13 maart 2008

 


12 maart 2008

Klik hier voor een vergroting

 

 

LST over paaltjes in Witbrant
Commissie fysiek 17 maart 2008
1e termijn
2e termijn

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             6 maart 2008

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde 6 maart 2008

Burgertje pesten in Witbrant-West??

Al sinds de oplevering, vele jaren geleden, zijn er in Witbrand West demontabele roestvrijstalen palen geplaatst in de paden voor de woonhuizen. De bewoners kunnen daardoor desgewenst zelf de pad vrijmaken om te laden en te lossen voor hun woonhuis.
Het gaat om de Waardenburgstraat, Weerselostraat, Wittemstraat, en de Wolvegastraat.
Nu wil de gemeente tegen de zin in van zeer veel bewoners nieuwe palen gaan plaatsen met een slot. De bewoners dienen dan voortaan het centrale meldpunt te bellen, waarna een speciale ambtenaar dan dat paaltje kan komen laten zakken.
Deze hele verandering kost niet alleen veel geld maar is ook zeer omslachtig.
De bewoners snappen er werkelijk niets meer van en willen de huidige situatie behouden!!
Daar het om een bestaande situatie gaat is het volgens de LST onverstandig om tegen de wil in te gaan van een grote meerderheid van de bewoners. Natuurlijk zijn er altijd mensen voor en tegen, daardoor zou het ook eerlijk zijn om de meerderheid te respecteren.
De Lijst Smolders vindt het vreemd dat u geheel tegen de wensen van een grote meerderheid van de buurtbewoners ingaat en een bestaande situatie die al jaren bestaat nu gaat vervangen door paaltjes met een slot?

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

  1. Als de bewoners van een woonblok van bovengenoemde straten zelf bij meerderheid aangeven dat ze de al jaren bestaande roestvrijstalen palen willen behouden, bent u dan bereid om naar de wensen van deze burgers te luisteren?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016