Geluidsfragmenten LST over gratis parkeren stappegoor
1e termijn beleid parkeren Stappengoor
2e termijn beleid parkeren Stappengoor

 


23 oktober 200823 september 2008

Klik hier voor een vergroting

 

klik hier voor een vergroting

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                4 mei 2008

 

Hangt gemeente Tilburg wederom een schadepost boven het hoofd door slecht vastgelegde afspraken?

 

Bij de laatste extra vergadering m.b.t. het masterplan Stappegoor werd er terloops even medegedeeld dat er een meningsverschil was ontstaan tussen de gemeente Tilburg en projectontwikkelaar Crapts.
Er werd ook nonchalant verteld dat het om een conflict ging waaraan een prijskaartje hing van een slordige 1,5 miljoen euro.
Een mediator zou worden ingeschakeld en de raad zou spoedig van de uitslag op de hoogte worden gesteld.
Tot op heden hebben wij nog geen enkel signaal ontvangen en daarbij heeft de LST fractie zoals bij zoveel projecten weer zijn bedenkingen en vreest dat er wederom een aanslag wordt gedaan op het gemeenschapsgeld.

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

  1. Wat is nu het probleem waar het conflict allemaal om draait ?
  2. Wat is de reden dat er zo geheimzinnig gedaan wordt over het meningsverschil?
  3. Gaat het niet gewoon om een kostenoverschrijding die op deze wijze afgewerkt wordt?
  4. Aangezien er een mediator is ingeschakeld zijn afspraken dus niet glashard vastgelegd, hoe komt dat?
  5. Wanneer verwacht u de uitslag van de mediator?
  6. De LST vindt dat u onmiddellijk de raad volledig moet informeren, gaat u dat doen?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


5 mei 2009

 


17 juni 2009

 


10 juli 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                               6 juli 2009

Hamming voert apartheid in bij parkeren met “SUPER” vrijwilligers
De Lijst Smolders is altijd tegen betaald parkeren geweest voor sporters en vrijwilligers in een sportgebied als Stappegoor. Dat is gewoon een kwestie van de juiste financiële keuzes maken!
Nu gaat men de vrijwilligers “kwalificeren” en de “super” vrijwilliger krijgt de beloning ???
NEE, voor een vereniging zijn alle vrijwilligers SUPER en iedereen heeft het hart op de juiste plaats om de vereniging draaiend te houden.
Op deze vraag kan men dus geen antwoord geven.
“Niemand buiten spel” dat is toch het doel om meer sporters te trekken en dan heb je alle vrijwilligers hard nodig!

Natuurlijk is de sportraad boos en zie onderstaande reactie;
Ik wil u nogmaals attenderen op het feit dat bij betaald parkeren de gemiddelde sporter die 2 x per week traint en 14 thuiswedstrijden competitie speelt tussen de € 75 en € 100 per jaar meer moet gaan betalen. Dit zal voor velen een te grote belasting zijn en ongetwijfeld zal men deelname bij hun sportvereniging stopzetten.
Hierbij wil ik opmerken dat niet iedereen die uit Nood of Reeshof komt met de fiets kan gaan en openbaar vervoer is qua tijdsbeslag ook geen optie. Verenigingsuren zijn voor 85% in de avonduren ! (september tm april-mei), dus grotendeels in de donkere maanden.
De Tilburgse Sportraad verzoekt u dringend:
1) Stopzetten met onrustgevende vraagstellingen.
2) Zoeken naar een werkbare en acceptabele oplossing in samenwerking met de sportraad en de
    betrokken verenigingen.
3) Zoals in de sportnota vermeld de beleidsvorming in samenspraak met andere sectoren in deze
    parkeerproblematiek
4) I.v.m. vakanties deze problematiek over de vakantie heen tillen en in september met de betrokken
    verenigingen gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden.
5) Niet uitgaan van wat niet mogelijk is maar kijken wat wel mogelijk is.

Een en ander noopt de LST tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Hoe haalt u het in uw hoofd om zoveel verdeeldheid te zaaien door een onderscheid te maken
    tussen een gewone en een SUPER vrijwilliger en gaat u hiervoor aan alle vrijwilligers in Tilburg
    excuus aanbieden?
2) Wanner komt er onderhand eens een verantwoordelijk financieel beleid van dit College zonder
    Draaiende Huizen, Adje-theaters, Hall of Fame, Autoloze zondag van 200.000euro, allerlei
    peperdure wanstaltige zogenaamde kunst enz. enz. zodat u in een sportgebied niet zulke rare
    financiële fratsen uit hoeft te halen?
3) Neemt u met grote spoed contact op met de zeer gewaardeerde sportraad en de vele
    verenigingen en wilt u dit soort onrustgevende vraagstellingen stopzetten?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


9 juli 2009

 


20 oktober 2009

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016