29 maart 2007

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg,                                                                                                        22 maart 2007

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Geacht College,

Jarenlange Milieuhypocratie door politiek!!

Wij verbazen ons al heel lang dat er geen echte maatregelen worden genomen ten aan zien van ons zo dierbaar milieu, maar enkel en alleen schijnmaatregelen. De LST zou die roetfilters allang verplicht hebben gesteld en dan voor elk voertuig dat op diesel rijdt. Trouwens als het milieu zo belangrijk voor deze politici zou zijn geweest als ze zeiden, hadden wij hier in Nederland allang het schoonste land van de wereld kunnen zijn. Het was een koud kunstje geweest om ver in de vorige eeuw onze voertuigen al op gas te laten rijden!! Maar nee hoor het rijden op het milieuvriendelijke gas werd bestraft met extreem hoge wegenbelasting omdat de multinationals, zoals o.a. Shell op het Binnenhof de dienst uitmaken!!
De Lijst Smolders is absoluut voor een veel schoner milieu, maar wel met passende en effectieve maatregelen. Het merendeel van die milieuclubjes en politieke partijen die permanent aan het subsidie-infuus hangen en zogenaamd zo voor het milieu strijden hebben wanprestaties geleverd, dan wel bewezen enorm tekort te schieten, dan wel zijn ze door multinationals geïnfiltreerd………dus moeten maar eens opgeheven worden!

Wederom heeft de Lijst Smolders met verbazing kennis genomen van een hypocriet pers- en krantenbericht m.b.t. het weren van vervuilend vrachtverkeer uit de binnenstad van Tilburg en spant wederom het paard hiermee achter de wagen. Daarom hebben wij de volgende vragen!

1. Hoe gaat u de bewoners werkelijk helpen binnen en rondom de Cityring met de gigantische milieuvervuiling en gezondheidsschades die de Cityring met zich meebrengt en deze acties met deze roetfilters daar in werkelijkheid niets aan zal veranderen!
2. In één jaar tijd worden hele wolkenkrabbers midden in steden gebouwd, maar een Cityring aanleggen in Tilburg duurt vele jaren en jaren, dus de vraag waar het nu werkelijk om gaat is hoe u het echte probleem gaat aanpakken en wel de gigantisch vervuilende stilstaande wagens op en rondom de Cityring in de dagelijkse files!!
3. Zou het niet beter zijn dat al die gemeentes, provincie en het ministerie nu eens eindelijk maatregelen zouden nemen die echt zoden aan de dijk zetten, zodat we geen benzine of diesel meer hoeven te tanken maar bestaande alternatieven, zoals o.a. waterstof etc.etc.?
4. Bent u zich er wel van bewust dat uw verbod in Europees verband problemen geeft, omdat die roetfilters door Brussel pas veel later verplicht worden en u bij een eventuele procedure bij het Europese hof teruggefloten wordt?
5. Zou het niet effectiever zijn en in de geest van de actie stofkam als er verplicht roetfilters geplaatst worden bij de eerstvolgende keuring van die vrachtauto’s, zodat u weer niet een batterij ambtenaren onnodig aan het werk zet met een laag dikbetaalde managers en directeurtjes erboven?

 

 

 

 


 

 

 

 

Namens de LST fractie,
Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


29 maart 2007

 

Logo LSTINITIATIEFVOORSTEL Logo LST


Tilburg, 03 mei 2007


INLEIDING

Al op 22 maart j.l. heeft de Lijst Smolders officiële vragen aan Burgemeester en Wethouders gesteld met betrekking tot het willen invoeren van ’n hypocriete maatregel genaamd “milieuzone in Tilburg” binnen de ringbanen. Deze draconische maatregel zal alleen maar bureaucratie en onnodige baantjes opleveren en evenredig nauwelijks milieueffect hebben.
Zoals gewoonlijk spant de politiek het paard weer achter de wagen en kunnen de ondernemers en hardwerkende mensen het gelach weer gaan betalen. Ik heb tot vandaag, één dag na de ongekend drukke informatiebijeenkomst in de Postelse Hoeve, gewacht of de gemeente niet tot inkeer zou komen met het invoeren van deze bureaucratische maatregel. Zoals het er nu naar uitziet wil de gemeente deze draak van een maatregel die uitblinkt in milieuhypocratie dus niet ongedaan maken. Als Wethouder Moorman zo begaan is met het milieu zoals ze ons wil doen laten geloven, dan ziet ze af van deze schijnmaatregel en laat ze vervolgens haar PVDA vrienden in de Provincie en in Den Haag de automobilisten die op LPG willen gaan rijden belonen i.p.v. ze zoals nu het geval is te bestraffen om op LPG te gaan rijden. Of schakel gewoon massaal over op de allang bestaande andere milieuvriendelijke technieken. Maar ja, zolang de Shell’s van deze wereld het voor het zeggen hebben in gezamenlijk verband met de politieke elite is het blijkbaar zelfs geoorloofd oorlog te voeren om het zwarte goud, oftewel om de olie in Irak. Dus zolang er nog miljarden per kwartaal winst gemaakt worden en een groot deel daarvan in de schatkist verdwijnt, zullen wij moeten blijven rijden op benzine en diesel ondanks de enorme onherstelbare milieuschade, hoezo hypocriet? Maar zelfs ook m.b.t. die roetfilters zou het heel simpel opgelost kunnen worden door bij de eerstvolgende APK keuring zo’n roetfilter verplicht te laten monteren, als die dan al te krijgen zou zijn? Deze Tilburgse maatregel die men kost wat kost toch wil gaan invoeren verzuipt in de bureaucratie en blinkt uit in onzekerheden en onrust naar de ondernemers toe. Wederom heeft de overheid en de politiek de ondernemer als makkelijk slachtoffer weten te vinden om het gelach te laten betalen van een falend milieubeleid van diezelfde politici en de overheid van de afgelopen 25 jaar. De kosten afwentelen op de ondernemer gebeurt aan de lopende band met onmogelijke en tegenstrijdige maatregelen zoals o.a. na de brand in Volendam en na de vuurwerkramp in Enschede. Er komen voor de falende politiek en overheid pas echt problemen als ze hun eigen wanbeleid niet kunnen afwentelen op de ondernemers zoals na de Schipholbrand en dan zie je ook dat de politiek en de verschillende ministeries rollebollend over de straat ruzie maken over wie schuldig is en welk ministerie dat moet gaan betalen.

