Logo-ruzie


Wapen van gemeente Tilburg is taboe voor partij Lijst Smolders

van een verslaggever

Woensdag 19 november 2003 - De nieuwe politieke partij Lijst Smolders Tilburg mag het Tilburgs gemeentewapen niet gebruiken voor zijn publicaties. Initiatiefnemer Hans Smolders, voormalig chauffeur van Pim Fortuyn en ex-Tweede Kamerlid voor de LPF, heeft daarover een brief gehad van het college van burgemeester en wethouders.

Over die brief is Smolders boos. "Zo ga je als mogelijke toekomstige collega's niet met elkaar om." Loco-burgemeester E.-Aarts (CDA) is namelijk de ondertekenaar en Smolders wil vanaf 2006 in de Tilburgse raad vertegenwoordigd zijn. Door het gebruik van het logo zou de indruk kunnen ontstaan dat de publicaties van Lijst Smolders Tilburg van de gemeente zijn. "Maar voor mij is Tilburg dit logo, de drie torentjes", reageert Smolders. Een telefoontje van een ambtenaar was volgens hem genoeg geweest in plaats van deze brief op poten. Vooral de toonzetting steekt hem. Hij wordt dringend opgeroepen het gebruik van het gemeentelijk logo onmiddellijk te staken. Smolders: "Ze hebben dus wel tijd voor dit soort mierengeneuk. Ik ben een gewone burger die de moed heeft een politieke partij te starten en dan word je zo behandeld door deze regenten. Ik denk dat ze bijvoorbeeld beter aandacht kunnen besteden aan de veiligheid in deze stad. Tilburg is de onveiligste stad van het land."Ingezonden brief van Paul Quekel Sr.


Hans Smolders verzet zich tegen het verbod het Tilburgs logo te gebruiken
'Gedonder in de glazen en of de torentjes'


Geachte Nederlanders,

de heer Hans Smolders is het verboden om een afgeleide in zijn loge (klein gedeelte) van het Gemeente Wapen van Tilburg op zijn website www.lijstsmolders.nl te gebruiken, zie bijgevoegde brief van de "LOGO" Burgemeester van Tilburg mevrouw Mr. C.J.M. Aarts-Engberts l.b. (Loco burgemeester). Zoals ook Balkenende en Donner niet bezig zijn met de vreselijke toestand in Nederland, Balkenende heeft het "oranje" virus en Donner vergeet voor het gemak maar meer dan de helft van de 48 aanbevelingen tegen terrorisme, maakt ook deze "LOGO" Burgemeester van het CDA (Christus Deed Anders) en verantwoordelijk voor de veiligheid van Tilburg, wel de moordstad nummer 1, zich als haar grote voorgangers druk over futiliteiten. Je zult maar zo'n bestuurder hebben die voor de veiligheid van haar burgers moet zorgen. Er bestaat een virus in Nederland.

Het virus dat zich een weg baant door alle politieke, bestuurlijke en establishment niveaus in Nederland, het virus dat niets anders doet dan verwarring zaaien in de waarheid. Hier is geen enkele virusscan tegen opgewassen want het zit in de eigen CVE (Centrale Verwerkings Eenheid oftewel hun hersenen) van deze bestuurders en er bestaat jammer genoeg nog geen enkele link om deze grootste aanslag op de echte politieke/bestuurlijke/establishment waarheid te herstellen!

Help Hans Smolders, wordt lid en sta open voor echte verandering in Nederland.

 


Logo op geheel eigen wijze geintepreteerd

 


Logo's ongewijzigd gebruikt door CDA-Tilburg

Christus Deed Anders

 

Waarom mag het CDA wel een afgeleide van het logo van de stad Tilburg gebruiken?
Nu al begint de gevestigde orde hun macht te (mis)gebruiken!!!
Zie de brief van het College met de dreiging van juridische stappen.


Met vriendelijke groet,

Paul Quekel Sr.

Webhosting & Design door Vermelis Image Presentations / Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2006