Betoog LST
Plaats: Raadsvergadering 18 september 2006
Onderwerp: Referendum Cityring


Voorzitter, allereerst wil ik even kwijt dat ik teleurgesteld ben dat juist u als burgemeester in de Tilburgse Koerier breeduit verkondigde dat u tegen een referendum bent. Het argument dat u in die krant gebruikt om geen referendum te houden, is ronduit beledigend voor de Tilburgers. Alsof zij het niet zouden snappen, waardoor er dan vervolgens nooit meer iets van de grond zou komen.

Dat gezegd hebbende ben ik van mening dat bij een majeure ingreep in het hart van Tilburg, met als huiskamer Den Heuvel, het uitgangspunt beslist moeten worden door de Tilburgers zelf, met één simpele vraag. Wel of geen verkeer dwars over de Heuvel. Als er ooit een referendum gehouden moet worden dan is het nu wel. De Tilburgers kunnen dan de grondslag leggen voor de plannen die een mega impact hebben voor het centrum van onze stad. Met dit gedragen uitgangspunt door de bevolking zelf, kan het college vervolgens vrijuit aan de slag gaan. En vanuit die basis, met of zonder verkeer, moeten we ook de nieuwe Heuvel gaan herinrichten, wat een wereld van verschil is.

Het standpunt van het merendeel van de Tilburgers is duidelijk, zij willen geen verkeer over de Heuvel en met die basis moet de Heuvel ook opnieuw worden ingericht. Als u beweert dat deze stelling niet klopt, waarom bent u dan steeds zo bang voor een referendum in deze kwestie.

Kom dan ook niet aanzetten dat u een democratische meerderheid heeft in de gemeenteraad want dat is hooguit een schijnmeerderheid omdat ondertussen 80.000 Tilburgers al niet meer gaan stemmen, door uw tekortkomingen en ongeloofwaardige politieke spelletjes.

Overigens zijn de neveneffecten van de Cityring voor de omliggende wijken fnuikend en ook daar zijn zelfs nu nog geen concrete oplossingen voor. Enkele straten (van Meterenstraat, Molenstraat, Rosmolenplein) hebben dat vorige week tijdens een infoavond aan veel raadsleden, haarfijn uitgelegd.

Daarbij heeft het huidige Cityringplan ontoelaatbare effecten op de leefbaarheid en het milieu op en rondom de Cityring omdat uitlaatgassen, geluidsoverlast en fijnstof het centrum van Tilburg gaan verzieken.

Elke stad die een drukke verkeersslagader dwars door het centrum heeft lopen, zou er alles voor over hebben om die weg om te leggen. Hier in Tilburg niet, daar gaat men juist het tegenovergestelde doen. Van de Heuvel een drukke verkeerslagader maken om vervolgens de Spoorlaan verkeersluw te maken, terwijl die juist ontworpen is als verkeersslagader, met alle gevolgen van dien voor de wijken rondom die Cityring. Nogmaals er is bijna geen Tilburger te vinden die dat wil!! En juist daarom moet er een referendum komen en moet de uitslag de basis zijn van het ontwerp van een majeur plan in onze binnenstad met de Heuvel als huiskamer van de stad.

Vandaag moet er in deze gemeenteraad op verzoek van de VVD, SP en de Lijst Smolders nog gestemd worden tot het houden van ’n referendum m.b.t. de Cityring. Het college heeft met heel veel moeite 2 argumenten, of beter gezegd drogreden voorstelgesteld om geen referendum te houden

Toch waren het Wethouders Aarts en Hamming die tijdens de laatste verkiezingen volluit de indruk hebben gewekt dat de Cityring nog geen gelopen race was en er wel degelijk wat te kiezen viel, wat nu een leugen blijkt te zijn omdat het college nu doodleuk zegt dat er in 2003 al besloten is, en er daarom ook geen referendum moet komen. Vervolgens zijn de VVD, SP en Lijst Smolders weer voor de gek gehouden, doordat er ingestemd werd met ons initiatiefvoorstel op de agenda te zetten van de commissie en de gemeenteraad, terwijl het college nu doodleuk ook weer zegt dat er al een besluit lag in 2003 en er daarom geen referendum moet komen.

Van alle politiek verantwoordelijke van deze onzalige Cityring is er nog maar één ziel over die eerlijk is gebleven, de rug wel recht heeft gehouden en altijd duidelijk is gebleven zoals het hoort, en dat is de heer Degen. Hij woont dan ook lekker ver weg van de Cityring in het mooie Udenhout. Hij heeft van meet af aan gezegd dat het college de VVD, SP en Lijst Smolders geen worst moet voorhouden, omdat er anders sprake is van ‘n ritueel dans waarbij niemand gebaat is.

Als u als college ook de rug recht had gehouden zoals de heer Degen, had ik daar respect voor op kunnen brengen zonder het met de inhoud eens te zijn. Maar het is nu een walgelijke schijnvertoning geworden zoals u nu draait, kronkelt en schijndaadkracht toont!! U heeft daarmee een groot deel van de raad op het verkeerde been gezet wat neer komt op onbehoorlijk bestuur.

Als iedereen nou nog niet overtuigd is van de geweldige kwaliteit van onze Tilburgse politici, dan laat ik u enkele voorstellen horen die ze afgelopen vrijdag nog gelanceerd hebben ten aanzien van de Cityring. Daar komen ze vers van de pers;

 

1) Men wil een aanleg van een trimbaan
2) Men wil een scootmobielrace
3) Men wil een recordpoging voor het Guinness book of Records (dan komt er een luchtfoto van een menselijk lint op de Cityring waarbij deelnemers getooid met grote witte hoeden de langste parelketting ter wereld vormen).
4) Of nog genialer Richt bijvoorbeeld een mobiele ‘louw- en loungeplek’ in, waar Tilburgers onder het genot van een broodje Cityringworst een blik op de bouwwerkzaamheden kunnen werpen.


Lieve mensen deze voorstellen zijn geen stukjes uit het cabaret van Zjef Naaykens.
Ook komen deze voorstellen niet van Nell Schoenmakers want dan zou ik me niet zo’n grote zorgen maken, maar het zijn wel serieuze voorstellen van de allergrootste partij met maar liefst 11 zetels in deze gemeenteraad en zijn verantwoordelijk voor deze Cityring!!
.

Bedankt voor uw aandacht voorzitter.


 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016