VOORSTEL
-------------

Het per direct afblazen van deze bureaucratische invoering van’n milieuzone in Tilburg en vervolgens onderzoek doen of eventuele roetfilters niet bij de volgende APK-keuring kunnen worden gemonteerd.

Met vriendelijke groeten,
Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

Logo LSTwww.lijstsmolders.nl Logo LST

Neem nou bijvoorbeeld de vrachtwagens van veel marktkooplieden waarvan de vrachtwagenmotor niet warm wordt omdat hij maar een paar kilometer hoeft te rijden naar zijn marktstandplaats, filter dus gewoon onzinnig en overbodig. De meeste markthandelaren gebruiken hun vrachtwagen als opslag en bijna niet als vervoermiddel. En dan de toelevering door bedrijven van elders, daarbij aangetekend hoe die in vredesnaam op de hoogte zouden moeten zijn van deze absurditeiten als de plaatselijke middenstand zelf nog van niets weet en pas nu wakker wordt geschud?
Moet een leverancier uit Groningen alleen voor een paar winkeltje’s in Brabant een nieuwe vrachtwagen kopen, terwijl de oude nog prima een paar jaar mee kan. In het beste geval komen de oudere vrachtwagens in arme landen terecht en anders worden ze gesloopt dus gewoon accu weggooien, ijzer omsmelten en andere zeer milieubelastende zaken in het geval van die afvoer/sloop voor dat ene ritje in de twee weken naar Brabant?

Ook belangrijk: in 2015 (en dat is over iets meer dan 7 jaar al) is de milieuzone vanuit milieuoogpunt totaal overbodig en tot die tijd wordt deze milieuzone jaarlijks in rap tempo steeds belachelijker, waar het effect nu al bizarre weinig voorstelt.
Slechts direct op straatniveau (lees: direct achter de uitlaat) kan het
behoorlijk schelen, maar de algemene luchtkwaliteit in het centrum gaat er echter slechts hooguit enkele tienden van.. tot enkele procenten op vooruit: dus geen of zeer gering effect op de volksgezondheid. Dit is in het voortraject 2003(!!) reeds ook al vastgesteld door het NOVEM (!!) met de aanbeveling dat als het al ingevoerd zou moeten worden, dat dan snel te doen, anders was het helemaal zinloos en op dat punt zijn we echter inmiddels al beland. Daarbij opgeteld een hoop dure camera´s, computerprogramma´s, mankracht en voorlichting voor een feitelijk
onzinnige draconische maatregel.....

En dan hebben we het nog niet over de persoonlijke drama´s van vele
ondernemers die door een dergelijk non-issue failliet kunnen gaan of gedwongen zijn hun bedrijf te stoppen. Ondernemers die ook bij een zeer royale subsidieregeling moeten investering in zaken die veelal geen enkel nut hebben, behalve dan de portemonnee van de filterfabrikanten. Als ze echt wat aan de gezondheid willen doen, laat ze dan de lawaaierige opgevoerde brommertjes en scooters eens aanpakken. Behalve dat deze flink stinken, verstoren ze ook nog eens de nachtrust in ernstige mate.
Maar ja... het volk stemt nog steeds volop PvdA, ze trappen elke keer weer in het verhaaltje van Sinterklaas.... en die pakken we natuurlijk niet aan!

Logo LSTwww.lijstsmolders.nl Logo LST

 


4 mei 2007

 


5 mei 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


24 mei 2007

 


5 maart 2008

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg     1 maart 2009

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Jarenlange Milieuhypocrisie door politiek!!

