spoeddebat
16 mei 2007
Omroep Brabant voor
spoeddebat 16 mei 2007
Omroep Brabant na
spoeddebat 16 mei 2007

 

Tilburg, 16 mei 2007


Betoog spoeddebat

Allereerst wil ik iedereen er op wijzen dat hier binnen in deze raadzaal een geheel eigen wekelijkheid heerst die totaal niet overeenkomt met de werkelijkheid die onder de Tilburgers leeft en wat er zoal buiten op straat gebeurt!! Het is uiterst vreemd dat sinds Lijst Smolders in de raad zit zowat iedereen hier van de leg af is geraakt!! Voorzitter, als Smolders het onterecht uitkeren van wachtgeld niet ter discussie had gesteld, wie had het hier dan wel tegengehouden?? Ook is het een vaststaand feit dat Smolders aan betrokkenen, maanden lang van tevoren had aangegeven, het onterecht uitkeren van wachtgeld niet te tolereren! En was het niet de gehele gemeenteraad die in de laatste vergadering voordat Smolders in de raad kwam, instemde om nog even snel de verordening aan te passen met betrekking tot dat wachtgeld? Zelfs Burgemeester Vreeman heeft in vertrouwelijke stukken willens en wetens frauduleus gehandeld. Verder zijn alle partijen hier in deze raadzaal ook verantwoordelijk voor het langer dan 10 jaar onterecht uitkeren van wachtgeld aan oud-collega’s. En was het niet de Minister, die per brief niets aan duidelijkheid te wensen over liet, en Smolders ruiterlijk gelijk gaf. En welke partij in deze gemeenteraad heeft ook maar één vinger uitgestoken naar de ondernemer die op basis van enkel en alleen geruchten langer dan 1 jaar wordt gecriminaliseerd?
Hier speelt mijn rechtvaardigheidsgevoel wederom op als ik zie dat een ondernemer ten onrechte onderuit dreigt te worden gehaald. Vervolgens zie ik dat de spanningen onder portiers in het centrum toenemen en dat de veiligheid in het centrum in het geding was.
De Burgemeester wilde wederom niet naar me luisteren, ook niet toen ik aangaf dat ik me dan moreel verplicht voelde het een en ander publiek te maken, zulks in het belang van de publieke zaak. En ook in deze zaak kreeg ik gelijk, waarbij de ondernemer niet werd veroordeeld en de gehele veiligheidsdriehoek of misschien beter gezegd de gevarendriehoek inclusief de burgemeester het bij het verkeerde eind hadden!
Tweemaal heb ik dus het publiek belang gediend, maar B&W doen vervolgens aangifte in plaats van te erkennen dat ze er volledig naast zaten!
Na zo’n aangifte verwacht elk redelijk mens dat je een brief krijgt om je op een bepaalde tijd en plaats te verantwoorden. Geen enkel redelijk wezen verwacht een inval van zo’n 12-tal mensen, inclusief de officier van justitie zelf. Hoe de burgemeester hem of haar zo gek heeft kunnen krijgen is mij een raadsel. Het gaat hier om een uiterst betrouwbare burger, die zich tot tweemaal toe heeft ingezet voor een publiek belang, waarbij hij het gelijk aan zijn kant had. Ook ben ik niet stiekem geweest maar juist heel fatsoenlijk en dit van te voren aangekondigd bij Burgemeester Vreeman.

