officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                   3 november 2007

 

Wanneer start Gemeente met uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef?  

In de discussie rond de vestiging van de Mall, het giga-consumptie-oord, heeft de OndernemersFederatie Tilburg (OFT) terecht gewezen naar de noodzakelijke uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef. Met die groei, een opwaardering van winkelcentrum Wagnerplein in Tilburg-Noord en de opening van het Pieter Vreedeplein zou Tilburg een volwaardig winkelaanbod hebben en het prima zonder Mall kunnen stellen. De inwoners van de Reeshof snakken echter naar meer winkelaanbod. Zij zijn helaas genoodzaakt om te shoppen in Goirle of Oosterhout waardoor Tilburgse euro's naar randgemeente vloeien.
Bijna dertig jaar geleden (!!!) al werd het plan Reeshof/Vossenberg gepresenteerd.
Vandaag de dag telt deze voorstad circa 40.000 inwoners. Veel meer dan bijvoorbeeld de omringende dorpen Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk.
Toch staat het winkelaanbod in de Reeshof in geen enkele verhouding tot het aanbod in deze gemeentes. Bijna dertig jaar lang betalen Reeshof-bewoners gemeentelijke belastingen waarvan het leeuwendeel niet terug geïnvesteerd wordt in de wijk.
Een voorbeeld: de proef gratis openbaar vervoer voor 55-plussers raakt de Reeshof nauwelijks omdat veruit de meeste bewoners jonger zijn. En die jongere bewoners betalen wel 1 strip meer voor het openbaar vervoer dan de overige bewoners van de gemeente!
Die bewoners moeten regelmatig de wijk uit, al was het maar omdat het winkelaanbod niet voldoende is! Zo is er bijvoorbeeld geen babyspeciaalzaak, nagenoeg geen aanbod van herenmode etc etc
Ondanks alle beloftes zit er totaal geen vaart in bijvoorbeeld de realisatie van de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef. Dit wordt ook niet uitgelegd: geen communicatie!
Winkelcentrum Heyhoef vierde dit jaar haar tiende verjaardag. Tellen we de jaren van het tijdelijke winkelcentrum aan de Campenhoef mee.. dan beleven we al 16 jaar een half of minder winkelcentrum.

De Lijst Smolders vindt dat de Reeshof-bewoners veel te lang moeten wachten op uitbreiding van het winkelaanbod en dat noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1) Wanneer wordt er gestart met de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef?
2) Waarom heeft het zo lang moeten duren?
3) Gaat u actief communiceren met de Reeshof over het hoe en waarom van de vertraging?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             11 september 2008

Trainering uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef?

Al eerder (oktober 2007) heeft de Lijst Smolders Tilburg (LST) vragen gesteld over de voortgang van de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef. LST: "In de discussie rond de vestiging van de Mall, het giga-consumptie-oord, heeft de Ondernemers Federatie Tilburg (OFT) terecht gewezen naar de noodzakelijke uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef. Met die groei, een opwaardering van winkelcentrum Wagnerplein in Tilburg-Noord, de opening van het Pieter Vreedeplein zou Tilburg, in de visie van de OFT, een volwaardig winkelaanbod hebben en het prima zonder Mall kunnen stellen. De inwoners van de Reeshof snakken echter naar meer winkelaanbod. Zij zijn helaas genoodzaakt om te shoppen in Goirle of Oosterhout waardoor Tilburgse euro's naar randgemeente vloeien."

Winkelcentrum Heyhoef

"Bijna dertig jaar geleden (!!!) al werd het plan Reeshof/Vossenberg gepresenteerd. Vandaag de dag telt deze voorstad circa 40.000 inwoners. Veel meer dan bijvoorbeeld de omringende dorpen Goirle, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk. Toch staat het winkelaanbod in de Reeshof in geen enkele verhouding tot het aanbod in deze gemeentes. Bijna dertig jaar lang betalen Reeshof-bewoners gemeentelijke belastingen waarvan het leeuwendeel niet terug geïnvesteerd wordt in de wijk. "
Een voorbeeld: de proef gratis openbaar vervoer voor 55-plussers raakt de Reeshof nauwelijks omdat veruit de meeste bewoners jonger zijn. En die jongere bewoners betalen wel 1 strip meer voor het openbaar vervoer dan de overige bewoners van de gemeente! Die bewoners moeten regelmatig de wijk uit, al was het maar omdat het winkelaanbod niet voldoende is! Zo is er bijvoorbeeld geen babyspeciaalzaak, nagenoeg geen aanbod van herenmode etc etc. Ondanks alle beloftes zit er totaal geen vaart in bijvoorbeeld de realisatie van de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef. Dit wordt ook niet uitgelegd: geen communicatie! Winkelcentrum Heyhoef vierde dit jaar haar tiende verjaardag. Tellen we de jaren van het tijdelijke winkelcentrum aan de Campenhoef mee.. dan beleven we al 17 jaar een half of minder winkelcentrum.
De Lijst Smolders vindt dat de Reeshof-bewoners veel te lang moeten wachten op uitbreiding van het winkelaanbod en stelde in oktober 2007 onderstaande schriftelijke vragen:

 1. Wanneer wordt er gestart met de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef?
 2. Waarom heeft het zo lang moeten duren?
 3. Gaat u actief communiceren met de Reeshof over het hoe en waarom van de vertraging?

