Betoog 1e termijn

 Reactie Lijst Smolders op begroting Tilburg 2008

 

Fractievoorzitter Hans SmoldersVoorzitter zoals ik al vaker heb gezegd houdt de Lijst Smolders zichzelf niet voor de gek en dat geldt ook bij deze jaarlijkse begrotingsbehandeling. Er is weinig speelruimte en al zeker voor de Lijst Smolders die vaak andere keuze’s zou maken dan dit huidige college. Ik ben er trots op dat de fractie van de Lijst Smolders gewoon dicht bij zichzelf is gebleven en zich niet de mores van dit huis heeft laten aanmeten. Zie dat wederom niet als een aanval, want juist frisse buitenstaanders van welke partij dan ook, zijn hier hard nodig gebleken.

Als buitenstaander zal ik het vandaag weer niet hebben over de kosten van de herinrichting van de Heuvel, maar wel over de uitstraling van de bioscoop aldaar. Wij van de LST zien bij deze herinrichting van de Heuvel een gigantische valse start, met die verschrikkelijk lelijke bedrijfshal, die vanuit het Pieter Vreedeplein zo confronterend op je afkomt. Is er nu helemaal niemand binnen het College die zo’n plan van tevoren bekijkt en een second opinion m.b.t de welstand aanvraagt!! (MOTIE) Of gebeurt het willens en wetens. Immers staat de volgende horizonvervuiling al weer op de agenda: Het kunstenmakerspaleis op de Tivoligarage, pal achter de Heuvelse kerk. De Lijst Smolders vindt het ook niet verstandig dat de gemeente grote risico’s gaat lopen bij de ontwikkelingen in het Veemarktkwartier. Daar was het veel verstandiger geweest om dit aan private partijen over te laten. Het zweefgehalte in dit Veemarktkwartier is enorm en het huidige plan hangt weer van subsidie’s aan elkaar. Wij van de Lijst Smolders blijven herhalen dat er grenzen zijn aan inbreiding omdat de menselijke maat helemaal aan het verdwijnen is.
De infrastructuur kan het ook gewoon niet meer aan.
De herkenbaarheid, bereikbaarheid en de leefbaarheid staan zwaar onder druk. Het zal u onderhand ook wel duidelijk zijn, dat die ene overgebleven rijbaan voor het autoverkeer op de Spoorlaan, van Oost naar West, nooit kan en mag verdwijnen en op termijn zelfs weer gewoon 2-baans moet gaan worden. (MOTIE)
De binnenstad is de huiskamer van Tilburg en daar moeten we zuinig op zijn.
Daarom staan wij dan ook zeer sceptisch dan wel negatief tegenover de komst van de MALL. U zult eerst de Lijst Smolders en de Detailhandel moeten overtuigen dat de bestaande winkelcentra daar niet aan ten onder gaan. Verder vindt de Lijst Smolders het ook onbegrijpelijk dat lijdzaam wordt toegezien hoe een nieuw aan te stellen directeurtje, van de Stadsontwikkelingsmaatschappij, een salaris krijgt van 7000 euro voor 2 dagen werken in de week. (MOTIE) Dit is niet uit te leggen aan de stichting SOK die u afpoeiert met een fooi. IndiëmonumentZelfs een bloemenkrans bij het Indiëmonument en bij de oorlogsslachtoffers op begraafplaats “Vredehof” is ook teveel gevraagd.
Het wordt de hoogste tijd dat uw college niet over de hele wereld zwerft en ook allerlei nevenfunctie’s ambieert, maar gewoon hier u plicht in Tilburg vervult. De Spoorzone biedt zeker kansen, maar ook daar zal men oog moeten houden voor de menselijke maat. Tilburg moet niet het Rotterdam van het Zuiden willen worden. B&W heeft al laten weten dat ze willen verhuizen naar de Spoorzone. De Burgemeester wil zelfs zunne stempel gaan drukken in die Spoorzone om zo voor het leven herinnerd te worden. Nou beste burgemeester daar heeft u wat mij betreft de Spoorzone niet voor nodig. Toch waarderen wij zijn ambitie wel en als we daarbij in ogenschouw nemen dat hij afkomstig is van de PVDA, dan hadden we het veel en veel slechter kunnen treffen. Desalniettemin hebben PVDA-ers wel ‘n gezamenlijke afwijking, en dat is dat ze onverantwoord met andermans geld smijten. Daarom zal de Lijst Smolders steeds de vraag blijven stellen, wie gaat die ambities in de Spoorzone allemaal betalen buiten de vele ander grote projecten waar we al de nodige financiële risico’s lopen. Maar vergeet ook zeker niet de begrotingstekorten die de komende jaren angstaanjagend toenemen.

