteloze vergaderingen waar raadsleden zich laten misbruiken voor 1700 euro per maand om de schijndemocratie overeind te houden.
De overige raadsleden zijn het natuurlijk op dit punt oneens met de LST omdat ze anders toegeven overbodig te zijn.
De Lijst Smolders zit daar niet voor een baantje of om lekker belangrijk te doen en vindt daarom de afgelopen 2 jaar dan ook niets meer dan een schandalige schijnvertoning.
De Lijst Smolders bestaat uit bezorgde Tilburgers die het belang van de burgers, de stad en onze dorpen centraal stellen en machtspolitiek funest vinden. Wij zijn uiteindelijk opgericht om deze politieke waanzin, het uitmelken van de burgers en de verspilling van belastinggeld een halt toe te roepen. Na het twee jaar van dichtbij te hebben mogen aanschouwen moeten wij constateren dat de bestaande PvdA-CDA-GL politiek op stalinistische wijze steeds haar macht misbruikt, waarbij beslissingen niet worden genomen op basis van inhoud en feiten, maar puur op basis van macht en vriendjespolitiek.

Hier nog enkele v/d vele voorbeelden die we met grote verbazing voorbij hebben zien komen;

- Kunst parkeerkelder P.Vredeplein 600.000 euro, door LST en media aandacht voorkomen!
- Belachelijk Draaiend Huis Hasseltrotonde 400.000 euro.
- Nietszeggende milieuzone zonder enig voordeel voor het milieu. Roetfilter kan ook bij APK?
- Frauduleus handelen bij Wachtgeld, Smolders ’n strafblad, gelukkig wel kunnen afstoppen.
- Dichtslippende infrastructuur en ‘n Cityring met 30% minder wegen voor autoverkeer.
- 2 miljoen sponsorgeld van Audax voor het Textielmuseum op onnozele en amateuristische wijze misgelopen.
- 100 jarige hondenvereniging KVT is werken al 5 jaar onmogelijk gemaakt en zijn wanhopig.
- Machtsmisbruik bij Vertrouwelijk overleg door Politie en OM en Burgemeester.
- Enorme geldverkwisting met de PVDA, waardoor begrotingstekorten zich aandienen.
- Reïntegratie fiasco, wethouder kan het effect niet achterhalen van bestede 8 miljoen euro.
- Golfbaan Prise d’eau, verkocht voor 1 euro aan groep van ongeveer 100 bekende relatie’s.
- Subsidieterreur waarbij succes verzekerd is met de volgende trefwoorden; allochtoon, integratie, kunst/cultuur, duurzaam, milieu, CO2, asielzoeker, fijnstof, discriminatie enz.

Er zijn een hoop zaken waarbij de Lijst Smolders buiten de raadszaal wel succes heeft gehad, maar dat komt hoofdzakelijk omdat de pers in Tilburg zijn werk goed heeft gedaan en onze terechte noodkreten soms wel heeft opgepikt!! Wij moeten daarom jammer genoeg concluderen dat we met 5 zetels in al die vergaderingen de afgelopen 2 jaar zijn tegengewerkt op basis van louter macht. Ook de burgers moeten maar eens een keer exact weten wat zich afspeelt in die door en door zieke politiek en als ze echt verandering willen moeten ze zich een paar weken voor de volgende verkiezingen weer niet voor de gek laten houden door loze belofte’s. De 80.000 Tilburgers die terecht nooit meer zijn gaan stemmen en hun stembiljet gelijk in de prullenbak gooien, zullen nu ook weer mee moeten gaan doen en alleen dan zal er in Tilburg wat gaan veranderen. Dit is een ongebruikelijke stap, maar als je gewoon je gezond verstand gebruikt en maand in maand uit moet waarnemen dat 1+1 geen 2 meer is op basis van ‘n meerderheid en niet op basis van inhoud, argumenten en feiten, dan kun je niet anders dan deze beslissing nemen.

 

Reactie Hans Smolders bij TV & CO
Reactie Hans Smolders bij Omroep Brabant Nieuws Radio
Reactie Hans Smolders bij Omroep Brabant Radio
Reactie Hans Smolders bij Omroep Brabant Nieuws Televisie
Fragment kersttoespraak 2007 koningin beatrix
Omroep Brabant - Vreeman tekent tijdens lange vergaderingen
Tijdens belangrijke raadsvergadering zijn PvdA raadsleden de stad in!

 

20 december 2007

 

 

20 december 2007

 


Raadszetels gemeente Tilburg leeg uit protest
24 DEC 2007

De Lijst Smolders Tilburg (LST) laat per direct zijn 5 zetels in de gemeenteraad van Tilburg tot mei onbezet. Dat kondigde fractievoorzitter Hans Smolders (foto) donderdag aan. De LST vindt dat de coalitiepartijen machtspolitiek bedrijven en niet openstaan voor redelijke argumenten en feiten van de oppositie.

Smolders beticht het gemeentebestuur - gesteund door PvdA, CDA en GroenLinks - van onverantwoordelijke geldsmijterij, onnozel wanbeleid en overhaaste besluiten. 'Het optreden van deze coalitie doet totaal geen recht aan de verkiezingsuitslag van 2006', meent Smolders.

