Ex-wethouder de heer van Griensven

 

NOVA aangifte tegen Hans Smolders - 18 mei 2007

 


19 april 2008

 


24 april 2008

 


2 mei 2008

 


PERSBERICHT 1 oktober 2008

Beste redactie, ik ben de politiek ingegaan om e.e.a. te veranderen.
Vandaar onderstaande mail aan alle raadsleden in Roosendaal.

Beste raadsleden van de gemeente Roosendaal, ik hoop dat u goed gaat afwegen of u de heer van Griensven wel wethouder in Roosendaal kunt laten worden. De heer van Griensven is in Tilburg door zijn eigen PvdA fractie als fractievoorzitter afgezet, nadat hij wederom uit de bocht was gevlogen en een burger in diverse kranten had uitgemaakt voor rotte vis. Zie bijlagen.
De rechter heeft de heer van Griensven toen ook gedwongen tot 2 maal toe om te rectificeren. De heer van Griensven zou deze raadsperiode toch gewoon uitzitten en daar heb ik me toen ook bij neergelegd, geen herrie over gemaakt en hem een normale aftocht gegund. Dit mede omdat de heer van Griensven te kennen had gegeven inmiddels een eigen bedrijf te zijn gestart en het daar zo druk mee te hebben (gelogen!!) dat doorgaan met politiek geen optie was en hij in 2010 zou stoppen (gelogen!!).

Echter nu de heer van Griensven Wethouder in uw gemeente wil gaan worden en dus in feite beloond gaat worden voor zijn grove misstappen is dat niet te rijmen, geheel ongeloofwaardig en ontoelaatbaar.
Ik wil u hiervan op de hoogte stellen. Enkele voorbeelden in de bijlagen en achter deze link ;

http://www.smolderstilburg.nl/filmpjes/nova-aangifte180507.wmv

Ik hoop dat u spoedig een wijs besluit gaat nemen. Er zijn genoeg fatsoenlijk mannen en vrouwen te vinden die deze functie beter kunnen vervullen dan de heer van Griensven, de keuze is aan U!!

Ik wens u allen heel veel wijsheid toe!

Hartelijke groet,

Fractievoorzitter, Hans Smolders uit Tilburg


 


2 oktober 2008

 


2 oktober 2008

 


2 oktober 2008

 

 


8 oktober 2008

 


Wethouder nu al onder vuur

door Paulus Smits zaterdag 11 oktober 2008 | 00:48 | Laatst bijgewerkt op: zaterdag 11 oktober 2008 | 07:32

ROOSENDAAL - Met één zinnetje onder een uitnodiging heeft de toekomstige Roosendaalse wethouder Driek van Griensven zich al de woede van Bergen op Zoom op de hals gehaald.
De Tilburger Van Griensven, die op 23 oktober door de Roosendaalse gemeenteraad moet worden gekozen als wethouder, heeft laten weten dat hij 'als wethouder van Roosendaal een voorstander blijft van de winkelmall in Tilburg'. Dat schrijft hij onder de uitnodiging aan zijn Tilburgse collega-raadsleden voor een afscheidsborrel. De mededeling is bij wethouder Ton Linssen van Bergen op Zoom in het verkeerde keelgat geschoten. "Op een na zijn alle gemeenten in het regionale samenwerkingverband economische zaken (SES) West-Brabant het erover eens dat die mall er niet moet komen.
Dit is de zoveelste keer dat Roosendaal een eigen weg lijkt te gaan. Hier moeten we een hartig woordje over spreken." Die ene gemeente waar hij op doelt, is niet Roosendaal, dat tégen de mall is.

Linssen is bang dat ongecontroleerde en ongebreidelde groei van het winkeloppervlak in de grote regio uiteindelijk ten koste gaat van het bestaande voorzieningenapparaat.

