officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                        19 juli 2009

Beleid gemeente funest voor de horeca in de binnenstad.

De gemeente Tilburg verpacht een groot terras op de Heuvel aan een kermisexploitant.
Deze 300 terrasstoelen zouden ook graag gepacht zijn door diverse horecaondernemers in het centrum die al jaren lang forse omzetverliezen hebben geleden door de Cityring en het opknappen van de Heuvel.
Sterker nog, cafe Karel moest zijn terras opruimen om plaats te maken voor een concurrent van buitenaf. De eigenaar van Cafe Karel had graag betaald om zijn terras te laten staan!
Dit gedrag van de gemeente Tilburg is net zo schadelijk als er voor een bestaande viswinkel in Tilburg recht voor de deur een vergunning wordt afgegeven voor een viskraam uit Volendam.
Hoe is het mogelijk dat de gemeente Tilburg dit zo maar laat gebeuren en onze eigen horecaondernemers uit Tilburg zo minacht en in de kou laat staan.
Ik hoop dat de gemeente beseft dat er bij de horeca op de Heuvel honderden Tilburgers werken, die bij een faillissement van hun baas werkeloos worden.
De kermisexploitanten die nu vele terrassen pachten zijn over 10 dagen weer weg uit Tilburg.
Ik zou wel eens willen weten of Burgemeester en de wethouders dat ook zouden toelaten bij hun bevriende relaties in de horeca en hun eigen borrelvrienden.
Ik hoop dat de voorzitter van Horeca Tilburg het kannibalisme die de horeca in het centrum de afgelopen jaren steeds maar weer heeft moeten ondergaan een halt toeroept.

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

  1. Waarom zijn de Tilburgse horecaondernemers niet actief benaderd voor de pacht van de vele horecaplaatsen recht voor hun deur, waardoor de werkgelegenheid voor vele Tilburgers gewaarborgd blijft?
  2. Gaat u volgend jaar eerst aan de Tilburgse horecaondernemers de pacht van de horeca op de kermis aanbieden, zodat deze mensen het brood niet steeds uit de mond wordt gestoten?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


18 juli 2009

 


20 juli 2009

 


23 juli 2009

 

Brabant 10 - Ritprijzen kermis moeten goedkoper - 5 augustus 2009


6 augustus 2009

 

Initiatiefvoorstel

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Initiatiefvoorstel

Waken voor kwaliteit en aantrekkelijkheid v/d Kermis voor de lange termijn.

Nu de editie 2009 net is afgelopen is het volgens de LST het moment om de kermis ook voor de lange termijn aantrekkelijk te houden. Na jaren van oplopende ritprijzen waarbij de titel Tilburg trakteert meer iets weg heeft van een Amerikaanse fuif. De gemeente houdt dan wel elk jaar miljoenen euro’s over aan de kermis maar moet zich ervan bewust blijven dat het voor vele Tilburgerse gezinnen onbetaalbaar is. De LST vindt het van belang om hier nu eens iets aan te doen. Ook het betrekken van de Tilburgse middenstand en horeca bij dit belangrijke evenement is een plicht van de gemeente Tilburg vindt de LST. Om dit vermaak ook voor de toekomst te waarborgen moet er een plan de campagne komen. Ook het grootvermaak moet weer een prominente plek krijgt op de Tilburgse kermis.

De ritprijzen kunnen op een gemakkelijke manier weer acceptabel worden gemaakt voor de Tilburger door een maximum te stellen per categorie. Dit hoeft absoluut geen wijziging op het huidige pachtsysteem te worden daar deze maxima vooraf kunnen worden gesteld zodat de exploitanten hiermee rekening kunnen houden bij het uit te brengen bod voor de pacht.
Bij het maken van de indeling van de kermis is het van belang om rekening te houden met de positie van plaatselijke horeca en middenstand zodat er mogelijkheden zijn voor hen om zich te “exploiteren”. Dus niet van dat soort blunders als afgelopen jaar door voor de deur van de horeca een horeca-exploitant van buitenaf te plaatsen.
Om de aanwezigheid van grote attracties, zowel nieuwe als bestaande publiekstrekkers, te waarborgen is het wat ons betreft hard nodig om meer locaties te creëren waar deze kunnen staan. Hiervoor zal nu en in de toekomst het noodzakelijk zijn om bij infrastructurele wijzigingen als extra aandachtspunt mee te nemen en dan steeds de vraag blijven stellen. is deze wijziging “kermisproof”. Dit is goed mogelijk zonder daarbij andere uitgangspunten aan te tasten.

Voorstel:

  1. Een maximum te stellen aan de ritprijzen per categorie in 2010.
  2. De plaatselijke horeca en middenstand vooraf te betrekken bij de verpachting.
  3. Grote attracties, zowel nieuwe als bestaande publiekstrekkers, te waarborgen door er zoveel mogelijk locaties voor te creëren.

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

Meer over de Tilburgse Kermis

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016