Daarom heb ik al enkele weken geleden aangegeven dat ik geen vertrouwelijke informatie meer wens te ontvangen omdat deze niet deugt en ik niet langer deelgenoot wil zijn van frauduleus handelen en machtsmisbruik!! Daarmee was de kou uit de lucht geweest en kon de Tilburgse politiek gewoon weer verder, zoals ze altijd al had gewerkt met zaken onder de pet te houden in de commissie Stiekem. Eigenlijk had de gehele situatie waar we nu in beland zijn dus makkelijk voorkomen kunnen worden door weer gewoon aan het werk te gaan. Maar nee hoor er zou en er moest aangifte gedaan worden door Burgemeester Vreeman. Dit terwijl Smolders nooit meer zaken naar buiten kon brengen omdat hij eenvoudigweg geen enkele vertrouwelijke informatie meer wilde ontvangen zolang Dhr. Vreeman Burgemeester van Tilburg is.
De gehele stad kreeg eindelijk eens door wat er werkelijk aan de hand was in het gemeentehuis van Tilburg, en B&W zijn daardoor in algehele staat van paniek geraakt zoals alleen onnozele en onbekwame bestuurders dat kunnen doen. Er ontstond toen door dit onbekwaam optreden zoveel commotie en zoveel onduidelijkheid dat ik daarom totale openheid heb gegeven enkel en alleen met betrekking tot de twee eerder genoemde zaken. De eerste was het frauduleus handelen van Burgemeester Vreeman. De tweede was Machtsmisbruik over de rug van een ondernemer. Niet meer en niet minder zou ik naar buiten brengen en dat weet men hier donders goed!!

Vervolgens toont de politiek dan even haar ware gezicht met ‘n aangeboren reflex, en start men de actie beschadiging Smolders!! Dan wordt door een groot deel van de Tilburgse politiek bewust een klimaat rondom Smolders geschapen alsof hij een groot gevaar zou zijn voor heel Tilburg en omstreken met het naar buiten brengen van vertrouwelijke informatie, die in werkelijkheid voor het overgrote deel geen enkele waarde heeft!!
De afgelopen weken is er dan ook echt alles aan gedaan om een verkeerd beeld te schapen van Smolders. Allereerst werd er door de frauderende en machtsmisbruikende politici aangifte gedaan tegen Smolders. Toen probeerde PVDA fractieleider v. Griensven Smolders als ongeloofwaardig weg te zetten, door hem het vriendje van de ondernemer te noemen. Vervolgens werd het gezin Smolders op buitenproportionele wijze door 12 mensen overvallen als zijnde grote criminelen. Reserve Loco PVDA Burgemeester Backx deed er nog eens een schepje bovenop en kondigde een ware staat van beleg af in Tilburg en omstreken. Daarnaast wilde hij heel Nederland met veel ophef ook nog doen geloven dat we in een uiterst gevaarlijke en explosieve situatie terecht waren gekomen hier in Tilburg met die verschrikkelijk gevaarlijke 46 jarige Crimineel Hans.S. uit Tilburg.
Heel heldhaftig besloot deze reserve PVDA Loco burgemeester toen per direct de gehele gemeenteraad 14 dagen lang, ja u hoort het goed, wel 14 dagen lang, geen vertrouwelijke stukken meer te verstrekken omwille van de veiligheid van alle Tilburgers incl. die van Udenhout en Berkel- Enschot! Zet dit af tegen de werkelijkheid waar de 39 Tilburgse raadsleden per jaar sporadisch vertrouwelijke informatie krijgen en dan vaak ook nog over o.a. het uitdelen van lintjes!!
Reserve Loco burgemeester Backx probeerde zijn gestuntel nog goed te praten op Omroep Brabant en op die radio zei hij letterlijk; als ik deze maatregel niet had genomen waren er heel veel belangen in de stad door Smolders geschaad, maar ook individuele belangen zoals die van politiemensen die in opdracht van ons, de gemeente, elke dag weer de straat op moeten om hele gevaarlijke dingen te doen en als dan zomaar die vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen is dat een enorm gevaar!! Moet je nagaan dat zelfs in het vertrouwelijk deel van het Presidium ik nog nooit zulke informatie voorbij heb zien komen, laat staan in de gemeenteraad zelf, waar het hier dan vandaag om zou moeten gaan?
Dit soort mensen besturen de 6e stad van het land en dan ook nog voor een enorm salaris!

Dan nu even de realiteit, wij als raadsleden krijgen zelden vertrouwelijke stukken, alsof we nu juist de komende14 dagen die wel zouden krijgen en dit alles in een week waar een deel van het college weer over de gehele aardbol te vinden was, maar zeker niet in Tilburg!
Ook in een week waar Smolders en zijn gezin op buitenproportionele wijze werden overvallen door Justitie en het Openbaar Ministerie met medeweten van Vreeman! Deze beroepspolitici zijn wel goed in het beschadigen van iemand die hun onaantastbaarheid probeert aan de kaak te stellen en daarom begonnen ze ook van Smolders een beeld te scheppen alsof hij een onverantwoordelijke, onbetrouwbare en een gevaarlijke man zou zijn. Maar juist het tegenovergestelde is waar, het dagelijks bestuur is zeer onbetrouwbaar en onbekwaam en heeft onder aanvoering van Vreeman Fraude willen plegen en heeft vervolgens ook nog eens zijn macht misbruikt, waardoor juist de veiligheid in de binnenstad in gevaar werd gebracht!