Hij heeft als vertegenwoordiger van een plaatselijke lijst innige contacten gelegd met raadslid Smolders uit Tilburg. Mede door die contacten, zegt Linssen, heeft Smolders zich in de Tilburgse raad ook tegen de mall gekeerd.

Driek van Griensven - die afziet van het wachtgeld, waar hij na 22,5 jaar raadslidmaatschap recht op heeft - begrijpt de commotie niet. "Dit is een inside joke, waar mijn Tilburgse raadscollega's hartelijk om hebben gelachen. Het is absoluut niet de bedoeling geweest dat dat zinnetje op straat kwam. Wat me steekt, is dat er mensen zijn die zoiets meteen aangrijpen om er een rel van te maken. Ik zal in Roosendaal nog op mijn woorden moeten gaan letten."

 

 


Oktober 2008

 

13 december 2008

 

Omroep Brabant - van Griensven - 23 mei 2009

 

 

Adje met (ex) wethouders Janssen en Backx
Ex-wethouders Hugo Backx en Hans Janssen

 


16 april 2008

 

Debat LST over val college
18 april 2008
1e termijn
2e termijn

 


5 september 2008


 


17 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Brabant 10 - Backx directeur bij GGD

 


26 maart 2009

 


8 juli 2009

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                  8 september 2009

Zilveren legpenning van ex-wethouders Backx en Janssen terugvorderen!

Er zijn veel burgers die een onderscheiding echt verdiend hebben voor hun maatschappelijke betrokkenheid en of hun verdiensten voor de stad of land.
Politici vertroebelen vaak dat beeld omdat zij vaak zo’n onderscheiding niet verdienen maar gewoon krijgen.

Fouten maken doen we allemaal en daar moeten politici ook niet gelijk op afgerekend worden, maar het is onderhand overduidelijk dat binnen de politiek het vaak niet meer gaat om incidentele fouten.
Het gaat vaak om o.a. incompetentie, arrogantie, hoogmoed, leugens, machtspolitiek, machtsmisbruik, onverantwoordelijk gedrag, eigenbelang en enorme geldverkwisting.

Gelijk nadat ex-wethouder Backx en Janssen hun biezen moesten pakken voor hun aandeel bij het Midi-theater kregen zij toch de Grote Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg, uitgereikt door Burgemeester Vreeman.
Eerdere wanprestaties van hen zitten ons nog vers in het geheugen zoals o.a. de sfeerverlichting in de binnenstad en het TKS faillissement.
Na het leveren van wanprestaties krijgen politici te vaak toch gewoon een of andere onderscheiding en een nog mooier en dik betaald prestigieus baantje.
Ook vindt er vaak een schijnheilige afscheidsreceptie plaats zoals bij ex-wethouder Backx die de gemeenschap ook nog eens 10.000 euro heeft gekost.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Gaat u de Zilveren Legpenning van ex-wethouder Backx en Janssen terugvorderen en
    als dat om drogreden niet zou kunnen, wilt u dan een beroep doen op het fatsoen van
    deze ex-wethouders om de Zilveren Legpenning zelf in te leveren?
2) Heeft het College van B&W zelf besloten dat hun oud collega Hans Janssen de Grote Zilveren
    Legpenning heeft gekregen?
3) Heeft het College van B&W zelf besloten dat hun oud collega Hugo Backx de Grote Zilveren
    Legpenning heeft gekregen?

LST-fractie


 


9 september 2009

 


10 september 2009

 


1 oktober 2009

Klik hier voor een vergroting

 

 


6 november 2009


www.oisterwijknieuws.nl

 


11 november 2009

 


19 november 2009


www.oisterwijknieuws.nl

 


25 november 2009


www.oisterwijknieuws.nl

 


12 maart 2010

 


6 oktober 2010

 

 


Burgemeester Ruud Vreeman

 

Vanaf het moment in 2005 dat Smolders zich met de Tilburgse politiek ging bemoeien, heeft Vreeman een vuil spel gespeeld met loze en valse beschuldigingen!