Dit waren de antwoorden van het college:

 1. Er is reeds enige tijd geleden gestart met de planontwikkeling voor de uitbreiding van het winkelcentrum Heyhoef. Start bouw zal echter zeker niet eerder plaatsvinden dan 2009. Het project bevindt zich nu in de haalbaarheidsfase. De bedoeling is dat die fase in de eerste helft van 2008 wordt afgerond. Als die fase met positief resultaat wordt afgerond zal de bouwplanfase aanvangen. Het bouwplan zal, naar verwachting, niet passen binnen het bestemmingsplan waardoor een anticipatieprocedure noodzakelijk is.
 2. De uitbreiding veroorzaakt ondermeer dat nu aanwezige parkeerplaatsen moeten worden verplaatst. Ook de toevoeging van het gebouwd programma leidt tot het moeten maken van een parkeeraccommodatie. De situering van deze nieuwe parkeerplaatsen (gebouwd, bovengronds/ondergronds) en de daarmee samenhangende kosten en opbrengsten vragen gedegen studie. Tevens wordt overleg gevoerd met betrokken partijen en belanghebbenden.
 3. Wij zullen de stand van zaken nu en zodra er een plan is, dat ook financieel voldoende onderbouwd is, in de gemeenterubriek in het Reeshofjournaal melden.


U college stelde dus dat de haalbaarheidsfase in de eerste helft van 2008 afgerond zou zijn. Maar nog steeds hebben we niets vernomen. Van u niet in ieder geval. Wel van de investeerder Progress. Een woordvoerder van deze grote investeerder heeft ons verteld dat een afspraak van twee medewerkers van Progress en iemand van de afdeling parkeren van de gemeente gecanceld was omdat de betreffende ambtenaar ‘geen tijd’ had. Het telefoontje met de afzegging werd gepleegd een half uur voordat de heren op audiëntie mochten op het stadhuis. Deze dure medewerkers waren op dat moment natuurlijk al heel lang onderweg. Sindsdien is er geen enkel contact meer gelegd.
Een bijzonder vreemde gang van zaken. Zo ga je ons inziens niet om met een partner die ondanks de concurrerende gang van zaken rond de Mall, TOCH, wil investeren in de Heyhoef OMDAT DAAR IN DE REESHOF DE BEHOETE ZO GROOT IS.

Gelet op de schadelijke omgang met Audax waardoor u miljoenen aan sponsorgelden voor het Textielmuseum misliep, het uitblijven van structule investeringen in het Adje-theater enzovooorts enzovoorts en u weer deze schoffering van een grote investeerder voor winkelcentrum Heyhoef , houden wij onderhand ons hart vast, hoe u met giga-investeerders in de toekomst om zult gaan.

De LST heeft daarom de volgende vragen:

 1. Hoe verlopen volgens uw perceptie de gesprekken met de investeerders in de Heyhoef?
 2. Waarom communiceert u niet over de voortgang met betrokkenen?
 3. Vindt u de ontwikkeling van een winkelcentrum buiten de Mall van een ondergeschikt belang?
 4. Was uw college überhaupt wel op de hoogte van het afbreken van de contacten?
 5. Waarom bent u nog niet begonnen met een een anticipatieprocedure?

Hans Smolders, Arjen Roos, Peter van den Hoven, Harrie de Swart, Patrick v/d Wijgert

 

 


16 september 2008

 


24 oktober 2008

 


17 juni 2009

 

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                   16 juni 2009

Op herhaling:
Maak nu toch eens eindelijk WERK
van winkelcentrum Heyhoef

De winkeliersvereniging Heyhoef heeft het afgelopen jaar tweemaal aan tafel gezeten met de wethouders Möller en Hamming om de wenselijke uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef te bespreken. Helaas zonder resultaat. De LST-fractie heeft ook meerdere malen om aandacht gevraagd voor Heyhoef dat gelet op de groei van de Reeshof en de gewenste branchering dringend uitbreiding behoeft! (zie bijlage)

De winkeliersvereniging heeft zich nu op 4 juni in een brief aan het college gericht, maar daar nog steeds geen passend antwoord op gekregen.
De winkeliers stellen dat bekostiging van de uitbreiding uit betaald parkeren geen optie is omdat Heyhoef dan een slechtere concurrentiepositie zou krijgen ten opzichte van centra als Westermarkt, Wagnerplein, Eikenbosch etc waar men gratis kan parkeren.

 

De LST vraagt zich dan ook het volgende af:

 1. En indien het college het invoeren betaald parkeren wel een optie vindt, gaat het dan ALLE centra TEGELIJKERTIJD invoeren?
 2. Vindt het college dat betaald parkeren geen optie is voor de wijkwinkelcentra?
 3. Gaat het college nu eindelijk zijn verantwoordelijkheid nemen, anticyclisch investeren in de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef met een substantiële bijdrage EN INZET?

Hans Smolders, Harrie de Swart, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos,

 

 


26 juni 2009

 

Lees meer >>

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016