Wij verbazen ons al heel lang dat er geen echte maatregelen worden genomen ten aan zien van ons zo dierbaar milieu, maar enkel en alleen schijnmaatregelen. Trouwens als het milieu zo belangrijk voor politici zou zijn geweest als ze zeiden, hadden wij hier in Nederland allang het schoonste land van de wereld kunnen zijn. Het was een koud kunstje geweest om ver in de vorige eeuw onze voertuigen al op gas te laten rijden of andere technieken!! Maar nee hoor het rijden op gas werd bestraft met extreem hoge wegenbelasting omdat de multinationals, zoals o.a. Shell op het Binnenhof de dienst uitmaken!!
De Lijst Smolders is absoluut voor een veel schoner milieu, maar wel met passende en effectieve maatregelen. Het merendeel van die milieuclubjes en politieke partijen die permanent aan het subsidie-infuus hangen en zogenaamd zo voor het milieu strijden hebben wanprestaties geleverd, dan wel bewezen enorm tekort te schieten, dan wel zijn ze door multinationals geïnfiltreerd………dus moeten maar eens opgeheven worden!

Vorige week heeft de Lijst Smolders via allerlei media met wederom kennis genomen dat de Roetfilters niet werken. Hieronder een stuk uit de Elsevier

Minister Jacqueline Cramer (PvdA, Milieu) gaat de subsidie voor roetfilters op achtduizend vrachtwagens per direct stopzetten. TNO heeft berekend dat de filters nauwelijks functioneren. Het ministerie van VROM heeft 80 miljoen euro aan subsidies voor de filters uitgetrokken. Het gaat om de zogeheten halfopen filter die achteraf wordt ingebouwd.
Een woordvoerder van het ministerie heeft de stopzetting bevestigd.

Fijnstof
De filters behoren de uitstoot van fijnstof met 50 procent te reduceren, maar ze blijken in de stad slechts 5 tot 20 procent te filteren, en buiten de stad tot 40 procent.
Cramer heeft nu besloten om de subsidie voor deze halfopen filters stop te zetten.

'Negatief effect'
Volgens het ministerie van VROM hebben de tegenvallende resultaten van de halfopen filters geen directe invloed op de luchtkwaliteit. Wel is er in de milieuzones van negen steden 2 tot 6 procent meer fijnstof dan tot nu toe werd gedacht.Gemeenten moeten bekijken welke maatregelen zij nemen om dit negatieve effect om te buigen.

300 miljoen
Volgens de onderzoekers van TNO voldoen de gesloten roetfilters wel aan de normen. Die bewerkstelligen een uitstootreductie van meer dan 90 procent.
De subsidieregeling (in totaal 300 miljoen euro) is in 2006 ingevoerd omdat wegens normen voor fijnstof een bouwstop voor veel projecten dreigde.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen,

1. Gaat u per direct de hypocriete, peperdure, bureaucratische en belachelijke
    milieuzone in Tilburg opheffen en maatregelen nemen die wel werken en
    echt zoden aan de dijk zetten?


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart 

 


28 februari 2009

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg         8 mei 2009

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Oude, vieze bestelwagen mag stad in!
door Jaap Folkerts en Edwin Timmer

Den Haag - Oude, vervuilende bestelauto's blijven gewoon welkom in dorps- en stadscentra. De invoering van de veelbesproken milieuzones voor bestelwagens, waar ondernemers zeer huiverig voor zijn, is voorlopig van de baan.


Foto: ANP
Dat zal minister Cramer (Vrom) de Tweede Kamer vandaag melden. De bedoeling was dat op korte termijn alleen nog 'schone' bestelauto's de binnenstad in zouden mogen om ondernemers te bevoorraden of klussen uit te voeren. Vanaf 2010 zou een groot aantal gemeenten milieuzones instellen, waar oude wagens niet welkom zijn. Cramer heeft daar nu een dikke streep doorgehaald en meldt dat de maatregel uitgesteld wordt tot zeker 2013. Gemeenten en bedrijfsleven gaan opnieuw plannen maken. Aanleiding is dat een relatief nieuwe categorie bestelauto's, verkocht tussen 2000 en 2006, veel meer stikstofdioxide (NO2) uitstoot dan werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. De situatie dreigde te ontstaan dat oudere bestel-auto's geen vrachtje zouden afleveren in de milieuzones, terwijl de meer vervuilende wagens van tussen 2000 en 2006 dat wel mogen.

Slooppremie voor de zomer
Als Cramer zich heel streng zou opstellen, dan was het grootste deel van het bestelautopark vanaf 2010 niet meer welkom in de milieuzones geweest en dus niet in de steden. Ondernemers zouden dan in grote problemen zijn gekomen. Cramer zal vandaag ook bekendmaken dat ze voor de zomer de sloopregeling voor oude personen- en bestelauto's wil laten ingaan. Het kabinet heeft daar 65 miljoen euro voor uitgetrokken. De premie loopt op van 750 euro voor benzineauto's van voor 1990 tot 1750 euro voor de zwaarste bestelauto's.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vraag,

  1. Gaat u per direct de hypocriete, peperdure, bureaucratische en belachelijke milieuzone in Tilburg opheffen nu zelfs Minister Cramer er een dikke streep doorhaalt en wanner gaat u nu onderhand eens maatregelen nemen die wel werken en echt zoden aan de dijk zetten?


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


25 juli 2009

 


29 september 2009

 


14 januari 2010

 

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016