 


29 september 2005

 

Frauduleus handelen bij wachtgelden
Al voor de zomer van 2005, lang voordat Hans Smolders gekozen werd als raadslid, kwamen Raadsgriffier Vrenken en Burgemeester Vreeman erachter dat er voor 280.000 euro onterecht wachtgeld was uitgekeerd in Tilburg. Ondanks die wetenschap werden er toch weer geheime afspraken gemaakt om wachtgeld uit te keren aan raadsleden die op 7 maart 2006 na de verkiezingen zouden vertrekken en die volgens de rijksregeling totaal geen recht hadden op die uitkering. Smolders heeft betrokkenen een lange tijd van tevoren gewaarschuwd dat hij dat nooit zou tolereren. Drie weken voor hun vertrek hebben ze zelfs nog doodleuk in de raadsvergadering van 13 februari 2006, geheel tegen het advies van de ambtenaren in, artikel 8f geschrapt dat als volgt luidt : "De uitkering eindigt in elk geval met ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt". Zie bijlage3a
(Onlangs is er door alle ellende vanaf maart 2006 een nieuw Reglement van Orde opgesteld waarin deze zin wél weer is opgenomen!!) Zie bijlage3b

Op 7 maart 2006 kwam Lijst Smolders met 5 zetels in de raad. Via de reguliere weg heeft Smolders toen gelijk geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over die wachtgelden door art. 47 vragen te stellen aan Burgemeester en Wethouders van Tilburg, Zie bijlage4a   en Zie bijlage4b . Uiteindelijk kwam er een "vertrouwelijk" stuk dat diende als antwoorden op deze vragen en werd het voor mij volstrekt duidelijk dat er frauduleus gehandeld was, Zie bijlage5!!!!! . De uitkeringsdatum kwam steeds dichterbij en Smolders heeft toen open en eerlijk de media erbij betrokken. Nadat Smolders het frauduleus handelen van Burgemeester Vreeman al vanaf de zomer van 2005 pijnlijk had blootgelegd, hebben betrokkenen vervolgens in blinde paniek hun gezicht willen redden door pas op 21 april 2006 op volstrekt oneigenlijke gronden belachelijke vragen te gaan stellen aan de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, Zie bijlage6 . Uiteindelijk heeft de toenmalige Minister, de heer Remkes, geantwoord in een brief waar hij vervolgens niets aan duidelijkheid te wensen overliet, bijlage7 . Hij moet wel gedacht hebben!! Na een verschrikkelijke periode van pure machtspolitiek kon het college van B&W uiteindelijk niet anders dan géén wachtgelden uitkeren!! Zie bijlage8
Voor de bijlages zie;   http://www.smolderstilburg.nl/wachtgeld-totaal211109.html

 

Alles over het onterecht uitkeren van wachtgelden

 


5 mei 2007

klik hier voor een vergroting

 

Op 13 februari 2006 kreeg Vreeman het via democratische weg in de gemeenteraad  niet voor elkaar om een horecagelegenheid op de Heuvel te sluiten!! Toen is hij het maar "vertrouwelijk" in het Presidium (commissie stiekum) gaan proberen.  Daar zou hem dat beter lukken omdat daar veelal ja-knikkers zitten die nog wel vice voorzitter v/d Raad of wethouder willen worden en daar  alles voor over hebben, zoals Frenk, Dielissen, v/d Hout, Moller, Lauwerier, Blauwbroek.  Maar ondertussen was op 6 maart 2006 de LST in de raad gekomen en Smolders aanwezig in dat Presidium. Ondanks dat Vreeman koste wat kost toch geprobeerd heeft om Zino en Blitz te sluiten met halve leugens, geruchten en valse verdachtmakingen is het Smolders geweest die inhoudelijk het machtsmisbruik van Vreeman heeft gestopt!

