officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                               3 november 2007

Wanneer start Gemeente met uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef?

In de discussie rond de vestiging van de Mall, het giga-consumptie-oord, heeft de OndernemersFederatie Tilburg (OFT) terecht gewezen naar de noodzakelijke uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef. Met die groei, een opwaardering van winkelcentrum Wagnerplein in Tilburg-Noord en de opening van het Pieter Vreedeplein zou Tilburg een volwaardig winkelaanbod hebben en het prima zonder Mall kunnen stellen. De inwoners van de Reeshof snakken echter naar meer winkelaanbod. Zij zijn helaas genoodzaakt om te shoppen in Goirle of Oosterhout waardoor Tilburgse euro's naar randgemeente vloeien.

Bijna dertig jaar geleden (!!!) al werd het plan Reeshof/Vossenberg gepresenteerd.

Vandaag de dag telt deze voorstad circa 40.000 inwoners. Veel meer dan bijvoorbeeld de omringende dorpen Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk.

Toch staat het winkelaanbod in de Reeshof in geen enkele verhouding tot het aanbod in deze gemeentes. Bijna dertig jaar lang betalen Reeshof-bewoners gemeentelijke belastingen waarvan het leeuwendeel niet terug geïnvesteerd wordt in de wijk.

Een voorbeeld: de proef gratis openbaar vervoer voor 55-plussers raakt de Reeshof nauwelijks omdat veruit de meeste bewoners jonger zijn. En die jongere bewoners betalen wel 1 strip meer voor het openbaar vervoer dan de overige bewoners van de gemeente!

Die bewoners moeten regelmatig de wijk uit, al was het maar omdat het winkelaanbod niet voldoende is! Zo is er bijvoorbeeld geen babyspeciaalzaak, nagenoeg geen aanbod van herenmode etc etc

Ondanks alle beloftes zit er totaal geen vaart in bijvoorbeeld de realisatie van de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef. Dit wordt ook niet uitgelegd: geen communicatie!

Winkelcentrum Heyhoef vierde dit jaar haar tiende verjaardag. Tellen we de jaren van het tijdelijke winkelcentrum aan de Campenhoef mee.. dan beleven we al 16 jaar een half of minder winkelcentrum.

De Lijst Smolders vindt dat de Reeshof-bewoners veel te lang moeten wachten op uitbreiding van het winkelaanbod en dat noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

 

1) Wanneer wordt er gestart met de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef?

2) Waarom heeft het zo lang moeten duren?

3) Gaat u actief communiceren met de Reeshof over het hoe en waarom van de vertraging?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


7 november 2007

 


9 november 2007


 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016