22 juni 2006

 


17 juni 2006


 


20 juni 2006

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tilburg

Tilburg, 16 juni 2006

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

 

Onbekwaam en slap stadsbestuur al 10 jaar in gebreke met handhaven veiligheid zwembad Stappegoor!!

Schandalig en niet uit te leggen aan geheel Tilburg en zeker al niet aan ouders en slachtoffers dat er afgelopen week weer 6 aanrandingen zijn gepleegd en de camerabeelden daarvan pas 1 week later kunnen worden bekeken!!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1.Bent u zich ervan bewust dat bijv. door Tilburgse horecaondernemers in hun discotheek de veiligheid wèl wordt gewaarborgd door een klein aantal portiers, terwijl daar 500 tot 750 pubers onder invloed van o.a. alcohol binnen zitten, waar ook nog de testosteron aan alle kanten uitspat.

2. Bent u het met LST eens dat 10 jaar lang onveiligheid op Stappegoor onacceptabel is en u daar als gemeente de veiligheid wel had moet waarborgen maar zwaar in gebreke blijft.

3. Zo ja, moet u daar dan zelf als bestuur geen consequentie's aan verbinden in plaats van te overwegen het zwembad te sluiten.

4. Bent u het met LST eens dat het schandalig is dat de gemeente camerabeelden van deze aanrandingen pas een week later kan vrijgeven aan de politie omdat èèn werknemer van het zwembad op vakantie is?

5. Zo ja, bent u het dan met LST eens dat daardoor iedereen nu wel snapt waarom het op Stappegoor nog steeds onveilig is , omdat juist dit getuigt van amateurisme en gebrek aan van alles, als u al niet in staat blijkt te zijn om de beelden van deze misdrijven diezelfde dag aan de politie over te dragen maar pas 'n week later.

6. Hebben wij in Tilburg geen echte grote openluchtzwembaden (wat onbegrijpelijk is) omdat u daar de veiligheid niet kunt handhaven?

7. Denkt u nu echt als u met de ouders op het gemeentehuis gaat praten dat het dan opgelost is?

8. Waarom zijn er niet eerder de zwaarste maatregelen genomen om de veiligheid te garanderen.

9. Waarom zijn de kleedhokjes voor jongens en meisjes nog niet gescheiden.

10. Waarom is de inzet van professionele beveiligers nog niet tot een niveau gebracht dat aanrandingen, verkrachtingen en molestaties's in en rondom Stappegoor niet meer aan de orde van de dag zijn.

 

Met vriendelijke groeten, LST-fractie, A Roos, P v/d Wijgert, H Smolders, P v/d Hoven, H de Swart


 


22 juni 2006

 

Commissie Modern bestuur - 4 september 2006
Veiligheid stappegoor

 

28 oktober 2006

 


18 februari 2007

 

18 februari 2007

 


3 februari 2008

 

Commissie Maatschappij - 11 februari 2008
Gescheiden omkleden stappegoor

 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie
Openlucht Zwembaden

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9,12 en 13 november 2009 voor de behandeling van de begroting van 2010

Constaterende dat;

• Er een grote behoefte is aan openlucht zwembaden in Tilburg
• Er een openlucht zwembad ambitie is die niet past bij een stad met meer dan 200.000 inwoners

Overwegende dat;

• Er nu een nutteloze vijver ligt voor het bestaande zwembad Stappegoor aan de zijde van de Ringbaan Zuid, die plaats kan maken voor uitbreiding v/h openlucht zwembad.
• De Reeshof, waar zeer veel jongeren wonen, ook behoefte heeft aan een openluchtzwembad
• In het verleden de openluchtzwembaden een succes waren maar toch zijn verdwenen


Draagt het College op om snel te komen met een voorstel voor uitbreiding van het buitenzwembad op Stappegoor en een openlucht zwembad in de Reeshof.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert


 

 

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016