26 juni 2008

Klik hier voor een vergroting

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                     19 juni 2008  

 

Krachttoer in Reeshof mist doel?

Wijkwethouder Jan Hamming wil in het kader van zijn krachttoer door de Reeshof (donderdag 19 juni) in contact komen met mensen die zich willen inzetten voor de wijk. Hij vraagt zich daarbij af: Waar zijn de wijkbewoners mee bezig en waarom? Waar lopen ze tegenaan? Welke kansen liggen er en hoe kan de gemeente ze daarbij ondersteunen?
De LST vindt het natuurlijk een goede zaak dat de wethouder poolshoogte gaat nemen, maar wil vraagt zich af of de wethouder niet het Reeshofpark wordt ingestuurd op het verkeerde moment. Immers niet op donderdag 19 juni is er iets te doen in het Reeshofpark, maar op wel op zaterdag 28 juni (grootse wijk-barbeque) en zondag 30 juni het ReeshofPlusPodium. En dat waarschijnlijk... voor het laatst!

Voor het laatst omdat de organisatie (o.a. Stichting Reeshofevenementen) zich niet gesteund voelt door de gemeente. Onder meer omdat zij vindt dat de vereiste vergunningen vaak veel te lang op zich laten wachten. Maar belangrijker is onder meer het veiligheidsaspect. Reeds meerdere jaren op rij geeft de gemeente en politie aa te weinig man/vrouwkracht te hebben om de organisatie bij te staan. Gewezen wordt op de werkdruk in verband met andere evenementen in de stad etc.
De organisatie voelde zich dit jaar al genoodzaakt om de Hollandse Avond te schrappen waar normaliter zo'n 1800 man/vrouw publiek op af komt. Vorig jaar was er na afloop een incidentje waarbij de politie overigens niet optrad!
Gemeente en politie gaven dit jaar aan niet aanwezig te zijn bij de grote barbecue op zaterdag (behalve dan om mee te eten). En ook werd verteld dat men niet blij is met het programma-onderdeel Party Squad, Nederlandstalige rap, waarbij het mogelijk zou zijn dat een groep Antilliaanse jongeren acte de presence gaat geven. (En waarbij de organisatie verantwoordelijk wordt gesteld voor eventuele overlast!)

Komende zaterdag wordt ruchtbaarheid gegeven aan de plannen van de Stichting, i.s.m. Twern en Henk Verhoeven van de Kunststichting, om een knallend Koninginnedagfeest te geven in 2009... maar wellicht is er dan niet meer het kader om daar de schouders onder te zetten.
Samengevat: de mensen (en dat zijn bijna altijd dezelfde) die in de Reeshof de kar moeten trekken, haken wellicht af. En dan is het een hele krachttoer, a hell of a job, om in de Reeshof nog iets vergelijkbaars op poten te zetten.

Deze hele gang van zaken doet ons overigens sterk denken aan die rond Festipet in Udenhout waarbij de vrijwilligersorganisatie uit frustratie dit jaar niets meer organiseert. (omdat overleg met de gemeente uitblijft over o.a. ondersteuning, subsidie, spreiding en afstemming van evenementen in de stad etc!!!)

De LST vraagt zich dan ook af:

 1. Wat is de stand van zaken in het kader van het noodzakelijke overleg met de organisatie van het straattheater Festipet in Udenhout en het advies van "een externe commissie"?
 2. Gaat uw krachttoer in de wijken bewust voorbij aan bestaande initiatieven
 3. Gaat u alsnog in overleg treden met de organisatie van het Reeshofpluspodium om dit evenement zeker te stellen voor komende jaren.
 4. En wat is uw bijdrage voor deze organisatie op het gebied van
  a. organisatorische aard
  b financiële aard
  c. vanuit de optiek van veiligheid
 5. Heeft u inmiddels werk gemaakt van het afstemmen van evenementen in de gemeente op elkaar?

 

Arjen Roos, Hans Smolders, Harrie de Swart, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert

 

 


21 augustus 2008

 


22 augustus 2008

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                       19 augustus 2008

 

Door veel woorden maar geen daden van de Tilburgse politiek valt nu het doek voor Stichting Reeshofevenementen!!

