17 augustus 2007


 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST
Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                         Tilburg, 16 aug. 2007

Asbestvervuiling onder nieuwe huizen in Tilburg Noord??

Vandaag las ik in het Brabants Dagblad een artikel over de asbestvervuiling aan de Quirijnstokboulevard en was helemaal niet zo verrast of verbaasd dat de gemeente en de politiek wederom niet goed hun werk hadden gedaan. Dit soort zaken ben ik jammer genoeg het afgelopen jaar vaker tegen het lijf gelopen.

Bijvoorbeeld bij een terrein in de Enschotsestraat, waar de voorzitter van een hondenclub een bouwvergunning kreeg om een hal op te bouwen en toen deze klaar was mocht die niet meer gebruikt worden omdat de grond ook vervuild was met asbest.

Deze vereniging is nu al meer dan 4 jaar aan het lijntje gehouden door de Gemeente Tilburg en de voorzitter is ten einde raad. Een juridische strijd is het gevolg waarbij de gemeente zich zou moeten schamen. Dit alles heeft die man al honderdduizenden euro's gekost. Echt schandalig hoe de politiek met deze vereniging en met die voorzitter is omgegaan.

Wij hopen dat de Politiek onderhand eens zijn verantwoordelijkheid gaat nemen!!

De mensen aan de Quirijnstokboulevard maken zich nu terecht zorgen en moeten beschermd worden tegen haar eigen gemeente en de betrokken politici, wat het verleden ook al heeft bewezen. Daarom is het goed dat de media groot heeft uitpakt. Deze bewoners mogen nooit het slachtoffer worden van de tekortkomingen van de gemeente Tilburg en de verantwoordelijke Wethouder.

Lijst Smolders zal deze zaak zoals gewoonlijk zeer kritisch volgen en wij hopen dat de pers dat ook blijft doen.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen,

1.Gaat u deze Tilburgers in Noord de garantie geven dat zij geheel schadeloos worden gesteld voor de gevolgen van de verontreiniging, ongeacht de schuldvraag?

2. Kunnen deze bewoners erop rekenen dat u binnen 10 dagen duidelijkheid geeft?

3. Zo nee, wanneer dan?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016