officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                           22 mei 2008

 

Oneerlijke concurrentie Horeca, bij Adje-Theater!!

Er is al enige tijd veel ontevredenheid en onrust in de Tilburgse horeca m.b.t. oneerlijke concurrentie die indirect of direct door de gemeente wordt veroorzaakt.
De druppel die de emmer nu doet overlopen is de wijze waarop de horeca wordt gegund in het Adje-theater aan één partij.
Je kunt dat de Bonheur-groep absoluut niet kwalijk nemen, want horecaondernemers zouden bij een open inschrijving in de rij hebben gestaan voor deze mooie locatie met een huur van 58.500 euro per jaar voor 390 vierkante meter vloeroppervlak inclusief gas en licht met ook nog mogelijkheden voor een terras, 10 dagen kermis en div. evenementen voor de deur, tel uit je winst! De energiekosten zijn afhankelijk van de omzet en liggen tussen de 15.000 en 45.000euro. De brouwerij en leveranciers komen flink over de brug op deze A1 locatie en 20.000euro inkomsten van de gokkast is minimaal. Zowel Adje als de horecaondernemer hebben een gouden deal gesloten op kosten van de belastingbetaler.
Het zijn juist de incompetente politieke leiders van de PvdA, VVD en SP die weer eens duidelijk hebben laten zien, niet het gewenste niveau te bezitten om de 6 e stad van het land te besturen en blijkbaar niet weten wat er in de echte wereld speelt.
Inmiddels is contact opgenomen met het BEM, Bureau Eerlijke Mededinging.
Deze bestrijdt oneerlijke concurrentie in de horeca.
Er wordt bij het Adje-theater de eerste drie jaar indirect een huurkorting gegeven van 720.000euro ( 190.000euro plus 50.000euro per jaar) waardoor de Bonheur-groep indirect gigantisch meeprofiteert met onwerkelijke voorwaarden.
Voor de buitenwereld lijkt het straks alsof het Adje-theater druk bezet is, maar het zal in werkelijkheid gewoon een indirect zwaar gesubsidieerde goedlopende horecazaak zijn, die gigantische winsten zal gaan maken, wat ik overigens iedere hardwerkende ondernemer gun!!
Ook de loonkosten, drie ton voor 5 startende jonge ondernemers, zitten mij dwars.
PvdA leider Hamming en SP-leider v/d Hout vonden dat ook maar heel normaal??
Ik hoop dat ze dat aan de postbodes op straat, de verpleegsters met de handen aan het bed, agenten op straat, de buschauffeurs, bouwvakkers op de steigers enz. gaan uitleggen!!

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vraag;

•  U geeft 240.000euro per jaar huurkorting aan de huurders van uw pand, het voormalige Midi-theater, kunt u verklaren waardoor de horeca-exploitant een absurd niet marktconforme lage pachtprijs betaalt zoals hierboven omschreven?

•  Vindt u ook net als de LST dat zowel Adje als de Bonheur-Groep een ongekende niet marktconforme deal hebben gesloten als ondernemer? Zo nee leg dat dan maar eens uit!

•  Waar kunnen alle andere ondernemers terecht voor zulke deals in de toekomst?

 

Fractieleider LST, Hans Smolders

 

 

Logo LSTinitiatiefvoorstel Logo LST


Tilburg 27 mei 2008

 

Inleiding
-------------------

U als gemeente heeft het voormalige Midi-theater aangekocht voor 2,5 miljoen euro.
U gaat vervolgens verbouwen voor nog eens 5 miljoen euro.
We praten dan nog niet eens over de overige extra kosten zoals de grote asbestsanering.
We praten dus over een investering van ruim 7,5 miljoen euro.
De normale huurprijs voor ondernemers in de markt is rond de 10% op deze
A1 locatie; ongeveer 750.000 euro
De maatschappelijke huurprijs zoals bij woningbouwcoöperaties is rond de 5% op deze
A1 locatie; ongeveer 390.000 euro
De initiatiefnemers die het Midi-theater gaan huren zijn ondernemers en huren het pand van u op deze A1 locatie voor de relatief lage huur van 390.000 euro per jaar.
Daarbovenop gaat u als gemeente deze ondernemers de eerste drie jaar ook nog eens een enorm grote huurkorting geven van 240.000 euro per jaar op de toch al relatief lage huur voor deze ondernemers.