Voor het zomerreces ging er al het gerucht rond dat de organisatie van de evenementen in de Reeshof er de brui aan zou geven vanwege de gebrekkige steun van de lokale overheid en politie. Het doek zou vallen voor bijvoorbeeld het Reeshof Pluspodium waar jaarlijks duizenden mensen op af komen en voor de grote wijkbarbeque.  De LST heeft er nog schriftelijke vragen over gesteld en het gemeentebestuur gevraagd contact op te nemen met de grote drijfveer achter de sociale cohesie in de Reeshof: Ingrid van Stiphout.
Ingrid heeft vele evenementen op haar naam staan, zoals een indrukwekkend aantal Zeskampen die zij in de Reeshof organiseerde. Maar in Tilburg Evenementenstad tellen blijkbaar vooral, zo niet alleen, de feestjes in de binnenstad. Alhoewel ook daar spectaculair wordt geblunderd: denk maar eens aan het opengraven van de Schouwburgring voorafgaand aan het Festival van het Levenslied. Tientallen vrachtwagens vol zand moesten er op het allerlaatste moment de gaten dichten opdat er een podium gebouwd kon worden. Een ander minpunt is de frustratie van het straattheater Festipet in Udenhout dat dit jaar niet door ging omdat de gemeente niet thuis gaf en niet in overleg trad.
Wethouder Jan Hamming (PvdA) heeft de Reeshofbewoners voor de zomer opgeroepen massaal e-mailtjes te sturen naar het stadhuis om de feesten voor de Reeshof te behouden. Alsof dat enig verschil zou maken. De situatie was daar natuurlijk al bekend. Vanuit de bewoners werd er zelfs het initiatief genomen met een plekje op hyves om actie te voeren. Wethouder Joost Möller van de VVD, opvolger van H.J., heeft nog een gesprek gehad met Van Stiphout. Met lege handen en zonder toezeggingen had hij de Reeshof niets te bieden. Einde verhaal.
Hier volgen de vragen die de LST in 2007 al stelde. Bij die van 2008 werd het lijstje gefrustreerde organisaties uitgebreid met de Reeshof.
Tilburg maakt zich geregeld druk over haar imago en bekendheid. Uit onderzoek blijkt dat Tilburg bij buitenstaanders bekend is als 'Evenementenstad'. Het zal duidelijk zijn dat de stad dankzij de grootste kermis van Europa op dat gebied enige bekendheid geniet. Maar los van dat grootschalige evenement verdienen zeker de kleinere activiteiten, vaak getrokken door betrokken vrijwilligers, aandacht en steun van de gemeente! Actueel in dat kader is de noodkreet van Festipet, het straattheaterfestival in Udenhout, dat helaas al jaren op rij verregend is en daardoor financiële tegenvallers heeft gekregen.
Het verbaast (nou ja?) de LST-fractie overigens dat er zo weinig afstemming is op gemeentelijk niveau. Juist als groepen vrijwilligers evenementen plannen, is de gemeente afwezig qua regie.
Hoe kan het anders voorkomen dat er in 1 hetzelfde weekeinde maar liefst 6 (of meer) elkaar beconcurrerende activiteiten plaatsvinden. Zoals in het weekeinde van 23-24 juni:

-         Het Zomerfestival in Tilburg-Noord
-         Het Reeshofpodium, koopzondag Heyhoef, braderie
-         Draaiorgelfestival en koopzondag in de binnenstad
-         Festipet in Udenhout
-         De op 1 na grootste rommelmarkt van Tilburg bij Hornbach in Tilburg-West
-         De Taptoe Tilburg bij sportclub SC t Zand
-         Enzovoorts?

De LST-fractie vraagt zich dan ook af:

1. Is het college bereid om de regie op zich te nemen om deze activiteiten beter te spreiden of op elkaar af te stemmen?
(over doelgroepen gratis vervoer gesproken: laat een gratis bussen rijden tussen verschillende evenementen.. ideetje?)
2. Is het college bereid zo snel mogelijk aan tafel te gaan zitten met de organisatie van Festipet om dit evenement voor de gemeente te behouden, extra subsidie in te zetten, financiële tegenvallers achteraf op te vangen en met de organisatie te bekijken welke alternatieve data geschikt zijn?