Sommige hier vinden het schijnbaar heel gewichtig en spannend om op hun verjaardagsfeestje te kunnen opscheppen over “het presidium en vertrouwelijke stukken“ en dat ze aan tafel mogen zitten met de Burgemeester, Justitie en het OM. Oh Oh Oh wat zijn we lekker belangrijk. Ik zal u allen, die de stukken niet mogen zien daarom nogmaals gelijk uit de droom helpen, feitelijk staat er meestal geen bal in. Afgelopen weken heeft B&W bewust verwarring proberen te zaaien alsof wij aan de lopende band vertrouwelijke stukken zouden krijgen met hele belangrijke en hele geheime en spannende zaken. Een bewust totaal verkeerde beeldvorming. De werkelijkheid is geheel anders en wel dat we zo af en toe een enveloppe krijgen waar meestal het stempel vertrouwelijk niet op zou moeten staan en dat is ook de reden waarom de VVD al uit dit overleg is gestapt! Het kleine deel waar wel terecht vertrouwelijk op stond, daar ben ik ook ten alle tijden een uiterst betrouwbare partner in geweest, wat ook iedereen hier in zijn hart donders goed weet, want ik ken mijn verantwoordelijkheid zeer! Door deze volkomen belachelijke situatie heb ik ook al eerder mijn verantwoordelijkheid genomen, en heb dan ook een aantal weken geleden klip en klaar gezegd dat ik geen vertrouwelijke stukken meer wens te ontvangen van Burgemeester Vreeman, juist omdat deze hoofdzakelijk gebaseerd zijn op onbetrouwbare informatie, geruchten en rancune en al zeker niet evenwichtig en gebaseerd op feiten, zoals een verstandig Burgemeester zou moeten handelen. Daarbij, mag hij ook nooit de rol van een straatvechter aannemen, zoals hij eerder al wel heeft gedaan in een vergadering mbt het wachtgeld wat werkelijk beneden elk peil was!!
Waar men het hier vandaag liever niet over wil hebben is de kern van de zaak, ik herhaal de kern van de zaak. Dat zijn twee zaken 1) het frauduleus handelen van Burgemeester Vreeman m.b.t. het onterecht willen uitkeren van wachtgeld aan ex-collega’s en 2) Het creëren van een crimineel beeld dan wel drugsklimaat rondom een ondernemer die al 10 jaar een zware taak heeft om elk weekend 1500 jongeren te ontvangen in zijn discotheek. Deze verdachtmakingen zijn mij bekend sinds ik begin 2006 in de gemeenteraad ben gekomen en gebeuren enkel en alleen op basis van geruchten, verdachtmakingen en rancune. Dat is nu een voorbeeld van die uiterst geheime stukken van de Driekhoek? Nou, dan kan wat mij betreft ook wel de weekbladen zoals Story en de Privé voortaan het predikaat vertrouwelijk krijgen.