Uit dit alles ontstaat ook een niet marktconforme verpachting aan een horeca-exploitant.
Hij gaat deze mooie A1 locatie pachten voor 58.500 euro per jaar voor 390 vierkante meter vloeroppervlak inclusief energie, met ook nog mogelijkheden voor een terras, 10 dagen kermis en evenementen voor de deur, tel uit je winst! De energiekosten zijn afhankelijk van de omzet en liggen tussen de 15.000 en 45.000euro. De brouwerij en leveranciers komen flink over de brug op deze A1 locatie en 20.000 euro inkomsten van de gokkast rekenen we niet eens mee. Bij een open inschrijving zouden de horecaondernemers in de rij hebben gestaan.
Het College beweert dat Deloitte en DTZ Zadelhoff op basis van onderzoek hebben aangegeven dat de huur marktconform is. Daarbij wordt niet gesproken over de enorme huurkorting van 240.000 euro per jaar, wat ongeoorloofde overheidssteun dan wel concurrentievervalsing is. Waarom heeft u deze onderzoeken nooit aan de raadsleden gegeven en openbaar gemaakt aan de pers. Ik verzoek u dan ook bij deze per direct de onderzoeken aan de raadsleden te doen toekomen.

Voorstel:.
--------------------

Wij stellen voor om een gespecialiseerd bureau in te schakelen en deze te laten onderzoeken of er sprake is van ongeoorloofde overheidssteun dan wel concurrentievervalsing bij de verhuur van het Midi-theater door de gemeente Tilburg aan de huidige ondernemers die het pand per 01-01-2009 gaan huren met een enorme huurkorting van 240.000euro per jaar op de toch al relatieve lage huurprijs op deze A1 locatie.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 

 


28 mei 2008

Klik hier voor een vergroting

 


29 mei 2008

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                               9 september 2008     

 

De aap is uit de mouw, het Adje-theater wordt in werkelijkheid zwaar gesubsidieerde horeca, met Adje in de hoofdrol als ober!

Geen grote investeerders als Endemol etc. etc, maar de gemeente Tilburg die ruim 7,5 miljoen euro steekt in het Adje Theater. Ondernemer Adje en zijn vrienden die vervolgens het theater gaan huren, betalen de eerste drie jaar de helft van de huur zoals alleen in het maatschappelijk verkeer wordt gerekend (140.000 euro). Dat is zeker een fooi als je deze huurprijs vergelijkt met een commerciële huurprijs (600.000euro) bij deze investering. Vandaar dat deze grappenmakers zelf ook salarissen van rond de 65.000euro in het voorruitzicht hebben.
Door deze lage huur wordt de horeca onderverhuurd aan de Bonheurgroep voor ook een absurd lage prijs (58.000 euro) inclusief energie, kermis en een terras op deze A1 locatie.
Dat op zich is al oneigenlijke concurrentie, dan wel indirecte staatssteun, van de gemeente.
Maar het wordt nog erger nu werkelijkheid wordt wat de LST al vreesde.
Het oorspronkelijke Adje-theater blijkt niet haalbaar en alles wordt uit de kast gehaald om gezichtsverlies te vermijden. Het Adje-theater wordt nu zwaar gesubsidieerde horeca!

Ik wil nogmaals benadrukken dat de Bonheurhorecagroep geen enkele blaam treft, omdat zij doen waar zij goed in zijn en dat is ondernemen in de horeca.
Zie onderstaande advertentie van de Bonheurhorecagroep op hun website.

========================================================================

Nog even... reserveer NU!

5 januari 2009 opent het MIDI Theater officieel haar deuren. Het theater is bestemd voor theatervoorstellingen, maar ook te reserveren voor presentaties, lezingen, diners, (personeels)feestavonden e.d.

Wilt u uw gasten verrassen met een splinternieuwe locatie in een perfecte setting en catering?
Het MIDI Theater is dan het antwoord. Wilt u één van de eersten zijn: neem dan contact op met onze afdeling
Sales op T: 013-549 96 00 of per e-mail via sales@bonheurhorecagroep.nl.

========================================================================

Des te meer neemt de Lijst Smolders het B&W van Tilburg kwalijk dat het Adje-theater nu direct een concurrent is geworden voor alle marktpartijen in de horeca in de gemeente Tilburg die ook presentaties, lezingen, diners, (personeels)feestavonden e.d verzorgen en daardoor omzetverlies gaan lijden.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

  1. Bent u zich ervan bewust dat door presentaties, lezingen, diners, personeelsfeestjes, feestavonden e.d te verzorgen in het Adje-theater dat er dan elders in de horeca flink omzetverlies geleden gaat worden en u daar indirect verantwoordelijk voor bent?
  2. Waarom heeft u na alle eerdere ophef over de horeca in 013 niet zoals was afgesproken een openbare inschrijving laten plaatsvinden voor de horeca in het Adje-Theater, zoals onlangs nog wel bij de Nieuwe Vorst en afgesproken was?
  3. Weet u dat recht tegenover het Midi-theater horecagelegenheid de Gallery is gevestigd en deze onderneming ook presentaties, lezingen, diners, personeelsfeesten, feestavonden e.d verzorgt en deze ondernemer alleen al aan energiekosten 30.000 euro kwijt is?
  4. Wat vindt VVD-wethouder economie, de heer Moller, van deze gang van zaken?
  5. Hoe gaat u voorkomen dat de reguliere horeca in de gemeente Tilburg geen omzet verliest aan het zwaar gesubsidieerd Adje-theater ?

