14 april 2007


Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 

16 april 2007

 

officiële vragen art. 47 aan het college 14 april

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Tilburg, 14 april 2007

 

Geacht College,

Gemeente lapt afspraken over UMTS aan haar laars!!

Tot onze grote verbazing vernemen wij uit het Brabants Dagblad van 14 april dat u toch een vergunning heeft afgegeven voor een UMTS-mast aan de Bredaseweg. Als dan ook nog blijkt dat deze mast niet op het juiste adres staat en u meer waarde hecht om een betrouwbare partner te zijn voor de UMTS-providers dan voor de inwoners van Tilburg, dan wordt ik als fractieleider van de LST heel erg boos!!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen,

  1. Zijn de afspraken die wij met u hebben gemaakt dat er geen vergunningen voor UMTS-masten meer zouden worden afgegeven in woongebieden dan helemaal niets waard?
  2. Gaat u excuses maken aan alle inwoners van Tilburg die zich zorgen maken over UMTS voor de opmerking dat u een betrouwbare partner wilt zijn voor de providers zonder daarbij rekening te houden met de belangen en de gezondheid van de inwoners van de gemeente Tilburg.
  3. Bent u het niet met de LST eens dat niet volgens de wet is gehandeld omdat omwonende van Bredaseweg 470 niet redelijkerwijs bezwaar hebben kunnen maken tegen plaatsing van deze mast, omdat de bouwvergunning is afgegeven voor Bredaseweg 47
  4. Het is belachelijk dat wij als raadsleden dit amateurisme en deze onnozelheid telkens weer uit de krant moeten vernemen, waarom worden wij hier niet eerder van op de hoogte gesteld als raad?


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 

Debat 14 april
onderwerp: UMTS-mast aan de Bredaseweg


Wij van de Lijst Smolders hebben al zo vaak tegen dit college gezegd dat je belofte’s en toezeggingen na moet komen en dan al zeker bij gevoelige kwesties! Telkens blijkt dat niet het geval te zijn zoals ook nu weer met de UMTS-problematiek. Wij als oppositie maar ook de inwoners van Tilburg hebben niets aan geweldige belofte’s en mooie toezeggingen die achteraf niets waard blijken te zijn. Lijst Smolders heeft deze draaikonterij al te vaak voorbij zien komen. Vandaag gaat het om de belofte’s van Wethouder Hamming die hij deze raad en de bezorgde burgers plechtig heeft beloofd en vervolgens de toezegging deed om er als bezorgde UMTS Wethouder boven op te zitten. Wethouder Hamming weet het telkens zo charmant te brengen dat hij er wonderwel tot op heden steeds mee weg komt. Voor ons is nu wel duidelijk dat het steeds weer loze belofte’s zijn en u er niet bovenop zit. Waar u dan wel bovenop zit zoals u altijd beweerd, laat ik dan ook maar liever aan ieders eigen fantasie over!! Waarom weet ik nu zo zeker dat u bij deze gevoelige UMTS-kwestie er niet bovenop zit en als wethouder niet doet wat u zegt? Nou, heel simpel, omdat er een bouwaanvraag door een provider is ingediend voor een UMTS-mast aan de Bredaseweg op nummer 47. Dan zou je denken dat er dan door de gemeente exact gekeken wordt op Google Earth waar Bredaseweg 47 dan wel precies is. Mocht dat te moeilijk zijn dan zou je toch denken met de grote commotie over UMTS van de afgelopen maanden, dat er ter plekke even gekeken gaat worden!! Als u werkelijk erbovenop had gezeten had u geweten dat er op Bredaseweg nummer 47 een Turks café gevestigd is en dat gewoon midden in het centrum ligt waar nooit deze UMTS-zendmast geplaatst had kunnen worden. Schijnbaar is dus de invloed van die providers zo groot dat ze gewoon vrij spel hebben en u ze zonder enige controle gewoon carte blance geeft. Dat is geheel tegenstrijdig met wat u ons en de inwoners van Tilburg wilt doen geloven en eigenlijk zet u ons als raadslid hiermee ook geheel op het verkeerde been. Een zeer kwalijke zaak vinden wij. Dit gevoel wordt alleen maar versterkt door het feit dat er vanuit het college heel eenzijdig en enkel in het belang van de providers wordt gereageerd in de trend van “ Wij als gemeente zouden een onbetrouwbare partij zijn als we op deze beslissing zouden terugkomen”. U wist verdorie niet eens waar die mast zou komen!! En is het ook niet zo dat u ook voor de burgers van Tilburg een betrouwbare partij zou moeten zijn. Als u elke aanvraag van een UMTS-mast serieus zou nemen zoals u beloofd had, zou u wel degelijk hebben gezien dat er op Bredaseweg 47 absoluut geen UMTS-mast te plaatsten was. En daarmee is onomstotelijk vast komen te staan dat u als college steeds weer de oppositie en de burgers op het verkeerde been zet met loze belofte’s. Wilt u ook nu bij deze gevoelige kwestie nog steeds beweren dat u er bovenop heeft gezeten en u er alles aan gedaan heeft?


 

 


Interpellatieverzoek UMTS van de VVD, SP en de LST

Tilburg, 14 april 2007

Aan de voorzitter van de raad

Betreft: interpellatieverzoek UMTS

Geachte heer Vreeman,

Bekend is geworden dat er een bouwvergunning is verleend voor ‘n UMTS-mast aan de Bredaseweg. Uw college heeft met ons afspraken gemaakt en deze worden nu met voeten getreden!! Het plaatsen van deze mast heeft tot veel onrust en zorgen bij bewoners geleid.

Voor de fracties van de VVD, LST en SP is dit aanleiding te verzoeken tot een interpellatiedebat ex artikel 49 van het Reglement van orde maar daar hoeft wat ons betreft geen extra vergadering voor te worden uitgeschreven omdat dit debat goed samen kan vallen met de raadsvergadering van maandag 16 april a.s.

Tijdens het interpellatiedebat kunnen tevens de dienaangaande reeds gestelde vragen door de LST-fractie worden meegenomen.

Met vriendelijke groet,
namens de VVD-fractie,
Roel Lauwerier

namens de LST-fractie,
Hans Smolders

namens de SP-fractie,
Johan v.d. Hout


 


17 april 2007

 


18 december 2008

 


20 december 2008

 


10 februari 2009

 

Nog meer over UMTS in Tilburg... Lees meerLees verder

  

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016