Verder was de Lijst Smolders het grondig eens met de oproep van de Burgemeester in het Brabants Dagblad voor meer onderling respect en tegen verruwing in de raad. Het moet voor u dan ook teleurstellend zijn geweest dat juist de PVDA-fractie andere collega raadsleden onbetrouwbaar ging noemen en verweet dat ze twee gezichten hadden.
Alsof het al niet erg genoeg was vonden ze ook nog dat deze collega’s de bijl aan de wortel van de democratie legde, waarbij ze nog erger waren dan Staphorst en vervolgens werden ze ook nog vergeleken met Al Qaida! Burgemeester dit kan inderdaad echt niet!!
Maar daar bleef het zelfs niet bij, de verruwing keert zich nu ook tegen burgers. De fractievoorzitter van alweer de PVDA degradeerde publiekelijk een mondige burger tot een psychiatrische patiënt en vervolgens beschuldigde hij die burger voor van alles en nog wat. Beste Burgemeester de Lijst Smolders houdt er niet van om problemen te verplaatsen en wij zijn het dan ook volstrekt oneens met de komst van Skeave Huze, maar voor asociale politici willen wij wel een uitzondering maken.

Nu we het toch over orde en fatsoen hebben wil ik nog wat zeggen over de wedstrijd Jong Oranje- Jong Marokko. Dit was een uitgelezen kans voor u, om te laten zien hoe u als korpsbeheerder de openbare orde en veiligheid waarborgt en de inwoners van Tilburg beschermt tegen dit tuig.
Er zijn vooraf grote inschattingsfouten gemaakt. Dit mag nooit meer gebeuren. Met betrekking tot de hele wietproblematiek, waar de politiek overigens zelf de veroorzaker van is, zal het een kwestie van lange adem worden. Het mag zeker geen symboolpolitiek zijn zoals ook bij die belachelijke milieuzone.
Blijkbaar ontbreekt de politieke wil, want anders waren veel van dit soort problemen allang opgelost.

De Lijst Smolders vindt het schandalig dat er hier in Tilburg in ongekende hoogconjunctuur geen enkele baan is bijgekomen, maar juist banen zijn verdwenen. Het is te gek voor woorden als je daarbij ook nog eens bedenkt dat een collegepartij al twee jaar geleden voor de verkiezingen een 10.000 banenplan heeft beloofd. Zij zouden alsnog dit najaar met dat 10.000 banenplan komen en wij verwachten dan ook dat ze daarover vandaag motie’s en amendementen gaan indienen.

Er wordt structureel met geld en subsidies Essent moet terug betalengesmeten door B&W aan van alles en nog wat en daarbij is niets te gek. De sky lijkt de limit te zijn. Daarom is het onbegrijpelijk dat de Tilburgse politiek niet alle winkelcentra in de gemeente Tilburg wil faciliteren met echte feestverlichting en dan met de nadruk op echte. Dit had nou eindelijk eens een keer een KORT-project kunnen zijn, waar de Tilburgers zelf wat aan hadden. Hier had men niet 10 jaar over moeten soebatten en dan had die belachelijke reclamebelasting ook nooit ingevoerd hoeven te worden. Verder vindt de LST dat al het geld wat via Essent over de rug van de Tilburgers binnenkomt, moet worden terugbetaald.
Dit jaar weer incidenteel 22,4 miljoen euro en structureel 10,8 miljoen euro. (MOTIE)

Voorzitter dan ga ik nu afsluiten;
De Lijst Smolders zal er nooit aan wennen hoe de politiek nu werkt en het moet echt anders.
Beseft u allen anders maar eens goed dat we 40 jaar geleden al naar de maan konden, maar de politiek sinds die tijd, tot op de dag van vandaag, niet eens in staat is gebleken om betrouwbare stemcomputers aan te schaffen. Dit voorbeeld met die stemcomputers staat symbool voor de werkwijze en de geleverde prestatie’s van de politiek, waardoor ook vele andere grote problemen nog steeds niet zijn opgelost. Een ding staat vast, dat het zeer grote wanprestatie’s zijn die ook nog eens belachelijk veel belastinggeld hebben gekost en waar nooit iemand op afgerekend wordt.


Krantenartikelen
 Brabants Dagblad - Begroting 2008: Kransen bij elke herdenking - 7 november 2007
 Tilburgse Koerier - Begroting 2008: Geen subsisdie voor kattenstichting - 9 november 2007
 Brabants Dagblad - Begroting 2008: 'Zuinige' bouwers beloond - 7 november 2007
 Tilburgse Koerier - Begroting 2008: Geld voor Muzima en loket-Z-bus - 9 november 2007

 

 

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016