Heroverwegen
De komende maanden zal de LST de raadsvergaderingen volgen via internet en vragen blijven stellen aan het college. 'Op basis daarvan zullen wij ons besluit heroverwegen en uiterlijk begin mei bekend maken hoe de LST verder gaat.'

Wanbeleid
Als voorbeelden van wanbeleid somt Smolders een aantal recente zaken op.
• De opvang van verslaafde prostituees in de wijk Fatima.
• De rechtszaak over het klokgelui van een kerk in de gemeente.
• Het toekomstige theater voor Arijan van Bavel, beter bekend als Adje van Nispen uit de tv-show van Paul de Leeuw.

Aanfluiting
De LST vindt het een aanfluiting dat Tilburg in deze acteur het uithangbord van de gemeente ziet. De gemeentelijke investering van € 7,5 miljoen in het theater zou bovendien financieel niet onderbouwd zijn.

Aangifte
Enkele maanden geleden stapte Smolders uit protest ook al uit het vertrouwelijke overleg van de gemeente. Wegens het lekken van geheime informatie uit dat overleg deed het gemeentebestuur aangifte tegen hem. De rechter veroordeelde het raadslid tot een boete.

 

 

TV & Co nieuws - Einde boycot Lijst Smolders

 

Teletekst 20 januari 2008

 


19 januari 2008

 

 


 

binnenland

LST heft boycot gemeenteraad Tilburg op  

TILBURG - De Lijst Smolders Tilburg (LST) heeft de boycot in de gemeenteraad van Tilburg opgeheven. Dat heeft fractievoorzitter Hans Smolders zaterdag laten weten. Sinds december liet de LST zijn vijf zetels in de raad onbezet.

De LST heeft tot opheffing van de boycot besloten omdat er een aantal zaken zijn rechtgezet, zegt Smolders. Zo is het VVD-raadslid Verstraeten uit de raad gestapt omdat hij niet verantwoordelijk wilde zijn voor het financieel beleid van de gemeente. Bovendien heeft het CDA laten weten zijn eigen koers te varen en niet achter de PvdA aan te lopen, aldus Smolders. Niet alleen de LST, maar intussen zijn ook andere oppositieparijen uit het vertrouwelijk overleg van de gemeente gestapt omdat er steeds uit werd 'gelekt'.

De LST vond dat de coalitiepartijen (CDA, PvdA en GroenLinks) machtspolitiek bedreven en niet openstonden voor redelijke argumenten en feiten van de oppositie. Ook betichtte hij het stadsbestuur van onverantwoorde geldsmijterij, onnozel wanbeleid en overhaaste besluiten.

 

 


19 januari 2008


 


 

Smolders beëindigt boycot Tilburgse raad

zaterdag 19 januari 2008

(Novum) - De vijf leden van Lijst Smolders Tilburg (LST) nemen weer plaats op de zetels in de Tilburgse gemeenteraad. LST boycotte de raad een maand. Naar eigen zeggen deed de partij van fractievoorzitter Hans Smolders dat om Tilburgers na te laten denken over het wanbeleid in de Tilburgse politiek.

Volgens de oud-chauffeur van Pim Fortuyn heeft de boycot het gewenste effect gehad. Smolders zegt dat het CDA nu een eigen koers vaart en niet meer achter de PvdA aanloopt. Ook is een VVD-raadslid opgestapt omdat hij niet verantwoordelijk wilde zijn voor het financiële beleid. Over de financiën in Tilburg botste de LST al vaker met de gemeenteraad.

 

 

Korte LST-boycot eindigt en was zeer effectief

De boycot was mede bedoeld als een signaal om de burgers ook tussentijds na te laten denken over de onverantwoorde geldverspilling en het wanbeleid in de Tilburgse politiek. Wij hopen dan ook dat veel Tilburgers voor de zoveelste keer niet op basis van loze beloftes en leugens net voor de verkiezingen van 2010, weer verkeerde keuzes gaan maken.
De boycot was uiteraard ook een signaal aan de Tilburgse politiek om daadwerkelijk aan de vele excessen van geldverspilling en wanbeleid een halt toe te roepen!
Op basis van argumenten en inhoud zijn met Fractieleider Hans Smolders in de raadzaalname de PvdA en Groen Links niet te overtuigen, zelfs als je aantoont dat 1+1 gewoon 2 is. Door deze boycot belooft het CDA gelukkig nu eindelijk beterschap en is het Ja Knikken beu!! Dus het signaal van de LST in de vorm van een boycot heeft zeker gewerkt, net zoals al het andere monnikenwerk dat de Lijst Smolders heeft verricht waarbij toch veel bereikt is en schoorvoetend de andere partijen volgen.
Sinds de Lijst Smolders de Tilburgers vertegenwoordigt in de Raad, is er veel boven water gekomen en zijn de belastingbetalers daarvan eindelijk eens eerlijk op de hoogte gebracht.
Dit gebeurde voorheen zelden maar door de LST kunnen de belastingbetalers van Tilburg nu ook een betere en eerlijke afweging maken in 2010, bij hun keuze in het stemhokje.
Ook is het van belang dat de helft van de Tilburgers niet meer hun stembiljet weggooien, wat overigens wel te begrijpen was, maar zij moeten nu toch echt daadwerkelijk mee gaan stemmen.

