burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties

 

13 juni 2007

 

23 juni 2006

   


officiële vragen art. 47 aan het college 23 juni

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tilburg

Tilburg, 23 juni 2006


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde


Geacht College,


Het Gemeentebestuur van Tilburg speelt Sinterklaas met belastinggeld van de Tilburgers en wekt de indruk dat straks vanuit de Spoorzone een huis van de Wereld de plek moet worden om voor een tolerante en duurzame Wereldsamenleving te gaan zorgen, terwijl B&W al niet in staat zijn om de Tilburgse problemen op te lossen om vervolgens dan ook nog eens selectief te zijn met het strooien van Tilburgs belastinggeld.


Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Bent u het met de LST eens dat we al huizen van de wereld hebben op drie prachtige locaties die nu grotendeels moeten worden opgeofferd aan de financiële belangen van projectontwikkelaars en andere projecten om vervolgens samen met 'n nieuw gemeentehuis de virtuele Spoorzone alvast op te tuigen?

2. Bent u het met de LST eens dat u er als gemeentebestuur bent om voor een tolerante en duurzame Tilburgse samenleving te zorgen in plaats om de indruk te wekken zogenaamd de wereld te gaan verbeteren en zelf een slecht voorbeeld geeft door selectief te helpen bij rampen in de wereld met belastinggeld van de Tilburgers.

3. Bent u het met LST eens dat u als B&W ook zeer selectief bent met het Sinterklaas spelen met Tilburgs belastingsgeld, omdat u bij de ene ramp wel geld en aandacht geeft zoals bij Suriname, om vervolgens één week later bij een veel grotere ramp in Indonesië helemaal niets te doen, terwijl wij een hele grote Tilburgse gemeenschap hebben die afkomstig is uit Indonesië?

4. Bent u het met de LST eens dat Tilburgers vrijwillig geld kunnen geven aan goede doelen en professionele organisatie's die daarmee dan hun goede werk kunnen doen bij verschrikkelijke rampen en zich ook kunnen inspannen voor een betere, duurzame en tolerante Wereld?

5. Bent u het met de LST eens dat wij blij zijn dat er ook door de Landelijke, Europese en Wereld politiek al heel veel gedaan wordt om te werken aan een duurzame en tolerante samenleving en dat geld ook bij rampen in de wereld?

6. Zo nee, waarom spreekt u ze daar dan niet op aan, het kan niet aan het geld liggen want wij als Nederlanders zijn zowat koploper aan bijdrage's aan de Nederlandse fiscus, de EU, VN, UN en ontwikkelingshulp.

7. Bent u het met de LST eens dat het een geweldig signaal zou zijn als u, burgemeester en wethouders, maandelijks de helft van uw salaris aan goede doelen zou schenken om zo uw echte sociale gezicht pas goed tot zijn recht te laten komen en het is trouwens nog aftrekbaar van de belasting ook en houdt u daarna zelfs nog voldoende salaris over om ruimschoots van te leven.

8. Zo ja, en u dat gaat doen, zal ik ook mijn hele salaris en wachtgeld aan een goed doel schenken.


Met vriendelijke groeten, Hans Smolders namens de LST fractie

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde 25 augustus 2008

 

Huis van de Wereld grote afwezige bij T-parade!!

Het Huis van de Wereld, aan de Spoorlaan vertoont te pas en onpas geen teken van leven, zoals ook het Draaiend Huis op de Hasseltrotonde regelmatig geen teken van leven geeft.
Na gigantische subsidies en verbouwingskosten, zou het Huis van de Wereld, volgens het college, een "mondiaal en multicultureel brandpunt" in de stad moeten zijn.
Deze 'proeftuin' had volgens het college, de participatie, emancipatie en integratie moeten versterken van alle (wereld)burgers in onze stad."

Vergelijkbare woorden spreken de wethouders uit rondom het multiculturele feestje, de T-parade. Des te opvallend is het dat het 'multicultureel brandpunt', het Huis van de Wereld, totaal uitgedoofd was tijdens de T-parade. De gesubsidieerde instanties in het Huis vonden het blijkbaar te veel moeite om zich tijdens de T-parade te manifesteren.
Hetzelfde gold blijkbaar voor de gesubsidieerde Marokkaanse instanties in de stad. Wethouder Jan Hamming vond de deelname van deze burgers aan de T-parade te minimaal en kondigde aan de Marokkaanse gemeenschap er op aan te spreken. Tot ergernis van de GroenLinks-fractie. De LST moest toen natuurlijk meteen aan het zwaar gesubsidieerde Huis van de Wereld denken. De LST heeft daarom de volgende vragen:

  1. Waarom was het Huis van de Wereld tijdens de T-parade niet geopend?
  2. Waarom heeft het Huis van de Wereld geen enkele rol gespeeld tijdens de T-parade?
  3. GroenLinks legt inzake de T-parade associaties met 1-meiparades in de voormalige DDR en USSR en grote, van staatswege uit geleide demonstraties zoals bijvoorbeeld in China. Als een medecoalitiepartij dit al doet, vraagt de LST zich af of de T-parade voor vele gesubsidieerde instanties een soort tegenprestatie is voor de subsidies. Vandaar de volgende vraag; Worden organisaties in de stad echt gedwongen, dan wel vriendelijk verzocht, om deel te nemen aan deze T-parade en/of de T-campagne?
  4. En zo ja, hoe komt het dan dat het Huis van de Wereld en de Marokkaanse gemeenschap een minimale, of totaal GEEN bijdrage hebben geleverd?
  5. Zijn ook de topsporters, min of meer, gedwongen tot het openen van de T-parade en het uitdragen van het T-beeldmerk?
  6. Is het college het met ons eens dat het al of niet toekennen van subsidies geheel los moet staan van deelname aan de T-parade?
  7. Wat zijn uiteindelijk de totale kosten ( verbouwing, verhuizing etc.) van het Huis van de Wereld op de Spoorlaan?
  8. Hoeveel subsidie hebben de organisaties in het "Huis van de Wereld" gezamenlijk in 2007 ontvangen van de overheid (gemeente, provincie, enz.) en hoeveel in 2008?

 

Hans Smolders, Arjen Roos, Peter van den Hoven, Harrie de Swart, Patrick v/d Wijgert

 


 

 


Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016