 

Vreeman pijnlijk teruggefloten voor het plegen van Machtsmisbruik al voordat Smolders in de raad zat

Machtsmisbruik van de bovenste plank

 

22 januari 2008

 


22 januari 2008

 


12 mei 2007

 

Meer over misbruik vertrouwelijkheid

 


14 april 2007

klik hier voor een vergroting

 


28 maart 2009

 

Alles over het vele reizen over de hele wereld

 


25 februari 2009

 


26 maart 2009

 

Meer over het Zuidelijk Toneel

 


16 april 2008

Het college gesneuveld voor een nietszeggend Adje-theater, maar de visie van de grote intellectuele denker, Vreeman, blijft fier overeind!! De gewone simpele zielen in Tilburg  zouden de snelheid en de intellecte diepgang van Vreeman niet kunnen volgen?

 

En natuurlijk krijgt Vreeman een paar dagen na de val van het College op 25 april 2008 de Koninklijke onderscheiding. Deze heeft hij GEHAD en niet VERDIEND voor bewezen diensten zoals zo velen onbekwame en onbetrouwbare politici en bestuurders binnen de overheid deze onderscheiding hebben gehad en niet hebben verdiend!!!

 


29 april 2008

 


17 februari 2009

En weer is er een wethouder gesneuveld voor een nietszeggend Adje-theater

 


7 maart 2009


26 maart 2009

 

Audio en video - positie Vreeman onhoudbaar
Brabant 10 nieuws - LST wil referendum Vreeman - 16 april '09
Brabant 10 nieuws - LST wil referendum Vreeman - 21 april '09

 

Raadsvergadering 20 april 2009
Initiatiefvoorstel  LST weggestemd

 


21 april 2009

 


23 april 2009

 

 

 


16 juli 2009

 


17 juli 2009

klik hier voor een vergroting

 


10 oktober 2009

 


10 oktober 2009

 


11 oktober 2009

 


13 oktober 2009

 

Het is burgemeester onwaardig als je tijdens de grootste bestuurlijke crisis ooit in Tilburg op de bestuursvleugel durft aan te komen met een geit, waarbij die geit dan ook nog symbolisch het tapijt onder schijt. 
Je kunt je ook afvragen waarom Vreeman tijdens zo'n gigantische bestuurscrisis weer samen met zijn vrouw voor de zoveelste keer in het buitenland zat? En wat deed hij weer in Tanzania in het belang van Tilburg?

 


14 oktober 2009

 


16 oktober 2009

klik hier voor een vergroting

 

Vreeman was korpsbeheerder en onderdeel van de Driekhoek en zei steeds dat hij niet eerder met  die zgn Troef/Corruptie info naar buiten kon komen omdat het onderzoek gaande was. 
Waarom komt Vreeman dan op die ene dag van het debat over Midi,  20 oktober 2009, wel met die zgn Troef/Corruptie info naar buiten, terwijl het onderzoek nog steeds gewoon gaande was ??????? Ook heeft Vreeman maar een klein deel van het college op de hoogte gebracht van deze zogenaamde troef, iets wat hij eerder ook al heeft geflikt bij het Midi-dossier waar hij zich juist op die dag, op 20 oktober 2009, voor moest verantwoorden!!

Een burgemeester hoor juist de bindende faktor te zijn maar Vreeman heeft 4 jaar lang de Raad en het College op bizare wijze verdeeld.....  


17 oktober 2009

 

Een burgemeester die tijdens het Midi-debat over de raadsenquete met leugens zijn huid probeert te redden of toch op zijn minst het raadslid probeert te beschadigen dat wel  steeds gewoon zijn werk heeft gedaan zoals dat hoort! Verder lapt een Burgemeester alle democratische spelregels aan zijn laars als hij info niet wil delen met de raad. Een burgemeester is in onze democratie niet gekozen en is zowel voorzitter van de Raad als van het College en moet juist een bindende factor zijn en mag al zeker geen info achter houden !