Het zegt veel over de Tilburgse politiek dat al vanaf de eerste dag dat de Lijst Smolders de Tilburgse bevolking vertegenwoordigt er in het stadhuis grote paniek heerst. Een aantal partijen die Smolders toen pas persoonlijk leerden kennen, hadden al snel door dat er heel goed is samen te werken met de Lijst Smolders en hebben dat ook gedaan. Het begon met het onterecht uitkeren van wachtgeld, machtsmisbruik in de commissie stiekem, kunst onder in een parkeergarage voor 6000.000euro, etc. waarbij achteraf steeds bleek dat de LST redelijk was geweest en het bij het rechte eind had. Door de boycot is ook duidelijk geworden dat de PvdA steeds verder verstrikt raakt in haar eigen leugens en onkunde en uit machteloosheid en wanhoop nu grijpt naar een in het verleden effectief gebleken methode door zelfs de werkwijze van Smolders te vergelijken met de film die Wilders nu aan het maken is. Deze demoniserende leugen en nog veel meer vuilspuiterij werden onlangs in een openbare nieuwjaarstoespraak uitgesproken, waar Smolders tot tweemaal toe voor was uitgenodigd.
Nu 2 jaar later werken de meeste partijen goed samen met de Lijst Smolders en proberen wij uit alle macht de excessen van het wanbeleid en de geldverspilling een halt toe te roepen!!
Het ware gezicht van de PvdA is ontmaskerd en al hun leugens, loze beloftes en zwartmakerij, daar zullen vele Tilburgers in 2010 hopelijk niet weer in gaan trappen. Tilburg moet weer fatsoenlijk, eerlijk en vakkundig bestuurd gaan worden en dat blijkt onmogelijk te zijn met de PvdA die ook nog eens meer dan twee keer zo groot zijn dan gemiddeld alle andere partijen. Het is te hopen dat het CDA haar woord houdt bij het Adje-theater en de huisvesting van verslaafde hoertjes pal naast de basisschool. Ze waren immers het Ja knikken naar de PvdA beu, wat toch weer een beetje hoop geeft voor de toekomst van onze stad en haar twee dorpen.

Beroepsleugenaars
Dan even de inhoud van de PvdA. Hun fractieleider verdedigt het Adje-theater door op tv te zeggen dat Adje zich zorgen maakt om Tilburg en Tilburg op de kaart wil gaan zetten en besluit vervolgens op basis van een simpel idee binnen 1 week 7,5 miljoen aan hem te willen gaan besteden zonder bankgarantie's, zonder een ondernemingsplan; een idee waarbij Adje zichzelf alvast een salaris van 100.000euro heeft toebedacht, daarbovenop geven ze Adje elk jaar ook nog eens 50.000euro om hem nog verder op het paard te helpen. Verder zetten ze een draaiend huis neer, ze huisvesten drugsverslaafde hoeren pal naast een basisschool en kinderopvang, schaffen belachelijke sfeerverlichting aan voor 220.000euro, verkopen een prachtige golfbaan voor 1 euro aan vrienden, hebben jarenlang toegestaan dat er onterecht wachtgeld werd uitgekeerd, de stempel vertrouwelijkheid hebben ze vaak misbruikt in de commissie stiekem, het Presidium. Dit alles en nog veel meer wordt door met name de PvdA over ons uitgestrooid en uiteraard betaald door de burgers betaald. Maar vervolgens gaat de PvdA lopen roepen dat anderen geen inhoud hebben!! Dat is de wereld op zijn kop en een ingestudeerde leugen als one liner die niet echt meer werkt omdat de mensen al vanaf 2002 meer aan het nadenken zijn. Daarnaast neemt de PvdA op stalinistische wijze het de VVD en de SP kwalijk dat zij wel goed samenwerken met de LST. Nu zullen ze ondertussen ook wel boos zijn op het CDA die onlangs hebben beloofd zich niet meer te laten misbruiken door de PvdA en sinds kort ook zijn gaan samenwerken met de LST zoals vele andere partijen in Tilburg al deden.
Als wanhoopsdaad wil de PvdA nu Smolders beschadigen met vergelijkingen zoals dat in 2002 ook bij Fortuyn is gebeurd en dat nog wel tijdens een nieuwjaarsreceptie, dat is echt bizar. Door dit gedrag en de leugens moet het onderhand iedereen toch wel duidelijk zijn wat voor soort club die PvdA werkelijk is?
Dus lieve mensen denk a.u.b. in 2010 nog eens na wat er 4 jaar lang in de Tilburgse politiek is gebeurd en niet alleen een paar weken voor de verkiezingen weer in die leugens en loze belofte's trappen!!

 


22 januari 2008

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016