 

Logo LST WWW.LIJSTSMOLDERS.NL Logo LST

 

 


11 september 2008

 


15 september 2008

 

Bonheur Horeca Groep horecapartner van MIDI Theater

MIDI Theater is een laagdrempelig theater, waar een avondje uit gelijk staat aan een avond ongecompliceerd lachen voor een betaalbare prijs. Na de voorstelling kan men nagenieten in het gezellige mediacafé dat in de kelder van het MIDI theater gelegen is. Deze voormalige schuilkelder wordt compleet vernieuwd en krijgt een eigen ingang aan de Veemarktstraat.

De programmering van het MIDI Theater zal o.a. gevuld worden door "De zingende decoupeerzaag", maar geeft ook nieuw talent de mogelijkheid om zich aan het publiek te presenteren. Zo kunnen de leerlingen van de ROC's en Fontys kunstopleidingen binnenkort hun talenten tonen op het nieuwe toneel.
Naast theater bestaat verder nog de mogelijkheid om landelijke en regionale Tv-programma's op te nemen. Ook hierbij worden studenten van de Fontys school voor Journalistiek en afdeling Sound & Vision van het ROC Midden Brabant betrokken.

Bovendien zal het theater vanaf 1 januari 2009 exclusief te reserveren zijn voor úw bijeenkomsten zoals presentaties, congressen, beurzen, diners, recepties en feestavonden.

Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden of voor het maken van reserveringen kunt u contact opnemen met de afdeling Sales van Bonheur Horeca Groep, tel: 013 - 5499600 of mail naar Sales@bonheurhorecagroep.nl.

 


6 januari 2009

Klik hier voor een vergroting

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                          2 januari 2009

Opening van peperduur Adje-theater uitgesteld en nog steeds geen “TOPPERS” voor een haalbare exploitatie!

Als je straks in een nieuw Adje-theater van 8 miljoen euro staat, dan zul je niets anders kunnen zeggen dan dat het er mooi uitziet, maar als controlerend raadslid mag het daar niet om gaan. Het gaat erom dat het College van B&W de Raad op het verkeerde been heeft gezet en op een onverantwoordelijke wijze is begonnen aan een project dat 8 miljoen euro belastinggeld kost. Men zal met het al heel lang verwachtte belastinggeld wat van de provincie gaat komen voor het gehele Veemarktkwartier wel totaal gaan inzetten voor het Adje-theater, waardoor een financieel probleem ontstaat voor de rest v/h Veemarktkwartier.

In november liet u ons nog weten dat de opening van het Adje-theater op 5 januari 2009 een feit zou zijn, maar ook dit wordt weer niet gehaald. Ook hebben wij nog steeds niets vernomen van de grote partijen zoals Endemol, Ericsson enz. waarvan B&W 15 maanden geleden met veel bravoure had aangekondigd dat zij voor Adje in de rij zouden staan.
De PvdA fractievoorzitter wist zelfs op de landelijke TV te melden dat Adje zich zorgen maakte om Tilburg en dat Adje uit betrokkenheid ($ of €) Tilburg op de kaart ging zetten.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Eerder zou de gehele verbouwing in januari 2009 klaar zijn, onlangs meldde u dat alleen de
    grote zaal en de foyer op 5 januari 2009 open zou gaan, wat is de oorzaak dat ook dit laatste
    niet gehaald wordt?
2) Gaat de verbouwing meer kosten dan u eerder aan de Raad heeft medegedeeld?
3) De SP meldde al in mei 2008 het volgende; “ Van de 5 miljoen euro verbouwingskosten
    wordt nu meer dan de helft door anderen betaald”. Weet u wie meer dan de helft van de
    verbouwingskosten heeft betaald?
4) We hebben teksten voorbij zien komen als “Midi werkt aan Toppers”, maar waar blijven die
    TOPPERS en dit uiteraard in financiële zin? (waardoor 380.000 euro huur per jaar op termijn
    ook daadwerkelijk betaald kan gaan worden zodat er jaarlijks geen huurkorting nodig blijft
    van 190.000euro en een subsidie van 50.000euro)
5) U heeft van de daken geschreeuwd alsof er investeerders in de rij zouden staan zoals
    Endemol, Ericsson enz, waarom wachten we nu al tevergeefs meer dan 1 jaar op contracten
    die ‘n haalbare exploitatie mogelijk maken?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 

 


8 januari 2009

 


17 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 


17 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Lees meer >>

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016