17 april 2007 


TV & CO 23 april 2007


 

officiële vragen art. 47 aan het college van B&W

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde 17 april 2007

Gratis bus blijkt wederom kiezersbedrog en er is maar een manier om de politiek onder druk te zetten!
Deze manier is heel simpel door het gegeven dat de politiek liever vandaag als morgen van die lastposten van Lijst Smolders af zijn. Dus als de PVDA het CDA en Groen Links zich niet aan hun afspraken houden, maakt u als kiezers de Lijst Smolders de volgende keer gewoon nog groter!! Dit is wat de college partijen ten kosten van alles willen voorkomen en kunnen de burgers er nu al bijna zeker van zijn dat gratis openbaar vervoer toch behouden blijft enkel en alleen omdat wij als Lijst Smolders hier een halszaak van maken!!

Geacht College,

Wethouder Aarts is teleurgesteld omdat de provinciale politiek en al zeker haar CDA gedeputeerde hun belofte's van voor de verkiezingen nu zo net na de verkiezingen van 7 maart al niet meer nakomen! Nu weet Wethouder Aarts ook eens hoe de kiezers zich telkens weer voelen na elke verkiezing en dat juist daarom 80.000 Tilburgers ook al niet meer naar de stembus gaan.

Voor de Lijst Smolders overigens niets nieuws en wij hebben tot in treurnis toe de kiezers daar ook voor gewaarschuwd! Lijst Smolders heeft altijd al voor gratis openbaar vervoer gepleit, maar dan wel op maat en allereerst voor de mensen die het niet kunnen betalen.

Het populistisch en ondoordacht snel invoeren van gratis openbaar vervoer voor 55 plussers zonder enige sociale component daar hebben wij ook van het begin af aan ons tegen verzet. Wij hebben ook steeds gezegd dat in Tilburg het gratis openbaar vervoer structureel moet zijn en ten alle tijden ook een sociale component moet hebben en al zeker niet een verkiezingsstunt mag zijn die daarna doodbloedt.

Nu blijkt dat ook de politiek in de provincie de kiezers voor de gek hebben gehouden zo vlak na de verkiezingen van 7 maart met gratis openbaar vervoer. Het was overigens toen gênant om te zien hoe CDA en PVDA over elkaar heen rolde om deze verkiezingsstunt naar zich toe te trekken.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag,

  1. Gaat u de Tilburgers de garantie geven dat het openbaar vervoer structureel gratis blijft, zoals u ook beloofd had voor de verkiezingen en zelfs ook nog daarna?
Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 


 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016