Betoog LST commisie economie en raadsvergadering over de sfeerverlichting

1e termijn com. economie
 2e termijn com. economie
Raadsvergadering

 


12 december 2007

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde Tilburg,                                               3mei 2007

 

Schandalige reclamebelasting voor ondernemers op komst!

Niet alleen hardwerkende burgers worden steeds op slinkse wijze uitgeknepen als citroenen maar de ondernemers zijn ook een onuitputtelijke inkomstenbron voor de overheid dus ook voor de gemeente Tilburg? In het verleden heeft de overheid bewezen het geld daar te halen waar mensen ambitieus zijn en keihard werken zoals o.a. bij het Midden en Klein bedrijf (MKB) en haar werknemers. Afgelopen 10 jaar zien we het hier in Tilburg wederom gebeuren met de soap rondom de verlichting in de Heuvelstraat waar zelfs een kostbare stadsmanager voor is aangesteld? Alleen al van de kosten van die stadsmanager had er al mooie verlichting kunnen hangen! Het college gooit vele miljoenen over de balk en slaagt er vervolgens al 10 jaar niet in om voor 100.000 euro de binnenstad te voorzien van mooie verlichting!! Voor die idiote tegeltjes onder in een parkeergarage had de Tilburgse politiek wel maar liefst 600.000euro over en daarvoor zouden alle winkelcentra in Tilburg voorzien kunnen worden van exclusieve verlichting. Waar is die 600.000 euro dan nu wel gebleven als u nu al met deze onzalige reclamebelasting op de proppen durft te komen voor deze toch al veel geplaagde ondernemers? Het college van B&W had met enige fantasie op het idee kunnen komen om van de bestaande verlichting in de Heuvelstraat ook een KORT-project te maken met een schijntje van die 600.000euro! De 100.000 euro die men nu van de ondernemers wilt binnenhalen via deze walgelijke reclamebelasting, die natuurlijk structureel blijft, daar wordt weer een enorme bureaucratie en baantjes gecreëerd. Wij van de Lijst Smolders zitten niet op deze onzinnige banen en bureaucratie te wachten zoals u die als gemeente wel vaker creëert. De ondernemers die op of rondom de Cityring hun zaak exploiteren hebben het afgelopen jaar ondervonden dat hun omzetten fors zijn gedaald! Met de wetenschap dat dit nog zeker tot 2010 zo blijft is het een grote schande dat u op deze walgelijke en verwerpelijke wijze de ondernemers structureel weer een reclamebelasting op de mouw wilt gaan spelden!! U zou zich diep moeten schamen en volgens mij bent u zich er nog steeds niet van bewust dat er de komende jaren door uw wanbeleid ondernemers noodgedwongen zullen moeten stoppen of zelfs failliet kunnen gaan!!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen op de volgende pagina:

  1. Nadat u deze ondernemers het ondernemen zowat onmogelijk maakt, in de periode van 2006 tot 2010, kunt u dan nog met droge ogen blijven beweren dat deze structurele reclamebelasting zowel moreel als fatsoenshalve niet verwerpelijk is??
  2. Waar is die 600.000euro gebleven voor het project KORT, die bestemd was voor dat waanzinnige tegeltjesproject onder in de parkeergarage v/h Pieter Vreedeplein?
  3. Ware het niet beter geweest om geen stadsregisseur aan te stellen en of maar een heel klein deel (15%) van het bedrag van dat waanzinnige KORT project onder in de parkeergarage v/h Pieter Vreedeplein te besteden aan fatsoenlijke verlichting in het winkelhart van Tilburg?
  4. Hoe wilt u deze schandelijke reclamebelasting afdwingen zonder een vorm van rechtsongelijkheid waar de rechter u zeker op zal toetsen?
  5. Bent u zich er wel van bewust dat door u veel ondernemers grote omzetverliezen lijden?


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 


 


17 december 2007

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                          3 december 2007

 

PER DIRECT AFSCHAFFEN RECLAMEBELASTING!

U heeft als College een wanprestatie geleverd met de nieuwe lampenkappen in de Heuvelstraat, welke zouden moeten doorgaan voor Kerst- sfeerverlichting. Dit grapje heeft maar liefst 215.000 euro gekost en daar is speciaal ook nog een vreselijk bureaucratische reclamebelasting voor ingevoerd. Door deze blamage van de gemeente Tilburg dient deze reclamebelasting per direct afgeschaft worden!! Die lampenkappen zullen wel uit China komen want na een week werkt een groot deel al niet meer. Als je in China meer dan 50 lampenkappen besteld zul je er ook wel als bonus 5 verlichte bomen gratis bij krijgen en die zijn er dan ook weer niet op tijd.

Het is op zich al absurd dat u al tien jaar weigert om fatsoenlijke Kerst- sfeerverlichting aan te schaffen voor het winkelhart in Tilburg en andere winkelcentra in Tilburg.
Zeker daar we wekelijks de meest bizarre geldverspilling voorbij zien komen zoals nu weer de bereidheid om meer dan 7,7 miljoen euro in een Adje-theater te steken of om 400.000 euro te steken in een ronddraaiend huis op de Hasselt-Rotonde en gaat u zo maar door.


Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

 

  1. Bent u bereid om na deze wanprestatie de bureaucratische reclamebelasting af te schaffen?
  2. Gaat u alsnog zorgen voor fatsoenlijk en sfeervolle sfeerverlichting tijdens Kerst en feestavonden in de binnenstad?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 


 

 


11 december 2007

 

 

Een paar foto's van de sfeerverlichting


oude sfeerverlichting


nieuwe sfeerverlichting


nieuwe sfeerverlichting

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016