26 april 2006


27 april 2006

 

26 april 2006

 


Ingezonden brief

Logo LSTFRAUDULEUS HANDELEN POLITICI EN BURGEMEESTER!!

Het is godgeklaagd dat het CDA bij monde van fractievoorzitter Maarten van den Tillaart durft op te komen voor het onterecht willen binnenhalen van wachtgeld van Tilburgse raadsleden! Het getuigd van pure realiteitswaanzin en machtspolitiek van het CDA en ze hebben niet in de gaten dat de CDA achterban met grote snelheid afneemt en dat is maar goed ook. Hoe blind van de macht en hoe dom moet je zijn om hier steeds weer op terug te komen en het hoort zeker al niet thuis tijdens de behandeling van het beleidsplan van de coalitie (ABC). Tegelijkertijd Hans Smolders verwijten dat hij op de man speelt is de omgekeerde wereld!. Willens en wetens hebben met name oud fractieleider van het CDA Marlies Scheepens en Burgemeester Ruud Vreeman geprobeerd frauduleus te handelen. Ze zijn daarvoor al door Den Haag voor schut gezet. Het is van de gekke dat alles uit de kast wordt gehaald om deze oud raadsleden die allemaal omkomen in de welvaart onterecht een uitkering te willen geven waar ze absoluut geen recht op hebben. Het is schandalig dat diezelfde politici die de zaak willens en wetens hebben willen besodemieteren onlangs 4000 mensen in Tilburg die op of onder de armoedegrens leven en wel recht hadden op een uitkering gewoon in de kou hebben laten staan!! Voor deze mensen houdt het gewoon op met het gegeven dat van de 12000 mensen die recht hadden op die uitkering bij dossiernr. 8000 het geld op was. Had dan zoals bij dat wachtgeld ook een advies gevraagd bij de UVT, die hadden dan wel uitgelegd dat je die 800.000 euro moest delen door 12000 en niet door 8000, dan was het geen willekeur geweest en had iedereen een extraatje gehad.Voor deze arme mensen had de Tilburgse politiek wel gerust mogen gaan zeuren bij de minister om geld, dat hadden we dan allemaal wel begrepen. Maar wat we nooit zullen begrijpen is dat de door en door zieke politiek in Tilburg met uitzondering van de VVD en de SP, in de achterkamers bijna 1 jaar is gaan knokken voor hebzuchtige en arrogante politici die geen recht hadden op wachtgeld en willens en wetens frauduleus hebben willen handelen!!

Hans Smolders LST

 

 

PVDA, CDA, GL, AB, TOP en D66 diende Motie in,
en men ging weer over tot de orde van de dag?

 

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016