En dit waren onze vragen begin 2008:

Krachttoer in Reeshof mist doel?
Wijkwethouder Jan Hamming wil in het kader van zijn krachttoer door de Reeshof (donderdag 19 juni) in contact komen met mensen die zich willen inzetten voor de wijk.
Hij vraagt zich daarbij af: Waar zijn de wijkbewoners mee bezig en waarom? Waar lopen ze tegenaan? Welke kansen liggen er en hoe kan de gemeente ze daarbij ondersteunen?
De LST vindt het natuurlijk een goede zaak dat de wethouder poolshoogte gaat nemen, maar vraagt zich wel af of de wethouder niet het Reeshofpark wordt ingestuurd op het verkeerde moment. Immers niet op donderdag 19 juni is er iets te doen in het Reeshofpark, maar op wel op zaterdag 28 juni (grootse wijk-barbeque) en zondag 30 juni het ReeshofPlusPodium. En dat waarschijnlijk..... voor het laatst!
Voor het laatst omdat de organisatie (o.a. Stichting Reeshofevenementen) zich niet gesteund voelt door de gemeente. Onder meer omdat zij vindt dat de vereiste vergunningen vaak veel te lang op zich laten wachten. Maar belangrijker is onder meer het veiligheidsaspect.
Reeds meerdere jaren op rij geeft de gemeente en politie aa te weinig man/vrouwkracht te hebben om de organisatie bij te staan. Gewezen wordt op de werkdruk in verband met andere evenementen in de stad etc.
De organisatie voelde zich dit jaar al genoodzaakt om de Hollandse Avond te schrappen waar normaliter zo'n 1800 man/vrouw publiek op af komt. Vorig jaar was er na afloop een incidentje waarbij de politie overigens niet optrad!
Gemeente en politie gaven dit jaar aan niet aanwezig te zijn bij de grote barbecue op zaterdag (behalve dan om mee te eten). En ook werd verteld dat men niet blij is met het programma-onderdeel Party Squad, Nederlandstalige rap, waarbij het mogelijk zou zijn dat een groep Antilliaanse jongeren acte de presence gaat geven. (En waarbij de organisatie verantwoordelijk wordt gesteld voor eventuele overlast!) Komende zaterdag wordt ruchtbaarheid gegeven aan de plannen van de Stichting, i.s.m. Twern en Henk Verhoeven van de Kunststichting, om een knallend Koninginnedagfeest te geven in 2009..... maar wellicht is er dan niet meer het kader om daar de schouders onder te zetten.
Samengevat: de mensen (en dat zijn bijna altijd dezelfde) die in de Reeshof de kar moeten trekken, haken wellicht af. En dan is het een hele krachttoer, a hell of a job, om in de Reeshof nog iets vergelijkbaars op poten te zetten.
Deze hele gang van zaken doet ons overigens sterk denken aan die rond Festipet in Udenhout waarbij de vrijwilligersorganisatie uit frustratie dit jaar niets meer organiseert. (omdat overleg met de gemeente uitblijft over o.a. ondersteuning, subsidie, spreiding en afstemming van evenementen in de stad etc!!!)

De LST vraagt zich dan ook af:

 1. Wat is de stand van zaken in het kader van het noodzakelijke overleg met de organisatie van het straattheater Festipet in Udenhout en het advies van "een externe commissie"?
 2. Gaat uw krachttoer in de wijken bewust voorbij aan bestaande initiatieven
 3. Gaat u alsnog in overleg treden met de organisatie van het Reeshofpluspodium om dit evenement zeker te stellen voor komende jaren.
 4. En wat is uw bijdrage voor deze organisatie op het gebied van;
      a. organisatorische aard
      b. financiële aard
      c. vanuit de optiek van veiligheid
 5. Heeft u inmiddels werk gemaakt van het afstemmen van evenementen in de gemeente op elkaar?

En dit zijn onze vragen van nu, 19 augustus 2008:

 1. Wanneer gaat u de wijk Reeshof nu eens eindelijk serieus nemen?
 2. Wanneer neemt u met name Ingrid van Stiphout eens serieus, zij is namelijk de grote drijfveer van de stichting Reeshofevenementen?
 3. Wanneer gaat u nu eindelijk eens orde op zaken stellen en alsnog proberen Ingrid van Stiphout te behouden voor de evenementen in de Reeshof?

 

Hans Smolders, Arjen Roos Harrie de Swart, Peter van den Hoven,  Patrick v/d Wijgert

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016