Dit alles is de basis waarom er nu zo’n hoop ophef is over de vertrouwelijkheid waarvan in de ogen van de Lijst Smolders misbruik wordt gemaakt om het een en ander onder de pet te houden en wel simpel door er het stempel vertrouwelijk op te zetten. Het hoogste orgaan, de gemeenteraad met alle 39 raadsleden, waren niet eens op de hoogte.
Maar zoals gewoonlijk blinkt de politiek weer uit om hier vandaag te proberen een groot rookgordijn op te trekken en probeert men nu iedereen hier te verzuipen in een technocratisch en bureaucratisch moeras over het feit hoe men vanaf nu met vertrouwelijke stukken om zou moeten gaan. De politiek is dan ook niet voor niets kampioen bijzaken uitvergroten en probeert daarmee krampachtig niet met de pijnlijke en kwetsbare hoofdzaak te worden geconfronteerd!
Door de enorme krampachtigheid waarmee het grootste deel van de Tilburgse politiek te werk ging, wist ik dat het goed fout zat. Ik ben enkel en alleen de boodschapper geweest van het amateurisme dat ik hier de afgelopen 14 maanden heb aangetroffen. De natuurlijke reflex was om Smolders weg te zetten als onfatsoenlijk en onbetrouwbaar, maar u kunt er alle geluidsbanden op na luisteren dat juist ik fatsoenlijk ben geweest! De afgelopen weken was Burgemeester Vreeman kampioen in het zich verschuilen, vandaar dat hij voor zijn vakantie naar Rusland ’n week lang geen enkel commentaar gaf. Maar toen de zaak niet ging zoals Burgemeester Vreeman wenste, riep hij de regionale pers met grote spoed op om bij hem op audiëntie te komen. Ronduit gênant, schandalig en ware machtsmisbruik. Burgemeester U was afgelopen week weer eens te vinden in Rusland en toen ontkwam ik er toch niet aan om er even bij stil te staan hoe men heden ten dage nog steeds met lastige oppositie omgaat in uw vakantieland Rusland, en dat scheelde echt niet zoveel met wat mij de afgelopen week was overkomen.
We zullen zo dadelijk wel weer van u te horen krijgen dat de buiten proportionele actie’s de schuld zijn van Justitie of het Openbaar Ministerie of van Smolders zelf, maar zeker niet van Burgemeester Vreeman, want die gaat dadelijk de vermoorde onschuld uithangen en natuurlijk nu het hem weer niet goed uitkomt weet hij zich van de prins geen kwaad!

De gehele buitenproportionele actie’s van de afgelopen weken waren absoluut niet nodig geweest. Ik ben zeer beheerst geweest en heb me daarom ook gewoon teruggetrokken uit het vertrouwelijke deel v/h presidium zoals Dhr. Moller dat ook al eerder heeft gedaan. De geloofwaardigheid van de politiek is toch al heel erg belabberd, en nu er een luis in de pels aanwezig is in het stadhuis van Tilburg, zie je dan ook de paniek maandelijks toenemen.
Verder staan in het reglement van orde de taken omschreven van het Presidium en daar is niets te lezen over overleg met het Openbaar Ministerie of Justitie. Om het allemaal zuiver te houden zou het ook gewoon goed zijn om de machten te blijven scheiden zoals, politiek, justitie en het Openbaar Ministerie.
Wij als raadsleden moeten in onze functie helemaal niet frequent met het openbaar ministerie en justitie om de tafel gaan zitten en al zeker niet als zij ons informatie geven die gebaseerd is op geruchten. Ik heb al ruimschoots twee weken geleden aangegeven dat ik geen vertrouwelijke informatie meer wens te ontvangen dus ik zou niet weten waarom u de afgelopen weken zo paniekerig was. Ik zal het hier nogmaals herhalen wat ik 2 weken geleden ook al heb gezegd. Zolang Dhr. Vreeman Burgemeester van Tilburg is, wens ik geen enkel vertrouwelijk stuk meer te ontvangen, juist omdat anders de kans zeer groot zal zijn bij het wederom misbruik maken van het predikaat “Vertrouwelijk” door B&W ik dan in de toekomst weer in gewetensnood ga komen en dan frauduleus handelen en machtsmisbruik weer gewoon naar buiten zou brengen, op exact dezelfde wijze zoals ik dat tot nu toe ook heb gedaan!
Ik sta daar volledig achter en heb daar dan ook geen enkele spijt van!

Laat ik dan ook maar duidelijk zijn dat er is hier geen enkele partij is die mijn partij groter wil laten worden ondanks de goede samenwerking met sommige van u! Ook wist ik dat ik hier geen vrienden ging maken maar de arrogantie en de minachting die ik de afgelopen 14 maanden heb moeten ondergaan van een groot deel van deze Tilburgse politiek is ronduit schandalig te noemen!

Ik deed gewoon mijn morele plicht die de kiezers gezien mijn partijprogramma ook van me mochten verwachten !!!

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016