2 mei 2008


2 mei 2008

 


24 april 2008

 


19 april 2008

 


5 oktober 2007

 


11 oktober 2007

Klik hier om onderstaand artikel te vergroten

 


5 juli 2007

 


26 juni 2007


officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde 26 juni 2007

Laksheid gemeente funest voor vereniging!

De gemeente Tilburg heeft de mond vol van burgerinitiatieven, maat laat de hondenvereniging KVT al 5 jaar in de steek. Een initiatief van de huidige voorzitter Dhr. Van Gorp om een mooie nieuwe hal van 450m2 af te bouwen voor een vereniging die al is opgericht in 1905. Uiteindelijk is het een nachtmerrie geworden en een financiële strop voor de te hulp geschoten Dhr. Van Gorp. De gemeente Tilburg had de bouwvergunning op 21 april 2001 afgegeven om een mooie hal te mogen bouwen aan de Enschotsestraat 60 op een gehuurd stuk grond. Tijdens de bouw bleek er asbest in de grond te zitten. Er mocht echter gewoon doorgebouwd worden van de gemeente Tilburg. Vervolgens zou de gemeente de eigenaar van de grond binnen 6 weken aanpakken omdat deze zwaar in gebreke was.

Na maanden keihard gewerkt te hebben om de hal klaar te krijgen voor deze koninklijke hondenclub, werd de hal in januari 2002 feestelijke geopend door wethouder Luyendijk . Vervolgens kwam er 3 maanden later een schrijven van diezelfde gemeente om de hal te sluiten omdat de grond vervuild was!! De gemeente heeft al vanaf 2002 aan Dhr. Van Gorp beloofd dat alles opgelost zou worden! Na 5 jaar kommer en kwel is de voorzitter van de hondenclub KVT ten einde raad. De eigenaar van de grond heeft deze onlangs nog te koop aangeboden aan de gemeente. Dhr. Van Gorp heeft vorige week nog weten te voorkomen dat een growshop de grond kon kopen om daar zijn activiteiten uit te breiden. Dat heeft KVT tegen gehouden omdat zij het eerste recht van koop heeft, wat ook logisch is omdat de hondenclub KVT er een mooi gebouw op heeft gezet. Nu is er vanuit de gemeente een dwangsom opgelegd aan de eigenaar van de grond van 60.000 euro per week met een plafond van 1.000.000 euro.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen;

1. Wordt het niet de hoogste tijd dat de Gemeente Tilburg duidelijkheid verschaft en meewerkt aan een oplossing voor de hondenvereniging KVT.

2. Wat gaat er met het geld gebeuren wat u dmv dwangsommen ontvangt v/d grondeigenaar?

3. Waarom heeft u al niet in 2002 actie ondernomen, zoals nu met dwangsommen om aan deze belachelijke situatie te voorkomen?

4. Beseft u dat de koninklijke KVT die al 105 jaar bestaat, binnenkort ophoudt te bestaan als u niet snel ingrijpt?

5. Wist u dat de leegstand van een mooie hal die nu al 5 jaar duurt ook een teleurstelling is voor veel andere verenigingen die gebruik zouden gaan maken van de mooie hal?

6. Weet u dat er ook nog een oplossing mogelijk is om de grond aan de v. Doornweg 1 (Bakertand) te verhuren aan de KVT?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016