20 oktober 2009


 

Uit talloze verschillende bekende feiten was het al op 20 oktober 2009 duidelijk
dat het moest gaan om valse en loze beschuldigingen!!

 

1 februari 2010
22 oktober 2009

 

Alles over het Adje-theater

 


11 november 2009

 

 


12 november 2009

 


20 november 2009

 


21 november 2009

 


21 november 2009


 

Omroep Brabant - Vreeman Walk of Fame - 24 november 2009

 


24 november 2009

Klik hier voor een vergroting

 


26 november 2009

 


17 maart 2010

 


24 juni 2010

 


14 oktober 2010

 


14 november 2010

 


15 november 2010

 


17 november 2010

 


18 november 2010

 


9 maart 2011

 


10 maart 2011

 


17 maart 2011

 


22 maart 2011

Klik hier voor een vergroting

 


24 maart 2011

klik hier voor een vergroting

 


27 maart 2011

 

Kijk maar eens goed naar het filmpje, wat we 5 maal herhalen, waar de
minachting voor het gewone volk vanaf druipt. Blijkbaar vindt Vreeman deze
boekpresentatie alleen maar nuttig voor persoonsverheerlijking van een
nietszeggende PvdA partijgenoot Felix Rottenberg en een zwaar gesubsidieerde
toneelclubvriend Matthijs Rümke die de Tilburgse belastingbetaler nu
jaarlijks 475.000 euro kost.


Br Dagblad - Vreeman Signeert boek - 27 maart 2011

Brabant  10  nieuws - boek Vreeman - 28 maart 2011


31 maart 2011

 


31 maart 2011

 


6 april 2011

 


19 oktober 2013

 

Vreeman wordt op Noord-Koreaanse wijze tot burgemeester
benoemd door zijn vriend Max v/d Berg (PvdA) en CvdK in Groningen

 

 


15 december 2013


16 juli 2014

 


29 juli 2014

 

 


10 december 2014

 


10 december 2014

 


13 december 2014

 


13 december 2014

 


28 januari 2015

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Nieuwe Vorst Jan Zobel als oud vuil behandeld

 


26 september

 


28 september

Klik hier voor een vergroting

 

 


1 oktober 2015

 

 

 


18 december 2015

 


20 februari 2016

 


23 februari 2016

 

Overal duiken ze op, in het Onderwijs, in de Gezondheidszorg, Banken Verzekeraars, Multinationals, Pensioenfondsen enz. enz. Ze worden niet geselecteerd op kennis of kunde maar gebruikt als ingang in de politieke maffiastructuur. Om hun ziekelijke ego op te poetsen zie je ze ook vaak bij Sportbonden of Sportclubs en bij goede doelen. Gelukkig wordt nu ook bij de KNVB duidelijk wat voor schade ze aanrichten. Het is de hoogste tijd dat de echte supporters met echte passie dit niet meer accepteren. Deze handelswijze zegt veel over de rest van de bestuurders binnen een club.
Wilt u de "successen" van Vreeman als burgemeester in Tilburg nog eens zien;
http://www.lijstsmolders.nl/vreeman-in-tilburg.pdf

We hebben in Nederland een ware plaag van onbetrouwbare en onbekwame bestuurlijke Witte Boorden. De ergste zijn degene die als zogenaamde socialist over de rug van hun achterban rijk zijn geworden. Het wordt alleen maar erger omdat ze blijkbaar wel goed zijn in het beschermen van hun eigenbelang in het ons kent ons inteeltcircuit, wat steeds meer begint te lijken op een maffiastructuur.

 


16 september 2016

 


21 september 2016

 


16 november 2016

 


mei 2017

 


19 mei 2017

 


10 augustus 2018

 


11 augustus 2018

 


18 augustus 2018


 

 

Enkele voorbeelden van wat Ruud Vreeman in Tilburg heeft uitgevreten!

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2018